پایان نامه با کلمات کلیدی نقوش هندسی، قرن پنجم و ششم هجری، رضا عباسی

دانلود پایان نامه ارشد

به هم متصل می‌شوند. (تصویر3-3-37)

(تصویر3-3-37) دستبند طلا. قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.3

دستبند طلای دیگری متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود که شبیه به دستبند قبلی است. تفاوت آن‌ها در بافت مفتول‌ها می‌باشد. (تصویر3-3-38)

(تصویر3-3-38) دستبند طلا. قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.1

دستبند طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این دستبند از ورق طلا ساخته و با قیر طبیعی،دانه دانه‌سازی، حکاکی و برجسته‌نمایی، مرصع کاری با کوارتز، یاقوت، گارنت تزیین شده است. نقوش حکاکی شده، نقوش گیاهی و احتمالا خطوط کوفی می‌باشند. قفل آن در زیر قسمت هرم مربع‌القاعده که رأس آن با سنگ مزین شده، قرار گرفته است. (تصویر3-3-39)

(تصویر3-3-39) دستبند طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 59.84
دستبند طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران- احتمالا گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این دستبند از ورق طلا، ساخته شده است. بر روی آن با دانه‌سازی و مفتول تابیده، ملیله کاری شده، و درعین حال علامتی به روش حکاکی و سیاه قلم در دو طرف تعبیه گردیده است. قفل آن میله و لولا می‌باشد.(تصویر3-3-40)

(تصویر3-3-40) دستبند طلا. قرن 7-6 ه.ق/13-12م. ایران- احتمالا گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.1

دستبند طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. این دستبند از ورق طلا ساخته و با مفتول تابیده و دانه سازی بر روی آن ملیله‌کاری شده است. علاوه بر آن با نشاندن سنگ کهربای اصل بر پایه های جوش خورده روی سطح، یعنی مرصع‌کاری، بر زیبایی دستبند افزوده است. قفل آن از حلقه و میله ساخته شده است. (تصویر3-3-41)

(تصویر3-3-41) دستبند طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.2
بازوبند طلا، متعلق به نیمه‌ی قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، از ایران- گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این دستبند از ورق طلای پیچ خورده ساخته شده است. درون آن خالی بوده و در قسمت جلو با ملیله‌کاری و دانه‌سازی به طرز بسیار زیبا تزیین شده است. چهار جایگاه برای نشاندن سنگ بر روی آن تعبیه گردیده و پشت چهار دایره‌ی ملیله‌کاری شده با خط کوفی برجسته کاری انجام گرفته است. قفل این بازوبند از میله و حلقه می باشد که آن‌ها هم با تزیینات به زیبایی این بازوبند افزوده اند. نمونه‌هایی از این بازوبند در موزه‌ی رضا عباسی و همچنین گالری فریر در آمریکا نگهداری می‌شود. گالری موجود در گالری فریر دارای سنگ‌های فیروزه می‌باشد. (تصویر3-3-42)

(تصویر3-3-42) بازوبند طلا، نیمه‌ی اول قرن 5 ه.ق/ 11م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: a-c57.88

جای طلسم یا دعای نقره، متعلق به قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این طلسم به روش زراندود و قلم کاری و سیاه قلم تزیین شده است. در قسمت وسط به نظر می‌رسد تصویر زنی نشسته بر تخت، دو حیوان در زیر تخت و دو جانور که احتمال می‌رود عقرب و ماهی باشند و در دو طرف زن قرار گرفته اند و همچنین نقوشی از خط کوفی دور تا دور نمای وسط، حکاکی و برجسته‌کاری شده است. (تصویر3-3-43)

(تصویر3-3-43) جای طلسم یا دعای نقره. قرن 5 ه.ق/ 11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1978.415

زیوری برای تزیین مو، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. جنس این زیور مشخص نشده است. ساخت آن توسط ورق فلزی است که به شکل استوانه درآمده است و مو از داخل آن عبور می کند. بر روی آن سنگ‌ها با طرح مستطیل، مثلث و بیضی درون پایه‌های خود، کار گذاشته شده‌اند همراه با دانه سازی دور تا دور آن‌ها، بر زیبایی این زیور افزوده‌‌اند و در قسمت پایین آن حلقه‌هایی جوش خورده و آویزهایی مخروط شکل به آن‌ها آویزان است. (تصویر3-3-44)

(تصویر3-3-44) زیور مو. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.95

زیور یا همان سنجاق مو از برنز و نقره، متعلق به قرن پنجم و ششم هجری/ یازدهم و دوازدهم میلادی، از ایران- نیشابور، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این سنجاق به شکل دست و به روش قالب و چکش‌کاری به صورت حجمی ساخته شده است. مشت دست، نقوش گیاهی به شکل اسپیرال، برجسته کاری شده است. بر روی انگشت کوچک برآمدگی دیده می شود که نشانی از انگشتر می‌باشد که احتمالا سنگی بر روی آن قرار داشته است. (تصویر3-3-45)

(تصویر3-3-45) سنجاق سر از برنز و نقره. قرن6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران- نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.251
جفت زیور مو از طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. هر زیور از ورق طلا که به صورت استوانه درآمده و در سه ردیف قرار گرفته‌اند ساخته شده است. این سه استوانه توسط دو ردیف ملیله‌کاری که با مفتول‌های تابیده و نقوش هندسی انجام گرفته است و بر روی آن با دانه سازی تزیین شده؛ به هم متصلند. درون استوانه‌ها با آلیاژ مس پوشیده شده است و دسته‌های مو از داخل آن عبور می‌کند. (تصویر3-3-46)

(تصویر3-3-46) جفت زیور طلای مو. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.9

انگشتر نقره، متعلق به قرن سوم- چهارم هجری/ نهم- دهم میلادی، از ایران- نیشابور، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. این انگشتر به روش قالب‌گیری و جوش‌کاری ساخته شده است. تزیین آن، نگینی که احتمالا از سنگ‌های قیمتی بوده و حکاکی ساده‌ای که بر روی آن انجام گرفته، می‌باشد. (تصویر3-3-47)

(تصویر3-3-47) انگشتر نقره. قرن 4-3 ه.ق/ 10-9م. ایران- نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 39.40.123

انگشتر نقره، متعلق به قرن سوم- پنجم هجری/ نهم- یازدهم میلادی، از ایران- نیشابور، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. حلقه‌ی آن باز و قابل تنظیم با سایز انگشت بوده است. یک سنگ عقیق جگری توسط گیره‌هایی به پایه متصل است. (تصویر3-3-48)

(تصویر3-3-48) انگشتر نقره. قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م. ایران- نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.201

انگشتری طلا، متعلق به همان زمان، با این تفاوت که حلقه‌ی آن کامل است و با سنگی سیاه تزیین شده است در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. (تصویر3-3-49)

(تصویر3-3-49) انگشتر طلا. قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م. ایران- نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.156

انگشتر نقره، متعلق به همان قرن، از ایران- نیشابور، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر با سنگ فیروزه تزیین و توسط گیره‌ها بر پایه نگه داشته شده است. (تصویر3-3-50)

(تصویر3-3-50) انگشتر نقره. قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م. ایران- نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.202

انگشتر طلا، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر از ورق طلا به روش قالب و چکش‌کاری، قطعات آن ساخته شده و سپس بر روی آن جوش کاری انجام گرفته است. گردن این انگشتر بلند بوده که یکی از خاصیت‌های انگشترهای این دوره می‌باشد. سنگ فیروزه‌ای که بر آن نشانده شده بر زیبایی این انگشتر افزوده است. (تصویر3-3-51)

(تصویر3-3-51) انگشتر طلا. قرن 6-5 هجری/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.1

انگشتری دیگر از طلا، متعلق به قرن پنجم- هفتم هجری/ یازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران احتمالا گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر هم از ورق طلا ساخته شده است و دارای سنگی قیمتی می‌باشد. (تصویر3-3-52)

(تصویر3-3-52) انگشتر طلا. قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م. ایران- احتمالا گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.4

انگشتر طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر هم با ورق طلا، به روش قالب و چکش‌کاری ساخته و با سنگی قیمتی تزیین شده است. بر پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی سنگ دانه‌سازی انجام گرفته است. (تصویر3-3-53)

(تصویر3-3-53) انگشتر طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.2

انگشتر طلای دیگری متعلق به همان زمان و مکان در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر توسط قالب و چکش‌کاری ساخته شده و با نقوش گیاهی حکاکی شده بر روی آن و نشاندن سنگ قیمتی بر پایه، مزین گردیده است. به نظر می‌رسد قسمت‌هایی از نقوش قلم‌زنی شده، به صورت جداگانه انجام گرفته و سپس به انگشتر جوش خورده است. (تصویر3-3-54)

(تصویر3-3-54) انگشتر طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.6

انگشتر طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. ساخت این انگشتر هم به سبک انگشتر‌های ساده‌ی قبل می‌باشد و سنگ فیروزه که توسط چهار گیره بر آن نگه داشته شده است. بر روی پایه‌ی انگشتر حکاکی انجام گرفته است. (تصویر3-3-55)

(تصویر3-3-55) انگشتر طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.6

انگشتر طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این انگشتر بسیار زیبا دارای چهرهایی از انسان و سر پرندگان است که دور تا دور رویه‌ی انگشتر و بر پایه ی آن حکاکی شده و همچنین نقوش هندسی سطح روی انگشتر و دانه‌سازی آن، براساس اهمیت نجوم و تصاویر نمادین طرح شده برای آن‌ها در آن زمان، به عنوان نمادی از قدرت و حافظ صاحب خود، ساخته شده است. (تصویر3-3-56)

(تصویر3-3-56) انگشتر طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1976.405

مهر انگشتری طلا، متعلق به همان زمان، از ایران- گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. . این مهر انگشتری از ورق طلا ساخته و با تکنیک حکاکی بر روی پایه و سنگ عقیق جگری، کنده‌کاری شده است. سنگ به وسیله‌ی چهار گیره نگه داشته شده است. (تصویر3-3-57)

(تصویر3-3-57) مهر انگشتری طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.5
انگشتر طلای دیگری مربوط به همان زمان و مکان در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود که پایه‌ی آن از مفتول تاب خورده ساخته شده است و نگین آن دارای دو سنگ قیمتی، یکی دایره و دیگری مثلث می‌باشد که بر پایه‌های خود با گیره نگهداری شده‌اند. (تصویر3-3-58)

(تصویر3-3-58) انگشتر طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.8
این انگشتر طلا هم مربوط به همان زمان و مکان است. سنگ قیمتی کار شده بر آن توسط چهار گیره نگهداری شده و بر پایه‌ی آن حکاکی انجام گرفته است. (تصویر3-3-59)

(تصویر3-3-59) انگشتر طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.7

اتصال کمربند از جنس برنز، متعلق به قرن دوم- چهارم هجری/ هشتم- دهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این زیور به روش قالب‌گیری ساخته شده و توسط طلاکاری تزیین شده است. نقش روی آن گیاهی بوده که به صورت قرینه و برجسته، بر روی آن درآمده است. پشت آن جایگاهی برای عبور تسمه‌ی کمربند متصل بوده است که تنها پایه‌های آن باقی مانده است.(تصویر3-3-60)

(تصویر3-3-60) اتصال کمربند از برنز. قرن 4-2 ه.ق/ 10-8م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.255

اتصالی دیگر از جنس برنز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نقوش هندسی، هلال ماه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضا عباسی، مقایسه و تطبیق، وضعیت اقتصادی، دوران اسلامی