پایان نامه با کلمات کلیدی منافی عفت، جنس مخالف، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر می خوانیم اخلاق صنعتی ، اخلاق مدرن و … ، یکی از صفتهای شایع برای مفهوم اخلاق را می توان لفظ عمومی دانست که پس از ترکیب با مفهوم اخلاق به صورت اخلاق عمومی در می آید و منظور از آن مجموعه عادات و خوی های شایع و مربوط به یک منطقه و مردم خاص است .
به عبارت دیگر اخلاق عمومی «قواعدی است که درزمان و مکان معین توسط اکثریت یک جامعه رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آنها نیکو تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا می باشد مقررات اخلاقی هم بدون ضمانت اجرا نیستند .»29
بنابراین اعمالی که معیارهای اساسی اکثریت جامعه را هدف قرار دهند و این ناهنجاری ها به قدری باشند که جامعه برای آنها ضمانت اجرا تعیین کنند، جرایم علیه اخلاق عمومی نامیده می شوند. البته شایان ذکر است که تمامی معیارهای اخلاقی جنبه جزایی ندارند و اکثریت آنها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و فقط دسته ای از آنها که برای جامعه ای دارای ارزش فراوان هستند و زیر پا گذاشتن آنها صدمۀ جدی و جمعی به جامعه وارد می سازند جرم تلقی می شوند.

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت
زماني كه مسائل و امور جنسي ناشي از غريزه افراد را مورد مطالعه قرار مي دهيم ، مهمترين پرسشي كه ذهن ما را به خود معطوف مي دارد اين است : كه تحت چه شرايطي و بر پايه چه معياري مي توان اعمال و رفتار جنسي مجاز را از رفتار جنسي منافي عفت و اخلاق عمومي تشخيص داد ؟
صرف نظر از ديدگاه برخي از روان شناسان در مورد تأثير انحرافات جنسي كه آن را ناشي از اختلالات رواني مي دانند آنچه در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت اين است ، اصولا در كليه اجتماعات بشري اعم از ابتدايي و در حال رشد و پيشرفته ، ارضاي تمايلات جنسي بين دو جنس مخالف فقط در محدوده شرايط و رعايت آداب و رسوم ناشي از طرز تلقي اكثريت افراد جامعه مجاز و قابل قبول مي باشد و در مجموع در هيچ اجتماعي ايجاد روابط بين يك زن و يك مرد ، بدون رعايت موازين اخلاقي و عرف و عادت رايج، مجاز و قابل قبول نمي باشد .
بدين ترتيب ملاك و ضابطه تشخيص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومي،امري است نسبي و تابع اخلاقيات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اكثريت افراد هر جامعه است . يا به سخن ديگر ملاك جواز روابط جنسي بين دو جنس مخالف، در هر جامعه اي زاييده يك سلسله افكار و بينش و آداب و رسوم اخلاقي و اجتماعي است كه اكثريت افراد جامعه،حفظ و رعايت آن را براي سلامت و صيانت كانون خانـواده لازم مي دانند و هرگونه روابط جنسـي در خارج از آن حدود متـعارف را نامـشروع و بر ضد عفت و اخلاق عمومي تلقي مي نمايند.
جرایم منافی عفت عبارت است از اعمالی که مغایر با ارزش های پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود. در ترمینولوژی حقوق منافیات عفت چنین تعریف شده است:« امور جنسی به معنی هر چه وسیع تر که به حسب عرف و احساسات یک جامعه شرم آور باشد و به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت نگیرد، اگر به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت گیرد هتک ناموس و یا شروع در هتک ناموس است نه منافی عفت. بنابراین شروع به جرم هتک ناموس و جرم منافی عفت به حسب غرض مرتکب مشخص می شود.»30
با توجه به تعاریف ارائه شده، در قلمرو منافی عفت اختلاف نظر وجود دارد لیکن این نظر که منافیات عفت
اعم است از هتک ناموس، هتک عفت و جریحه دار کردن عفت عمومی ، موجه تر به نظر می رسد.البته تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارت است از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج، تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند .
بنابراین با توجه به مطالب یاد شده به نظر می رسد بتوان گفت که جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از ارتکاب عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند.
در قوانین بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار تنها در دو ماده عبارت جرایم منافی عفت را به کار برده است.اولین بار در ماده 101 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 مقرر نموده بود :« هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»
در سال 1375 نیز در مـاده 637 مقرر گردیـد:« هرگاه زن و مردي كه بـين آنها علقه زوجيت نبـاشد، مرتكب
روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم
خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.»
هتک ناموس عبارتست از آمیزش جنسی یک مرد با یک زن بر خلاف میل و رضایت او . بنابراین در هتک ناموس رابطه جنسی با جنس مخالف بوده و از این نظر طبیعی است ، ولی طبق مقررات و قوانین موضوعه و آداب و روسوم اجتماعی و مذهبی صورت نمی گیرد .
به عبارت دیگر«هتک ناموس به انجام عمل جنسی با زن به زور و بر خلاف میل و ارادۀ و اطلاق می گردد و از نظر قانونی اگر قصد هتک ناموس ثابت شود حتی بدون اینکه متجاوز به این عمل توفیقی یافته باشد، باز مجازات هتک ناموس دربارۀ او اجرا می شود» .31 البته به نظر می رسد با توجه به اینکه عنوان ثانوی هتک ناموس زنا می باشد و نظر به تعریف ارائه شده آن در ماده 63 قانون مجازات اسلامی 32 دخول شرط تحقق این جرم است . به تعبیر دیگر هتک ناموس عبارت است از« تجاوز جنسی با زنان و لواط با مردان. عمل لواط در بسیاری از نقاط دنیا هتک ناموس محسوب نمی شود لیکن در کشور ما هتک ناموس به شمار می رود .»33همچنین در ترمینولوژی حقوق آمده است که هتک ناموس راجع به مواقعه را گویند. هتک عرض نیز عبارتست از اعمال مادی مخالف اخلاق که مستقیماً روی شخص معینی صورت گیرد خواه آن شخص از جنس ذکور باشد یا اناث و پاکی عرض او صدمه دیده و به اصطلاح دامن او را لکه دار کند.34 و منظور از تجاوز به عفت هتک ناموس به عفت است و جنس مجنی علیه در آن تأثیر ندارد.35
بنابراین هتک ناموس عبارتست از تجاوز به زن یا به اصطلاح انجام دادن اعمال جنسی با زن به زور و بر خلاف میل او و لواط .36
هتک عفت عمومی عبارت است از ارتکاب هر عمل از امور جنسی در انظار و اماکن عمومی از قبیل رابطه با جنس مخالف، پوشش، رفتار، گفتار و یا نمایش تصاویر که این تمایلات را نمایان کند یا قضای حاجت در انظار که نوعاً موجب نفرت مردم می شود.
هتک عفت عبارتست از انجام اعمال جنسی بدون مجامعت و دخول خواه آشکار باشد و موجب جریحه دار کردن عفت عمومی نیز بشود و خواه پنهانی انجام شود شروع به عمل لواط، مساحقه، تفخیذ(رابطه غیر مشروع دو مرد بدون دخول) ، مضاجعه(بغل کردن) و تقبیل(بوسیدن) هتک عفت محسوب می گردند.37 به طور کلی هتک در لغت به معنای پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنها و جریحه دار کردن افکار عمومی است بطوریکه متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد.38
تعریف محتویات مستهجن در تبصره 4  ماده 14 قانون جرایم رایانه ای بیان شده :«محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»محتویات مبتذل نیز در تبصره یک ماده 14 قانون جرایم رایانه ای این گونه تعریف شده اند :«… محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.»
منظور از صوتی که مشمول محتویات مستهجن می گردد به نظر صدای بدون تصویری است که حکایت از آمیزش یا عمل جنسی انسان دارد وگرنه صوتی که بیان گر آن باشد که مردی به طور کامل برهنه شده به نظر نمی رسد مشمول این تعریف واقع شود.
منظور از متن واقعی یا غیر واقعی که مشمول محتویات مستهجن می گردد به نظر متن واقعی فیلم و متن غـیرواقعی انیمیشنی است که  بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناســلی یا آمیزش یا عمل جنـسی انسان است.
با توجه به آنچه تاكنون پيرامون تعريف و ضابطه تشخيص اعمال منافي عفت و اخلاق عمومي گفته شد به خوبي اين نتيجه به دست مي آيد كه رعايت عفت و پاكدامني در روابط بين زن و مرد در جامعـه يكي از پايه هاي اصلي نظام اجتماعي و تأمين كننده آسايش فردي است مع هذا چون افراد بشر فطرتا كمال جوست و چه بسا براي ارضاي غرايز جنسي خود متمايل به ناديده گرفتن حد و مرز اصول اخلاقي و ايجاد اختلال در نظم اجتماعي هستند كه ارتكاب اين گونه انحرافات جنسي از نظر حقوق جزا بر حسب مورد مستلزم تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود.39
مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ
در این مبحث، پیشینه جرایم رایانه ای و تاریخچه ی مختصری از این جرایم و همچنین سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف و تحولات تاریخی آن بیان خواهد شد.
گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای
از زمانی که رایانه به شکل سیستم مصطلح کنونی درآمد، همراه با مزایای بی شماری خود منشأ سوء استفاده های زیادی نیز شد. البته رایانه ها تنها یک ابزارند و این افراد هستند که مرتکب جرایم رایانه ای می شوند و مردم نیز مانند فایل های رایانه ای می توانند به عنوان منابع اطلاعات حفاظت شده یا حساس مورد استفاده قرار گیرند.
اصطلاح جرم رایانه ای نخست درمطبوعات عمومی و نوشته های علمی 1960 مطرح شد. در آن زمان بیشتر
پرونده ها شامل سوء استفاده های ابتدایی از رایانه ، خرابکاری رایانه ای، جاسوسی رایانه ای و استفاده های غیرقانونی از سیستم رایانه ای بود اما چون بیشتر گزارش ها بر مبنای نوشــته های روزنامه ها بود ، در مورد
واقعی یا خیالی بودن پدیده جرم رایانه ای بحث و تردید وجود داشت .40
از دهه 1970 کشورها ابتدا نسبت به جرم های رایانه ای علیه محرمانگی (جرایم علیه حقوق فردی) واکنش نشان دادند؛ پس از آن تغییر و اصلاح قوانین ناظر به جرم های اقتصادی و سپس برخوردهای ناظر به جرایم علیه مالکیت معنوی آغاز شد . بنابراین از دهه 1970 به بعد بحث های مربوط به سوء استفاده رایانه ای نه تنها جرم های مربوط به حمایت از داده ها ، بلکه جرم های اقتصادی مرتبط با رایانه را نیز در برگرفته است که امروزه به منزله محور و حوزه اصلی جرم رایانه ای مورد توجه اند. در این زمینه جرم های اصلی عبارتند از : سوء استفاده رایانه ای، خرابکاری رایانه ای، اخاذی رایانه ای، نفوذ یافتن، جاسوسی، سرقت نرم افزار و دیگر شکل های سرقت محصولات .41
در دهه 1980 نظرهای علمی و عمومی در مورد جرم های رایانه ای تغییر یافت و معلوم شد جرم رایانه ای به جرم های اقتصادی محدود نیست و همه تعرض های انجام شده نسبت به منافع راشامل می شود . موج گسترده سرقت برنامه ها،سوء استفاده ازصندوق های پرداخت و استفاده از مخابرات موجب شد تا حساسیت جامعه اطلاعاتی برانگیخته شده و نیازبه راهبرد جدید امنیت داده پردازی و کنترل جرم احساس شود.
در حال حاضر بیشتر دیدگاه ها در زمینه جرم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و نیز جعل اسناد با استفاده از رایانه معطوف است.42
خطر خرابکاری، مخصوصاً در سال 1989 و زمانی آشکار شد که دادرسی های کیفری در جمهوری فدرال آلمـان معلوم کـرد ، که خرابکارانی با استفاده از شبـکه های اطلاعاتی بیـن المللی به اطلاعاتی در آمریـکا و
انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته اند.
به طور مختصر،از بدو پیدایش جرایم رایانه ای در دهه 1960 میلادی تا کنون سه نسل جرایم رایانه ای مشخص شده است:
نسل اول؛ در دهه های 60 و 70 میلادی حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می کنند . در آن زمان هنوز استفاده از اینترنت رواج نیافته بود و لذا محور جرایم رایانه ای، خود “رایانه”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فناوری اطلاعات، ارتکاب جرم، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منافی عفت، مجلس شورای ملی، افکار عمومی