پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

مترجم: فخرالدين ابوالحسن علي بن حسن زواره‌اي اردستاني اصفهاني (ـ بعد از 960 يا 968ق.)
مفسري است معروف و صاحب چندين ترجمه از جمله «ترجمه مكارم الاخلاق = مكارم الكرائم» «ترجمة الطرائف = طراوة اللطائف»؛ «ترجمة تفسير العسكري»، «مفتاح النجاة في ترجمة عدة الداعي»، «ترجمة المناقب في ترجمة كشف الغمة» و «روضة الابرار في ترجمة نهج‌البلاغة» و …
ترجمه روان و نيكويي است از رساله «برء الساعة» تأليف محمد بن زكريا رازي ( ـ 313ق.)؛ سيد بن طاوس (ـ 664ق.) جهت مزيد فائده، «برء الساعة» و «تدبير الابدان» قسطا بن لوقا بعلبكي را در پايان «امان الاخطار» خود (باب 12 يا 13) درج نموده و زواره‌اي تمام «الامان» را با عنوان «نشر الامان في الاسفار و الاوطان» به فارسي ترجمه و در 14 محرم 958 به انجام رسانيده. بدين ترتيب، ترجمه حاضر در واقع از اصل «نشر الامان» جدا شده و مستقلاً كتابت شده است.18
نشاني از چاپ «نشر الامان» و يا چاپ ترجمه رساله حاضر (به طور مستقل) به دست نيامد و شايسته چاپ است.
نسخه حاضر ناقص‌الاول (ميزان كسري حدود يك صفحه) است.
آغاز رساله: «بسمله. الحمدلله كما هو اهله و مستحقه … اما بعد اين كتابي‌است كه تأليف نموده آن‌را محمد بن زكريا الرازي در طب و ترجمه كرده آنرا به برء الساعة ابن زكريا گفت بودم نزد وزير ابوالقاسم عبيدالله … پس تعجب كردند از اين پس استدعا نمود وزير از من … در صداع پس هرگاه كه صداع در پيش سر باشد علاج آن بيرون كردن چيزي است از خون بحجامت»
آغاز موجود: «از آن پس استدعا نمود وزير از من آنكه تأليف كنم درين باب كتابي كه مشتمل باشد بر عللي كه نيك مي‌شود در ساعت پس گرديدم بمنزل خود و ترتيب دادم اين كتاب را»
انجام: «تسكين مي‌يابد در وقت و گاه باشد كه بياييم ما به سوي چيزي كه قصد داشته باشيم به آن پس مي‌گوئيم لا حول و لا قوة الا بالله العليّ العظيم و الحمدلله رب العالمين»
نستعليق 14 سطري، كاتب: حافظ محمد علي، تاريخ تحرير: ربيع‌الثاني 1227، محل كتابت: تيواه (تيوات)، كاغذ: حنائي آهارمهره لمينه شده، 7گ 22×15، عناوين به شنگرف، هامش اوايل نسخه ادامه «كفايه مجاهديه» است، جلد: مقوا با روكش گالينگور قهوه‌اي، اهدايي مقام معظم رهبری در فروردين 1372.

بُرء الساعه(ترجمه -)19 (عربی)(29703)
مؤلف:شهاب الدین علی کاشانی نوه محقق کرکی(قرن 12ق.)
ترجمه برء الساعه محمد بن زکریای رازی می باشد.
آغاز: «بسمله ،روزی طبیبی میگفتند که هرگاه شخصی بیمار شود از اخلاطی که بمرور ایام .»
انجام: « علاج سودا انگبین و زعفران سه روز بخور تا ساکن شود. تم.»
نستعلیق 36سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 11ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره،2گ25×12، عناوین به شنگرف ، نقش سجع بامهر: مهری با سجع (گل گلشن انبیا ست احمد)، جلد :تیماج قهوه ای یکلا،خریداری آستان قدس رضوی ، اردیبهشت 1368.

البيان في كشف اسرار الطب للعيان20 (عربي)(22317)
مؤلف: جمال‌الدين محمد بن احمد بن علي حموي متطبب (زنده در 808ق.)
كتابي است مشتمل بر جميع اجزاء طب از حفظ‌الصحه، امراض، اسباب، علامات و علاج آنها با ادويه و اغذيه مجربه در پنج مقاله: المقاله الاولي في ذكر صناعة الطب و كيف المدخل فيها؛ المقالة الثانية في تشريح جميع اعضاء بدن الانسان البسيطة و الالية؛ المقالة الثالثة في تدبير حفظ‌الصحة؛ المقالة الرابعة في ذكر جميع الامراض الجارية للانسان من القرن الي القدم…؛ المقالة الخامسة في ذكر قرابادين يحتوي علي جميع الادوية المركبة المستعملة في علاج الامراض.
وي تأليف اين كتاب را در چاشت روز شنبه 11 ذيقعده 808 براي سلطان «ابوالفتح عمر بن يوسف بن عمر» به پايان رسانيده است.
آغاز: «بسمله. قال العبد الفقير الي الله تعالي محمد بن احمد بن علي الحموي الحمدلله الاول بلا بداية و الآخر بلا نهاية»
انجام: «حتي يذهب الماء و يبقي الدهن و السريه (كذا) منه الّا مثقالين [يبقي الدهن و شربته مثقالان] بماء الاصول»
نسخ تحريري 29 سطري، تاريخ تحرير: غره جمادي‌الاول 1209ق.، كاغذ: شكري آهارمهره فرنگي، 266گ 30×21، عناوين به شنگرف، جلد: مقوا با عطف و گوشه تيماج، اهدايي مقام معظم رهبری در فروردين 1374.

بیخ چینی = منافع چوب چینی(رساله در)21 (فارسی) (13167)
مؤلف:عمادالدین محمودبن مسعود طبیب شیرازی(قرن 10ق.) مختصری است در بیان صفات و خواص و منافع و ترتیب و شرایط استعمال بیخ چینی که آن رادر وقت اقامت در هندوستان براساس اقوال شفاهی شخصی ارسطو نام که فرنگی نو مسلمان و بزعم خود از اولاد ارسطو حکیم معروف یونانی بوده در 954 تألیف نموده22 و چنان که از یک موضع از رساله افیونیه مؤلف برمی‌آید تألیف این مختصر مقدّم بر افیونیه بوده است.
آنچه راجع به گیاه بیخ چینی (چوب چینی) است در نظر پزشکی و طبیعی در8فصل می آورد، بدین ترتیب : فصل اول در طبیعت آن ، دوم در منافع آن ، سوم در موارد استعمال آن، چهارم در شرایط خوردن آن ،پنجم در بیان مزاجها در خوردن آن ،ششم در مقدمات خوردن آن ، هفتم در ترتیب زدودن آن ، هشتم درچگونگی استعمال آن جز آنچه که گذشت ، مؤلف درمقدمه کتاب گوید: «چون در موضوع بیخ چینی اطلاع کامل نبود لازم شد که کتابی بپردازم و نیز استادان فالج حرم شاه اسماعیل رامی آورد ودرفصل دوم ذکری از رساله افیونیه خود و نامی از خواجه میر شمس الدین محمد همدانی میبرد.
آغازموجود: «بواصیر بواسطه رداءه ماده غذا آن قرحه ناصور میشود و هرگاه.»
انجام: «اگر تمام منافع درنیابند بعضی از آنها لامحاله حاصل شود انشاء الله تعالی.»
نستعلیق15سطری،كاتب:حکیمی حسینی، تاريخ تحرير:1031ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره،9گ3/18×5/11،عناوین به سرخی، روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده ، برخی اوراق دارای حاشیه ،اوراق رطوبتی،جلد :تیماج قهوه ای،اهدایی کاظم مدیر شانه چی ، 4/8/1362.

تأسيس الصحة في شرح اللّمحة = شرح اللمحة (24496) (عربي)
مؤلف: مظفرالدين محمود بن احمد بن حسن بن اسماعيل عينتابي قاهري حنفي معروف به ابن امشاطي (812-902ق.) شرحي است مزجي در امراض جزئيه بر كتاب «اللمحة في ‌الطب» تأليف عفيف ابي سعد ابن ابي ‌السرور ساوي اسرائيلي.23
آغاز: «الحمدلله الذي شرح في ادني من لمحة مشكلات الادواء والاسقام»
انجام: «و خلي في ‌البيت قبل البواقي من الفار و الله اعلم و احكم»
آغاز: «الحمدلله الذي شرح في ادني من لمحة مشكلات الادواء والاسقام»
انجام: «و خلي في ‌البيت قبل البواقي من الفار و الله اعلم و احكم»
نسخ 22 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13 ق.، كاغذ: حنايي فرنگي، متن و حاشيه شده، اوراق آسيب ديده، 323 گ 28×18، عناوين به شنگرف، جداول صفحات به سرخي و لاجورد، جلد: مقواي مشكي با عطف و گوشه پارچه، اهدايي مقام معظم رهبری در اسفند 1376.

تبصرة الاطباء24 (فارسي)(32951)
مؤلف: قاضي سيد اميربخش بن قادر بخش حسني حسيني مكي معروف به سيد نتهو شاه درويش مؤلف «انتخاب لطيف» در 1193ق.
كتابي است مبسوط در قوانين كلي و جزئي نضج و اسهال و ادويه آن كه مؤلف در تدوين آن از ام
العلاج صدرالدين محمدخان و كتب سديدي و آقسرايي و قرابادين قادري نيز مطالبي افزوده و در 24 باب .اين رساله در سال 1184ق. تأليف شده و (ظاهراً) چاپ نشده است.
آغاز: «اتحاف هداياي حمد نامعدود بدرگاه حكيمي سزد كه معجون نجاح عرفان… امّا بعد جزانديش
خلق الله»
انجام: «آنرا نيمگرم استعمال نمايند و صبر و هليلجات داخل ادويه جفت نفرمايند والله اعلم بالصّواب»
نستعليق 18 سطري، تاريخ تحرير: 12 صفر 1248، كاغذ: حنايي آهارمهره و بعضاً وصالي شده، 37 گ 23×5/11، عناوين و
خطوط روي برخي عبارات به شنگرف، جداول اوراق به شنگرف و لاجورد، جلد: ميشن عنابي با عطف پارچه‌، اهدايي مقام معظم رهبری در بهمن 1384.

تحفة الرضا لذخیره الملوک النجباء= شرح الذهبیه (15429) (فارسی)
مؤلف: نورالدین محمد بن ابوالقاسم حبیب الله واعظ اصفهانی25
اصل رساله منسوب به حضرت رضا( ع) است ولی شرح آن از واعظ اصفهانی است در تعریف علم طب و بدن انسان و نوع غذای مصرفی درتابستان و زمستان ،درصفت شرابی که مباح و حلال است ، توضیح درمورد فصل ربیع و تابسان و زمستان وخزان و ماههای آن نوع هوا و غذاهایی که باید در آن تناول شود ، حجامت ، صفت فصد ، عروق ، قاعده دخول درحمام ، صفت آن ، صفت نوره نهادن ،که آنرا بنام محمداحسینا نگارش نموده است.
آغاز: «بسمله ، اشعه حمدی کالشمس فی الضحی که ازکمال نورعرفان و نورکمال ابقان لامع.»
انجام: «واگر جماع وقتی اتفاق افتد که قمر درحمل بود که نراست فاضلتر از برج ثور است که ماده است.»
نسخ 21 سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:20رجب (قرن 13ق.، كاغذ:حنایی کشمیری آهارمهره،29گ18×5/12،روی برخی عبارات به مشکی وسرخی خط کشیده شده،ذیلا 3صفحه حاوی نسخه های متفرقه پزشکی ، ظهر ورق اول حاوی اجزای مرهم کافوری، تاریخ کتابت مخدوش شده، جلد :میشن عنابی یک‌لا،روش تهیه نامعلوم ،خرداد1366.

تحفه سلیمانی26 (فارسی)(5164)
مؤلف: محمد هاشم بن محمد طاهر طبیب طهرانی(قرن 11ق.)
خواص و حقیقت و ماهیت جدوار و فادزهر و مومیا وچگونگی بکارگرفتن اینها درعلاج بیماران چنانچه خو ازتجربه یافته یا درکتابهای پزشکی دیده است ، نگاشته شاه سلیمان صفوی تقدیم داشته است ،این کتاب در سال 1088ق موافق نام کتاب اگر هاء تحفه تاء خوانده شود ، تألیف آن شروع شده و روز 8محرم 1089 بپایان رسیده و مشتمل بر سه باب است ، دارای فصول بدین تفصیل : 1- درحقیقت جدوار، دارای 10فصل ،2- دربیان فاذزهر دارای 4 فصل ، 3- درفواید مومیا دارای 3فصل.
آغاز: «بسمله ، اجناس سپاس بیقیاس حکیمی را سزاست که باقتضاء حکمت شامله و قدرت.»
انجام: «وبعضی گفته اند که بدل او یکوزون موم ومثل موم روغن زیتون است ولنختم… .»
نستعلیق 18سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 12ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره،231گ21×17،روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده ، عناوین به سرخی، ،جلد :مقوا با روکش پارچه،وقفی میرزا رضاتخان نایینی ،مرداد1311.

تحفة العاشقین27 (فارسی) (41862)
مؤلف: محمد هاشم بن محمد طاهر طبیب طهرانی(قرن 11ق.)
خواص و حقیقت و ماهیت جدوار و فادزهر و مومیا وچگونگی بکارگرفتن اینها درعلاج بیماران چنانچه خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، عبدالفتاح، دارالفنون Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان کتابخانه ها، مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، مراکز اسناد