پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقی است . برای برخی دیگر این معادل هدایای صدقه ای و کمک های خیریه است . امروزه همه مدیران باید به تصمیم گیری ها و فعالیت هایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش های آن باشد و سود وزیان شرکت ها و مؤسسات خود برای جامعه را طوری تنظیم کنند که مردم بیش از هزینه ای که پرداخت کرده اند از سازمان ها سود ببرند (به نقل از امیدوار، 1387).

2-8-10- آندرواستارک52 و مسئولیت اخلاقی مدیران
آندرواستارک استاد سرشناس مدیریت و امور اخلاقی تجارت برداشت خود را چنین بیان می کند : « بسیاری از اخلاق گرایان تجاری ، یک حوزه محدود اخلاقی را اشغال کرده و از مشکلات واقعی جهان که اکثر مدیران با آن درگیرند ، خود را جدا
ساخته اند.آن ها مایلند مطلق گرا باشند . سود را غیر اخلاقی دانسته و از شرکت های تجاری می خواهند برای ثبات حقایق خود به خودشان صدمه بزنند . اما یک روش عملی تر فروش شرافتمندانه یک محصول خوب با سود متعادل است .
لازم است یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی و اجتماعی درست است و بدون اینکه کار و شرکتش را خراب کند آن را انجام دهد »( به نقل از چاوش باشی ، 1389).
2-8-11- آندرسون و رونالدچی رابرت53 و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی
آندرسون در کتاب ” مهارت های مدیریت و عملکردهای سازمانی ” می نویسد هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزش ها ، هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین اهداف سازمان از سوی مدیران هستند. با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان است و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان سازمان است ، یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی خود وفادار است که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل کند (به نقل از چاوش باشی ، 1389). همچنین رونالدچی رابرت می گوید « اخلاق بر روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان بحث می کند ، در حالی که مسئولیت اجتماعی روی نحوه برخورد سازمان با ارباب رجوع ، کارکنان ، سرمایه گذاران ، سهامداران و سایر مؤسسات و شرکتهایرقیب و به طور کلی به جامعه نظر دارد تلاشی است در جهت ایجاد تعادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت »(به نقل از چاوش باشی ، 1389).
2-8-12- فریدمن54 و مسئولیت اقتصادی
فریدمن ضمن التزام سازمان ها به مسئولیت قانونی ، معتقد است مسئولیت اجتماعی کسب و کار ، افزایش مداوم سود است . به بیان دیگر تا زمانی که مسئولیت محدود برای سهامداران شرکت های اقتصادی به شکل قانونی وجود داشته باشد ، شرکت ها هیچ گاه به طور کامل مسئولیت اجتماعی خود را نخواهند پذیرفت . در واقع ،او مسئولیت سازمان ها را مسئولیت اقتصادی می داند و مسئولیت های دیگر (ازجمله مسئولیت های بشر دوستانه ) را در زمره مسئولیت های سازمان نمی داند(به نقل از قاهری ، 1389).
2-8-13- کارول55 و هرم مسئولیت اجتماعی
همان گونه که در پیشینه تحقیق گفته شد کارول مسئولیت های اجتماعی را به هرمی تشبیه کرده است که هرچه از قاعده – مسئولیت های اقتصادی – به سمت رأس – مسئولیت های بشر دوستانه – پیشروی کنیم ، از شدت و وسعت مسئولیت ها کاسته می شود .جنبش های حمایت از مصرف کنندگان و شهروندان ، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت سازمان ها هستند. این جنبش ها در بیشتر کشورهای صنعتی فعالیت دارند(به نقل از قاهری ، 1389).
2-8-14- استیفن رابینز56 و مسئولیت اجتماعی
استیفن رابینز نیز می نویسد : اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه کنیم ، متوجه می شویم که مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتماعی قرار دارد(به نقل از قاهری ، 1389).
2-8-15- درک فرنچ57 و مسئولیت اجتماعی
درک فرنچ بر این عقیده است که مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده سازمان ها تا بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند ، اثرات سوء نگذارد . نوع این وظیفه به طور روشن تعریف نشده است ، اما مشتمل بر وظایفی است چون آلوده نکردن محیط زیست ، تبیض قائل نشدن در استخدام ، اخلاقی عمل کردن ، آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات یا خدمات و در نهایت مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه(به نقل از صالحی امیری ، مطهری نژاد، 1389).
2-8-16- پیتر دراکر58 و مسئولیت اجتماعی
دراکر نخستین و مهم ترین مسئولیت اجتماعی هر سازمان را عمل کردن به وظیفه و کار را می داند و می گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را به خوبی انجام دهد توان هیچ کار دیگری را ندارد . از نظر داراکر، نخستین قید مسئولیت اجتماعی سازمان ، بالا بودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام موفقیت آمیز رسالت خویش است ، این نظر، بسیار شبیه نظر فریدمن است که مسئولیت اقتصادی سازمان را مسئولیت اصلی اجتماعی آن می داند(به نقل از قاهری ، 1389). دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است . او معتقد است پذیرفتن مسئولیت هایی که شایستگی انجام آن را نداریم عین مسئولیت ناشناسی است ، زیرا هم سطح توقع را بالا می برد و هم در نهایت زمینه ساز سرخوردگی و یاس متوقعان می شود. از نظر دراکر ، مهمی ترین قید مسئولیت اجتماعی ، قید مشروعیت و اقتدار است . مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد ، لذا مسئولیت با اقتدار همراه است. از نظر دراکر، مسئولیت های اجتماعی سازمان را می توان به شرح زیر بر شمرد.
• پرداختن جامع و کامل به مسئولیت ، وظیفه و هدف اصلی سازمان
• مسئولیت محصولات و خدمات
• مسئولیت فرایند ها
• مسئولیت اخلاقی (به نقل از قاهری ، 1389)
2-8-17- مایکل پورتر و مارک کرامر59 و مسئولیت انسان دوستی
مایکل پورتر و مارک چهار عنصر محیط رقابتی را نام می برند که سازمان ها می توانند با برنامه های بشردوستانه بر آنها نفوذ داشته باشند:
• شرایط محیطی ( امکانات )
• شرایط تقاضا
• قوانین رقابت و مبارزه( مزیت های رقابتی )
• صنایع ممربوط و پشتیبان
پورتر منافع رقابتی در خوشه های جغرافیایی تامین کنندگان ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان را توضیح داده است . شرکت ها می توانند روی تامین کنندگان و زیرساخت هایی که صنعت از آنها حمایت می کند ، سرمایه گذاری کنند. هرچه فعالیت های بشردوستانه شرکت با استراتژی ها همسوتر باشد ، افزایش مهارت ها ، توسعه فناوری و یا زیرساخت ها در زمینه هایی که شرکت به دنبال آنهاست یا رشد تقاضا در حوزه هایی که شرکت در آن قوی تر است ، شرکت بیشتر از مزایای آن بهره می برد. آنها معتقدند که شرکت ها باید حصول نتایج را سخت گیرانه پیگیری و ارزیابی کنند . نظارت بر دستاورد ها برای بهبود مستمر استراتژی بشردوستانه و پیاده سازی آن ضروری است (به نقل از صالحی امیری ، مطهری نژاد، 1389).
2-9- دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها
مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت پذیری اجتماعی خود دیدگاه ها و نظرات مختلفی دارند و از این رو در قبول آن دلایلی را هم ذکر می کنند ( الوانی، قاسمی نژاد، 1377).

2-9-1- دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها
دلایل موافقت نسبت به مسئولیت اجتماعی از مزایای بلقوه ای که نصیب سازمان و جامعه می شود، ناشی می شود. دلایل فوق در ذیل به صورت خلاصه آمده است. یکی از دلایل مذکور این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث آن می شود که سازمان در بلند مدت به منافع خود دست یابد. از طرف دیگر فعالیت های اجتماعی باعث می شود که دولت کمتر در مسائل دخالت کرده و این خود در بلند مدت به نفع سازمان خواهد بود. بر اساس استدلال های فوق، مسئولیت اجتماعی و بازدهی اقتصادی لزوما از یکدیگر جدا نیستند(الوانی، قاسمی نژاد، 1377).
دلایل موافقان نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان ها
1) تغییر نیاز ها و توقعات عمومی
2) التزام اخلاقی
3) محیط اجتماعی بهتر
4) حفظ منابع محدود
5) حفظ منافع بلند مدت
6) ممانعت از گسترش مقررات دولتی
7) تعادل بین مسئولیت و قدرت
8) وابستگی های متقابل نظامند
9) کمک در حل مشکلات اجتماعی
10) بهبود چهره عمومی
11) جلب منابع ارزشمند سازمان ها
12) پیشگیری بهتر از درمان
1) تغییر نیاز ها و توقعات عمومی
یکی از دلایل موافقت با مشارکت اجتماعی سازمان ها این است که چون نیاز های عمومی و انتظارات جامعه از سازمان ها تغییر یافته است، سازمان بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشد. انتظارات جامعه از سازمان به طور ناباورانه ای از دهه 1960 به بعد یکباره افزایش یافته و برای اینکه سازمان ها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ سازند، لازم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند.
شاید یکی از دلایلی که باعث شده سطح انتظارت از سازمان ها بالا برود این باشد که چون سازمان ها توانسته اند نیازهای قبلی را با موفقیت تامین کنند، اکنون نیاز های جدید و مهمتری در جامعه شکل گرفته اند. این حالت شبیه به سلسله مراتب نیازهای مازلو در تئوری های انگیزشی است. به عقیده مازلو نیازهای انسان در یک نظم مبتنی بر الویت و ارجحیت قرار دارد. یعنی همین که نیاز های اولیه تامین شدند، نیازهای دیگری روی انتظارات و رفتارهای فرد تاثیر می گذارد. در سلسله مراتب نیاز های مازلو نیازهای جسمانی و امنیتی قبل از نیازهای اجتماعی تامین می گردند. اگر فرض بگیریم که نیازهای جسمانی و نیاز به امنیت در کشور های پیشرفته تا حدودی تامین گردیده باشد، با با فرض قبول نظریه مازلو، باید گفت که نیازهای اجتماعی بر انتظارات عمومی حاکم شده است. از طرف دیگر این جامعه است که به سازمان اجازه و حق موجودیت می دهد. پس هر گاه احساس کند که سازمان به انتظارات و خواسته های او توجهی ندارد و یا در انجام آن قصور می ورزد، اجازه و حق ادامه فعالیت را از آن می گیرد.
2) التزام اخلاقی
یکی دیگر از دلایل حمایت از مشارکت اجتماعی سازمان ها این است که از نظر اخلاقی سازمان باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. به عبارت دیگر در فرهنگ سازمان، اخلاقیات بایستی جایگاهی داشته باشد و سازمان با وجدان کار کند.
3) حفظ منابع محدود
نکته مهم دیگر این است که با توجه به محدودیت منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا مؤسسه بایستی در حفظ آنها مسئولانه عمل کرده و در استفاده از آنها عاقلانه برخورد کند . هرچند که برخی از منابع قابل بازیافت هستند اما این دلیل نمی شود که در استفاده از آنها اسراف شود، چون خود اتلاف منابع هزینه های زیادی را برای جامعه دارد.
4) محیط اجتماعی بهتر
گرایش به ایجاد محیط اجتماعی بهتر، عامل دیگر توافق نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان ها است. مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی می تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد. به نوان مثال، وقتی که سازمان ها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند، به طور غیر مستقیم روی ثبات خانواده ها و نحوه زندگی آنها تاثیر می گذارند و این تاثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد. البته خود سازمان هم از وجود محیط اجتماعی خوب نفع می برد.

5) حفظ منافع بلند مدت
نکته دیگر اینکه توجه بیشتر سازمان ها به مسئولیت اجتماعی باعث خواهد شد که منافع بلند مدت آنها تضمین شود. حتی وقتی هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی بالاست، نتایج بلند مدت آن مطلوب خواهد بود. منافع بلند مدت نتیجه طبیعی سازمانی با چهره مطلوب خواهد بود که رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد. سازمانی که نسبت به جامعه خود را مسئول نمی داند در آینده نمی بایست انتظاری به کسب سود بیشتر داشته باشد.
6) ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
اگر سازمان ها به مسئولیت اجتماعی شان توجه داشته باشند، از گسترش قوانین و مقررات اقتصادی که دولت ها تعیین می کنند، کاسته می شود. قوانین و مقررات هم آزادی جامعه و هم آزادی بنگاه ها اقتصادی را کاهش می دهد. قوانین و مقررات باعث افزایش هزینه های اقتصادی شده، انعطاف در تصمیم گیری را محدود می کند. از نظر کاری، آزادی در تصمیم گیری باعث می شود که سازمان، ابتکار خود را در مواجهه با نیروهای جامعه و بازار حفظ کند.
7) تعادل بین مسئولیت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مشارکت اجتماعی