پایان نامه با کلمات کلیدی كنيد، نقاشي، كادر، ترسيم

دانلود پایان نامه ارشد

مي بندد ، رعايت قوانين زاويه ديد است و اين چيزي است كه باعث مي شود كه گمان كنيم كه بزرگترها درك ديداري بهتري از دنيا دارند . كمي بیندیشیم .

4. چگونه شما صفحه كامپيوتري كه در مقابلتان قرار دارد يا خانه اي كه از پنجرة اتاقتان مي بينيد را ترسيم مي كنيد ؟
شايد مانند بسياري از هنرمندان گذشته و حال از منظره يابي استفاده كنيد كه لئوناردو داوينچي173 طراحي و دورِر174 آن را تكميل نمود . از ورای كادري عمودي متشكل از يك شيشة چهارگوش ويك چشمي ثابت در فاصلة 30 سانتيمتري مركز كادر را نگاه كنيد و به طور غير ارادي ، با دنبال كردن زاويه هاي كادر شيشه اي گوشه هاي كامپيوتر را ترسيم نمائید . با اين حال توجه داشته باشيم كه نقاشي ارائه شده با استفاده از اين روش هم به طور عيني صحيح نيست . زيرا اين نقاشي حاصل ديد يك چشمي است و تنها واقعيت را ن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تصویر سازی Next Entries تحقیق درباره قرون وسطی، دوران کودکی، واقع گرایی، روانشناسی