پایان نامه با کلمات کلیدی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

الذکر کاسـته می شد و این روند تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای اسلامی فکر جایگزین نمودن مقررات جزایی موجود و انطباق آن با موازین فقهی با توجه به منابع اسلامی قوت گرفت که این اقدامات نیز فرهنگ حاکم بر جامعه را دستخوش تغییر و دگرگونی قرارداد. این دوران پرکارترین دوران تقنینی و اجرائی در زمینه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی
به شمار می رود که در ذیل به اقدامات انجام گرفته اشاره می کنیم.
الف ) در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی در مواد 101 الی 105 قانون تعزیرات مطرح شد که ماده 102 آن در این راستا مقرر داشت :هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نـمی باشد ولی عفت عمومی را جریحـه دار نماید فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم
می گردد.
ب- در سال 1366 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند به تصویب مجلس شورای اسلامی با
حضور اعضای شورای نگهبان رسید.
ج- در سال 1372 قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در مور سمــعی و بصری فعالیت های غیــر مجاز
می نمایند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون نیز به نحوی در خصوص جرایمی که عفت عمومی را جریحه دار می کند جرم انگاری شده است.
د- در سال 1373 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به تصویب رسید و آئین نامه آن نیز متعاقباً در سال 1374 از تصویب هیأت وزیران گذشت که به نظر می رسد یکی از اهداف تصویب این قانون مبارزه با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی و گسترش مصادیق آن بود.
ه- در سال 1375 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات به تصویب رسید که نسبت به قانون تعزیرات سال 1360 تغییراتی از نظر شکلی و ماهوی کرده است لیکن در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی ماده جدیدی وضع نگردید. در بد امر شماره ماده های قسمت تعزیرات به دنبال مواد قسمت حدود و قصاص و دیات آمد بدین ترتیب ماده 102 به 638 و ماده 104 به 640 تبدیل شد که در فصل هجدهم این قانون آورده شده است و محتوای مواد نیز تغییرات جزیی داشت که عمده آن مربوط به مجازات آنها بود که در ماده 102 حبس از 10 روز تا دو ماه به عنوان جایگزین به شلاق اضافه شد و در تبصره آن مجازات شلاق حذف و حبس و یا جزای نقدی اضافه شد و مجازات ماده 104 نیز از یک ماه تا یک سال به سه ماه تا یک سال و جزای نقدی و شلاق یا یک و یا دو مجازات از آن تبدیل شد .
و- در سال 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند که به موجب این آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا55 و دفاتر حضوری اینترنت56 از اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی منع شدند.
علاوه بر وضع مقررات فوق اقدامات اجرایی فراوانی نیز در این خصوص انجام گرفته که شدت و ضعف آنها با نوسان همراه بوده است. از جمله می توان به تأسیس دایره اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و گشت ناصحین، منکرات و اقدامات و دستور العمل های ضابطین دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و اخیراً تأسیس گروه پلیس ویژه ای تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی و … اشاره کرد. لیکن علی رغم اقدامات قانونی و اجرائی فوق الذکر هنوز مرز مشخص و دقیق مصادیق جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به طور قانونی تعیین نشـده و ضابطین و قضات با توسل به اصــطلاحات مبهم و کلی قانون اقــداماتی انجام می دهند.57
فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق
با توجه به این موضوع که فضای مجازی زمینه ساز تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده است قصد داریم در فصل پیش رو به بررسی ماهیت جرم در فضای مجازی پرداخته و همچنین مطالبی را در زمینه
جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی بیان نماییم.
مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی
ظهور جهان جديد يعني جهان مجازي، بسياري از روندها و نگرش ها و ظرفيت هاي آينده جهان را تحت تاثير خود قرار مي دهد. اين جهان در واقع به موازات و گاه حتي بر جهان واقعي مسلط شده و عينيت واقعي پيدا مي کند. اين دو جهان داراي داد وستدهاي بي شماري با يکديگر هستند.
در این مبحث به ویژگی جرایم رایانه ای و همچنین طبقه بندی جرایم رایانه ای خواهیم پرداخت.
گفتار اول : ويژگی جرایم رایانه ای
مفهوم فضاي مجازي براي نخستين بار توسط ويليام گيبسون58- نويسنده کانادايي رمان هاي علمي- تخيـلي در سال 1982 مورد استفاده قرار گرفت.فضای مجازی ، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور ، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است.59
در تعریف فضای مجازی می توان گفت که« فضای مجازی محیطی است مجازی و غیر ملموس که در فضای شبکه های بین المللی ( که از طریق اینترنت به هم وصل می شوند ) وجود دارد . در این محیط ، تمام اطلاعات مربوط به روابط افراد ، ملت ها ، فرهنگ ها ، کشورها بصورت ملموس و فیزیکی در یک فضای مجازی و به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربــران می باشد.»60
در حقيقت فضاي مجازي مانند هر فضايي داراي موقعيت جغرافيايي، فيزيکي يا محدوده سرزميني خاص نيست ولي با اين وجود نوعي واقعيت برجسته در جهان معاصر است ، چرا که ما انسان ها هر روز در آن دست به عمل مي زنـيم ، با آن در تعامل هسـتيم، از آن ياري مي طـلبيم و با او به داد و ســتد اطلاعات مي پردازيم. مايکل بنديکت، فضاي مجازي را به عنوان «جهاني نو و موازي با جهان واقعي و مخلوق رايانه هاي جهان و ارتباط هاي بين آنان تعريف مي کند. جهاني (يا فضايي) که در آن انباشت جهاني از دانش، سرگرمي، شاخص ها ، مقياس ها ، کنش ها و از همه پراهميت تر انباشتي از عاملان انساني تغيير يافته و دگرگون شده، شکل يافته است.»61 فضای مجازی در حقیقت نوعی فرافضا و فضای ذهن است .62
فضای مجازی، فضایی است که همه جا هست اما هیچ کجا نیست ، فضایی است که در پرتوی در دسترس قرار دادن اطلاعات وسیع و سریع ، به فرد قدرت نمادین بیشتر و امنیت روانی گسترده تری می بخشد ؛ اما در همان حال او را وابسته تر ، بی قدرت تر و مضطرب تر از پیش می کند . فضای سیال و بی حدودی است که به سادگی همیشه در دسترس همگان است اما به همان سادگی که ایجاد می شود از بین رفته و محو می شود . فضایی است که در پرتو تسهیل شرایط تعامل اجتماعی ، توافق اجتماعی عمیق تر و یکپارچگی اجتماعی فراخ تری را ایجاد می کند ؛ اما باز در همان حال از زاویه ای دیگر به سبب کارکردهای خصوصی و منحصرا فردیش ، تمایز و انزوای اجتماعی را گسترش می دهد .63
در هر حال فضاي مجازي در هر تعبيري و با هر تعريفي، قلمروي وسـيع ، بديع و بکر است که براي ساکنان
خود امکانات، آزادي ها، فرصت ها، دلهره ها، آسيب ها و محدوديت هاي نويني را به همراه دارد. اهميت اين قلمرو تا حدي است که امروزه برخي انديشمندان صحبت از دو جهاني شدن دنيای معاصر مي کنند.
با اين نگاه مهمترين تغيير جهان معاصر که بنيان تغييرات آينده جهان را مي سازد، رقابتي شدن جهان واقعي
و جهان مجازي است .
اینترنت ماهیتاً یک فناوری ارتباط بین‏شبکه‏ای است، اما تنها فناوری ارتباط بین شبکه‏ای نیست ؛چرا که از نظر فنی این امکــان وجود دارد که شـبکه‏های مختلف از روش‏های غیرمـشابهی برای ارتباط بین خود استفاده کننددر این صورت اگرچه ارتباط بین آنها یک نوع ارتباط بین شبکه‏ای 64 است، اما اینترنت به معنای خاص نیست. در اینترنت65 همه شبکه‏ها (هر چند که نوع شبکه‏ها با هم متفاوت باشد) برای ارتباط با همدیگر از یک ارتباط مشابه مبتنی بر پروتکل TCP/IP استفاده می‏کنند. در اینجا لازم است که به یک نکته مهم در ارتباط با کاربرد پروتکل‏های TCP/IP توجه شود و آن نکته این است که به هر گونه کاربرد این پروتکل‏ها در شبکه‏های رایانه‏ای ،اینترنت گفته نمی‏شود. گاهی در ارتباطات داخل یک شبکه (درون شبکه‏ای) از پروتکل‏های TCP/IP استفاده می‏شود. استفاده درون شبکه‏ای از پروتکل‏های TCP/IP، اینترنت نامیده نمی‏شود. شبکه‏های اینترانت و اکسترانت از پروتکل‏های TCP/IP برای ارتباطات درون شبکه‏ای استفاده می‏کنند .
بدان جهت که واژه‏های «اینترانت»66 و «اکسترانت»67 شبیه و نزدیک به واژه اینترنت است بسیاری از مردم در استفاده از این واژه‏ها به اشتباه می‏افتند. برای اجتناب از این اشتباه به طور مختصر تفاوت بین اینترنت با اینترانت و اکسترانت را بررسی می‏کنیم.
مقایسه بین اینترنت و اینترانت
اینترانت یک شبکه محلی سازمانی یا خصوصی است که مبتنی بر پروتکل TCP/IP بوده وبرخـی از خدمات
گوناگون اینترنت مانند پست الکترونیک68 و صفحات وب69 را در داخل یک شبکه انجام می‏دهد. در واقع اینترانت یک اینترنت خصوصی در داخل یک شبکه است. میزان خدمات اینترانت بستگی به اراده مدیر شبکه دارد. هیأت مؤلفان میکروسافت ضمن تعریف اینترانت، به شرح زیر تفاوت آن را با اینترنت بیان کرده‏اند:«اینترانت یک شبکه خصوصی مبتنی بر پروتکل‏های اینترنتی چون TCP/IP است، اما برای مدیریت اطلاعات یک شبکه یا سازمان طراحی می‏شود. کاربردهای آن شامل خدماتی مانند خدماتی چون توزیع سند، توزیع نرم‏افزار، دستیابی به بانک‏های اطلاعاتی و آموزشی می‏شود. دلیل انتخاب این نام، شباهت آن به سایت وب جهانی ]در اینترنت[ و مبتنی بودن آن بر همان فناوری است با این تفاوت که صرفاً درون سازمانی است و به اینترنت متصل نیست. بعضی از اینترانت‏ها دسترسی به اینترنت را نیز فراهم می‏کنند. اما اینگونه اتصالات از طریق «دیوار آتش»70 هدایت می‏شوند که شبکه‏های داخلی را در مقابل وب خارجی حفاظت می‏کند»71
مقایسه بین اینترنت و اکسترانت
علاوه بر اینترانت، اکسترانت نیز از فناوری اینترنت و پروتکل‏های آن (TCP/IP) برای ارتباطات درون شبکه استفاده می‏کند. هیأت مؤلفان شرکت رایانه‏ای میکروسافت، اکسترانت را به شرح زیر تعریف کرده است :
“اکسترانت ایجاد شکل گسترده‏تری از اینترانت یک شرکت مجتمع با استفاده از فناوری وب جهانی به منظور آسان شدن برقراری ارتباط بین تأمین‏کننده و مشتریان است. اکسترانت به مشتریان و تأمین‏کنندگان امـکان می دهد تا با دسـترسی محـدود به اینترنت یک شرکـت به رابطه کـاری خود سرعت بخـشیده و کـارآیی را
افزایش دهند.”72
درهر حال و به طور کلی می توان جرایم فضای مجازی را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت این گونه جرایم روشن خواهد شد:
الف) تخصصی و علمی بودن
این دسته از جرایم عمدتاً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و…). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهـای خاصـی اسـت که کار با آن ها تنـها از عهـده برخی از متخصـّصین
برمی آید.از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.
ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن
جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طـرف دیگر به اشخـاص حقیقی یا حقوقی خـصوصی خسـارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می گیرد.
یکی از حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منافی عفت، مجلس شورای ملی، افکار عمومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، فضای مجازی، ارتکاب جرم