پایان نامه با کلمات کلیدی فتحعلی شاه، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

شده مثلاً از برگ 272 تا 304 (و نيز برگ 308) بايد قبل از برگ 219 بيايد و برگ آخر نسخه قبل از برگ 32 قرار گيرد.
آغاز: «بسمله. الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن الصور و علمه خواص الاشياء من النفع و الضرر … لمّا رأيت أن علم الطب اجلّ المفاخر»
انجام موجود نسخه (بدون احتساب جابجايي اوراق): «حتي يبلغ رأس الزند الاسفل و يكون من بعض…»
نستعليق 17 سطري، تاريخ تحرير: حدود قرن 12ق.، كاغذ: نخودي لمينه شده، 320 گ 26×21، عناوين به شنگرف، جلد: تيماج فرنگي، اهدايي در بهمن 1383.

شفاءالامراض (47162) (فارسی)
مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب (قرن 9-10ق.)مؤلف «مراة الصحة» در 896ق.
رساله ای است درامراض وشفای آن ، آنچنان‌که مولف درسطور اولیه کتاب آورده ازکتب معتبر جمع آوری وانتخاب نموده و بر14 باب مرتب ساخته ، باب اول درامراض سر در15 فصل ، باب دوم درامراض چشم در15 فصل ، باب سیوم در امراض گوش وبینی در9 فصل ، باب چهارم درامراض دهان وحلق در 15 فصل ، باب پنجم در امراض صدر(سینه ) وریه وقلب بر 9 فصل ، باب ششم در امراض معده بر15 فصل ، باب هفتم..
نسخه ناقص الطرفین است و برگ اول ده سطر اول بدلیل پاره گی حذف شده و آغاز از نیمه سطور نوشته شده است
آغازموجود: «وبه نستعین … وکان والصلوه علی من خص باعدا… اما بعد چون اشارت تشریفه التماس … این رساله از کتب معتمد علیهم»
انجام موجود: «چنانچه درنیمطولات مذکوراست.»
نسخ 27سطری، تاریخ کتابت :871ق.، کاغذ : نخودی ، …گ18*5/24،عناوین به شنگرف ، معلق به حواشی تصحیحی با رموز« ص » ، اوراق آسیب دیده شدید ولمینه شده ، جلد:تیماج فرنگی زرکوب ،اهدایی مقام معظم رهبری، 13/4/90.

شفاءالمریض= شفاء الامراض=طب شهابی=شفاءالرجل=شفاخانی=شفاءالمرض107 (41913) (فارسی)
مؤلف : شهاب الدین بن عبدالکریم قوام غزنوی ناگوری(زنده در 790ق.)
منظومه ای درقالب مثنوی وشامل یک مقدمه و160 باب .
آغازموجود: «بگیر وعروق با همه نیم سر زود عاجزار در او آن شیراز.»
انجام: «بفضل خداوند … شهاب … مرتب شده ابواب …الکتاب زهفصدزیاده نود سال بعد وهم روز از ماه شوال بود تمت تمام شد.»
مذیل است به 4 ورق حاوی فرهنگ داروهای طب شهابی
نستعلیق 22سطری،كاتب:نامعلوم، تاریخ کتابت :قرن 11ق.، کاغذ : نخودی آهارمهره، 60گ24*14،عناوین به شنگرف ، فواصل بین مصرعها سه نقطه شنگرف ، حواش اوراق حاوی مطالبی است از جمله دیوان ناصر علی که تحت عنوان 1/41913 فهرس می شود ، وفواید الاخیار یوسفی که تحت عنوان ش 2/41913 فهرست می شود، فواید یاقوت سرخ دربرگ 26ر، حاشیه برگ 37ر حاوی مطالبی دردفع دردسر وضعف دماغ وگردیدن سر، حاشیه برگ 38 در علاج دردسر، حاشیه برگ 39ر هلیله ، حاشیه برگ 39پ فهم درمرکبات مفرح گرم وسرد ، … ، حاشیه برگ 70ر اطوطیا سبز را با نوشادر وپنیر مخلوط کرده بنویسد رنگ نقره شود ، اوراق رطوبتی و وصالی شده ، جلد: ندارد، خریداری آستان قدس رضوی از بی بی فاطمه محمد زاده از مشهد ، اردیبهشت 1389.

طب الائمه 108 (32560) (عربی)
مؤلف: محمد قاسم بن غلام علی طبیب(قرن11ق.)
مشتمل است بر مقدمه و 15 باب وخاتمه (تذنیب).
آغاز: «بسمله ، الحمد لله الذی الهمنا بحقایق الاشیاء وخصصنا ببدایع الآلاء .»
انجام موجود: «قلت یابن رسول الله اتی آیه قال قوله تعالی معاذ الله ان تاخذالامن وجد منا عنا عنده.»
نسخ 15سطری ،كاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت : قرن 12ق.، کاغذ : نخودی کشمیری آهارمهره ، 22گ5/19*5/12،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده ، مهر بیضی که خواندن آن نیاز به دقت بسیاری دارد ، برخی اوراق دارای حاشیه ، برخی اوراق رطوبت رسیده ، جلد :ندارد،وقفی آیه الله سید احمد زنجانی توسر آیه الله سید موسی شبیری زنجانی ، آبان 1384.

طب الائمة = خواص الفواکه109 (37768) (پزشکي و اخبار ـ عربي)
مؤلف شناخته نشد، اما طبق نسخه کهن مرعشي (4/5358) قبل از 882 ق. مي زيسته است.
رسالة مختصري است در بيان خواص بعضي از ميوه‌ها و گياهان و فوايد آنها با استناد به احاديث روايت شده از پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت (ع) که بدون ترتيب خاصي گردآوري شده و در پايان چند حديث مرتبط با پزشکي و يک حرز در حفظ متاع از امام صادق (ع) نيز آمده است.
آغاز: «بسمله. الحمد لله الذي جعل للأشياء خصائص يوجب [توجب] حكمته و بعث الانبياء بشرايع تقتضي رأفته»
انجام: «اتينا رسول الله فعلمنا كذا و كذا فقالوا انطلقوا و الله لا يقدر عليكم لص بعد هذا الكلام تمّ الحرز»
نسخ خوش 11 سطري، کاتب: محمد رضا، تاريخ تحرير: 1071ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 15گ 17×9، عناوين به شنگرف، نسخه تصحيح شده، جلد: تيماج قهوه‌اي با عطف تيماج عنابي، اهدايي در مهر 1386.

طبّ الاکبر(7805)(فارسی)
ترجمه کتاب شرح اسباب و علامات تألیف نفیس بن عوض کرمانی است در 29 باب هر باب مشتمل بر چندین قسم و فصل، و خاتمهای در دو باب(1. در مرکّبات، در مصطلحات و فرق بین الامراض) با اسقاط زواید و مکررات و درج اضافات و زیاداتی از کتابهائی نظیر قانون و حاوی و شرح آقسرائی و سویدی و موجز و ذخیره خوارزمشاهی و کفایه مجاهدیه که آنرا میر محمد اکبر ارزانی بن میر حاجی مقیم معروف به شاه ارزانی در سنه 1112(مطابق با اعداد حروف شرح اسباب و علامات بعد از واضع اعداد حروف علّه) مقارن با فتح بهجت آباد دکن بدست ابوالمظفر محیی الدّین محمد عالمگیر تألیف و بدو تقدیم نموده و از قرار چاپهای مکرّر و متعدّدی که تاکنون از آن بعمل آمده(کلکته 1830، دهلی 1265، بمبئی 1264، 1275، 1279، تهران، 1275، و لکنهو 1289)110 معلوم میشود که از شهرت و معروفیت فوقالعادهای برخوردار بوده است.
تألیفات دیگر شاه ارزانی عبارتست از ترجمه طب النّبی تألیف جلال الدّین سیوطی، و مفرح القلوب(ترجمه و شرح قانونچه چغمینی)111 و تعاریف الامراض و مجربات اکبری112 و میزان الطّب و قرابادین قادری(طب قادری)113(چند نسخه از این سه کتاب اخیر در موزه بریتانیا محفوظ است).
آغاز: «بسمله صحیحترین کلامی که مشام ناطقه دانش آئین».
انجام: «بفاتحه خیر یاد دارند».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر اواخر قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، دارای یک سرلوح مزدوج و کتیبه، دو صفحه اوّل بین السطور طلااندازی محرر، جداول اوراق بطلا و تحریر و لاجورد، اندازه جدول 11×22، کمند به لاجورد، کاغذ نخودی روشن، جلد تیماج ساده، 22 و 23س، 462گ 17×29، خریداری آستان قدس در مهرماه 1329.

طب النبوی و احکامها(17997)(عربی)
مؤلف از علمای عامه است و در این کتاب از اثر دیگر خود «المفتاح» و از «الاکتفاء» ابی الربیع( -634ق.) و ابن تیمیه( -652ق.) و ابونعیم اصفهانی صاحب«طب النبوی» یاد می‌کند.
آغاز موجود:« اذا طبخ باللبن البقر و له تأثیر فی خصب البدن و زیادة المنی و کثرة التغذیه»
انجام موجود:« فان قیل هذا یدفعه امران احدهما قوله یجزیک و الاجزاء انّما یستعمل..»
نسخ20سطری، تاریخ تحریر: حدودقرن11ق.248برگ23*15، وقفی آل عصفور آبان‌ماه1369

طب دارا شکوهي114 = علاجات دارا شکوهي (28284) (فارسي)
مؤلف: حكيم عين‌الملك نورالدين محمد بن عبدالله قرشي شيرازي مؤلف «الفاظ الادوية» در سال 1069ق. و «قسطاس الاطباء» در 1040ق.
كتابي است در معرفي الفاظ ادويه و غير آن مثل معرفي برخي گياهان و جانوران با توضيح هر كدام به روش يوناني، ايراني و هندي، مشتمل بر 1 «مفتاح» داراي 42 مقاله و 10 «گفتار» و هر «گفتار» در چند «سر» و سربندهاي «اظهار» و در پايان قرابادين.
مؤلف كتاب را به نام دارا شكوه شاهزاده هند (1024- 1069ق.) به سال 1056ق. تأليف كرده. اين کتاب غير از «الفاظ الادوية» وي ـ مذکور در همين فهرست ـ است.
نسخه حاضر ناقص‌الآخر و شامل گفتار هفتم در تدبير حفظ صحت است.
آغاز: «آغاز دانش جزو عملي طب كه حفظ صحت است. گفتار هفتم علاجات دارا شكوهي در تدبير حفظ صحت»
انجام موجود: «سرگين موش دفع كند…»
نستعليق 16 سطري، تاريخ تحرير: اواخر قرن 12ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 339 گ 2/28×2/17، عناوين به سرخي، جلد: تيماج فرنگي، اهدايي در تير 1381.

الطّب الکلی(17616)(عربی)
این کتاب اصلاً مشتمل بر دو مقاله و همان است که در عیون الانباء جزو تألیفات ابوسهل عیسی بن یحیی المسیحی الجرجانی مؤلف کتاب المائۀ مذکور است.
این نسخه شامل مقاله دوم است و نسخه مقاله اوّل مع الاسف در این کتابخانه موجود نیست.
فهرست عناوین کتاب115
آغاز: «بسمله المقالۀ الثانیۀ من الطب الکلی(بعد از 15 سطر) فی علاج امراض الراس طلا نافع للصداع و الکاین عن الحرارۀ صندل ابیض صندل احمر من کل واحد ثلثۀ دراهم».
انجام: «و یشرب کل اسبوع مرۀ مرارۀ کثیرۀ».
نسخ، کاتب اسعد بن محمد بن اسعد بن اسمعیل بن الحسین النسوی، تاریخ تحریر ذی القعدۀ سنه 630، عناوین بشنگرف، کاغذ حنائی سمرقندی، 27س، 54گ 17×35، جلد تیماج ضربی ساده، واقف ابن خاتون، تاریخ وقف 1065.

الطب الجدید الکیمیاوی = غایه الاتقان فی تدبیر بدن الانسان=الطب الکیمیاوی116 (10523)(عربی)
مؤلف: صالح بن نصرالله حاجی معروف به ابن سلوم( -1081ق.)
حاوی یک مقدمه درتعریف کیمیا وسه مقاله بدین ترتیب : مقاله یکم درامورطبیعیه ، مقاله دوم دراساس طب کیمیایی ، مقاله سوم درکیفیت تدبیرادویه ، اصل لاتین این کتاب از تئودربراکلسوس حکیم یونانی یا آلمانی (-1541م.)می باشد وابن سلوم آن را به عربی ترجمه کرده است.
آغاز: «بسمله ، وصلی الله علی سیدنا محمد … وبعد فهذا کتاب الطب الجدید الکیمایی الذی اخترعه براکلوس یشتمل علی مقدمه و مقالات .»
انجام: «فان خواص الاشیاء لاتنکر فان فعل هذا المرهم بخاصیته فیه بتوسط روح العالم کما یفعل الحدیدفی المقناطیس قد اتفق الفراق… .»
نسخ 14سطری ،كاتب:اسماعیل بن ابراهیم طبیب بغدادی ، تاریخ کتابت :سه شنبه 18 جمادی الثانی 1232.، محل کتابت: مکه معظمه ، کاغذ : نخودی آهارمهره، 91گ28*21، عناوین وخطوط روی برخی عبارات به سرخی ، اوراق دارای حاشیه بارموز (12،2)،حواشی اوراق رطوبت رسیده ، جلد :مقوا باروکش پارچه سرمه ای ، خریداری آستان قدس رضوی ، مرداد 1349.

طب کیمیائی(ترجمه-)(12283)(فارسی)
مترجم احمد بن محمد الحسینی از فضلای عهد فتحعلی شاه قاجار(باباخان) است که آنرا با زیادات و توضیحاتی از جانب خود بدستور«در صدف شوکت و جلال و دری فلک عظمت و اقبال» محمد ابراهیم خان حاکم کرمان از طرف فتحعلی شاه بفارسی درست و روانی درآورده است
آغاز:«بسمله نحمدک یا قدوس..اما بعد چنین گوید گرفتار مرض نادانی…که درین زمان سعادت اقتران».
انجام: «چنان که مغناطیس در حدید».
نستعلیق آمیخته به شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر دوشنبه 24 رجب 1261، عناوین بشنگرف، کاغذ حنائی آهاری، جلد تیماج خرمائی یک لا، 23س، 47گ 53/17×1/27، واقف سید جلال الدین تهرانی، تاریخ وقف مردادماه 1361.

طریق خوردن سموم(رساله در…)(5092)(فارسی)
مختصری است در بیان طریقه و دستور خوردن 6 نوع از سموم و دواهای مضر.
آغاز: «بدان که این نوع تدبیر چون از حکمت حکمای هند است بطریقی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، مقام معظم رهبری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر، زبان فارسی، زین العابدین، شاه سلطان حسین