پایان نامه با کلمات کلیدی صدا و سیما، جبران خسارت، برنامه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری صدا و سیما
بند اول : دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی و تلویزیونی
الف) متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی است که به وسیله اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده و در اختیار سازندگان و سفارش دهندگان آگهی ها قرار می گیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم گردیده است. مقدمه شامل بند های الف) تا ک) و اصول کلی شامل 81 اصل است.
ب) این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع، عرف تبلیغات و ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشور ها تدوین شده است.
ج) صاحبان آگهی، تولید کنندگان و سفارش دهندگان آن باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د) رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ه) مد نظر داشتن و رعایت سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت و پخش آگهی ضروری است.
و) در جریان تولید و ساخت آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید کلیه ی مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان و آیین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولید کننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هر گونه خسارت در ازای اعتراضی که از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر و … وترد شود، خواهد بود. چنان چه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد، در آن صورت سازمان یاد شده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز) چنان چه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد، ولی پس از پخش، ایجاد زیان و خسارتی نماید و خسارت، ناشی از تقصیر و تخلف سفارش دهنده و سازنده باشد، سفارش دهنده و سازنده آگهی حسب مورد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ح) مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق می کند.
ط) تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده ی اداره کل بازرگانی صدا و سیما بوده و اداره کل بازرگانی صدا و سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده و از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری می کند.
ی) در مورد هر نکته ای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد و یا به طور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد، باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا و سیما کتباً نظر خواهی و استفسار شود.
ک) در هر مورد که دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل درباره ی آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صدا و سیما به شرکت های تبلیغاتی ابلاغ و در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
بند دوم : اصول
اصل 1: آگهی ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل 2: در آگهی باید به حساسیت های بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد و اقشار در آن توهین نشود.
اصل 3: در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور، آداب، رسوم، قومیت ها، لهجه ها و گویش های مختلف به دیده ی احترام نگاه شود.
اصل 4: آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره گیری از آن تهیه شود.
اصل 5: آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان را، مانن افرادی که از معلولیت ها رنج می برند، فراهم کند.
اصل 6: در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه ی قبلی استفاده شود. در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف [می شود] و جبران خسارت احتمالی به عهده ی سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل 7: آگهی ها باید از نظر اجرا و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان، به سادگی آن ها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل 8: سفارش دهنگان و سازندگان آگهی باید مستندات لازم، قانع کننده و قانونی برای ادعا ها و استدلال های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل 9: در آگهی یک کالا و یا خدمت خاص نباید تلویحاً و یا تصریحًا کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود و یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالا ها و خدمات، اثبات شود.
اصل 10: در آگهی ها نباید به صراحت و یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایین تری نشان داده شود.
اصل 11: آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب وعده و فراتر از واقعیت، کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل 12: استفاده از عبارات و تکراری اخباری چون اطلاعیه، اعلامیه – توجه، توجه- مژده، مژده- اطمینان بخش – مطمئن – کاملاً سالم – کاملاً بهداشتی و … در آگهی مجاز نیست. استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نیست.
اصل 13: آگهی نباید با استفاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه ی دیگری در نگارش یا قرائت متن، مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القا کند.
اصل 14: در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کننده بیننده، ویژگی های کالای موضوع آگهی، برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود.
اصل 15: در آگهی ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا به کارگیری تصاویر با زمان های کوتاه و یا شیوه های دیگر، ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تأثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به بینندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
اصل 16: چنان چه اطلاعاتی به صورت نوشتار به تنهایی و یا بر روی تصاویر دیگر حک شود، باید به قدر کافی بر روی صفحه تلویزیون باقی بماند تا بینندگان عادی بتوانند تمامی پیام را بخوانند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آگهی های تبلیغاتی، مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی، تبلیغات بازرگانی Next Entries تحقیق درباره مشیت الهی، طرح پژوهش، صفات خداوند، آیات و روایات