پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان مشکین شهر، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

شهريور به ترتيب 18.4 ، 1.3 ، 4.7 ميليمتر ودرماههاي مهر،آبان و آذر به ترتيب 18.2 ، 18.5 ، 27.3 ميليمتر مي رسد بيشترين بارندگي اتفاق افتاده طي يك شبانه روز 46.0 ميليمتر مي باشد كه درماه فروردين اتفاق افتاده است و توزيع فصلي بارندگي نشان مي دهد كه بيشترين مقداربارندگي دربهار با 134.6 ميليمتر، كه حدود38.3 درصد بارندگي سالانه دراين فصل اتفاق مي افتد.
براساس آمار و اطلاعات ارائه شده سمت و سرعت باد غالب اين شهر درطول سال جنوب غربي وميانگين سرعت باد غالب ساليانه 6.8 متربرثانيه و درصد بادغالب ساليانه 10.1 درصد و بدون باد سالانه 74.3 درصد مي باشد .شديدترين باد وزيده شده طي دوره آماري بلندمدت آن ازسمت  جنوب با سرعت 32.0 متربرثانيه درسال ‏2004‏ بوقوع پيوسته است .
3-1-3 مهمترین ارتفاعات و ناهمواریهای شهرستان مشکین شهر
شهرستان مشگين شهر در منطقه‌ اي كوهستاني واقع شده و دامنه‌هاي شمالي كوهستان سبلان كه بلندترين قله آن 4811 متر ارتفاع دارد به شهرستانمشگين شهر مشرف است. اين كوهستان كه از بلندترين كوه هاي ايران به شمار مي رودآتشفشاني خاموش است كه بيش تر پوشيده از برف و يخ است و چشمه‌هاي آب گرم و سردفراواني دارد. مشگين شهر به صورت دشت وسيعي است كه با شيب تند به زمين هاي پستشمالي منتهي مي ‌شود. مرتفع‌ ترين و پرشيب ‌ترين قسمت اين شهرستان بخش جنوبي آنيعني دامنه ‌هاي شمالي و شمالي باختري توده ‌هاي آتشفشاني سبلان است كه به طورمتوسط 2000 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.
قسمت شمالي و باختري آن بين 100 تا1000متر ارتفاع دارد. بقيه زمين ها مسطح بوده و شيب ملايمي در جهت شمال و شمالخاوري دارند كه در نهايت به دشت مغان منتهي مي ‌شوند. سبلان در قسمت جنوب خاوريمشگين ‌شهر واقع شده و سراسر شمال اين شهرستان را دنباله كوه هاي ارسباران که ازباختر به خاور کشيده شده، پوشانده است. در فاصله بين اهر و مشگين شهر كوه هايدوسرداغ و ايلان داغ قرار دارند. علاوه بر اين ها ارتفاعات ديگري با جهت شمال خاوري – جنوب باختري به نام صلوات داغ در شمال مشگين شهر وجود دارد و چندين شعبه آبي ازاين كوه به رود قره سو مي پيوندد.
کوهستان ساوالان اين شهرستان نيز صاحب 3 قلهاست که قله بلندتر آن يک درياچه بزرگ و بسيار زيبا به نام درياچه سبلان دارد. برخياز قلل مهم شهرستان عبارتند از: آت فنجلي، آراگالا سسي داغ، آق مسجد، توربه گونيداغ، چالداغ، چكي چاي، ساري گهل، شرفخانه، قاشقا داغ، قزقالانسي، ييلاق جَبلو و گلکعلي داغ.
3-2 جایگاه تاریخی شهرستان مشکین شهر
«ما تاريخ خود را بيشتر در ضمير ناخودآگاه [مان] حمل مي‌كنيم، در حالي كه نگرش آگاهانه‌تري از آن مورد نياز است.»
از نظر تاريخي مشگين شهر با داشتن بيش از 420 محوطه تاريخي و باستاني و اماكن متبركه يكي از شهرستان‎ هاي مهم استان اردبيل مي ‎باشد و مي‎توان به اغراق ادعا كرد كه در آذربايجان از نظر اماكن باستاني و تاريخي كمتر منطقه‎ اي به پاي خياو و يا مشگين شهر مي‎ رسد.
به رواياتي نام قديم مشگين ‎شهر اورامي و يا وراوي محل تولد سعد الدين وراويني دانشمند و مترجم مرزبان‎ نامه در قرن ششم هجري قمري بوده است.
سرزمين مشگين ‎شهر كه از نظر فرهنگي مي‎ تواند در حد يك ايالت در جهان باستان‎ شناسي مطرح گردد كه به احتمال فراوان در گذشته‎ هاي دور با فلات اردبيل و مناطق مغان و ارسباران تشكيل سرزمين واحدي را مي‎ داده كه چنين منطقه وسيع, پرنعمت و بابركت از دير باز مي‎ توانسته نياز بسياري از اقوام گله‎ دار را كه هميشه در حال كوچ ييلاق و قشلاق مي‎باشند, برآورد. و چه سندي گوياتر از وجود بسيار سودمند عشاير غيور ائل سون(شاهسون) مي ‎باشد كه در طول تاريخ جولانگاهشان دامنه‎ هاي سرسبز و خرم سبلان بوده است و هنوز هم ميعادگاهشان خياو و ييلاق هاي باصفاي سبلان مي‎ باشد.
شهرستان مشگين ‎شهر به لحاظ موقعيت طبيعي و استثنايي داراي تپه‎ ها,قلعه‎ ها, اماكن تاريخي و مذهبي بسيار فراوان مربوط به ادوار تمدن‎ هاي ماقبل تاريخ و ادوار تاريخي قبل و بعد از اسلام مي‎ باشد. اين شهرستان از ديدگاه گذرگاه ويژگيهاي طبيعي، شرايط اقليمي، تردد قومي و تبادلات فرهنگي يكي از آسانترين گذرگاهها از جمله گذرگاه تاريخي مادها، پارسها، كردها، مغولها، تركان، تاتارها و . . . بوده است.
3-3 آبگرم های معدنی شهرستان مشکین شهر
مشكين شهر به جهت واقع شدن در دامنه پر بركت و حاصل خيز سبلا ن، از طبيعتي زيبا و دلنشين و آب و هوايي خنك و آب هاي معدني فراوان برخوردار است. اين شهرستان داراي نه دهنه آبگرم معدني است كه به فاصله تقريبي ۱۹ كيلومتري از مشكين شهر قرار دارند. اين آبگرمها معدني عبارت اند از:
۱) چشمه قيزجه مشگين شهر ۲) چشمه آبگرم قوتورسوئي لا هرود ۳) چشمه ايلا ندو ۴) چشمه آبگرم شابيل ۵) چشمه دوبدو (دودو) ۶) چشمه آبگرم موئيل ۷) چشمه قوتورسوئي موئيل ۸) چشمه آق سو مشگين شهر ۹) چشمه ملك سوئي 10)چشمه قيزجه مشگين شهر اين چشمه در جنوب مشگين شهر و به فاصله تقريبي ۱۱ كيلومتري آن واقع شده است. به سبب گرماي زياد، آب چشمه رابا مقداري آب سرد رودخانه مي آميزند و در حوضچه اي براي استحمام مورد استفاده قرار مي دهند. آب چشمه در رديف آب هاي معدني كلرورسديك يا كلرور هيپوتونيك و گازدار و خيلي گرم و داغ است. استفاده از اين آب براي درمان لنفاتيسم، راشي تيسم، بيماري هاي زنانه، روماتيسم هاي مزمن سودمند است و نيز صفرا آور و زياد كننده ترشحات دهان و معدي است. به خاطر دماي بالا ي آب چشمه، به عنوان تسكين دهنده، ضدتورم، ضد درد، تسهيل كننده عمل تنفس و اتساع عروق سطحي بدن مورد استفاده قرار مي گيرد.
2)چشمه قوتور سوئي اين چشمه يكي از مشهورترين چشمه هاي مشگين شهر و دامنه سرسبز سبلا ن است كه در ۲۵ كيلومتري جنوب لا هرود و ۴۸ كيلومتري جنوب مشگين شهر واقع شده است. درجه حرارت آب در حوض و نزديك مظهر چشمه، ۴۱ درجه است. آب اين چشمه، در گروه آب هاي معدني سولفاته كلسيك و سديك و گوگرددار گرم قرار دارد. اين چشمه در درمان بيماري هاي روماتيسمي و پوستي مورد استفاده قرار مي گيرد. آب اين چشمه روي بيماري هاي مجاري تنفسي، برونشيت هاي مزمن همراه يا بدون آسم، سرفه هاي تشنجي، تشنجهاي عضلا ني، جوش هاي بدن و آماس و دردهاي مفصلي اثر مفيد و موثر دارد.
3)چشمه ايلا ندو: اين چشمه معدني در جنوب مشكين شهر در دامنه سبلان و در ته دره اي كه با صخره هايي احاطه شده است ، قرار دارد .
آب ايلاندو از درون دو شكاف از دل صخره اي بزرگ به صورت زيبايي بيرون مي ريزد كه از يكي از شكافها آبگرم با حرارت حدود 37 درجه سانتيگراد و از شكاف ديگر آب خنك بيرون مي ريزد . اين آبها مجموعاً در حوض بزرگي جمع مي شوند و بعد از اين حوض به حوض كوچك ديگري مي ريزند كه مردم از آن براي شستن بدن با مواد شوينده استفاده مي كنند .
آب دهي چشمه ايلاندو در حدود 3 ليتر در ثانيه است و آب آن در رديف آبهاي معدني كلرو سولفات و بيكربنات دار گرم به حساب مي ايد . آب معدني ايلاندو در حدود 16 كيلومتري مشكين شهر قرار دارد و در نزديكي اين آب معدني آبشاري بسيار زيبا وجود دارد كه زيباييهاي طبيعت را دو چندان كرده است .
4)چشمه آبگرم شابيل: اين چشمه در ۲۷ كيلومتري روستاي لا هرود و در چند كيلومتري آبگرم قوتور سوئي و در پاي تپه اي واقع شده است .آب شابيل در ارتفاعات پيش كوههاي سبلان قرار گرفته است . دماي آب در مظهر چشمه ۴۸ درجه سانتي گراد است. ظاهر آب زلال، كمي ترش مزه، بي رنگ و نيز كمي بودار است. آب اين چشمه، در رديف آب هاي معدني اسيد بيكربنات يا بيكربناته سديك قرار دارد. به خاطر وجود مقدار زيادي اسيد كربنيك، از آب آن براي درمان بيماري هاي حركتي، عصبي (درمان پادرد و كمر درد) استفاده مي شود. در كنار آب شابيل چشمه اي وجود دارد كه آب آن ترش مزه است براي درد پا و درد كمر مفید است .
آب گرم شابيل ايستگاه و استراحتگاهي مناسب براي صعود كنندگان به قله سبلان در مسير رفت و برگشت به حساب مي آيد . مسافراني كه قله سبلان را فتح مي كنند هنگام برگشت ، در اين آب خستگي خود را از تن مي زدايند كه گويي انسان ارتفاع 4811 متري را صعود نكرده و خستگي در تنش احساس نشده است .
5)آب گرم دودو: در قسمت شرقي آب گرم قينرجه و مابين سه آب گرم قينرجه ، ايلاندو و موئيل سويي واقع شده است. اين چشمه داراي خاصيتي شبيه ايلاندو مي باشد و درجه حرارت آب آن به مراتب بالاتر از آب ايلاندو است.
اين آب بر بالاي دره عميقي قرار گرفته و در ته دره رودخانه حياوچاي در جريان است .
در سالهاي اخير اين آبمعدني به دليل موقعيت نامناسب و تخريب به وسيله زلزله از رونق قبلي افتاده است .
6)موئيل سويي :چشمه موئيل سويي آب گرمي است در جنوب شرقي دهكده موئيل و در 5/2 كيلومتري سه راهي ايلاندو ـ موئيل قرار دارد . آب پس از خروج از چشمه در استخري جمع مي شود ، آب چشمه موئيل گرم تر از چشمه شابيل است و آبدهي آن در حدود 2 ليتر در ثانيه بوده و در رديف آبهاي معدني سولفات دار و آهن دار گرم است . اين آب معدني در مسير حركت خود ته نشيني از مس باقي مي گذارد .
7)آق سو :آق سو (آب سفيد ) چشمه اي است مابين قينرجه و موئيل سويي كه استخر و حوض شنا ندارد و رنگ آب نيز چنانچه از اسمش پيداست سفيد مي باشد .اين آب براي درمان بعضي از امراض رماتيسمي بسيار موثر است ولي آب آن از درجه حرارت چندان بالايي برخوردار نيست .در كنار اين آب گرم نيز آبشار زيبا قرار دارد كه جذابيت آنرا دوچندان نموده است .
8)ملك سويي :كمي بالاتر از موئيل سويي آب معدني ملك سويي قرار دارد. افرادي كه بيماريه هاي رماتيسمي دارند و دست و پا و مفاصل آنها درد مي كند به اين آب معدني به خاطر خاصيت شفا بخش اش ، علاقه زيادي دارند .اخيراً به دليل اينكه آبريز ملك سويي به آب مشروب شهرستان (كركري) مي پيوندد به منظور اقدامات بهداشتي ، حوض اين آب معدني را با سنگ پر كرده اند .
3-4 دریاچه های شهرستان مشکین شهر
1) دریاچه سبلان 2) آت گولی ( استخر اسب ) 3) اوچ قارداش گوللری ( استخر سه برادران ) 4) طاووس گولی ( استخر طاووس ) 5) سونا بیگم گولی ( استخر شبیه مرغان زیبای آبی ) 6) قارا گول ( استخر سیاه ) 7) جیران گولی ( استخر آهو ) 8) مارال گولی 9 ) استخر در ییلاق خواجه لو
3-5 مشخصات اقلیمی
. شهر مشکین شهر در ارتفاع 5/1568 متری از سطح دریا قرار گرفته است .
3-5-1 بارندگی
متوسط بارندگی سالانه در مشکین شهر در طول یک دوره دوازده ساله 3/344 میلیمتر و متوسط بارندگی سالانه در کوهپایه های شمالی سبلان در همان دوره ( با توجه به ارتفاع منطقه ) تقریبا در حدود 700-600 میلیمتر است .حداکثر بارندگی در ماه آوریل ( 12 فروردین تا 10 اردیبهشت ) و حداقل آن در ماه اوت ( 10 مرداد تا 10 شهریور ) است .
3-5-2 دما
گرمترین ماههای سال در مشکین شهر تیر و مرداد هستند که در آنها متوسط درجه حرارت به 5/21 درجه سانتیگراد میرسد و سردترین ماه سال بهمن ماه است که متوسط درجه حرارت به 2- تا 3- درجه میرسد و میانگین روزانه 5/11 درجه است . حداکثر درجه حرارت مطلق متعلق به ماه مرداد با 11/35 درجه است و حداقل حرارت مطلق 13- درجه در بهمن ماه است .
با توجه به افزایش ارتفاع در منطقه شابیل و کاهش دما در این ارتفاع ، متوسط روزانه در پایه کوههای قله سبلان به 3/9 درجه میرسد
مراتع سبلان همچون مراتع بزقوش ، سهند و ارسباران جزء اقلیم خیلی سرد بوده و ضریب اگزومتریک این مناطق صحراست و فاقد فصل خشک است و مدت 8-5 ماه از سال در سرما و یخبندان می باشد .
3-5-3 باد
باد غالب شهر مشکین شهر از سمت جنوب غرب میباشد و بعد از آن باد جنوبی است
بادهایی که در منطقه می وزند به شرح زیر است :
باد گرمیچ باد شدیدی است که از سمت غرب مشکین شهر در فصل پاییز و زمستان می وزد و سرعت این باد به حدی است که ممکن است درختان و سقف خانه را بکند .
3-5-4 باد مه ( مه یلی )
از طرف شرق می وزد و موقع و فصل معینی ندارد .
1. باد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان مشکین شهر، سیستان و بلوچستان، تقسیمات کشوری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدت استفاده، تحت درمان