پایان نامه با کلمات کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم

دانلود پایان نامه ارشد

مدیران بر این باورند سود سهام باید پرداخت شود زیرا سهامداران انتظار دارند رشد سود سهام باید ادامه یابد. پرداخت سودسهام برای حفظ قیمت سهام، افزایش آن وجذب سرمایهگذاران جدید ضرورت دارد.

2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری
تصمیم تقسیم سود شرکت، به عنوان آخرین مرحله از فرآیندی تلقی میشود که منابع از پنج مبداء ارزیابی
میشوند:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه گذاران است. اگر سود توزیع نشود سرمایه گذاران ناچار از فروش سهام برای کسب درآمد هستند. مالیات سود سهام نقدی از هزینه معاملات فروش سهام کمتر است.
دوم، ارزش بازار سودهای انباشته شده کمتر از ارزش بازار سودهای نقدی است.
سوم، پرداخت سود سهام منطبق با حفظ حالت رشد و نسبت بدهی به حقوق صاحبان بهینه است.
چهارم، پرداخت سود سهام محصول فرعی تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی به حساب می آید و به کاهش هزینه نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت کمک می کند و برای پیام رسانی از فعالیتهای انجام شده در شرکت استفاده می شود.
پنجم، صرف نظر از عدم تقارن اطلاعات و نارسایی بازار، درگیری سهامداران با بدهی های مالیاتی متنوع و اهداف تنوع بخش در تعادل همراه با عدم اطمینان منجر به پرداخت سود سهام می شود (فیلدستسن و گرین 1983)39
خلاصه اینکه مدلهایی که شامل ترکیبی از نظرات نوین مالی و اثرات رفتاری و اقتصادی اجتماعی باشد ممکن است بهترین توضیح را برای سیاست تقسیم سود ارایه کنند تا وقتی چنین مدلهایی ایجاد شوند آزمونهای سیاست تقسیم سود غیر قطعی و غیر هماهنگ باقی می ماند.
2-9 چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود
سازمان ها همانند تمام سازوکارهای حیاتی دارای چرخه عمر هستند. سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود در طی مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است و سیاستهای واحدی برای طول عمر سازمان وجود ندارد.
از این رو برای تحلیل سیاستهای تقسیم سود باید بدانیم که سازمانها در چه مرحله ای از چرخه عمر خود قرار دارند.
نمودار 1-2 چرخه عمر سازمان

(به نقل از قلی پور، علی، 1378، ص48)

همانطور که نمودار بالا نشان می دهد شرکتهایی که به مرحله رشد و بلوغ نرسیده اند فرصتهای سرمایه گذاری زیادی دارند در نتیجه از سیاست تقسیم سود انقباظی استفاده می کنند اما شرکتهایی که به مرحله رشد خود رسیده اند فرصتهای سرمایه گذاری کمتری داشته و در نتیجه از سیاستهای تقسیم سود انبساطی بهره می برند.

2-10 مبانی نظری تقسیم سود
2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟
سود انباشته یکی از مهمترین منابع تامین مالی بلند مدت شرکتها می باشد. درسالهای اخیر شرکت های بزرگ برای تامین مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده می نمایند. با توجه به اهمیت سودتقسیم نشده در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکتها،چرا شرکتها اقدام به توزیع سود سهام می نمایند؟برای اینکار دلایلی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
سود سهام درآمدباثباتی برای سهامداران فراهم می کند به طوری که می توانند براساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها واکنش مثبتی دارند.
تغییر در سود سهام حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران میباشد. اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام متوقف شود.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود بازده سرمایه شان را بدست می آورند یا شانس این را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود باعث افزایش اعتماد سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود.
سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است.
افزایش تورم باعث می شود که سود فعلی از دریافت آتی ارزشمندتر باشد.
در صورتی که هزینه مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پایین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکتها را به پرداخت سود تشویق می کند.
گاهی هزینه معاملاتی نقل و انتقال سهام در خصوص سرمایه گذارانی که بخاطر نیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند.
برخی مقررات تجاری و مالیاتی شرکتها را از انباشتن غیرضروری و بیش از حد سود تقسیم نشده منع
می نماید.
2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدویت های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهمترین آنها عبارتند از :
1) وضعیت نقدینگی: از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هرچه وضعیت نقدینگی شرکتها بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم سود آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد.
2) محدویت قرارداد وام: معمولاًمحدودیتهایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود تا توانایی شرکت را برای پرداخت اقساط وامهای خود بالا ببرند.
3) سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری: درصورتیکه شرکت فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری داشته باشد میتواند ازسود به عنوان تامین مالی آنها استفاده کند لذاسودکمتری بین سهامداران توزیع
مینماید.
4) مالیات: بسیاری از کشورها نرخ مالیات بردرآمد مرتبط با سود سرمایه ای و سود سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص در سال دریافت سود، مشمول مالیات میشود اما مالیات بردرآمد سرمایه ای در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکتها باید سیاستی را اجرا کنند که حداقل بار مالیاتی برای سهامداران داشته باشد.
5) توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه: هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد،انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.
6) هزینه انتشار سهام جدید: پرداخت سود سهام از یک طرف و باز پس گرفتن آن به صورت افزایش سرمایه مستلزم صرف وقت و هزینه برای شرکت است بدون اینکه منافعی نصیب سهامداران شود
2-10-3 خط مشی های تقسیم سود
مدیریت شرکت می تواند کلیه درآمد کسب شده را بین سهامداران توزیع نماید و یا مبلغ ثابتی را بعنوان سود سهام بپردازد ویا در صدی از درآمد هر دوره را تقسیم نماید. بطور کلی می توان چهار شیوه برای پرداخت سود بیان نمود:
1) خط مشی تقسیم سود ثابت: در این روشدر هرسال مبلغ ثابتی از سود به هر سهم تعلق می گیرد.
2) خط مشی تقسیم سود متغیر: بعضی از شرکتها به جای اینکه از سیاست تقسیم سود ثابت پیروی نمایند از سیاست تقسیم سود متغیر(درصدی از سود ویژه قابل تقسیم) استفاده می کنند. دراین روش درصد سود ثابت است ولی از آنجا که سود از سالی به سال دیگر در نوسان است ومبلغ سود هر سهم دچار نوسان خواهد گردید.
3) خط مشی تقسیم سود ثابت و متغیر: برخی از شرکتها برای اینکه از مزایای دو روش فوق بهره مندگردند از ترکیبی از دو روش فوق استفاده می نمایند.مدیریت شرکت در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می دارد.علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی مانده است،تسهیم سود اضافی انجام می گیرد.
4) خط مشی تقسیم سود باقیمانده:
این سیاست طی پنج مرحله صورت می گیرد:
الف) تعیین و برآورد هزینه سرمایه گذاری شرکت
ب) تعیین منابع مالی جهت تامین نیازهای سرمایه گذاری شرکت
ج) اگرهزینه پروژههای جدید ازجریانات نقدی ورودی به شرکت کمترباشد تفاوت به عنوان سود پرداخت
میشود.
د) تفاوت نقدینگی باقیمانده و سود پرداختی صرف بازپرداخت بدهیها می گردد.
ه) سود سنواتی شرکت عبارتست از تفاوت درآمدهای شرکت و سود پرداختی به سهامداران

2-11 نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادي
بازارهاي سرمايه و سهام نقش كليدي و مهمي در رشد توسعه اقتصاد يك كشور دارند. دو اقتصاددان معروف گرلي و شاو40 در حدود 50 سال پيش اولين كساني بودند كه رابطه ميان بازارهاي مالي و بهره‌وري را مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه تفاوت ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در اين است كه سيستم و بازارهاي كشورهاي صنعتي، پيشرفته‌تر از كشورهاي در حال توسعه است. استدلال آنها اين بود كه بازارهاي مالي مي‌توانند ظرفيت مالي وام گيرنده را گسترش دهند و كارايي اقتصاد را بهبود بخشند. به دنبال تحقيقات و توصيه‌هاي آنها اكنون تأكيد بر روي شاخص بازار سهام و تأثيرات اين بازار بر روي رشد اقتصادي در حال افزايش است، در حقيقت يك بازار سهام پيشرفته تجهيز و ميزان پس‌اندازها را افزايش مي‌دهد و سرمايه لازم بنگاههاي فعال و كارا را تضمين مي‌كند كه اين امر در نهايت موجب رشد اقتصادي مي‌شود(مولود، 1383).
به هر حال ذكر منافع و مزاياي بورس تلاشي است در جهت بيان اهميت فوق‌العاده بورس در اقتصاد كشور كه در زير بيان شده است:
• تجهيز منابع مالي: يكي از مطمئن‌ترين راههاي جمع‌آوري وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري، فروش اوراق قرضه و سهام مي‌باشد كه واحدهاي اقتصادي در عرضه استقراض از نظام بانكي مي‌توانند تحت ضوابطي نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. تخصيص بودجه طرحهاي عمراني و زيربنايي از بودجه عمراني دولت منجر به ايجاد اثرات تورمي و طولاني شدن مدت اجراي طرح در اقتصاد مي‌شود ولي از طريق مكانيزم بورس اين جريان مالي سريع‌تر و آثار مخرب اقتصادي آن مهار مي‌شود(مولود، 1383).
• نقش بورس در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاه‌ها: در بورس اوراق بهادار با تعيين رقابت‌آميز قيمت سهام به عنوان ابزار اقتصادي مديران غيركارا و ضعف را تنبيه و مديران مبتكر و قدرتمند را تشويق مي‌كند كه يك شركت زيان‌ده نمي‌تواند از طريق بورس به تأمين مالي بپردازد. جدايي مالكيت از مديريت در بورس، راههاي سوء استفاده مالي و صرف منابع مالي به امور غيرضروري يا غيراقتصادي را حداقل مي‌كند. سنجش كارايي واحد اقتصادي در جلب رأي و تصميم سهامداران خود ابزاري بسيار كارامد در تخصيص منابع توليد مي‌باشد
• از طرف ديگر در هنگام پذيرش سهام شركت‌ها توسط هيأت پذيرش رسيدگي هاي لازم به لحاظ حصول اطمينان از تداوم توليد و استحكام مالي در عدم سوء استفاده در حساب سازيها و تضعيف حقوق سهامداران شركت به عمل مي‌آيد(مولود، 1383).
• نقش بورس در كاهش كسر بودجه دولت و خصوصي‌سازي: حجم قابل توجهي از درآمد تخصيصي دولت به شركت‌هاي دولتي از طريق فروش سهام اين شركت‌ها در بورس آزاد مي‌شود و عملاً كسري بودجه دولت كاهش مي‌يابد و به علت عدم داشتن بازتاب تورمي كاربرد زيادي مي‌تواند داشته باشد. (همان ماخذ).
• نقش بورس در توزيع عادلانة درآمد: تقسيم مالكيت‌هاي بزرگ از طريق فروش سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي يا خصوصي در بورس زمينه‌اي را فراهم مي‌آورد تا آحاد مردم مالكيت سهام واحدهاي سودآور را داشته باشند و زمينه كسب درآمد را براي گروههاي كم‌درآمد فراهم مي‌سازد و از دوقطبي شدن جامعه جلوگيري مي‌كند و منجر به ايجاد احساس مشاركت در عموم افراد در فعاليت هاي توليدي مي‌شود. از طرف ديگر سهامدار شدن عموم مردم در مسأله مصرف به شكل بسيار معمولي بروز خواهد كرد يعني نوعي ميل به مصرف كالاهاي داخلي ايجاد مي‌شود(مجموعه مقالات و گزارشات سازمان بورس، 1372).
• نقش بورس درجذب نقدينگي و كنترل تورم: بورس اوراق بهادار با شكل‌گيري پس‌انداز، جذب و هدايت آن درمسير سرمايه‌گذاري بهينه نقش بسزايي در رشد توليد و توسعه اقتصادي دارد چرا كه پس‌انداز جامعه به صورت نقدينگي سرگردان همانند سيل بنيان برافكن تنها ويران‌كنندة امكانات و توانايي‌هاي موجود مي‌باشد در حالي كه بورس اوراق بهادار مي‌تواند نقدينگي موجود را در كشورهاي در حال توسعه كه نرخ بهره بانكي كم است جذب كرده و به سمت يك سرمايه‌گذاري معقول براي كسب سود هدايت كند و با پرداخت سود سهام و تغييرات قيمت سهام سود معقولي را به سرمايه‌گذاران خود ارائه دهيد و همچنين قابليت نقدينگي اين گونه اوراق نسبت به كالاهاي بادوام بيشتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران، معاملات بورس