پایان نامه با کلمات کلیدی روزنامه‌نگاری، مقوله بندی

دانلود پایان نامه ارشد

فكري و ايدئولوژيكي باشد. دليل اهميت اين ارزش خبري دزر اين است كه در برخوردها، همواره احتمال برهم‌خوردن توازن موجود در جامعه مي‌رود كه تاثير بر امنيت مادي و معنوي افراد دارد. برخورد همچنين ممكن است مثبت مثل رقابت‌هاي ورزشي يا برخورد آراء و عقايد يا منفي نظير جنگ‌ها و زد و خوردها باشد»(بديعي،قندي،1383،ص 23).

پیامد، نتیجه و تأثیر یا در بر گیری 76
رویدادهایی که بر عده‌ي زیادی از مردم تأثیر دارد دارای ارزش خبری است. یک رویداد وقتی دارای ارزش دربرگیری است که بر تعداد زیادی از افراد جامعه در زمان حال یا آینده تأثیر داشته باشد. این دربرگیری ممکن است برای افراد دارای نفع مادی یا معنوی و یا ضرر مادی یا معنوی باشد (مسعودی، 1383،ص 51). گرچه این احتمال می‌رود که خبری خیلی تکان دهنده نباشد، اما این مهم است که دربرگیرنده نکته‌ جدید و جالبی باشد. این دسته از اخبار، احساساتی چون تعجب، تعالی بخشی، هیجان‌ و حس کنجکاوی را در مخاطب برمی‌انگیزند.

بزرگی، فراوانی، تعداد و مقدار77
«این ارزش خبری به آمار و ارقام مربوط است. ذکر اعداد و آمار در اخبار به خبر ارزش بزرگی تعداد و مقدار را می‌بخشد. ارقام ممکن است میزان خسارت‌های مالی و جانی، کثرت افراد، میزان وزن، میزان ظرفیت، میزان سرعت، درجه ریشتر و غیره باشند» (نصراللهی1382،ص 53). در این صورت هرچه تعداد یا مقدار زیادتر باشد، اهمیت این ارزش خبری بیشتر جلوه می‌کند. باید توجه داشت که در یک خبر فقط یک عنصر یا یک ارزش وجود ندارد بلکه یک خبر مجموعه‌ای از عناصر و ارزش‌ها است.

سبک‌های خبری78
در نگارش و تنظيم خبر اين‌كه بهترين بهترين روش انتقال آگاهي و اطلاعات كدام است و خبرنگار چگونه مي‌تواند آگاهيهاي خبري را به بهترين صورت به مخاطبان ارائه دهد به استفاده از روش‌هايي بستگي دارد كه اصطلاحا به سبك‌هاي خبري مشهور هستند. وقتي صحبت از سبك‌هاي خبري به‌ميان مي‌آيد معمولا روش‌هاي معروف هرم‌ وارونه، تاريخي و شعبات آن به ذهن متبادر مي‌شود اما در اين پژوهش، ملاك ما براي تشخيص سبك زبان خبر است. به عبارت ديگر مديريت اخبار از كدام‌يك از زبان‌هاي رايج در جامعه براي انتقال موثر پيام استفاده مي‌كند. سبک‌های متعدد اما نزدیک به همی در خبرنویسی و مقوله بندی اخبار وجود دارد. در این تحقیق سبک زبان نوشتاری خبر مورد نظر است و در قالب سخت خبر و نرم خبر شناخته می‌شود.

نرم خبر79
مطلب خبری نرم، سبکی است که می‌تواند رنگین‌تر، بذله‌گویانه‌تر و توام با انعطاف نسبی ارائه گردد. نرم خبر بر نقل قول و جزئیات واقعی مبتنی است. تا حدودی از رویداد فاصله می‌گیرند تا مردم، مکان‌ها و چیزهایی را که به جهان یا یک ملت و یا یک جمع شکل می‌دهند، بررسی کنند (پیوند،1381،ص 130). نرم خبرها دریافتی دوباره از مقولاتی هستند که در چرخه خبری قرار داشته‌اند. در واقع این نوع خبرها را می‌توان نوعی گزارش کوتاه یا اخبار ویژه‌ای دانست که همدلی، تردید و یا تعجب مخاطب را برمی‌انگیزد؛ در عین حال سرگرم کننده بوده و مخاطب از آن لذت برده و آن را دوست می‌دارد.« معمولاً این نوع خبرها در نقطه‌ای به پایان می‌رسند که آغاز شده‌اند. بدین معنا که نکته مهم موجود در خبر اغلب در پایان آورده می‌شود. زبان غیر رسمی تری دارد، راوی خبر اول شخص است یعنی شاهد عینی یک رویداد که این مسئله خود را در نقل قول‌های مستقیم و تحلیلی این نوع خبر نشان می‌دهد. نرم خبر به خواننده نگاهی تحلیلی، منتقدانه و پرسشگر می‌دهد و در حقیقت او را ترغیب به تعقیب رویداد می‌کند» (توكلي، 1389،ص 25-19).

سخت خبر80
گزارش مسائل و رخدادهای گذشته و یا در شرف وقوع است که بر پایه صحت، عینیت و بی‌طرفی درصدد ارائه اطلاعات است. «سخت خبر مبتنی بر نقل قول و جزئیات منتخب رویدادها است. در این سبک خبر ساختار غالب، ساختار هرم وارونه است. در این ساختار، خبر با جزئیات برگزیده یک رویداد آغاز می‌شود و هر چه به نوک هرم نزدیک می‌شویم از اهمیت اطلاعات کاسته می‌شود. خبر دارای یک منبع بوده و از نقل قول‌های غیر مستقیم استفاده می‌شود» (پژوهش و سنجش، شماره 12،ص 23-22).

قالب‌هاي خبري
خبر مكتوب:
متن خبر يا رويدادي كه از سوي گزارشگر ويا دبير خبر به‌رشته تحرير درآمده و براي پخش از تلوزيون آماده شده است و همراه با تصاوير، عكس يا كپشن از صحنه رويداد پخش مي شود. محتواي اين خبرها و نوع ارزش خبري ان ملاك تعيين اولويت و مدت پخش آن است.

گزارش81
«بسیاری از صاحب‌نظران گزارش یا رپرتاژ را تلفیقی از خبر و تحقیق به اضافه تشریح هنرمندانه واقعیات یک رویداد میدانند» (قربانی،1385،ص 33). براساس فرهنگ عميد (1363) گزارش عبارت است از شرح و تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام یافته است. گزارش نوعی خبر تصویری و توصیفی است و گزارشگر کسی است که حواس خود را به خوانندگان روزنامه، شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون و سینما قرض می‌دهد (توکلی، 1376،ص23). و از قول معتمدنژاد در کتاب روزنامه‌نگاری میخوانیم: گزارش، «بیان توصیفی،تشریحی و تصویري از یک رویداد،واقعه یا موضوع اجتماعی است»(معتمدنژاد،1368 ). «گزارش خبري درواقع تشريح، توضيح و توصيف يك رويداد خبري است كه گزارشگر با دستمايه خبر به جزئيات وقوع آن مي‌پردازد و اطلاعات تازه را با شيوه‌اي توصيفي ارايه مي‌دهد و حس كنجكاوي مخاطب را با خواندن خبر ارضاء نشده و پرسش‌هاي برجاي گذاشته، اقناع مي‌كند»(بديعي،1383 ،ص 277). بنابراين تهيه گزارش خبري از يك واقعه يا رويداد به عوامل مختلفي بستگي دارد كه به‌طور مستقيم و غير مستقيم بر گزارش نهايي آماده شده براي پخش تاثير مي‌گزارد.مهارت و آگاهي گزارشگر،شناخت وي از مخاطبانش،عوامل درون‌سازماني و برون‌سازماني عواملي هستند كه مي‌توانند بر كميت و كيفيت گزارش تاثير بگذارند.
در اخبار تلويزيون علاوه بر گزارش خبري گزارش‌هاي ديگري تحت عنوان گزارش‌هاي توليدي ، مستند خبري و ويدئو كليپ خبري توليد مي‌شود. از آنجا كه برخي از گزارش‌هاي خبري نيازمند شرح و توضيح بيشتري براي مخاطبان است و يا اينكه موضوع و محتواي رويداد بگونه‌اي است كه در قالب گزارش خبري همه جوانب و يا زواياي آن بيان نمي‌شود از گزارش توليدي استفاده مي‌شود در اين نوع گزارش گزارشگر فرصت بيشتري براي انجام تحقيقات و گردآوري اطلاعات دارد و نسبت به توصيف كامل ماجرا در قالب گفتار متن، مصاحبه با عاملان، شاهدان، مسئولان و افراد مرتبط با رويداد با استفاده از تصاوير آرشيوي خواهد پرداخت.

مستند خبري
معمولا براي بازنمايي رويدادهايي كه مدت زيادي از زمان آن گذشته و انتقال پيام در آن مستلزم ارايه استناداتي است از اين شيوه استفاده مي شود. مستندهاي خبري گزارش‌هايي فرايند محور به‌شمار مي‌روند. در اين گزارش معمولا گزارش‌گران خود بخشي از سوژه هستند كه به روايت داستان از زيان انسان يا اشياء مي پردازند. سازندگان داستان‌ها و شاهدان زنده، آثار مكتوب، عكس، تصوير، اماكن طبيعي و غير طبيعي و آثار و اشياء برجاي مانده مربوط به رويداد از عناصر مهم مستند خبري هستند.
ويدئوكليپ: 82 «نوانما يا بریده‌فیلم، بریده‌های کوتاه ویدیو است که گاه بخشی از قطعه طولانی‌تری هستند. همچنین به‌طور تقریبی می‌توان آن را به هر ویدیویی که کوتاه‌تر از برنامه‌های تلویزیونی معمولی باشد، اطلاق کرد»(ويكي‌پديا،دانش‌نامه‌ي آزاد). اما در خبر به نوعي گزارش اطلاق مي‌شود كه نه در صحنه حادثه بلكه در اتاق تدوين تهيه مي شود.امكانات نيوزروم گزارشگران و خبرنگاران را قادر مي سازد تا با استفاده از يك سري از تصاوير آرشيوي(مصاحبه‌ها و نقل‌قول هاي افراد سرشناس يا مردم عادي)كه قبلا ضبط و پخش شده و بر موضوعي واحد دلالت دارد و با استفاده از نريشن به عنوان عامل واسطه،پيوند دهنده و كامل كننده به توليد وي سي اقدام نمايند.

مصاحبه‌ خبری
دكتر معتمدنژاد،1368،مصاحبه را يك نوع ارتباط شخصي دوجانبه مي‌داند كه به‌منظور به‌دست آوردن اطلاعات برقرار مي‌شود. «مصاحبه گزارش و حاصلی است از فراگرد ارتباط ميان دو سوی این ارتباط،به منظور دستیابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری است.این گزارش ضمن آنکه تحت تاثیر ویژگیهای دو سوی این فراگرد ارتباطی است، احتمالا از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیز تاثیر می‌پزیرد» (عباسی، 1386، ص89). مصاحبه‌ها به منظور متفاوتي انجام مي‌گيريد. سه مورد اصلي آن، دريافت اطلاعات بيشتر از رويداد، اطلع يافتن از عكس‌العمل افراد در مورد رويداد و انعكاس عقايد، آراء،افكار و اطلاعات ويژه شخصيت‌هاي خبرساز است. «در مصاحبه خبري،هدف مصاحبه‌گر كسب اطلاعات دقيق و مشخص از منبع خبر براي روشن شدن موضوع يا موضوع‌هاي خبري روز است.در اين نوع مصاحبه،مطالب تنظيم شده حاوي اطلاعات جديدي است كه قبلا انتشار نيافته است» (بديعي، قندي، 1383، ص 185).در مصاحبه خبري تلويزيوني خبرنگار يا گزارشگر با حضور به‌موقع در صحنه رويداد ضمن گفتگو با افراد حاضر در صحنه اعم از كساني كه به‌طور مستقيم در فرايند شكل‌گيري رويداد نقش يا مشاركت دارند و يا اينكه ناظر بر صحنه رويداد هستند به توصيف اجزاء و عناصر خبر مي‌پردازد.

تصویر (تصاویر خبری)
جايي كه تصوير به جاي واژه‌ها مي‌نشيند و يا به تكميل واژه كمك مي‌كند و بر عينيت، جامعيت، شفافيت، دقت و صحت و درستي خبر مي افزايد گزارش يا خبر تصويري شكل مي‌گيرد. همان‌گونه كه در مطبوعات قرارگرفتن عكس‌ها كنار يكديگر گزارش مصور را شكل مي‌دهند. در تلويزيون معمولاً میزان، نوع و کیفیت موضوع‌های دیداری هر گزارش تعیین می‌کند که تولید کننده برنامه خبری چه مدت تصوير را به خبر اختصاص ‌دهد. در واقع گاهی گزارش‌هایی که ارزش خبری ندارند فقط به دلیل تصاویر خوبشان پخش می‌شوند. معمولاً تولیدکنندگان برنامه‌ها از خبرنگاران می‌پرسند «در گزارش‌تان چه نوع تصویر ویدئویی دارید؟». بدیهی است بعد بصری مهم است، چنانکه پخش بعضی از تصاویر اخبار تلویزیون عمیقاً در حافظه ملی ثبت و حفظ می‌شوند. در ارائه گزارش‌های خبری تلویزیونی باید از هماهنگی و مکمل بودن کلمات و تصاویر اطمینان داشت» (پژوهش و سنجش، شماره12،ص 123 و147). تهيه يك تصوير جذاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روزنامه‌نگاری، ساختار و محتوا، افکار عمومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدل مفهومی، نیروی انسانی، روش نمونهگیری