پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه مالی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

که بر مبنای دانش مدیریت بازرگانی، مانند تحقیق،برنامه ریزی و مشاوره قرار دارد) تقسیم نمود. فعالان حرفه ای روابط عمومی که در درجه اول نقش مدیریتی(به جای تکنسین) بازی می کنند، در موثر بودن و عالی بودن سازمان از نظر وظیفه ارتباطی، سهم دارند.
مدل روابط عمومی در نظر گرفته شده بوسیله یک سازمان، عاملی مهم در تئوری تعالی می باشد. چهار مدل روابط عمومی مشخص شدند: کارگزاری مطبوات(پابلیسیتی)، اطلاعات عمومی(پخش گسترده اطلاعات دقیق)، ارتباطات دو جانبه نامتقارن(اقناع علمی) و ارتباطات دو جانبه متقارن(درک متقابل). هر دو مدل دو جانبه بر تحقیق استوار هستند و هر دو مدل یکجانبه یک خروجی ساده ارتباطی از سازمان را توصیف می نمایند. اگرچه مدل نامتقارن دو جانبه و مدل متقارن دو جانبه هر دو موثرند و در سازمانهای «عالی» حضور دارند، اما در حالت کلی مدل دو جانبه متقارن به عنوان شاخص عالی بودن در نظر گرفته می شود، زیرا این مدل وسیله ای برای ایجاد دیالوگ با مردم فراهم می آورد. دیالوگ نهفته در در مدل متقارن، به ایجاد ارتباط دراز مدت و ادامه آن می انجامد. علاوه بر این، منظور کردن نظرات عمومی در تصمیمگیری سازمان اصولا اخلاقی است و اطلاعاتی را فراهم می آورد که می تواند بوسیله سازمان در برنامهریزی استراتژیک در نظر گرفته شود. به این دلایل است که مدل دو جانبه متقارن به عنوان عالیترین روش راهبردی روابط عمومی معرفی می گردد(همان منبع، 430-429 ).
پتانسیل بخش ارتباطات. در عمل به اجرا درآوردت نوع ایده آل روابط عمومی، فاکتوری دیگر در عالی بودن است. تئوری تعالی بیان می دارد که مدل دوجانبه متقارن و نقش مدیریت باید هر دو به کار گرفته شوند و پتانسیل ارتباط دهنده سطح بالا در انجام این کار، به دانش او بستگی دارد. دانش روشهای تحقیق لازم برای مدلهای دوجانبه، مسئله ای را برای برخی کارشناسان(فعالان حرفه ای) مطرح نموده است که این مسئله قابلیت آنها برای عالی بودن را محدود می سازد. دانش وظایف مدیریتی، مانند بودجه بندی، ارزیابی تحقیقات، مدیریت پرسنل و اهداف برنامه ریزی نیز برای تعالی لازم است. مطالعات مربوط به عالی بودن نشان داد که اگر چه دانش مدیریت و عملکرد تحقیقات، در سطح متوسط می باشد، اما بیشتر بخشها در مدیریت استراتژیک از تجربه کافی برخوردار نیستند. برای اینکه روابط عمومی بتواند سهم خود را در بالاترین سطح ادا نماید. باید دانش در مورد تحقیقات و مدیریت استراتژیک (هردو) موجود باشد و به کار گرفته شود.
فشار کنشگران(فعالان) بر یک سازمان. آن را وادار می سازد تا با مردم خارج ارتباط برقرار نماید. در مطالعات تعالی، از فشار فعالان برای تعیین تاثیر محیط یک سازمان بر درجه موثر بودن روابط عمومی آن استفاده گردید. سازمانهای دارای درجات بالاتر که فعال بودند، دارای روابط عمومی با موفقیت در سطوح بالاتری بودند. معمولا فعالان، باعث ایجاد تغییر مثبت در سازمان شده، رفتار آن در مدیریت مسائل را از رفتار واکنشی به رفتار پیشگیرانه متوجه می سازد. فشار فعالان، روابط عمومی را تشویق به حل مشکلات مربوط به سیاست سازمانی، مدیریت پیشگیرانه مسائل و ایفای نقش در سطوح بالاتر برنامه ریزی استراتژیک در سازمان می نماید.
فرهنگ سازمانی. ساختمان و دیگر متغیرهای مربوط به کارمندان نیز مجموعا یک فاکتور تعالی را تشکیل می دهند. سازمانهای دارای فرهنگ مشارکتی به جای ریاستی و ساختمان اداری طبیعی به جای مکانیکی یا دارای لایه های چندگانه، قادرند روابط عمومی موثرتری ایجاد نمایند. همچنین سیستم های ارتباط داخلی متقارن و دیالوگی و وجود رضایت از کار در سطح بالا میان کارمندان، در ایجاد روابط عمومی عالی تاثیر دارند.
پذیرش تنوع و گوناگونی. به ویژه در ارتباط با مقام زنان در حرفهها هم جزو این فاکتورهاست. محققان نظریه ای دارند مبنی بر اینکه اگر در بخش روابط عمومی، گوناگونی و تنوع در نظر گرفته شود، میزان درک و قابلیت معرفی افراد گوناگون جامعه در محیط سازمان بالا خواهد رفت. این مطالعه آشکار، ساخت سازمانهایی که با زنان رفتار خوبی دارند، در سطح هیئت مدیره، در فرصتهای ارتقای شغلی، سیاستهای مخالف تبعیض، در ایجاد محیط این کار را انجام می دهند؛ تیم محققان نتیجه گرفت که رفتار خوب با کارمندان زن یکی از ویژگیهای تعالی است(همان منبع، 430 ).
تئوری تعالی نشان می دهد که روابط عمومی حقیقتا عملکرد یک سازمان را با برقراری ارتباطات دو جانبه و متعادل با آن دسته از افراد جامعه که سازمان به آنها وابسته است، بهبود می بخشد(همان منبع، 431 ).
2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین
نگاهی به مطالعات انجام گرفته پیرامون روابط عمومی و کارکرد آن در بخشهای مختلف صنعت، خدمات و توجه جامعه جهانی را به بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های روابط عمومی نشان می دهد. اما به نظر می رسد که مطالعه اختصاصی روابط عمومی در حوزه بانکداری الکترونیک علی رغم اهمیت آن از توجه محققان دور مانده است. اما با این حال در این قسمت اشاراتی به برخی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق شده است.
2-4-1- تحقیقات داخلی:
از جمله تحقیقات انجام گرفته که به موضوع تحقیق حاضر مرتبط می باشد تحقیقی است که حشمتی مولایی(1383 ) با عنوان “عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران” شاخص های ابزاری توسعه مالی( میزان ابزارهای پرداخت جایگزین پول در روابط اقتصادی)، شاخص های توسعه ژرفای مالی (سپرده های بلند مدت)،شاخص های بنیانی توسعه مالی(تبدیل منابع کوتاه مدت به اعتبارات و تسهیلات بلند مدت)، شاخصهای ساختاری توسعه مالی(نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی) و شاخص های کارایی توسعه مالی(خصوصی سازی نظام بانکی) را مورد بحث قرار داده و درنهایت کسب رضایت مشتری را به عنوان یکی از بزرگترین مولفه ها در میزان موفقیت و بقای هر واحد اقتصادی معرفی می کند.

شکرگزار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانک ها”، با طرح این موضوع که کشور ما از نظر شاخص سهولت و دسترسی به تجارت الکترونیک در میان 60 کشور جهان در رتبه 58 قرار دارد، امکان سنجی بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل اقتصادی، فنی و نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالا بردن سرعت و…، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجههای بلند مدت برای خرید یا تولید نرم افزارو…، برای بررسی متغیر نیروی انسانی، فاکتورهایی مانند: نیروی متخصص که توانایی طراحی تجزیه و تحلیل، پیاده سازی و… را داشته باشد، پشتیبانی مدیریت ارشد و… را در نظر گرفته است.

امام وردی(1374 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود شاخصهای عملکرد بازارهای مالی ایران را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران و توسعه نیافتگی این بخش اذعان می دارد که قسمت اعظم حجم پول را اسکناس و مسکوک تشکیل می دهد و سهم سپرده های دیداری ناچیز است، همچنین سهم شبه پول در نقدینگی بخش خصوصی جامعه به مراتب کمتر است. امر مزبور نشاندهنده این واقعیت است که فرهنگ استفاده از خدمات سیستم بانکی در بین مردم کاملا رایج نیست.

اللهیاری فرد در تحقیقی با عنوان “خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی” به بررسی شیوه های بانکداری الکترونیک(اینترنتی، اینترانتی و موبایل) پرداخته است و بهای تمام شده خدمات در انواع سیستم های بانکداری در ایران را محاسبه کرده است و بر اساس نتایج این تحقیق، متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است. (اللهیاری فرد،1382).

در مطالعه دیگری به بررسی مقایسه ای تحقیقات بانک سپه با عنوان “صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی” به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابر بانک و شعبه(پرداخت الکترونیکی و سنتی) پرداخت شده است بر اساس نتایج حاصله در صورت پرداخت این قبوض توسط عابر بانک تقریبا 894526 ساعت و یا 11816 روز کاری و یا 372 سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت(اداره تحقیقات بانک سپه،1382 ).
پژوهشی با عنوان« بررسی الگوی مطلوب روابط عمومی در ایران» که در سال 79 توسط محمدرضا نعیمی برای اخذ درجه کارشناسیارشد نگاشته شده است، به بررسی نظرات دو گروه کارشناسان و مدیران روابط عمومی برای تدوین الگوی مطلوب روابط عمومی در ایران پرداخته است. در این تحقیق، پژوهشگر با استفاده از الگوهای چهارگانه گرونیک و هانت و دیدگاه مقابله با رسانه مداری دکتر محسنیان راد و تلفیق این نظریات چارچوب نظری تحقیق را مشخص کرده است. از الگوهای فوق 48 گویه انتخاب شده و در میان 40 واحد روابط عمومی وزارتخانهها پخش شده است که 53 کارشناس و 30 مدیر به طور تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق Q بوده که از 48 گویه در میان مدیران مورد اختلاف بوده است. ویژگی بارز گویه ها این است که عمدتا به وضع موجود روابط عمومی در ایران اشاره دارند. در کنار روش Q از آزمون مقایسه میانگین ها T نیز استفاده شده است. محقق نتیجه گیری کرده است که از دیدگاه دو گروه مورد بررسی، روابط عمومی مطلوب روابط عمومیای است که به پژوهش و تحقیق در نیازهای افکار عمومی بپردازد. دارای کارکنانی با روحیه، خلاق، مبتکر و نوآور باشد. آنها از سازمان آگاهی برخوردار بوده و برای خود نقش مدیریتی قایل نشده و در این حوزه تمام وظایف مدیریتی را ایفا کنند.(نعیمی،79: 230 ).
با بررسی تحقیقات انجام شده داخلی مشخص می شود که در سالهای اولیه ایجاد مقطع کارشناسی رشته روابط عمومی در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی(دهه 50 ) گرایش دانشجویان این رشته به مطالعات موردی و کاربردی بیشتر بوده است و موارد متعددی از پایان نامه های کارشناسی به بررسی وضعیت روابط عمومی در سازمانها و نهادهای مختلف اختصاص داشته است اما در سالهای اخیر تحقیقات بیشتر در حوزه کلان و ابعاد نظری روابط عمومی انجام شده است. به طور مثال اصحاب حبیب زاده ملکی(1379 )، دیدگاههای مدیران اجرایی و روابط عمومی را پیرامون عوامل موثر بر کارایی روابط عمومی ها با روش کیو32 بررسی می کند و نتیجه می گیرد که به اعتقاد دو گروه مدیران مذکور ارسال انتقال رسانه ها از سازمان به مسئولان، ارسال جوابیه به رسانه ها، انعکاس نتایج افکارسنجی، تسهیل ارتباطات درون- برون سازمانی، فرهنگ سازی و نفوذ در افکار عمومی از جمله عولمل موثر بر کارایی روابط عمومی ها می باشند.
2-4-2- تحقیقات خارجی:
جینگ جیانگ33(2001) در پروژه کارشناسی ارشد خود با عنوان” ارتباط شرق و غرب؛ وب سایت به عنوان یک ابزار روابط عمومی در بانکهای آمریکایی- چینی” ضمن تحلیل محتوای وب سایتهای بانکهای چینی و بانکهای آمریکایی در حال فعالیت در چین بر اساس مدلهای ارتباط دوسویه به مقایسه استراتژیهای روابط عمومی مبتنی بر وب و نیز بررسی تفاوتهای فرهنگی آنها می پردازد. این تحقیق چگونگی اثرگذاری تفاوتهای فرهنگی بر فعالیت بانکها در یک کشور و نحوه به کارگیری وب سایت به عنوان یک ابزار روابط عمومی در ایجاد ارتباط دوسویه را نشان می دهد. جیانگ نتیجه می گیرد که هر یک از جوانب وب سایت بانک مانند انتخاب رنگ، شکل صفحه، زبان، محتوا و …به شدت تحت تاثیر فرهنگ واقع شده و بر برقراری ارتباط و کارکرد بانک اثر می گذارد.
بانک میدوست34(1997 ) به عنوان قسمتی از برنامه اصلاحات مستمر خود، رضایت مشتریان تجاری و خدماتی اش را بررسی نموده است. در نتایج این پژوهش اهمیت موضوعات مربوط به اطلاع رسانی از مرتبه ای بالا برخوردار بوده و دارای ضرایب همبستگی بیشتری است و در مجموع تاثیری معنادار بر رضایت مشتریان دارد. این در حالیست که اهمیت مواردی چون صحت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، ایفای نقش، حل اختلاف، گروههای اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، فرهنگ سازمانی، کارشناسی ارشد