پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، پوشش بدن، مشارکت در خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.اکثر شرکت های بیمه منطقه تابع بیمه دریایی لویدز انگلیس هستند که مرکز اصلی آن در لندن است. (حسینی،1388،152)
برخی کارشناسان صنعت کشتیرانی در جهان معتقدند دزدان دریایی ابزار و عامل بازیگران جهانی اند که با کاهش کرایه های حمل و نقل در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. چندین ماه قبل نرخ کرایه یک کشتی بزرگ سی هزار دلار در روز بود اما این نرخ اینک به سه هزار و پانصد دلار در روز کاهش یافته است. در واقع، کاهش تقاضا برای حمل و نقل کالا از راه دریا نرخ کرایه کشتی ها را به پائین ترین سطح کاهش داده است. (حسینی،1388،161)
بنابراین برخی کارشناسان می گویند افزایش موارد دزدی دریایی در دوره رکورد حمل و نقل دریایی امری تصادفی نیست. بازار کشتیرانی تجاری دوره سختی را می گذراند و در چنین وضعی برخی صاحبان کشتی های ارزان به فکر استفاده از حق بیمه ای هستند که شرکت های بیمه بابت عبور کشتی ها از آب های سومالی تعیین کرده اند. اگر یک کشتی در این آب ها دزدیده شود صاحبان کشتی پول خوبی از بیمه دریافت می کنند. (حسینی،1388،162)
برخی کشتی ها برای دور شدن از آب های پر خطر مجبورند مسیر طولانی تری را برای رساندن محموله خود به مقصد طی کنند که این نیز کرایه حمل را افزایش می دهد. صاحبان کشتی ها
می گویند این مسئله به صنعت کشتیرانی رونق می بخشد چرا که کشتی ها از بیمه پول می گیرند و دلالان بیمه نیز کمیسیون خود را دریافت می کنند. به نظر می رسد که ضرر اصلی را شرکت های بیمه متحمل شوند اما آن ها نیز با دریافت حق بیمه بیشتر از مشتریان خود این ضرر صوری را جبران می کنند. . (حسینی،1388،162)
2-11-1 بیمه و دزدی دریایی
قانون حمل کالا از طریق دریا مصوب 1924، بر اساس قانون لاهه تدوین گردیده که بر اساس آن، مشخص می شود که چه خسارتی باید از طرف مالکین کالا، بیمه گران، تجار و صاحبان کالا پرداخت شود این قانون نقش بسزایی در توسعه و گسترش کلوپ های P&Iداشته است (سلطانی نژاد 1386،50)
به زبان بیمه دزدی دریایی بالاترین خطر احتمالی که امکان وقوع دارد را ایجاد می کند یعنی در قله خطرات قرار دارد. خطراتی که تعداد احتمالی وقوع خیلی کم است (تواتر پایین) و شدت خسارت آن ها بالاست (شدت بالا) است و همچنین پراکندگی خطر نیز در سراسر جهان یکسان نیست بلکه در مناطق خاصی تجمیع شده و همچنین دزدی دریایی با روش ها و اهداف متفاوتی انجام می شود. این امور سبب می شود تا دزدی دریایی به عنوان بخشی از خطرات بیمه نامه های متداول و عمومی قرار نگیرد و بایستی راهکارهای جدیدی برای این چالش خاص در نظر گرفته شود. (Alianz , 2009,8)
افزایش تعداد و شدت حملات دزدان دریایی در حوالی شاخ آفریقا تهدیدی جدی برای صنعت کشتیرانی و بیمه در سطح جهان است فقط نگرانی از ضرر مالی نظر جامعه جهانی را به خود معطوف نداشته است ، بلکه سلامتی افراد، کارکنان کشتی ها، مسافرین نیز یکی از نکات مهم و قابل توجه است. با افزایش تعداد حملات و شدت حملات خشونت آمیز جان انسان ها نیز بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است. (Aftab , 2009,1)
با توجه به افزایش خطر دزدی دریایی بخصوص در منطقه پر خطر دزدی دریایی شرکت های کشتیرانی بایستی هزینه های بیمه بیشتری را برای برطرف نمودن عواقب اقتصادی دزدی دریایی در نظر بگیرند. (Tillmann,2013,1)
لویدز لندن بیمه های دریایی را سال ها قبل زمانی که بیمه دریایی دارای اصول و خطرات مشخصی در دریا بود معرفی نمود افزایش شدید هزینه ها و تعداد حوادث ناشی از خطر دزدی دریایی نیاز به پوشش های بیشتر را در قالب بیمه نامه های دریایی (باربری و کشتی) جدید طلب می کند. تا سال 2005 دزدی دریایی تحت پوشش بیمه بدنه شناور قرار داشت ولی پس از آن که بیمه گران این پوشش را از بیمه بدنه کشتی به بیمه جنگ منتقل نمودند در بازار لندن خطر دزدی دریایی بین دو پوشش بیمه های دریایی(بدنه کشتی و کالا) و بیمه جنگ کشتی و کالا قرار دارد یعنی گاهی در
بیمه های دریایی (بدنه کشتی و کالا) و گاهی در بیمه جنگ کشتی و کالا پوشش داده می شود و جای مشخصی ندارد.
خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا و برای پوشش خسارت و خطر دزدی دریایی بر اساس قانون بیمه، حکمفرما بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد. دزدی دریایی بر اساس سوابق بین خطرات دریا و خطرات تحت پوشش ریسک جنگ در نوسان است. ابهام جایگاه درست خطردزدی دریایی قابل توجه است زیرا شرکت های بیمه مختلف دیدگاه و برخورد متفاوتی در این خصوص دارند.(Aftab , 2009,3)
قبل از سال 2008 خسارات وارده توسط دزدان دریایی بسیار ناچیز بود با بزرگتر شدن حجم دزدی دریایی حجم خسارات وارده نیز افزایش یافت و این مسئله منجر به افزایش خسارات شد که این خسارات در قالب زیان همگانی به بیمه گران کالا و کشتی اعلام و درخواست مشارکت در خسارت شد(MunichRe,2009,21)
در بازار لندن تا سال 2005 دزدی دریایی بعنوان پوشش معمول بدنه شناور بیمه می شد. در حالیکه ماهیت و تکرار حملات دزدان دریایی بیمه گران لندن را بر آن داشت تا دزدی دریایی را از پوشش بدنه شناور خارج به عنوان خطر تحت پوشش جنگ لحاظ نماید و همچنین از لیست خطرات مجموعه شرایط استاندارد بیمه های باربری نیز استثناء شود. بنابراین برای پوشش دزدی دریایی در بیمه های باربری بایستی بیمه نامه جداگانه پوشش جنگ خریداری نمود. هر چند دزدی دریایی یک خطر بیمه شده است لیکن بیمه گذار کسی است که باید عمل دزدی دریایی را برای انجام مراحل بازیافت توسط بیمه گر ثابت نماید. بطور خاص برای اینکه ثابت شود عمل انجام شده دزدی دریایی است نه تروریسم دریایی بایستی ثابت شود، اشخاصی که مرتکب این عمل شده اند برای منفعت شخصی خود دست به دزدی دریایی زده اند نه برای مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیکی یا دینی بعلاوه عملیات بازیافت بیمه گر به دلیل آنکه کشتی با محموله به سرقت رفته است پیچیده تر شده است. تفاوت دزدی دریایی و دزدی کشتی (وسائط نقلیه و کشتی) در دریا بر اساس اینکه اعمال خشونت توسط دزد دریایی جهت تصاحب فقط مال ( محمولات ) بوده است (دزدی دریایی) و یا عمل همراه با اعمال زور به قصد تصاحب کلیه اموال و کشتی و… بوده است (دزدی کشتی و وسائط نقلیه) به سختی قابل تفکیک است.(Aftab , 2009,4)
دزدی دریایی برای همه صاحبان کالا یک معضل است در حال حاضر ارزش کشتی در قالب بیمه بدنه شناور بانضمام پوشش جنگ که دزدی دریایی را نیز شامل می شود. توسط بعضی از شرکت های بیمه پوشش داده می شود. (Aftab , 2009,5)
از سال 2008 صاحبان کشتی مبالغ پرداختی برای غرامت آزادسازی افراد و خدمه و یا کشتی و کالا را تحت عنوان زیان همگانی اعلام می نمایند از صاحبان کشتی و کالا و کلیه صاحبان منافع در عواید سفر دریایی درخواست مشارکت در پرداخت خسارت می نمایند حال اگر زیان همگانی مورد ادعا توسط دادگاه لندن پذیرفته شود بیمه گران کالا و کشتی و P&Iبایستی به میزان سهم خود مشارکت نمایند (MunichRe,2009,20)
دسترسی دزدان دریایی و دامنه فعالیت آن ها تا صدها مایل دورتر از سواحل به سرزمین ها و مناطق مورد نظرشان گسترش یافته است و انواع و اقسام مختلف کشتی ها با سرعت و پهلوی سطح آزاد ( عرشه) مختلف مورد حمله قرار می گیرند. دزدان دریایی بهتر از قبل به عرشه کشتی ها حمله نموده و مسلح تر از سال های قبل به حمله و مجروح نمودن خدمه می پردازند دزدان دریایی در سال 2008 بیش از 30 میلیون دلار آمریکا غرامت بابت آزاد سازی خدمه دریافت نمودند و در جمع کل مبالغ پرداختی در مذاکرات انجام شده به دزدان دریایی به رقم 180 میلیون دلار آمریکا رسیده است.با توجه به وضعیت موجود نرخ های بیمه های باربری تا 400% رشد داشته است. (Aftab , 2009,6)
بر اساس تحقیقات انجام شده هزینه دزدان دریایی سومالی برای جامعه جهانی در سال 2011 به 6/9 میلیارد دلار آمریکا رسیده است که یک میلیارد دلار بیشتر از تولید نا خالص محلی (GDP) آن کشور است.(Aftab , 2009,6)
دزدان دریایی کشتی آلاباما مرسک حامل کالا و تحت پرچم آمریکا را با 24 خدمه که همگی شهروندان آمریکایی بودند را به تصرف خود درآوردند که خدمه تلاش کردند تا با دزدان دریایی بجنگند، دزدان دریایی متواری شده لیکن کاپیتان کشتی را با خود به گروگان بردند در نهایت با مداخله ناوگان جنگی آمریکا کاپیتان کشتی آزاد شد.(Aftab , 2009,7)
2-11-1-1 ریسک های خطرات دریایی که تحت پوشش شرکت های بیمه و یا کلوپ های حمایت و غرامت47 قرار می گیرند عبارتند از :
1) بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و بیمه کرایه حمل
2) بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
3) P&Iکلوپ حمایت و غرامت
4) بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی
5) پوشش خطرات اضافی مورد در خواست نظیر پوشش خطر جنگ
6) بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع)
2-11-1-1-1 بیمه بدنه کشتی: خسارت وارده به بدنه و ماشین آلات هزینه های ناشی از دزدی دریایی را بر اساس پوشش های مختلف آن ها تامین می کند لیکن پرداخت هزینه های ناشی از آزاد سازی افراد را به عهده نمی گیرد. در بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و کرایه حمل کلوز 280 که کامل ترین پوشش است در بند (6.6.1.5) دزدی دریایی را تحت پوشش قرار داده است.
( (Tillamann,2013,4
2-11-1-1-2 بیمه باربری (کالا): کالاهایی که توسط کشتی ها حمل می شوند بوسیله صاحبان کالا بیمه می شوند نه صاحبان کشتی و زیان های ناشی از دزدی دریایی به عنوان زیان ناشی از یک خطر دریایی محسوب شده و تحت پوشش بیمه نامه باربری قرار می گیرند برای آنکه کالا به خوبی و سلامت حمل شود کالا تحت پوشش بیمه باربری قرار می گیرد و کشتی نیز تحت پوشش بدنه کشتی قرار خواهد گرفت معمولاً ارزش کالا بسیار بیشتر از کشتی حامل کالاست، در زمان ربوده شدن کشتی و صاحبان کالا ممکن است از موقعیت کالا مطلع نباشند و در جریان مذاکرات جهت آزادسازی کالا و پرداخت غرامت نیز قرار نگیرند. بیمه باربری خسارات فیزیکی وارده به کالا در جریان حمل را پوشش می دهد. (Tillamann,2013,4)تخمین زده می شود که حق بیمه مازاد هر کانتینر در مناطق دارای خطر دزدی دریایی بین 25 تا 100 دلار آمریکا در سال های اخیر افزایش یافته باشد. غرامت آزادسازی افراد معمولاً توسط صاحبان کشتی پرداخت می شود. هر چند در سال 2008 که حجم خسارت دزدی دریایی به شدت افزایش یافت غرامت آزادسازی افراد نیز تحت پوشش هزینه های همگانی توسط بیمه گران بیمه های باربری و بیمه های کشتی پذیرفته شد. (Tillamann,2013,4) .
2-11-1-1-2-1مقایسه وضعیت پوشش دزدی دریایی در مجموعه شرایط باربری انستیتو بیمه گران لویدز لندن و مجموعه شرایط انستیتو بیمه گران آمریکا
الف : مجموعه شرایط لویدز لندن
1- مجموعه شرایط (A) انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش است.
2- مجموعه شرایط (B) انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش نیست.
3- مجموعه شرایط (C) انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش نیست.
ب: مجموعه شرایط بیمه گران آمریکا :
در پوشش های استاندارد کلوزهای آمریکا نیز استثناء است:
1- کلوز آمریکایی پوشش حمل و نقل کالا 10 B-32 استثناء(American Institute Cargo Clauses ,1965,page 2 )
2- کلوز مخصوص حمل نفت فله SP13C استثناء(American Institute Bulk Oil Clauses ,1965,page 1)Agate ,SWINGLEHURST Ltd, page 6) &)

2-11-1-1-3 پوشش حمایت و غرامت: بیش از 90% کشتی های اقیانوس پیما این پوشش را از کلوپ های حمایت و غرامت (P&I) تهیه می نمایند عمده پوشش های ارائه شده شامل مسئولیت در مقابل شخص ثالث به کالا یا فوت و مجروح شدن مسافران و خدمه را پوشش می دهند. دزدی دریایی در این بخش پوشش ندارد ولی صدمات بدنی و فوت و بیماری ناشی از دزدی دریایی تحت پوشش قرار می گیرد. در صورت اعلام خسارت جنرال اوریج به نسبت سهم خود در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، شورای امنیت، اقیانوس هند Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قراردادهای بیمه