پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، شورای امنیت، نیروی دریایی

دانلود پایان نامه ارشد

نگرانی شدید سازمان ملل با توجه به اعمال دزدان دریایی در آبهای سومالی بر علیه کشتی هاو اینکه نیاز به حمایت های انسان دوستانه برای مردم سومالی ضروریت تکیه دارد و بر لزوم اجرای موارد تصویب شده در قطعنامه های 1814و1816 تاکید نموده و نیاز به ادامه و تقویت همزمان فعالیتهای حمایتی بشر دوستانه اتحادیه اروپا برای مردم سومالی و عملیات حفاظتی دریایی اتحادیه اروپا بر علیه دزدان دریایی سومالی و هر اقدام ملی و یا بین المللی دیگری در راستای قطعنامه های 1814و1816 جهت رفع این مشکل بین المللی تاکید دارد . (S/RES/1838,2008,1)
قطعنامه 1844 سازمان ملل در نوامبر 2008 ضمن ابراز نگرانی شدید و اشاره به قطعنامه های شماره 1814 و733و751و1356و1425و1519و1676و1725و1744و1772و1801و1811و بیانیه های دبیر کل سازمان ملل به شماره های (S/PRST/2006/31), (S/PRST/2006/59) , (S/PRST/2007/13) , (S/PRST/2007/19) که عمدتاً در خصوص شرایط و وضعیت سومالی و مسئله دزدی دریایی صادر گردید برای برقراری صلح و رفع مشکل دزدی دریایی با استفاده از ادامه اعمال زور بر علیه دزدان دریایی تاکید دارد. تصمیماتی نیز اتخاذ شده تا ضمن محدود نمودن فعالیت دزدان دریایی از طریق کنترل فروش اسلحه و مبادلات با افراد و گروه های طرف در سومالی، حل مشکلات حقوقی، حمایت های بشر دوستانه به مردم سومالی نیز ادامه یابد. (S/RES/1844,2008,1&3)
در دسامبر 2008 سازمان ملل با توجه به قطعنامه های1814و1816و1838 قطعنامه 1846 صادر شد در یکی از بخش های این قطعنامه ضمن تاکید مجدد بر لزوم اعمال زور، اقدام به رفع موانع قانونی و ایجاد همسویی بین کنوانسیون دریاهای آزاد مصوب 10 دسامبر 1982 و قوانین بین الملل اشار شد.(S/RES/1846,2008,1)
این پنج قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده اند که بر اساس آن شورا می تواند اجازه بکارگیری نیروی نظامی را برای مقابله با تهدیدات علیه امنیت بین المللی، صادر نماید. این قطعنامه ها اختیارات نیروهای دریایی چند ملیتی را فراتر از اعمالی که در حقوق بین المللی عرفی در مورد دزدی دریایی اجازه داده شده است، گسترش داده است. بدون وجود قطعنامه های شورای امنیت در خصوص استفاده از زور، حقوق بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی تنها در دریای آزاد اجازه توقیف و بازرسی صادر می نماید.( موسوی،1390،383)
شورای امنیت، اقدامات دزدان دریایی در مناطق دور از ساحل سومالی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد و قطعنامه ای 733، سال 1992 شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر گردید، رخ دادهای اخیر را تهدیدی برای صلح و امنیت قلمداد نمود. افزون بر این، شورای امنیت در اولین قطعنامه صادره راجع به دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، تصریح کرد که وجود دزدان دریایی وضعیت را در سومالی بحرانی و این امر تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی در منطقه است. این اعلامیه به نشانه تایید قطع نامه ی 1851 به وسیله وزیر امور خارجه چین در شورای امنیت و در اجلاس وزرای امور خارجه که در شانزدهم دسامبر 2008 برگزار شد، صادر گردید، این رویکرد را آشکارا مطرح کرد. با گسترش دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، وضعیت امنیت در سومالی با چالش مواجه شد. این مفهوم موجب می شود اقدام علیه دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تحت کنترل قرار گیرد.)تروس،1391،33)
آبهای داخلی در قلمرو کشور ساحلی است در این منطقه نیز مانند قلمرو خشکی اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات آن کشور حاکم می شود(ضیایی بیگدلی ،حقوق بین المل عمومی ، 1382،280)
در چارچوب قطعنامه شماره 1851 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در شانزدهم دسامبر 2008 میلادی جهت ورود به منطقه حاکمیت آب های سرزمینی(داخلی) سومالی برای مقابله با دزدی دریایی صادر گردید، یک گروه تماس متشکل از 24 کشور با پیشگامی ایالات متحده آمریکا تشکیل یافت. (حسینی،1388،134)
همچنین قطع نامه ی 1816 شورای امنیت در سال 2008 و سایر قطع نامه ها، حدود قواعد حقوق بین الملل را در مورد دزدی دریایی گسترش داده است؛ به ویژه آن قواعد مذکور به دولت های مشخصی این اختیار را داده است که وارد آب های ساحلی سومالی شوند که این اقدام تا حدی با ساز و کار موجود در آب های آزاد سازگار و هماهنگ می باشد. برخی دولت ها تمایل نداشتند که از قدرت و نیروی خود علیه دزدان دریایی استفاده کند. دلیل اصلی این عدم تمایل، نگرانی دولت ها از اعمال حقوق بشر در مورد افراد بازداشت شده است.)تروس،1391،33)(S/RES/1816(2008),1)
در پاسخ به فراخوان سازمان ملل، تعداد زیادی از کشورهای جهان و سازمان های عمده بین المللی، عمدتاً کشورها و سازمان های ذینفع و دارای کشتی های تجاری که مجبور به عبور از این منطقه بودند، و در راستای اعلام همکاری با سازمان ملل، ناوهای جنگی خود را برای گشت زنی و مشارکت در تامین امنیت این آبراه بین المللی و همچنین محافظت از کشتی های برنامه غذایی سازمان ملل به مردم سومالی راهی آب های سومالی کردند.(نظافت،1388،253)
2-6-1-2 آمریکا و عملیات CTF-151
دزدی دریایی یک مشکل بین المللی است در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا یک کشتی هجده هزار تنی به نام “مونت ویتنی” (Mount Witney) که دارای تجهیزات ارتباطات ماهواره ای و دستگاه های شنود تجسسی مجهز می باشد را در سواحل سومالی مستقر کرده است. (حسینی،1388،135)
علاوه بر این، در گزارش مجموعه بین المللی بحران شماره 95 مورخ 11 ژوئن 2008 میلادی عنوان شده است که آمریکا در کشور جیبوتی یک پایگاه مجهز دارد که از لحاظ تاسیسات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی در کل قاره آفریقا بی نظیر است و بودجه سالانه این پایگاه نیز 100 میلیون دلار می باشد. (حسینی،1388،136)
در اواسط ژانویه 2009 میلادی یک نیروی دریایی بین المللی به رهبری آمریکا به نام
“Combined Task Force 151” برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی تشکیل گردید. فرماندهی این گروه که متشکل از 20 کشور مختلف می باشد بر عهده یک رزم ناو آمریکایی خواهد بود. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است عنوان کرد که این کشور دو ناو جنگی دیگر به همراه پوشش هوایی مناسب باری اجرای عملیات مذکور را در اختیار این گروه قرار خواهد داد. (حسینی،1388،136)
نیروهای دریایی کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، چین، ایران و غیره در یک همکاری و اتحاد موقتی از نیمه ژانویه 2008 به گشت زنی در خلیج عدن می پردازند و نقشی راهبردی در این زمینه دارند. این همکاری نظامی بطور موفقیت آمیزی از بسیاری از حملات دزدان دریایی جلوگیری کرده و یا انجام آن را مختل کرده است و اعضای ائتلاف در موقعیت های مختلف به تبادل آتش با دزدان دریایی سومالی پرداخته اند. ( موسوی،1390،387)
ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا “Combined Task Force 150” سال هاست که برای حفاظت از آب های شاخ آفریقا در این منطقه مستقر است(حسینی،1388،134)
این نیروی دریایی، مکمل ناوگان پنجم آمریکا در منطقه خلیج فارس می باشد(حسینی،1388،135)
افزایش مجدد دزدی دریایی در سه ماهه نخست اول سال 2009 میلادی و عدم توفیق نیروهای بین المللی همانند آتلانتا در مقابله با روند رو به رشد دزدی ها سبب شد تا اعتماد موقت ایجاد شده در کارآیی این نیروها به شدت متزلزل شود. این شرایط وضعیت مناسبی را برای ایالات متحده آمریکا ایجاد نمود تا ضمن تقویت ناوگان خود در این منطقه، به دنبال فرصتی برای اجرای نمایشی از توانمندی نیروی دریایی خود باشد. حمله دزدان دریایی سومالیایی در روز چهارشنبه 19/1/1388 (8 آوریل 2009 میلادی) به یک فروند کشتی تجاری دانمارکی تحت پرچم آمریکا به نام “مرسک آلاباما” (Maersk Alabama) که گفته می شد با محموله ای از غذا و اقلام کشاورزی برای نهادهای بین المللی و سازمان های خیریه عازم کنیا بود، فرصت مذکور را ایجاد کرد (حسینی،1388،136)
کشتی مذکور با 21 خدمه آمریکایی در 350 مایلی سواحل سومالی در اقیانوس هند مورد حمله دزدان قرار گرفت و آن ها موفق شدند به طور موقت کنترل کشتی را بدست بگیرند. اقدام غیر منتظره تعدادی از افسران و ملوانان آمریکایی در حمله به دزدان و زخمی کردن یکی از آن ها ، سبب شد تا کشتی از کنترل دزدان سومالیایی خارج شود. دزدان سومالیایی که چاره ای جز ترک کشتی نداشتند با به گروگان گرفتن آقای ریچارد فیلیپس کاپیتان کشتی، با یک قایق نجات از کشتی خارج شدند. به دنبال این حادثه آمریکا اقدام به اعزام ناوUSS Bainbridge به همراه چند کشتی جنگی دیگر به منطقه جهت هدایت برنامه آزادسازی کاپیتان ربوده شده آمریکایی نمود. نیروی دریایی آمریکا در نهایت پس از یک هفته از زمان اتفاق مذکور طی یک عملیات سریع موفق شد ضمن آزاد ساختن گروگان آمریکایی، سه تن از دزدان دریایی را کشته و یک نفر را نیز دستگیر نماید. (حسینی،1388،137)
این اقدام آمریکا می تواند بستر ساز سیاست مورد نظر این کشور برای همراه نمودن جامعه بین المللی جهت اجرای عملیات زمینی مشترک در خاک سومالی علیه دزدان دریایی (که زمینه قانونی این اقدام نیز در قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل متحد دیده شده است)
تام ویلکرسون کارشناس نظامی از موسسه علوم دریانوردی امریکا می گویند برای پایان دادن به دزدی های دریایی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند، آمریکا باید پایگاه های دزدان را در خاک سومالی نابود کند. (حسینی،1388،138)
2-6-1-3 استفاده از شرکتهای خصوصی در تامین امنیت منطقه در مقابله با دزدی دریایی برای حمایت از حمل محمولات
فرمانده نیروی دریایی آمریکا مستقر در منطقه اعلام کرده است که این نیرو نمی تواند به عنوان محافظ کشتی های تجاری در مقابل دزدان عمل نماید بنابراین کشورها موظف به تامین امنیت کشتی های خود از طریق تعامل با شرکت های امنیتی خصوصی برای مقابله با حمله احتمالی دزدان دریایی سومالیایی می باشند. (حسینی،1388،151)
الف-شرکت بلک واتر
اریک پرینس رئیس شرکت آمریکایی بلک واتر28 را به عهده دارد که بزرگترین و البته ناشناخته ترین شرکت امنیتی خصوصی در جهان می باشد، مدتی است که تفنگداران دریایی با تجربه را برای انجام ماموریتی جدید جمع آوری می کند. این ماموریت اسکورت کشتی های بازرگانی در پر خطرترین مناطق دریایی یعنی سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد.
گام اول در انجام این ماموریت هشدار دادن برای حمله به دزدان دریایی از طریق سیستم مخابراتی کشتی است.
گام دوم بعد از این هشدار مخابراتی، چندین گلوله به هوا شلیک می شود تا هشدار کامل شود.
گام سوم اگر هیچکدام از این کارها فایده ای نداشت، دو فروند بالگردی که برای آن کشتی آماده انجام ماموریت هستند، وارد عمل می شوند. (حسینی،1388،151)
ب- دفتر دریانوردی بین المللی(IMB)
شرکت دیگری که به ارایه خدمات امنیتی اقدام می کند “دفتر دریانوردی بین المللی” می باشد که مقر آن در کوالالامپور و لندن می باشد. لازم به ذکر است که اکثر اخبار مربوط به ربوده شدن کشتیها، معمولاً در اولین ساعات ربایش توسط این شرکت بر روی سایت های خبری قرار می گیرد. نیروهای این شرکت که از بازنشستگان پلیس اسکاتلندیارد و نظامیان حرفه ای بریتانیایی هستند همه نوع خدمات از تامین امنیت کشتی های از طریق مستقر کردن نیروی حرفه ای بر روی عرشه ها تا تبادل باج درخواستی کشتی های ربوده شده با دزدان دریایی ارایه می نمایند.
2-6-1-4 گروه ثابت دریایی ناتو
مشارکت گروه ثابت دریایی ناتو موسوم به “گروه عملیاتی ضد دزدان دریایی ناتو در سواحل سومالی” برای اولین بار در دیدار غیر رسمی وزرای دفاع ناتو در نشست بوداپست(8-9 اکتبر سال 2008) مطرح و منصوب شد و این سازمان از تاریخ 24 اکتبر تا 12 دسامبر در عملیات مبارزه با دزدان دریایی به طور مستقل حضور پیدا کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که جایگزین هیات سابق نیروی دریایی شده بود با گروهی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی برای تضمین ارسال کمک های غذایی به سومالی در این آب ها فعال شد و برای ماموریت این سازمان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، اقیانوس هند، شورای امنیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، شورای امنیت