پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، کنوانسیون ژنو، امپراتوری روم

دانلود پایان نامه ارشد

حق
۱۷- اقداماتي كه توسط بيمه‌گذار و يا بيمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه به‌عمل مي‌آيد، نبايد به‌عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
 اجتناب از تاخير
۱۸- از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه‌گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه دركنترل وي مي‌باشد، بايد با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گيرد.
 قانون و عرف
۱۹- اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه‌گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.

2-3-2-2 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (B)
تفاوت اصلی این کلوز از نظر ادبیات نگارشی و دامنه پوشش در خطرات مشمول بيمه آن می باشد و سایر بند ها دارای تعهدات و استثنائات و شمول مشابه کلوز A می باشند لذا از تکرار آنها خودداری می شود و فقط بخش خطرات مشمول بیمه آن در ادامه جهت درک و بررسی بیشتر ذکر می گردد.
خطرات مشمول بيمه (خطرات تحت پوشش )
۱- اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار.
(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۶/۱/۱)-زلزله، آتشفشان يا صاعقه
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
(۳/۲/۱)- ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.
(۳/۱)- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.
2-3-2-3 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (C)
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد تفاوت عمده مجموعه شرایط A,B,C در بخش خطرات تحت پوشش آنها می باشد بنابراین به توضیح در خصوص خطرات تحت پوشش مجموعه شرايط (C) اکتفا می شود.
خطرات مشمول بيمه (خطرات تحت پوشش )
۱- اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار.
(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات شورای عالی بیمه ، آیین نامه 79)
2-3-3- شرایط خصوصی
کلیه توافقات بین بیمه گر و بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه باربری بعنوان شرایط خصوصی شناخته می شود این توافقات که در چارچوب قوانین و مقررات بیمه ای مورد می باشند عمدتا بر روی بیمه نامه درج می گردند. شرایط خصوصی بر شرایط عمومی و شرایط پیوست ارجعیت دارند.

2-4 بخش چهارم :
2-4-1 چشم اندازتاریخی دزدی دریایی
منطقی است فرض کرد که دزدی دریایی از زمانی که تجارت دریایی رونق گرفته وجود داشته است. اولین نمونه های مستند شده از دزدی دریایی سوءاستفاده از ماهیگیران در دریای اژه و مدیترانه در قرن 13 قبل از میلاد بوده است. در دوران باستان، ایلیریا و تیرنیان9 همچنین یونانیان و رومیان به عنوان دزدان دریایی شناخته شده بودند. جزیره لمنوس10 که در مقابل یونانیان مقاومت می کرد مکان امنی برای دزدان دریایی تراسی بود. (بیابانی،1390،50)
در قرن یک قبل از میلاد، دزدان دریایی در حاشیه سواحل آناتولی وجود داشتند که تجارت امپراتوری روم را در سواحل شرقی مدیترانه تهدید می کردند. در سفری دریایی در دریای اژه در سال 75 قبل از میلاد ژولیوس سزار11 توسط دزدان دریایی سیسیلی ربوده شد و به عنوان زندانی در جزیره کوچک و دور افتاده دود کانسی12 در فارماکوسا13 نگه داشته شد. زمانی که دزدان دریایی برای آزادسازی وی در خواست 20 سکه طلا کردند، سزار گفته بود که حداقل 50 سکه طلا ارزش دارد و دزدان دریایی هم قیمت را به 50 سکه افزایش دادند. بعد از آزاد سازی اوناوگانی را به تعقیب آنان فرستاد و آن ها را دستگیر و اعدام کرد.14 (بیابانی،1390،50)
در سال 258 میلادی ناوگان هرولیک15 شهرهای سواحل دریای سیاه و دریای مارمارارا16 مورد تاخت و تاز قرار داد. سواحل اژه هم در چند سال بعد حملات مشابهی را متحمل شدند. در سال 264 دزدان دریایی گوتیک17 در قبرس و کرت ساکن شده بودند. این دزدان دریایی تاراج های زیادی را انجام دادند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند. (بیابانی،1390،50)
سال های آرام گذشته دزدی دریایی، یا «عصر طلایی دزدی دریایی» را به سه دوره متمایز تقسیم
می کنند که از 1650 تا 1730 طول کشید. (بیابانی،47،1390)
بیشترین دزدان دریایی بین 1650 و 1680 پروتستان بودند «سگان دریایی» از انگلستان، شمال فرانسه و هلند که به طور معمول از کشتی های اسپانیایی کاتولیک را هدف قرار می دادند. در اوایل دهه 1690، کاپیتان ویلیام کید و دیگران پایگاه عملیاتی خود را به اقیانوس هند تغییر مکان دادند و منطقه ای تحت محاصره دزدان دریایی در جزیره ماداگاسکار ساخته شد. دوره سوم و دوران آشناتر، با این حال، 10 سال بین 1716 و 1726 بود عصری پر از شخصیت های بزرگی چون ادوارد تیچ و بارتولومو رابرتز بود. این دورانی است که در فرهنگ عامه بسیار تثبیت شده است به خاطر داشتن جزیره گنج لانگ جان سیلور، پرچم سیاه جولی راجرز و ریش سیاه بدنام است. در طول این دهه 2000 تا 4000 دزد دریایی به نماینده از اقوام و نژادهای مختلف تخمین زده شده وجود داشتند. با هم و به طور جداگانه آن ها مخل تجارت در آنچه پس از آن «منطقه راهبردی انباشته از سرمایه» با اشاره به هند غربی، آمریکای شمالی و افریقای غربی در نظر گرفته شد. (بیابانی،48،1390)
درسال1856اعلامیه ی پاریس که تقریبابه امضای تمام قدرت های بزرگ وقت رسید،تمام اشکال دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودوتاکیدنمودکه دزدان دریایی می بایست دستگیرشوندوموردمحاکمه قرارگیرند.اعلامیه پاریس ومصوبات بعدی برای اولین باریک موجودیت مستقل حقوقی ، مجزا از اشخاص و دولت هابرای دزدان دریایی درنظرگرفت.بدین ترتیب دزدی دریایی به منزله یک ابزارسیاسی بی بهره از حمایت دولت وحمایت های اتباع تلقی شد.(ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، 26)
دراواخرقرن نوزدهم کشورهای بسیاری ازجمله ایالات متحده آمریکابه استناد کنوانسیون های 1899و1907لاهه،دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودند وبدین ترتیب برضرورت امحاء دزدی دریایی صحه گذاشته شد. .( ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، 28)
سازمان ملل 18 مقوله جرایم فراملی را شناسایی کرده است که شامل فعالیت های می شوند که روی بیش از یک کشور تاثیر دارند.(بیابانی،60،1390)
این مقوله ها شامل پول شویی، فعالیت تروریستی، سرقت مالکیت معنوی و اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق غیر قانونی سلاح، هواپیما ربایی، دزدی دریایی، کلاه برداری در بیمه، جرایم محیطی و رایانه ای، قاچاق اشخاص و اعضای بدن انسان، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، ورشکستگی کلاهبردارانه، رخنه در شغل های قانونی و رشوه و فساد در مقامات حزبی و دولتی می شود(بیابانی،61،1390)
2-4-2 تعاریف دزدی دریایی از دیدگاههای مختلف
2-4-2-1 تعریف لغوی دزدی دریایی
لغت انگلیسی دزد دریایی (Pirate) از عبارت لاتین pirate و آن هم از عبارت یونانی (peirats) به معنی راهزن و این لغت هم از واژه یونانی peiraomaiبه معنی تلاش و تجربه مشتق شده است. که به معنی تلاش و تجربه می آید که در واقع “به دنبال شانس در دریا گشتن” است. (بیابانی،48،1390)
سازمان هایی ازقبیل اتاق های محلی بازرگانی وبنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات وامکانات بنادربه تضییق مفهومی درتعریف دزدی دریایی اکتفانمایند.
دزدي دريايي يا دريازني به هرگونه عمل دزدي، قتل، جنايت يا اعمال خشونت كه توسط افرادي مستقل از هر كشور يا دولت در دريا صورت مي گيرد گويند. اين تعريف همچنين اعمال مشابه صورت گرفته در ديگر مسيرهاي آبي و سواحل را نيز شامل مي شود، اما اعمالي كه توسط افراد نسبت به يكديگر در يك كشتي صورت مي گيرد شامل آن نيست( مثلا دزدي صورت گرفته توسط يك فرد از مسافران همان كشتي). اين اصطلاح جهت حمله، غارت و چپاول صورت گرفته در مرزهاي زميني توسط نيرويهاي غير دولتي اطلاق مي شود. (ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، 28)
2-4-2-2 تعریف دزدی دریایی ازديدگاه عرف
دزدی دریایی از دیدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر یا اشخاص و اموال داخل آن ها در دریای آزاد…» دانسته شده است.(شجاعی اصل کلیبر ،1390،59)
2-4-2-3 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون ژنو در مورد دریاها آزاد مصوب 1958
در سال 1958 حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسین ژنو در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال 1982 «کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال 1994 با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. (شجاعی اصل کلیبر ،1390،60)
مواد 100 تا 107 و 110 کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا در خصوص دزدی دریایی و در پرتو حقوق بین الملل مقرر گردیده است.این مواد دارای نوعی هم پوشانی با مقررات مندرج در مواد 14 تا 22 کنوانسیون ژنو در مورد آب های آزاد در سال 1958 است.(تروس،1392،34)
دزدی دریایی، طبق تعریف ماده 101 کنوانسیون 1982حقوق دریاها عبارت است از:
هرگونه اقدام غیرقانونی خشونت آمیزنسبت به تصرف عدوانی،بازداشت،غارت واتلاف اموال کشتی هاکه توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی ویا یک هواپیمای خصوصی ودر راستای اهداف شخصی صورت گیرد،مشروط براینکه در دریای آزاد،علیه کشتی یاهواپیمایاعلیه اشخاص واموال موجود درآن ویاعلیه یک کشتی یاهواپیما واشخاص یااموال آن درمکانی خارج ازصلاحیت دولت هاصورت پذیرد.
الف-هرگونه عمل خشونت آميز يا بازداشت غير قانوني يا هر عمل خسارت بار که به وسيله خدمه يا مسافران يک کشتي يا هواپيماي خصوصي براي اهداف شخصي در موارد زير ارتکاب يافته است:
1-در درياي آزاد بر عليه کشتي يا هواپيماي ديگر ، يا بر عليه اشخاص يا اموال واقع در اين کشتي يا هواپيما
2- برعليه کشتي ، هواپيما ، اشخاص يا اموال در محلي خارج از صلاحيت هر کشور.
ب-هر نوع مشارکت داوطلبانه در عمليات يک کشتي يا يک هواپيما با علم به حقايقي که آنرا يک کشتي يا هواپيماي راهزن مي سازد.
ج-هر عمل تحريک کننده يا عمل عمدي که اعمال مذکور در بندهاي الف و ب را تسهيل کند(کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد، 1982، 57) و (شجاعی اصل کلیبر ،1390،60) و(UNCLOS, Article 101, page 57)
این تعریف ارائه دهنده یک مبنای معاهده ای از جرم دزدی دریایی است که البته در برگیرنده تعریف عرفی این جرم نیز می شود . بنا بر تعریف فوق :
1) اقدام به هرگونه خشونت خواه به مقصد تصاحب اموال و خواه به قصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، توسل به زور، حمل و نقل، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، دریای سرخ، اقیانوس هند، قلمرو صلاحیت