پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

مهمترين اثر او مجمع الجوامع است كه خود شامل قرابادين كبير، مخزن الادويه و خلاصة الحكمة مي‌باشد.
خلاصه‌الحکمه شامل یک دوره کامل طب نظری و عملی، مخزن‌الادویه حاوی مفردات دارویی و قرابادین کبیر شامل داروهای ترکیبی و نحوه تهیه آن‌ها.
از آثار ديگر او مي‌توان معالجات عقیلی، رساله‌اي در باب طحال اطفال، رسالة حجامت، رساله در باب حصبه و جدري و حميقا، رسالة عِرق مدني، رساله‌اي در باب جنين، خلاصة الطب و زبدۀ النكات في شرح الكليات را نام برد كه غير از مجمع الجوامع، خلاصة الطب و زبدۀ النكات ساير كتب امروزه در دسترس نيستند. و زبدۀ النكات في شرح الكليات نيز بيشتر به نظر مي‌رسد كه تأليف پدرِ عقيلي باشد. کتاب معالجات وی مجموعه ای است که در آن طبقه بندی جامع بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایران به همراه روش‌های درمانی مجرب بیان گردیده است.
مؤلف درمقدمه «خلاصة الحکمة» خودگوید که قبل از این تاریخ (منظور تاریخ کتاب حاضر) در سنه 1185ق. به فرمان پیر و مرشد خویش میر محمد علی حسینی متوجه تألیف قرابادین گردیده است و سپس به تالیف ادویه مفرده گردیده و آن قرابادین را مسمی به «مجمع الجوامع و ذخایر الترکیب» و ادویه مفرده را به «مخزن الادویه و تذکره اولی النهی» گردانیده و کتاب حاضر را بعد از اینها بنام «خلاصة الحکمه درکلیات مجمع الجوامع» بر مقدمه دربیان تعریف علم طب و عنایت و موضوع و مشرف و بیان وصایا درآداب طبیب و مریض در4 فصل ،ودو مقاله وخاتمه ترتیب داده است و در هریک فصولی چند آورده است.
نسخه‌های چاپ سنگی مخزن الادویه و قرابادین کبیر بارها به چاپ رسیده است. لغات و ترکیبات پزشکی گویشی در این دو تألیف نیز حائز اهمیت است. واژه‌های گویشی مخزن الادویه در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به وسیله به وسیله محمودمدبری بررسی و چاپ شده‌ است. بررسی و چاپ شده‌ است.این کتاب در هند به چاپ سرب رسیده و از سوی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱ از روی چاپ هند افست شده است.آخرین نسخه موجود در بازار از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ به کوشش گروه از مصححین چاپ و روانه بازار شده است.- چند داروشناس ديگر هم در پايان اين عهد اثرهاى از خود برجاى نهاده‌اند مانند مسيح‌الملک محمد يوسف صاحب رساله چوب چينى در ذکر فايده‌ها و راه به‌کار بردن آن؛ محمد شريف خان دهلوى صاحب کتاب‌هاى فارسى «تأليف شريف» و «علاج‌الامراض» .

4-2-5. مشهور‌ترین مؤلفین کتب دامپزشکی
در دامپزشکى نيز کتاب‌هائى به فارسى از اين عهد در دست است. درباره تيماردارى سِتوران به‌ويژه اسب از ديرباز کتاب‌هائى خاص به اسم فَرَسنامه يا خيل‌نامه، و يا گاه بخش‌هائى در کتاب‌هاى متناسب فراهم آمد. در اين عهد بيشتر اينگونه کتاب‌ها در هند تأليف شد خواه به فارسى تصنيف شده باشد و خواه از سانسکريت به فارسى درآورده باشند. از اين کتاب‌ها است دفترى که گويا به سال ۹۸۳ درباره اسب و اسب‌دارى و بيمارى‌ها و درمان‌ها و علوفه اسبان و جز اين جُستارها در آن رفته است. و کتاب «سالهوتر» که عبدالله بن صفى آن را به سال ۱۰۰۰ هـ از سانسکريت به پارسى درآورد، و ترجمه‌اى ديگر از همين کتاب با عنوان «فَرَسنامه» ترتيب يافت.
– شيخ محمد بن ابوطالب زاهدى گيلانى « رساله فرسنامه» خود را در حدود سال ۱۱۲۷ هـ درباره اسب و شناخت آن و بيمارى‌هايش نوشت. وى دفتر فارسى ديگرى دارد به‌نام «رساله در خواص الحيوان» در يک مقدمه و دو باب.
ـ ميرزا نظام‌الدين احمد گیلانی(زنده در 1071ق.) کتابى به‌نام مِضمار دانش به پارسى نوشت که در آن درباره خلقت اسب و اهلى کردن و صفت‌هاى نيک و بد آن و درمان بيمارى‌هايش سخن گفت.
– چند کتاب هم درباره تربيت و نگاهداشت مرغان شکارى از اين عهد بازمانده است مانند « بازنامه» تأليف مُحبّ على خان ملقب به «خان خاص محلّى» مرده به سال ۹۸۹ هـ، بازنامه ديگرى داريم از شاعرى به تخلّص «بهادر» ، از پيروان سلسله قادريّه.

4-2-6 . متطببان مشهور و آثار ایشان
4-2-6-1. مؤلفان:
الارشاد لمصالح الانفس و الاجساد
– ابوالمكارم اسماعيل بن هبة الله ابن جميع اسرائيلي متطبب
الجامع لصنعة الترياق
– نورالدين ابوالحسن علي بن عبدالعظيم انصاري متطبب
الجامع لصنعه الترياق
– نورالدين ابوالحسن علي بن عبدالعظيم انصاري متطبب
مقالة في تدبير الامراض
– ابوالحسن مختار بن عبدون متطبب بغدادي ، ابن بطلان ( 458 )
كامل الصناعه الطبيه =)ملكی)
– علي بن عباس متطبب مجوسي ارجاني
مفتاح الطب
– ابو الفرج علي بن محسين هندوي بغدادي درگذشته 410 يا 420 يا 455
اصول التراكيب و القرابادين
– علي بن محمد بن عبدالله متطبب ابزري(-815ق.)
كفاية الطب
– كمال الدين بديع الزمان ابوالفضل حبش بن ابراهيم بن محمد متطبب تفليسي (در 550)
تحفه السلاطين
– علي بن احمد متطبب لاهيجاني
زبده قوانين العلاج
– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراة الصحة» در 896ق.
زاد المسافر و قوت الحاضر
– ابن الجزار ابوجعفر احمد بن ابراهيم ابن ابي خالد متطبب قيرواني درگذشته 395
البيان في اسرار الطب للعيان
– محمد بن احمد بن حمويي ( خويي ) متطبب
الاسباب و العلامات = اسباب العلل و علاجها وعلاماتها
– نجيب الدين شرف الحكما ابوحامد محمد بن علي بن عمر متطبب سمرقندي كشته شده درهرات بدست مغول بسال 618
القرابادين علي ترتيب العلل
– نجيب الدين محمدبن علي بن عمر متطبب سمرقندي

ترتيب رجال النجاشي
– تقي الدين محمدخادم متطبب انصاري
التوحيد
– يعقوب بن موسي متطبب
شرح الاربع مقالات لبطلميوس
– ابوالحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر متطبب (377-453ق.)
آلاراء و المشاورات
– سيف حكيم فاضل رئيس علي بن احمد بن هبل متطبب

السموم = السموم القاتلة
– عيسي فرزند علي ، متطبب بغدادي ، ف : سال 358 ق .
المنافع التي تستفاد من اعضاء الحيوان = منافع الحيوان
– عيسي فرزند علي ، متطبب بغدادي . ف : سال 358 ق .


جامع التجارب
– ابوطالب متطبب شريف حسيني متولي آستانه رضوي
تفسير الاربع مقالات
– ابن رضوان، ابوالحسن علي بن رضوان بن علي جعفر متطبب مصري.
سته ضروريه
– حكيم ولي بن حكيم علي متطبب گيلاني
تقويم الابدان في تدبير الانسان
– طبيب بغدادي، ابوالحسن يا ابوعلي يحيي بن عيسي بن جزله متطبب (493ق.)
كفايه الطب
– ابو الفضل حبيش بن ابراهيم بن محمد متطبب تفليسي
شرح سويدي
– علي بن الحزم قرشي ملقب به علاء الدين دمشقي متطبب شافي معروف به ابن نفيس
رساله محسنيه
– سيدمحمدطباطبائي يزدي متطبب
نخبه الميزان
– علي اكبر بن حاج ميرزا محمد جعفر حسني حسيني متطبب نقوي يزدي
حفظ صحت يا سته ضروريه
– حكيم ولي بن حكيم علي متطبب گيلاني
عجائب المصر
– نظام الدين احمد متطبب گيلاني
كفايه الطب
– كمال ياشرف ياجمال الدين بديع الزمان ابوالفضل حبيش بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن حبيش متطبب كمالي تفليسي غزنوي ياقونوي
زبده الدرر الضيائيه
– ضياء الحكماء علي بن مهدي متطبب شيرازي
تخميس = تسميط
– سيد مهدي كافي متطبب نجفي ، درگذشته : سده 13 يا 14 ه .
مرآة الصحة
– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراة الصحة» در 896ق.

تقويم الصحة
– ابوالحسن مختار بن عبدون متطبب بغدادي ، ابن بطلان ( 458ق.)
اقاويل الاوائل في معرفة البول و اقسامه
– اسحاق بن سليمان اسرائيلي متطبب
طب مجدول
– محمد المظفر متطبب
بازنامه
– احمد بن محمود متطبب تولمي گيلاني ( قرن9ق.)
——-
– محمد تقي فرزند ابوالمعاني انصاري خادم متطبب
الموجز )موجز القانون في الطب(
– ابوالحسن علاءالدين علي بن ابي الحزم قرشي متطبب مشهور بابن نفيس متوفي 687
المختصر
– علي بن محمد بن عبدالله متطبب ابزري (-815ق.)
نور الدلاله في الجبر والمقابله
– عبد العزيز بن عبد الجبار متطبب خلاطي
كفايه الطالبين
– ابوطالب شريف حسيني متطبب

توحيد ( اقاويل قدماء فلاسفه و متاخرين، مختصري در – )
– يعقوب بن موسي متطبب


قانون اعطاء المسهل وتناوله
– محمدباقربن عمادالدين محمود متطبب

الذخيره الخوارزم شاهيه
– سيداسماعيل گرگاني(جرجانی)
خيل نامه
– علي بن محمد متطبب
هديه الملوك
– ابن الفقيه ابو محامد محمدبن عبدالله بن محمد متطبب اصفهاني
بدايع الاسرار
– احمد متطبب حسيني
البيان في كشف اسرارالطب للعيان
– محمدبن احمدبن علي خويي متطبب
روضه الكتاب وحديقه الالباب
– ابوبكر متطبب بن زكي طبيب قونيوي ملقب به صدر در گذشته روزشنبه 1 جمادی الاول سنه737
نذر المعاش
– علي بن محمد بن عبدالله متطبب ابزري (-815ق.)
—————
– حبيش تفليسي ابن ابراهيم بن محمد كمالي متطبب
شرح اربع مقالات في القضاء بالنجوم علي الحوادث )شرح مقالات بطليموس(
– شارح: علي بن رضوان بن علي بن جعفر متطبب مكني به ابو الحسن

البيان في كشف اسرار الطب للعيان
– جمال الدين محمد بن احمد بن علي حموي متطبب
خيل نامه
– علي بن محمد متطبب
جامع شتات النبات و ضروب انواع المفردات من الاشجار و الاثمار و الحشايش و الثمار
– شريف ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ادريس حسيني تميمي متطبب
كامل الصناعه الطبيه المعروف بالملكي
– علي بن عباس مجوسي متطبب
تقويم الصحه بالاسباب السته واختيارات مايوافق معمول بحسب الراي القياسي
– مختاربن حسن بن عبدون متطبب معروف به ابن بطلان
———
– حسام الدين ماچيني متطبب بن افلاطون.

———
– تقي بن محمود متطبب

– محمد شريف بن محمدقاسم شريف كرماني متطبب (زنده در 1070ق.) —–شرایف العلاج
– انصاري متطبب، علي بن عبدالعظيم—- —————- جامع لصنعة الترياق
– متطبب اصفهاني، ابوطالب بن محمد علي———————— جامع التجارب

– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراة الصحة» در 896ق.—————————– شفاء الامراض
– مولف: علی بن محمد معروف به عوض متطبب(مطبب)(815ق.)- ————— خیل نامه= فرسنامه

4-2-6-2.کاتبان:
– مقالة فی تدبیر الصحة(5038)
کاتب: علی فهمی المتطبب

– ذخيره خوارزمشاهي (51040)
جرجاني، اسماعيل بن حسن-مولف/تهراني متطبب، حسين بن عباس- کاتب

– اجوبة المسائل العشرينية(3/11083)
ابن سينا، حسين بن عبدالله-مولف/متطبب مسيحي، عيسي بن ابي‌نصر-کاتب

– ماهية الحزن و اسبابه (في تبيين -)(2/11083)
ابن سينا، حسين بن عبدالله-مولف/متطبب مسيحي، عيسي بن ابي‌نصر-کاتب

– اختيارات بديعي (1710و)
انصاري شيرازي، علي بن حسين-مولف/متطبب، محمد بن احمد،قرن ‎۹ق.-کاتب

– پاتولوژي = العلل و الامراض = علم الامراض(8749)
تنکابني، حسن بن ابوالحسن-مولف/متطبب تفرشي، محسن-کاتب

– طبيعيات (رساله در ـ)(14/10679)
حسيني موسوي متطبب، حسن‌حسيني موسوي متطبب، حسن-کاتب

4-2-7.تفصیل تألیفات
داده های این فصل عبارتند از موضوعاتِ خُرد شامل اختلاجِ اعضا(از منظر علوم غریبه و طب) و بیماری‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر، ایلخانان مغول، ایران و هند، استان ایلام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، نسخه شناسی، آستان قدس رضوی، زبان عربی