پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر، زبان فارسی، زین العابدین، شاه سلطان حسین

دانلود پایان نامه ارشد

ایشان بیان فرمودهاند».
انجام: «گویند قوت جوانی و سیاهی موی را نگاه دارد».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دوازدهم، کاغذ آبی، عناوین بشنگرف، 17س، 5گ 13×7/19، جلد مقوا عطف و گوشه چرم، واقف نادرشاه افشار، تاریخ وقف 1145.

عافیة البریه فی شرح الذهبیه = شرح الذهبیه117 (9750) (عربی )
مؤلف:محمد هادی بن محمد صالح شیرازی اصفهانی
شرح رساله ذهبیه امام علی بن موسی الرضا(ع) است وشامل فاتحه و 318 مبحث وخاتمه می باشد و مصدر به نام شاه سلطان حسین صفوی می باشد.
آغاز: «بسمله ،الحمد لله الحکیم الذی قدر فی طب رضاه عافیه البریه و صور تشریح.»
انجام: «وانی اجبت ایرادها بعینیها وصورتها فی آخر شرحی هذا وهی علی ما رأیت بهذاالعنوان.»
نستعلیق 21سطری ،كاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت : 2ربیع الاول 1121.، کاغذ : نخودی آهارمهره، 234گ24*5/16، عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده است ، اوراق دارای حاشیه با رموز«صح ، ص،خ ل» ،درآخر نسخه صورت نامه مأمون عباسی در ظهر رساله امام رضا ع است :صوره نسخه کتبتها المامون الملعون … بسمله ، الحمد لله اهل الحمد و ولیه وآخره وبدنه … اما بعد فانی نظرت الی رساله الن عمی العلوی الادیب الفاضل… ،انجام : فانها عائده علیه بالنفع والسلامه من جمیع الامراض واعراض انشا ء الله تعالی صلی الله علی رسوله … حسبناالله ونعم الوکیل … ، جلد : گالینگور با عطف وگوشه میشن قهوه ای، وقفی خانبابا مشار ، اردیبهشت 1346.

علاج الاسقام(16317)(فارسی)
تألیف دکتر پولاک معلم دارالفنون و حکیم باشی مخصوص ناصرالدین شاه قاجار است در اعمال جراحی که میرزا محمد حسین خان افشار شاگرد او آنرا در یک مقدمه و سه مقاله و هر مقاله در چند باب و در چندین فصل مرتب و مبوب نموده است.
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چون حکیم حذاقت سیر و معلم فضیلت گستر دکتر پولاک نمساوی».
انجام موجود: «به موضع خود قرار گیرد من بعد نوارپیچ نمایند».
بدنبال آن رسالهای میآید موسوم به: مخزن الفوایدایضا تألیف دکتر پولاک در اعمال قطاعی ید و علوم فصل و وصل، و ترتیب و تبویب آن از میرزا محمد حسین خان افشار مذکور در پنج مقاله
آغاز: «بسمله یا من ذکره شفاء و اسمه دواء نحمدک و نشکرک».
انجام: «و عصیر الشوکۀ حتی یحصل لها قوام صالح».
نستعلیق شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر دو رساله اول رجب 1316 و رساله اخیر شعبان 1323، کاغذ نخودی فرنگی، عناوین به سیاهی، 203گ 5/16×21، مختلف السطور، جلد تیماج مشکی، تاریخ وقف شهریور 1367.

علاج الاطفال(5044)(عربی)
این کتاب بنا به‌ ادّعای مؤلف، مجهولِ118 آن اوّلین تألیف مستقل علی حده است در خصوص امراض اطفال و علامات و طرق و معالجه آنها، و مشتمل است بر 60 باب119
آغاز: «من الکناش المعروف بالمعالجات البقراطیة و تدبیرهم و تداویهم حین ولدوا و آداب المرضعة و تدبیرها»120،
انجام: «فقد وصفنا تدبیره فی المقالة الاولی فینبغی ان ینظر المتعلم فیه»،
پس از آن رساله مختصری است در باب امراض جزئی عارض بر اطفال در چهار ورق ایضا بزبان عربی که شروع آن چنین است: «بسمله نذکر امراضا جزئیه تعرض للصبیان فمن ذلک اورام یعرض لهم» و خاتمه آن چنی است: «و دقیق الشعیر او دقیق العدس»،
نستعلیق آمیخته به شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر ذی الحجه 1030، کاغذ نخودی، ابواب به شنگرف، جلد مقوا با رویه پارچه، 15س، 33گ 11×19، وقفی آقا زین العابدین در سنه 1166

علاج الاطفال(ضمایم-)(عربی)(16766)
جواب اشکالات:
مختصری است(از خواجه نصیر؟) در جواب به چند اشکال بر بعضی مطالب طبّی و ظاهراً قسمتی است از مبحث مفصلّتری.
آغاز: «بسمله مذهب جالینوس هو ان الحار الغریزی هو النار».
انجام: «کذب الکلام التالی و الا کذب الکلام الاول».
(231-235)
4. اسئله و اجوبه
مختصری است مشتمل بر سؤالات امین الدولّه121 از خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص مشکلات و عویصات مسائل کتاب قانون ابن سینا و جوابهای خواجه به سؤالات و اشکالات او.
آغاز: «سؤال ذکر الشیخ الرئیس فی الفن العاشر من الکتاب الثالث من القانون کلام کلی فی التنفس».
انجام: «هذا شیء جربه اصحاب الاکسیر… خصوصا ابن زکریا فی کتاب الاسرار له و الله اعلم تمت الرسالة».
(235-243)
5. رسالة فی امر النضج
ایضا از خواجه نصیر است در خصوص موضوع نضج و منضجات که محلّ نزاع او وبعضی اطباء بوده و خواجه در آن بذکر آراء آنها و تقریر عقیده خود پرداخته است.
آغاز: «قد جری بینی ادام الله علاک و جعل اعدائک فداک و بین بعض الاطباء الذین عقلوا عن اصول العلم الطبیعی».
انجام: «خصوصا فی امر نضج الاخلاط و تسهیل سبیل الاندفاع».
(243-245)
10. در کیفیت حدوث مزه ها
رساله بسیار مختصری است مشتمل بر جواب نصیرالدّین طوسی از سؤال نجم الدین دبیران قزوینی(متوفی در سنه 675) صاحب شمسیّه در منطق و حکمت العین در حکمت و المنصّص122 در شرح ملخّص فخر الدّین رازی در باره کیفیت حدوث انواع طعمها و مزهها بتاثیر حرارت و برودت و قوه معتدله در اجسام لطیف و کثیف و معتدل.
آغاز: «اشار مولانا علامة العصر نجم الملة و الدّین ادام الله علوه الی داعیه المستفید بان یکتب ما سنح له».
انجام: «و یفید ما سنح بخاطره الشریف الوقاد علیه ان شاءالله».
(266-268)
11. رساله مفاصل
مختصری است مشتمل بر یک مقاله در بیان علّت پیدایش دردها و ضعف مفاصل و طریقه علاج آنها از تألیفات نجیب الدین ابو حامد محمدبن علی بن عمر السمرقندی(مقتول در سنه 619 بدست لشکریان مغول در هرات) که از تألیفات مختلف او در طب چندین نسخه را در این کتاب معرفی و توصیف نمودهایم.
آغاز: «بسمله حمدله ان الله تبارک و تعالی لما خلق الحیوانات مختلفة الامزجة و الطبایع».
انجام: «و یدوم بقا البدن و تحصیل الامن من المعاودة ان شاءالله تعالی».
(268-275)
نستعلیق، کاتب محمد بن کمال الدین حسین، تاریخ تحریر یکشنبه 21 صفر 944، محل کتابت قم، عناوین به‌شنگرف، کاغذ شکری و نخودی آهار مهره، جلد مقوا، 21س، 161گ 10×5/17، خریداری آستان قدس در اسفند 1367.

علاج الامراض(10947)(فارسی)
«منظومهای است معروف به طب یوسفی از یوسف بن محمد بن یوسف طبیب که باسم خان شیبانی موشّح کرده است در امراض و معالجات از سر تا قدم و خودش بر این منظومه شرحی نوشته موسوم به جامع الفواید»، و منظومه مذکور فی الواقع عبارت است از مجموعه رباعیاتی در بیان امراض و طرق مداوای آنها که در سال 914 سروده شده.
آغاز: «بسمله.ای درد تو آمده علاج دل ما عشق تو موافق مزاج دل ماجز درد و غمت مده بما خسته دلان کز درد و غمت بود رواج دل ما
انجام:چون نهصد و چهارده ز هجرت بگذشت/این نسخه دلفریب کردم قلمی
و رساله بحر الجواهر فی علم الدفاتر تألیف عبدالوهاب بن محمدامین الشهشهانی الحسینی الاصفهانی.
نستعلیق و شکسته، کاتب ابن محمدعلی گرگانی، تاریخ تحریر 1211، کاغذ شکری و فستقی، جلد تیماج، مختلف السطور، 205گ 5/15×20، واقف حاج محمدایرانی مجرد، تاریخ وقف بهمن ماه 1350.

عمل صالح(10256)(فارسی)
قرابادین صالح بن محمد بن محمد صالح قاینی هروی است مرتّب بر حروف تهجّی و مشتمل بر مقدمهای در بیان اوزان و مکائیل و تحویل آنها و احراق و اصلاح و تحمیص و تدمیر و تشویه و تکلیس، و بیست و هشت باب هر باب مفصّل بر چند فصل که آنرا بتصریح خود در بیت مذکور در زیر در سنه 1179 تألیف نموده:
گفتمش این نسخه را علّت تاریخ چیست گفت شفای بدن با عمل صالح است
آغاز: «بسمله شایسته عمل صالح که پسندیده اصحاب صلاح باشد سپاس حکیمی است جل جلاله».
انجام: «انرا با نیم مثقال طبرزد بیاشامند همان عمل کند».
نسخ متوسط، کاتب اسمعیل بن خاجی مقیم سمنانی(ساکن قریه سرخه)، محل تحریر مدرسه صدر(در دارالخلافه تهران)، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی روشن، جلد مقوا، 32س، 195گ 21×35، خریداری آستان قدس در مرداد 1349.

عین الحیاة= ملین الحیاة123(5114)(فارسی)124
مؤلف: حكيم محمد مجير (قرن 11ق.)، نام وي «مبارك مجير» نيز ضبط شده و در روزگار اورنگ زيب (1069-1118ق.) مي‌زيسته است.
كتابي است در بيان راههاي درمان بيماريها مشتمل بر 90 (يا 91 يا 93) باب. وي در تدوين اين كتاب از كتابهاي معتبر طبي و تجربيات خود بهره برده و (ظاهراً) طبق نسخه كهن (5114) آستان قدس قبل از 1058ق. تأليف شده است.
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد بدانکه اگر چه قیام بالذات و راحت مردم از ماکولات و مشروباتست».
انجام: «ابرش سیاه سمند گلگون هیکل سنجاب… یا ارحم الراحمین».
پس از آن کتاب ناقصی است در سی و یک ورق ایضا بزبان فارسی در قوه باه که بنا به تقریر مؤلف در مقدمه کتاب به‌جهت سلطان سنجر سلجوقی تألیف شده کتاب مرتب است بر هفده باب.
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چنین گوید ابوالمظفر الخ».
انجام موجود: «و برز العنب و جنطینا».
نستعلیق، کاتب میر ابوالحسن سبزواری، تاریخ تحریر 15 ربیع الاول 1058، کاغذ نخودی آهاری، عناوین بشنگرف، 16 و 17س، 162گ(31+131) 19×25، جلد تیماج قهوه¬ای تیره ساده، واقف آقا زین العابدین، تاریخ وقف 1166.

قواعد کلیه حفظ صحت(47170) (فارسی)
مؤلف: سید عبدالفتاح طبیب(-قرن 11ق.)
رساله ای است درطب و تشریح اعضای بدن ورعایت امور در حفظ سلامتی انسان و امراض مرکب و متفرق ( منظوراز تفرق ومرکب امراض واگیردار وغیرآن است ) و سپس اسباب ضروریه که شش اند (سته ضروریه ) واسباب غیر ضروریه و مهناد طبیعت ، تدبیر مشروب ، تدبیر حرکت وسکون ، تدبیر نوم ویغظه ، تدبیر استفراغ و احتباس وسپس ادویه مخففه و مختله ، تدبیر مسافرین ، تدبیر ارضاع و تغذیه طفل ودرآخر تدبیر اطفال می باشد ، دراین رساله بطریقه صحیح استفاده از خوردنی ها ورعایت مسائل بهداشتی در طب سنتی اشاره شده است.
آغاز موجود:«را از آن بباقی اعضا وجگر و خادم آن آورده اند که میرسانند غذا از آن بسوی دیگر.»
انجام موجود : «بجنس وجوهر دماغ یازده است تا مشتعل سازد تمام شد جزء علمی .»
نستعلیق 13سطری، كاتب :نامعلوم ، تاريخ تحرير :قرن 12ق.، كاغذ :نخودی ، …گ5/16×5/20 ، عناوین به شنگرف ، معلق است به حواشی تصحیحی (باعلامت رمز ص ) ، مذیل است به 15 برگ رساله ای درطب با موضوع قوای دماغی انسان که ناقص الطرفین و لمینه شده است وبزبان فارسی و آغاز موجود: درغشاء غشاء مماس دماغ رقیق است ،اوراق رطوبتی و آسیبدیده و لمینه شده جلد :تیماج فرنگی زرکوب عنابی ، اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

غایة البیان فی تدبیر بدن الانسان(5204)(ترکی)
مؤلف آن رئیس الاطبا صالح بن نصرالله معروف به ابن سلوم الحلبی(متوفی در 1080) است که آنرا بنام محمد خان بن ابراهیم خان از سلاطین آل عثمان در مقدّمهای در تعریف علم طب و چهار مقاله و خاتمهای بشرح مذکور در ذیل تألیف نموده است.125
آغاز: «بسمله جواهر زواهر حمد[و] ثنا اول واجب الوجود و مفیض الخیر و الجود و صانع عالم».
انجام: «و خاتونلردخی بومنوال اوزره یبه لر حامله او لمغه سبب اولور، تم بعون الله الملک الوهاب».
نستعلیق مخلوط بشکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دوازدهم، عناوین به شنگرف، کاغذ شکری، جلد مقوا با رویه پارچه، عطف و گوشه چرم، 23س، 165گ 14×21(جای بعضی از اوراق در صحافی عوض شده)، وقفی میرزا رضا نائینی در مرداد 1311.

غایة التلفیق فی طب الجدید و العتیق(8746)(فارسی)
کتابی است مشتمل بر یک مقدمه و چهار تعلیم، هر تعلیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فتحعلی شاه، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، مقام معظم رهبری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، شاه نعمت الله ولی، آستان قدس رضوی