پایان نامه با کلمات کلیدی جرم انگاری، هرزه نگاری، پروتکل الحاقی

دانلود پایان نامه ارشد

کرد:
1- جرایم رایانه ای علیه محرَمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده ها، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اختلال در داده ها؛
2- جرایم رایانه ای علیه سیستم رایانه ای، مانند اختلاف در سیستم؛
3- جرایم رایانه ای علیه اموال، مانند کلاهبرداری رایانه ای؛
4- جرایم رایانه ای علیه امنیت و آسایش عمومی، مانند جعل رایانه ای؛
5- جرایم رایانه ای علیه مالکیت معنوی؛
6- جرایم رایانه ای علیه محتوی، مانند انتشار هرزه نگاری کودک.
آنچه که مبنا و محور تقسیم بندی نظری قرار گرفته، ارزش هایی هستند که مورد حمایت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمین قرار گرفتـه اند. جرایم رایانه ای را از جهات دیگر نیز طبقه بنـدی کرده اند که
به لحاظ رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.81
در ایران قانون جرایم رایانه ای به عنوان منبع اصلی مربوط به جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 در 56 ماده و 25 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاريخ 20/3/1388 توسط  شوراي نگهبان تاييد شد . در این قانون جرایم رایانه ای به پنج فصل تقسیم شده اند :
1- فصل اول: جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي شامل سه عنوان مجرمانه دسترسي غير مجاز ، شنود غير مجاز و جاسوسي رايانه اي است.
2- فصل دوم:جرایم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي شامل دو مبحث جعل رايانه اي و تخريب و اختلال در  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي است. 
3- فصل سوم:سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
4- فصل چهارم:جرایم عليه عفت و اخلاق عمومي 
5- فصل پنجم:هتك حيثيت و نشر اكاذيب
مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی
شایع ترین جرایم در فضای مجازی،جرایم علیه عفت عمومی به همراه خرید و فروش فیلم های غیر اخلاقی و تبلیغ و توزیع و عرضه داروهای غیر مجاز می باشد. شکـستن مرزهای اخلاقی خواست دشـمن است ودین مداری در کنار توجه به اخلاق اسلامی جامعه ما را در مقابل تهدیدات و تهاجمات غربی ایمن کرده و از بسیاری ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در امان نگه می دارد .
شناخت دشمن موجب می شود مردم به ویژه جوانان ، حربه ها و توطئه های بی شمار دشمـنان را شناسایی
کرده و خود را در مقابل آن واکسینه کنند .
دراین مبحث نخست به موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق پرداخته شده و در گفتار دوم به مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق می پردازیم و در انتهای این بخش مطالبی تحت عنوان نتیجه گیری مطرح خواهدشد.
گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق
به طور كلي موضوع در اصطلاح علم حقوق ، عبارت از هر چيزي است كه امري به آن نسبت داده مي شود و در ما نحن فيه ، موضوع جرايم جنسي ، يعني آنچه به علت ارتكاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت همان ، ارزش هاي معنوي و معتبر اخلاقي و اجتماعي است .
براي شناخت اين ارزش ها در تحليل مختصر آن مي توان گفت افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند گرچه از نظر خلق و خوي و خصوصيات اخلاق فردي با يكديگر متفاوتند مع هذا اين افراد براي ايجاد روابط سالم در زندگي با ديگر همنوعان خود از روي عقل و حسابگري، اعمال و رفتار خود را در قالب هاي كلي كه منطبق با الگوهاي سنتي يا قراردادي مي باشد تنظيم مي نمايند و در اين راه انسان به عنوان موجودي متفكر و مدرك با تكيه بر توانايي عقلاني خود قادر است هر گونه اعمال و رفتاري را كه از نظر توده مردم خوب يا بد تلقي مي شود بشناسد و بدين وسيله ارزشهاي معتبر اخلاقي و اجتماعي را از ارزش هاي منفور و مردود باز شناسد و تشخيص دهد و با رعايت ارزشهاي معتبر اعمال و رفتار خود را با موازين و قواعد متعارف محيط اجتماعي خود هماهنگ نمايد .
اما به تجربه ثابت شده است كه در هر جامعه اي، افرادي يافت مي شوند كه براي تأمين خواسته‌هاي خود نسبت به ارزش هاي معتبر اجتماعي تعدي و تجاوز مي نمايند به نحوي كه اعمال و رفتار آنها با اصول پذيرفته شده جامعه منطبق نيست.
بدين منوال موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می‌کنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش‌ها با واژه‌های عصمت، عفت و اخلاق جنسی یاد می‌کند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان‌ها منطبق است، الزامی و بر این اساس است که هر رفتاری که مغایر با این گونه ارزش‌های معتبر اجتماعی باشد، به عنوان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.82
در متن کنوانسیون جرایم مرتبط ، هرزه نگاری در ذیل عنوان جرایم مرتبط با محتوا آورده شده و به مصداق دیگری اشاره نشده ، لیکن گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر در این خصوص اشعار داشته است :
“عنوان سوم کنوانسیون به جرایم مرتبط با محتوا اختصاص یافته است جرایم مرتبط با محتوا شامل جرایمی مانند تولید یا توزیع غیر قانونی هرزه نگاری کودکان با استفاده از سیستم های رایانه ای به عنوان یکی از خطرناکترین روشهای ارتکاب جرم می باشد . ” کمیته ای که تهیه پیش نویس این کنوانسیون را بر عهده داشت ، در مورد شمول این موضوع بر سایر جرایم مرتبط با محتوا مانند توزیع تبلیغات نژاد پرستانه با استفاده از سیستم های رایانه ای به بحث پرداخت .با این وجود کمیته مذکور بر سر جرم انگاری چنین رفتارهایی به توافق نرسیده و این بدان جهت بود که علی رغم حمایت چشمگیر نمایندگان بعضی از کشورها از جرم انگاری چنین رفتارهایی به توافق نرسیده و نمایندگان بعضی دیگراز کشورها نگرانی خود را از محدودیت آزادی بیان ابراز داشتند.در نهایت باتوجه به پیچیدگی موضوع تصمیم بر این شدکمیته مذکور موضوع را به کمیته اروپایی مربوط به مسائل کیفری منعکس کند و تدوین یک پروتکل الحاقی در این خصوص را خواستار شود.83
با توجه به این که پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبر در خصوص جرم انگاری اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و ضد بیگانه که از طریق سیستم های رایانه ای ارتکاب می یابند “در هفتم نوامبر سال 2002 به تصویب کشورهای عضو شورای اروپا و دیگر کشورهای عضو کنوانسیون جرایم سایبر رسیده است،جرایم موضوع این پروتکل نیز از جمله مصادیق “جرایم مرتبط با محتوا”محسوب می شوند.
در کنوانسیون جرایم سایبر و گزارش توجیهی آن هیچ گونه توضیحی در خصوص معنای اصطلاح “جرایم مرتبط با محتوا”ارائه نشده است .جرایم مرتبط با محتوا به معنای جرایم مرتبط با داده های دارای مضمون مضر و غیر قانونی است. “محتوا84” یک اصطلاح رایانه ای است که در فرهنگ تشریحی اصطلاحات رایانه ای میکروسافت ، چند معنی به شرح ذیل برای آن ذکر شده است.
1- داده هایی که در یک سند (الکترونیکی )به عنوان یک عنصر مستقل بین دو علامت قرار می گیرند ، محتوا نامیده می شود . محتوای یک عنصر ممکن است از متن ساده یا عناصر دیگر تشکیل شود.
2- متن اصلی یک مقاله در یک گروه خبری یا یک پیام پستی ، محتوا نامیده می شود. بدنه اصلی یک
سند، در مقابل شکل یا شمای ظاهری آن محتوا نامیده می شود.85
با توجه به معنای فنی که برای اصطلاح محتوا بیان شد ، می توان گفت به مجموعه ای از داده های مرتبط که در قالب یک سند یا نامه الکترونیکی یا قالب های دیگر، معنی و مفهوم خاصی رابه انسان منتقل کندمحتوا گفته می شود. همچنین گفته شده است : معانی مفاهیم و مضامینی که از طریق داده ها قابلیت انتقال به انسان را دارد ، محــتوا نامیده می شود.86
به هر حال محتوا از داده ای که مبین آن است قابل تفکیک نیست . محتوا در قالب متن،صوت ، تصویر ، فیلم و یا علامت قابل انتقال به انسان است . محتوا ممکن است مفید و قانونی باشد یا این که مضر و غیر قانونی باشد . غیر قانونی بودن محتوا یا ناظر به ذات محتوا است یا ناظر به فعل محتوا .محتوای غیر قانونی ذاتی، محتوایی است که صرفا در راستای اهداف غیر قانونی و نامشروع یا در راستای ارتکاب جرم ، ایجاد ذخیره یا ارائه می گردد و خصیصه بر جسته آن بی ارزش و غیر اقتصادی بودن آن است مانند محتویات هرزه یا محتویات متضمن توهین و افترا محتوای غیر قانونی فعلی ، محتوایی است که ذاتا مضر و بی ارزش نیست ، لیکن تحت شرایطی خاص غیر قانونی محسوب می شود . در یکی از اسناد مربوط به کنگره دهم پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است :«در خصوص جرایم مرتبط با محتوا باید بین داده ای که به لحاظ داشتن ویژگی و یا معنی خاص ذاتا غیر قانونی است و داده ای که ضرورتا در ذات خود غیر قانونی نیست بلکه به خاطر اوضاع و احوالی که بر انتشار آن حاکم است غیر قانونی و مجرمانه محسوب می شود ، قائل به تفکیک شد.»87
با توجه به آنچه که گفته شد موضوع جرایم مرتبط با محتوا داده هایی هستند که معانی و مفاهیم مضر و غیـر قانونی را به انـسان منتقل می کنـند و هدف از جـرم انگاری آنها جلـوگیری از تهیـه ، توزیع ، عرضه و
نگهداری این گونه داده ها از طریق شبکه های رایانه ای خصوصا اینترنت است. به همین جهت این جرایـم
را جرایم ارتباطی88 نیز نامیده اند.
خاطر نشان می شود که داده های دارای معانی و مفاهیم مضر و غیر قانونی شامل وسایلی مانند ویروس ها و
کدهای دسترسی که وسایل ارتکاب جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده ها و سیستمهای رایانه ای هستند،نمی شود ،چه این که ویروس ها و کدهای دسترسی ابزارهایی هســتند که می توانند به طور مستقیم به عنوان وسیله ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته شوند . ولی داده های دارای مضمون و محتوای غیر قانونی ابزار مستقیم ارتکاب سایر جرایم نیستند بلکه از این جهت که مفاهیم مضر و غیر قانونی را به انسان منتقل می کنند جرم انگاری شده اند . وسایل مذکور موضوع جرم سوء استفاده از وسایل هستند. ویروس ها و کرم های رایانه ای مصداق محتوای مضر و غیر قانونی محسوب شده اند که به نظرمی رسد با توجه به مطالب معنویه چنین استنباطی دارای اشکال و ایراد است.89
اصطلاح جرایم مرتبط با محتوا از چند سال قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار می گرفته است . پروفسور الریش زبیر در یکی از کارهای تحقیقی که قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر برای شورای اروپا انجام داده ، جرایم رایانه ای را به چهار دسته شامل جرایم مرتبط با محتواهای مضر و غیر قانونی تقسیم نموده است.این حقوقدان جرایم مرتبط با محتواهای مضر و غیر قانونی را شامل جرایمی مانند تهیه ،توزیع ،تولید هرزه نگاری کودکان،مطالب نژادپرستانه،سخنان نفرت انگیز،افترا،
نفرت انگیز ، افترا ،توهین و تشویق خشونت از طریق شبکه های رایانه ای دانسته است.90
کشورهای عضو کنوانسیون جرایم سایبرو پروتکل الحاقی آن از بین مصادیق مختلف جرایم مرتبط با محتوا، فقط در مورد جرم انگاری جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان و جرایم مرتبط با محتوای دارای ماهیت نژاد پرستانه و ضدبیگانه به توافق رسیده اند . دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص علت عدم توافق کشورها در جرم انگاری برخی از محتوا های غیر قانونی گفته است:«در مورد جرم انگاری محتوای مضر بین کشور ها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر کشورها در حال حاضر تولید و توزیع هرزه نگاری کودکان را جرم انگاری کرده اند ، اما در مورد جرم انگاری موضوعاتی مانند هرزه نگاری بزرگسالان و کفر گویی کمترین توافقی وجود ندارد . حمایت از اصول اساسی حقوق بشر از جمله آزادی بیان باعث شده است که بسیاری از کشورها در جرم انگاری بعضی از اشکال محتوای مضر محدودیت داشته باشند.
گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارت است از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا، لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه. وقوع برخیاز این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است. ولی در برخی از آن ها رایانه و اینترنت نمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، فضای مجازی، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، رابطه نامشروع، فضای سایبر