پایان نامه با کلمات کلیدی تعاملات اجتماعی، فضاهای آموزشی، دلبستگی به مکان

دانلود پایان نامه ارشد

به سوی مجهولات.
فضای بی پایان آسمان آن چیزی ست که بر فراز بام ها دیده می شود. جانشین کردن آسمان به جای جاده ایجاد شوک می کند و موجب می شود که آسمان به بی نهایت تبدیل گردد.

نشانه:

نقطه عطف:
نقطه عطف به عنوان یک قلمرو دست ساز( شیئ توخالی) با فضای بسته پیوند داده شده است و سمبلی عمودی برای تجمع گرایی ها به شمار می رود.
نقطه عطف موقعیت ها را روشن می کند و تاییدی بر این است که این همان مکان است که در جستجوی آن هستیم.

فضای سبز:
چنانچه باغچه فضای سبز داخلی بیش از حد به خیابان نزدیک باشد،کسی از آن استفاده نمی کند چرا که حالت خصوصی نخواهد داشت.همچنین اگر فاصله زیادی هم با خیابان داشته باشد، بازهم مورد استفاده قرار نمی گیرد چون بیش از حد در انزوا واقع است.

فضای تعریف شده:
بعضی اوقات تعجب انگیز خواهد بود که چگونه ابزاری شکننده و غیر قابل دوام نظیر قطعه سیمی که از دیواری به دیواری کشیده شده، خط یک مداد، چهارگوشی از کرباس که در بالای سرمان آویزان شده، بتوانند به عنوان وسیله ای برای ایجاد فضای بسته به کار گرفته شوند.

فضای باز:
حیاط هایی که امروزه در ساختمان های مدرن ساخته می شوند اغلب مرده و بی روح هستند.منظور از احداث این قبیل حیاط ها ایجاد فضای باز خصوصی برای استفاده افراد بوده اما عملا به مکانی بلا استفاده که مملو از مجسمه های انتزاعی و سنگ فرش تبدیل گشته است
حیاط ها را طوری قرار دهید که به فضای بزرگتر دید داشته باشند،سعی کنید حیاط در جایی قرار گیرد که حداقل دو یا سه در ساختمان به ان باز شود به نحوی که حیاط راه .عبور و ارتباط دهنده این .نقاط به هم باشد.

4-1-3 نتیجه گیری :
ساختمان این دانشکده به علت ویژگیهای متعددی که دارد در ایجاد حس تعلق خاطر به هنرجویان نقش مهمی بازی میکند بنابراین به خوبی امکان مأنوس شدن با جوانان را فراهم میآورد ، علاوه بر موارد فوق در معرفی و شناخت دانشکده هنرهای زیبا میتوان نمونه هایی از فضاهای مناسب معماری را جهت ارتقا حس دلبستکی در این مکان که در طراحی هنرستان کاربرد دارد، نام برد.
– به علت استفاده از مصالح آشنا که در سایر ساخت و ساز ها در ایران پرکاربرد است، ظاهر دانشکده ، ظاهری آشنا و صمیمی می نماید.
– از نظر معماری ، طراحی فرم خاص بازشوها و فضاهای خاطره آفرین نظیرکلونادها در فعال کردن احساس تعلق خاطر اهمیت دارد. همچنین سکوهای نشستن رو به حیاط و فضاهای سرسبز و موارد مشابه دیگر از پتانسیل های بنا جهت تقویت احساس تعلق خاطر و مأنوس بودن با فضا است.
– استفاده از فرم های مستطیل شکل در فضاها، عناصر شناخته شده مانند کلوناد و استفاده از رنگ های آشنا با فطرت مانند کرم، سفید و قهوه ای اباعث افزیش خوانایی ادراکی در مکان شده است.
– استفاده از گیاه در حیاط و تحریک بیشتر حس بینایی ، همچنین طرح بخش هایی از حیاط جهت انجام تعاملات غیررسمی ادراک عاطفی از مکان را بالا برده است.
– استفاده از راهروها و فضای باز مانند نمایشکاه آثار هنرجویان و بازارچه به عنوان یک بستر تعاملات جمعی باعث افزایش فعالیت اجتماعی و افزایش دلبستگی گردیده است.
– حوزه بندی مناسب کاربری ها در مجموعه، استفاده از مسیرهای مستقیم و روشن در راهروها، تنوع در نما و ارتباط راهرو ها به صورت نیمه باز با حیاط خوانایی فیزیکی را به همراه دارد.

4-2 طرح پژوهشی:
در این بخش سعی شدها انتخاب روش تحقیق مناسببه انجام پژوهش میدانی پرداخته شود. هدف اصلی از این کار شناخت هر چه بیشتر هنرآموزان، نیازهای درونی، نوع تعامل با هنرستان و ترجیحات آن ها می باشد تا فقط به مطالعات کتابخانه ای اکتفا نگردد.
در این پژوهش میدانی انجام شده در سال 1393 توسط نگارنده سعی شد تا مکان های دوست داشتنی هنرستان از دیدگاه هنرجویان بررسی شود تا معلوم گردد که آنها به کدامیک از فضا ها دلبستگی مکانی داشته و نتایج این تحقیق در طراحی فضاهایی که احساس تعلق به مدرسه را نشان می دهد استفاده گردد.در کل فاکتور های فیزیکی مطالعات پیرامون دلبستگی به مکان به دو روش بررسی می شوند، یا از طریق ارزیابی عوامل کالبدی توسط پرسش شوندگان یا انتخاب مکان هایی که از جنبه معماری یا شهری متفاوت اند. ( Lewicka, 2010 )
هدف از تحقیقات کیفی پیرامون دلبستگی به مکان فهم معانی است که مکان ها حمل می کنند و شامل دو روش اندازه گیری کلامی (مصاحبه، گزارش های شفاهی و …)، تصویری و یا ترکیب دو روش است.
بر اساس مصاحبه صورت گرفته از هنر جویان فضاهای دوست داشتنی مدرسه حیاط، پله ها، حوض ورودی، آتلیه، محل استراحت معلمان و زیرزمین می شود.
حدود 60 درصد از هنرجویان فضای باز و 40 درصد فضای بسته را ترجیح می دادند. 40 درصد از هنر جویانی که حیاط را انتخاب کرده اند به طبیعت زیبا، آب، هوای پاک و … اشاره کردند و بقیه جمع شدن در کنار هم و جمع دوستانه را در زمان زنگ تفریح ترجیح می دادند.
حدود 60 درصد از هنر جویانی که فضای بسته را انتخاب کرده بودند کلاس درس خود را دوست داشتند و علت آن را نور مناسب و پنجره های بزرگ رو به حیاط اعلام کردند و تنها 25 درصد زیر زمین را به علت دنج بودن و بوی دم و رطوبت ترجیح می دادند.
بررسی طراحی ها و یافته های پژوهش حاکی از تایید سه مقوله کلیدی به شکل گیری دستی هنرجویان به مکان تحصیل آن ها می باشد. قابلیت های فعالیتی مکان، تعاملات اجتماعی و ویژگی های فیزیکی.
شاید بتوان گفت قابلیت های فعالیتي بیشترین عامل موثر بر دلبستگی هنرستان وضع موجود می باشد. در واقع آن ها علت دوست داشتن فضاها را فعالیت هایی بیان کردند که می توانند در آن انجام دهند و طیف وسیعی را در بر می گیرد که شامل صحبت کردن و جمع شدن دوستان، استراحت، نشستن زیر سایه و غیره می باشد. در حدود 75 درصد از مصاحبه حضور بیشتر از یک فرد دیده می شود که اشاره به تاثیر تعاملات اجتماعی و تاثیر وجود افراد در شکل گیری دلبستگی به هنرستان دارد.

4-3 جمع بندی:
دلبستگی اصلی هنرجویان متوجه تعاملات اجتماعی و رابطه ای ست که با کالبد قدیمی مدرسه برقرار می کنند، (از جمله نوع بازشوها، دید به حیاط مرکزی و . . .). بر اساس نتایج، فضاهای درونی بهتر است بر مبنای نظم، دسترسی مناسب، شفافیت، دید داشتن ، تهویه خوب و حس با طبیعت بودن باشد. فضای بیرونی نیز باید آزاد ، باز ، سرسبز و دارای تنوع حرکتی، طبقه بندی و تفکیک فضایی(برای مثال فضای نشستن و . . .) باشد که دلبستگی و تعلق به مکان تحصیل را برای هنرجویان به ارمغان آورد.

فصل پنجم: برنامه ریزی و طراحی معماری

5-1 مقدمه :
کاربران این مدرسه نوجوانان علاقه مند به هنر هستند. آنها قرار است این فضا را بعنوان نخستین نهاد آموزشی رسمی هنر در عمر خود تجربه کنند و شاید برای بسیاری از آن ها ، بیشتر وقت خود را بعد از خانه در این فضا می گذرانند.
بنابراین توجه به ویژگیها و نیازهای آن ها در طراحی در کشف الگوی مناسب یک هنرستان لازم و ضروری است. با توجه به این ویژگیها میتوان در کیفیت بخشی به فضای مدارس و ایجاد علاقه ، گام برداشت. در این قسمت ، به بررسی این عوامل و نمود آنها در معماری فضا ، خواهیم پرداخت ، به نحوی که در ابتدا برنامه ريزي معماري صورت مي گيرد و ابعاد مختلف طراحي فضاي آموزشي بررسي می شود و پس از تدوين برنامه فيزيكي، بستر پروژه مورد شناسايي و آناليز قرار گرفته و شرايط اثر گذار بر آن تحلیل می گردد. سپس با توجه به نتايج كسب شده از اين بررسي ها، به بيان معاني نظري طرح پرداخته و سپس طرحمايه طراحي پروژه عنوان شود. در ادامه روند طراحي، ارائه و معرفي طرح انجام خواهد گرفت.

5-2 برنامه ریزی معماری
5-2-1 فضاهای هنرستان:
فضاهای این مجموعه در 4 دسته کلی زیر واقع میشود که توضیحاتی برای معرفی برخی از مهمترین فضاهای مجموعه در ادامه خواهد آمد :
1- دسته فضاهای آموزشی 2- دسته فضاهای کمک آموزشی
3- دسته فضاهای خدماتی 4- دسته فضاهای اداری

5-2-1-1 فضاهای آموزشی:
(آتلیه ها یا کارگاه های آموزشی: کارگاه های آموزشی از مهمتری فضاهای این مجموعه حساب میشوند که به جهت نوع فعالیت و حل و هوای خاصی که آنها را به پویاترین بخش مجموعه تبدیل می کند می تواند جایگاه ویژه ای از جهت موقعیت و نوع رابطه با دیگر فضاها را در مکان طرح به خود اختصاص دهد.
این بخش از فضای آموزشی شامل پنج کارگاه حجم، طراحی و نقاشی، عکاسی، گرافیک و انیمیشن است که کارگاه های حجم و گرافیک و نقاشی فضاهای جنبی مثل روشویی و انبار را در مجاورت خود نیاز دارد. کارگاه عکاسی شامل فضاهای تاریک خانه، روشویی، فضای چاپ و … می باشد. کارگاه انیمیشن و گرافیک نیاز به فضایی مجهز به کامپیوتر و نمایش اسلاید و … جهت آموزش دارد که می تواند با مرکز رایانه و اینترنت هم در تماس باشد.
انیمیشن به جز کلاس تئوری نیازمند فضای کارگاهی برای اجرای انیمیشن بصورت ترسیمی و یا انیمیشنهای عروسکی است. میزهای نور خاص ترسیم ، فریمهای انیمیشن با دست و صحنه نمایش عروسکی و نیز چند دستگاه رایانه جهت تهیه انیمیشن . این کارگاه نیازمند ملزومات فراوانی است ، از این رو نزدیکی آن به انبار ملزومات و یا تعبیه کمد و قفسههای لازم در داخل فضا ضروری است.
(کلاس های تئوری: كلاس درس براي آموزش مطالب پيچيده و تجريدي مناسب است و به وسايل ْآموزشي مثل تخته سياه و پروژكتور مجهز است. عمدتاٌٌ در يك كلاس درس هفت نوع فعاليت بيش از ديگر فعاليت ها به چشم مي خورد. سكوت يا مطالعه فردي، آزمون و امتحان، آموزش كلاسيك كامل، كار گروهي، مباحث جمعی، فعالیت های سمعی و بصری و مشابه آن و نظارت خصوصی معلم یا آموزش گروهی کوچ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنرهای زیبا، دلبستگی به مکان، تأمین کننده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دلبستگی به مکان، هنرهای زیبا، آموزش و یادگیری