پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، دارایی ها، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مواردی چون پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهیها، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد، منابع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از داراییهای واحد اقتصادی تامین می شود، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود.
مدیران معمولاً در فرایند تامین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند. این نظم را می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند، در هر واحد اقتصادی، رابطه بسیارنزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست. جریانهای نقد حاوی اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی واحد اقتصادی است. شکل شماره 1 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را نشان می دهد.

شکل شماره 2-9 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی :

با توجه به شکل فوق، در شرایط درماندگی مالی امکان ایجاد بدهی جدید و ارزش ویژه جدید محدود می شود و فروش دارایی ها نیز اگرچه محدود نمی شود ولی در صورت فروش دارایی ها شرکت مستقیما به سمت ورشکستگی پیش میرود. در این شرایط شرکت بایستی استفاده هزینه های غیرنقدی را افزایش دهند چرا که این هزینه ها مستلزم خروج وجه نقد و در نهایت کاهش جریانات نقدی نیستند.
در حالت درماندگی مالی شرکت ها بایستی تلاش کنند جریان های نقد ورودی خود را افزایش دهند، مثلا فروش دارایی های مازاد ، فروش و اجاره مجدد دارایی های عملیاتی و غیره. از طرفی نیز بایستی جریانات نقد خروجی خود را تا حد امکان کاهش دهند مثل تعدیل و کم کردن نیروی کار (به جهت کاهش هزینه های حقوق و دستمزد)و کاهش میزان خرید مواد و کالا ، تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و سایر روش های مشابه.
اقدامات فوق باعث می شوند که خالص جریانات نقدی شرکت مساعد شده و شرکت اوضاع بهتری را برای ادامه فعالیت و خروج از بحران به دست آورد. ولی اقدامات فوق نیز خود با مشکلاتی مواجه است، مثلا در صورتی که شرکت ها در شرایط بحران به تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی (اعتبار تجاری) روی آورند دیگر نمی توانند از تخفیفات نقدی خرید های نقد استفاده کنند و در نتیجه بهای تمام شده ی کالاها و خدمات آنها افزایش می یابد. همچنین استفاده ی بیش از حد از اعتبار تجاری ممکن است اعتبار تجاری شرکت را خدشه دار نموده و از اعتبار تجاری شرکت بکاهد.
مورد دیگری که وجود دارد این است که در صورتی که برای کاهش جریانات نقد خروجی، هزینه های شرکت کاهش یابند ، جریانات نقد ورودی نیز کاهش خواهند یافت ، چرا که اگر از کارکنان کمتری استفاده شود یا مواد اولیه کمتری خریداری شود ، تولیدات شرکت نیز کاسته می شود و این خود اثر سوء بر جریانات نقدی شرکت خواهد داشت.
بنابراین بهترین کار این است که شرکت ها به جای کاستن از نیروهای کار خود یا کم کردن میزان خرید مواد اولیه ، کالاها و خدمات ، در کوتاه مدت پرداختی ها به این بخش را به تعویق بندازند تا دوران بحران را پشت سرگذاشته و روال عادی عملیات خود را از سر گیرند.

2-10 تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری (اعتبار تجاري) :
هنگامي كه شركتي از شركت ديگر كالا خريداري مي كندمعمولا مجبور نيست بهاي كالا را فورا پرداخت كند در طول دوره تحويل كالا و پرداخت بهاي آن به فروشنده خريدار به فروشنده بدهكار است .
اين بدهي در ترازنامه خريدار به عنوان بدهي و در حسابهاي پرداختني ثبت مي شود.و در حساب فروشنده طلب مزبور در حسابهاي دريافتني ثبت مي شود .
بنابراين معاملات عادي تجاري بين شركتها براي شركتي خاص يك منبع تامين مالي كوتاه مدت ايجاد مي كنند منبع مزبور همان اعتبار تجاري است زيرا بين دريافت كالا و پرداخت وجه يك فاصله زماني وجود دارد .
ويژگي هاي جالب اعتبار تجاري به عنوان تامين مالي اين است كه با افزايش خريدها به سرعت افزايش مي يابد . چنانچه خريدار خريد روزانه را دو برابر كند اعتبار تجاري وي نيز دو برابر مي شود .
هزينه استفاده از اين منبع مالي به چند عامل بستگي دارد :
        يكي از اين عوامل شرايط اعتباري فروش كالاست ، شرايط مزبور بسته به نوع صنعت متفاوت هستند اما در داخل يك صنعت مشابه اند .
        حجم پولي خريدهاي شركت مورد نظر ميزان اعتبار تجاري را كه در دسترس شسركت قرار مي گيرد تعيين مي كند .
اين شكل تامين مالي پس از خريد كالا اگر پرداخت نقدي انجام ندهد در دسترس شركت قرار مي گيرد .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی