پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، اوراق قرضه، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

دارنده آنها پرداخت کندو در موعد مقرر، ال مبلغ را بازپرداخت کند.
هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس از هزینه موثر اوراق قرضه کم است.
این روش بر وام های کوتاه مدت ارجحیت دارد.
برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و بازخرید هستند.
در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت کاهش می یابد .
ناتوانی در پرداخت اصل و بهره ممکن است موجب ورشکستگی شود.
قید و بندهای قرارداد اوراق قرضه محدودیتهایی را برا ی
واحد اقتصادی ایجاد می کند.
واحدهای اقتصادی دارای اعتبار تجاری
5
اختیار خریدسهام عادی نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن ، حق خریدتعداد معینی از سهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد.
برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است.
برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است
حق استفاده از برگه اختیار سهام عادی دوره مشخصی دارد. چنانچه در این
 
6
سهام ممتاز
نوعی سهام که دارنده آن نسبت به درآمدها و داراییهای واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.
هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتازاز سهام عادی کمتراست.
دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند.
سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.
واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.
سهامداران ممتاز فاقد حق رای هستند.
اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می یابد.
هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است.
پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.
کلیه شرکتهای سهامی در کشورهای صنعتی
7
وام های موسسات اعتباری
وام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و موسسات مالی به شرکتها اعطا می شود.
نرخ بهره این گونه وامها بیشتر از بهره وامهای بانکی است.
این نوع وامها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.
کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی
8
وامهای دولت
وامهایی که توسط دولت اعطا می شود.
 
 
شرکتهای دولتی با وابسته به دولت
مدیران در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد میکنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است . لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه است. فرایندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روش هایی می چرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای  مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مآخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با  مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی ، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه ، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.
ساختار سرمایه بهینه ساختاری است که مدیران با توجه به نسبت های بدهی و سرمایه ، ترکیبی از این دو را انتخاب و اعمال می کنند که هزینه موزون سرمایه(WACC)35 را به حداقل برسانند.
2-8 تامین مالی در شرایط درماندگی مالی
شرکت های مبتلا به درماندگی مالی عموما دارای هزینه ی سرمایه ی بالایی می باشند و نسبت های اهرمی بالایی دارند ، نسبت های نقدینگی آنها ضعیف بوده و جهت تامین مالی کالاها و خدمات خود با مشکلات عدیده ای مواجهند. بنابراین در این نوع شرکت ها روش های تامین مالی بلند مدت و میان مدت(روش های تامین مالی در شرایط عادی) چندان توضیح دهنده مناسبی نخواهد بود، لذا مدیر ناچار است برای تامین مالی از روش های جایگزین مثل فروش دارایی های غیر عملیاتی ، فروش و اجاره مجدد دارایی ها ، تاخیر در پرداخت به کارکنان ، تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و سایر روش های مشابه که درکوتاه مدت باعث افزایش جریان های نقد ورودی و کاهش جریان های نقد خروجی میشوند استفاده کند تا منابع شرکت را برای تداوم فعالیت افزایش دهد.
همچنین ترس از ورشکستگی ، نابودی شرکت و هزینه های گزاف ورشکستگی(مانند هزینه های حقوقی ) باعث می شود مدیران تمام تلاش خود را برای خروج شرکت از شرایط درماندگی مالی و افزایش عمر شرکت بکار گیرند.
هزینه های آشفتگی مالی، سبب کاهش اضافه رفاه سرمایه گذاران شرکت می شود؛ چرا که در اثر این مشکلات، جریان های نقدینگی که نهایتا به سهامدارها و دارندگان اوراق قرضه پرداخت می شود، کاهش می یابد. به طور مشخص سرمایه گذارها ترجیح می دهند که شرکت ها با مشکلات و تنگناهای مالی روبه رو نشوند تا اضافه رفاهشان کاهش نیابد. واضح است که هرچه شرکت اوراق قرضه بیشتری را مورد استفاده قرار دهد احتمال ورشکستگی آن نیز افزایش می یابد. با افزایش بهره اوراق قرضه، احتمال آن که پرداخت این بهره ها نکول شود بالا می رود. در واقع این هزینه ها سبب می شوند که شرکت از به جریان انداختن میزان زیاد اوراق قرضه، خودداری کند.36
مدیران در زمان درماندگی مالی سعی می کنند از روش های کوتاه مدت برای تامین مالی استفاده کنند
تامین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت داراییهای جاری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاًمدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در داراییهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولاً برای تامین مالی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری، از وام کوتاه مدت استفاده می شود. در جدول شماره 1، روشهای تامین مالی کوتاه مدت نشان داده شده است.

جدول شماره 2-8-1روشهای تامین مالی کوتاه مدت
ردیف
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
اعتبار تجاری( خرید نسیه کالا یا خدت)
دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی
سهولت دسترسی
نداشتن هزینه
عدم نیاز به وثیقه
عدم سخت گیری طلبکاران
متورم شدن حسابهای پرداختنی
از دست رفتن تخفیف نقدی
کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی
کلیه واحدهای اقتصادی
2
اوراق تجاری ( اوراق قرضه ). کوتاه مدت
بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشاردهنده و بازپرداخت آن در سررسید
نداشتن وثیقه
امکان تنظیم سررسید ( زمان بازخرید) اوراق.تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید( منبع مالی مستمر)
صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است.
شرکتهای بیمه
صندوق مشترک سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی
3
وام های بانکی ( با وثیقه، بدون وثیقه)
دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
استفاده از خدمات بانکها
استفاده از منبع مالی در موعد مقرر
استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصی یافته
امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی
سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است
لزوم داشتن سرمایه کافی و نقدینگی مطلوب
مانده های جبرانی
کلیه واحدهای اقتصادی
4
وام های موسسات مالی تجاری
دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
در صورت نبود امکان دریافت وام از بانکها قابل استفاده است
دارای سود تضمین شده بیشتری از وام است.
نیاز به وثیقه برای وام
کلیه واحدهای اقتصادی
5
صدور اسناد تجاری
اوراق بهادارقابل مبادله است که توسطواحدهای اقتصادی به سایر واحدها بانکها یا موسسات مالی فروخته می شود
سود تضمین شده کمتراز  وام بانکی است.
بدون وثیقه است.
صرفاً توسطواحدهای اقتصادی قابل اعمال است.
تشریفات بیشتری دارد.
واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی
 
6
1-6
2-6
3-6
تامین مالی از طریق وثیقه گذاری
وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی
وثیقه موجودی کالاست
وثیقه گذاری سایر داراییها مانند زمین، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات
دریافت وجوه مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده
وثیقه حسابهای در یافتنی است
وثیقه موجودی کالاست
دسترسی به وجه نقد
دسترسی به وجه نقد بطور فصلی
دسترسی سریع به وجه نقد بطور فصلی
مشابه اوراق فوق 
 
 
وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است.
وضعیت مالی باید حتماً قوی باشد و مانده حسابهای دریافتنی در حد قابل قبولی باشد.
سود تضمین شده بیش از حداقل بهره بانکی است
سود تضمین شده بیش از حداقل بهره بانکی است.
مشابه موارد فوق .
واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس
واحدهای اقتصادی که به سرعت رشد می کند .
واحدهای اقتصادی که موقتاً کمبود سرمایه در گردش دارند.
بنگاههای معاملات اتومبیل.
واحدهای اقتصادی صنعت کنسروسازی و مواد غذایی
واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی آنها ضعیف است .
7
پیش دریافت فروش محصولات ازمشتریان 
دسترسی سریع به وجه نقد
دسترسی سریع به وجه نقد
لزوم داشتن پر متقاضی و با کیفیت مطلوب
واحدهای اقتصادی که محصولات پر متقاضی دارند و از نظر کیفیت  قیمت دارای برتری و مزیت نسبی در بازار هستند.

.
2-9 منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند. منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش داراییها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است.
زمانی که دسترسی به منابع خارجی محدود باشد، شرکت باید از منابع داخلی استفاده کند. جریان نقد خالص عملیاتی برابر است با جریانات نقد ورودی منهای جریانات نقد خروجی و در صورتی که مدیریت تمایلی به افزایش جریانات نقد از محل فروش دارایی ها نداشته باشد بایستی در ابتدا جریانات خالص نقد را از طریق به تعویق انداختن جریانات نقد خروجی افزایش دهد تا در ادامه بتواند جریانات نقد ورودی را از محل عملیات افزایش دهد.
عموما در شرکت ها مهمترین جریانات نقد خروجی شامل پرداخت به کارکنان و تامین کنندگان مواد اولیه می باشد که این پرداخت ها همان حساب های پرداختنی تجاری می باشند.
بنابراین مدیران در شرایط درماندگی مالی بایستی سعی کنند تا حد امکان از جریانات نقد خروجی کاسته و بر جریانات نقد ورودی خود بیفزایند تا بتوانند تراز جریانات نقدی خود را مساعد نموده و بر خالص جریانات نقدی بیفزایند.
در هر واحد اقتصادی، وجوه قابل دسترسی صرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، دارایی ها، سود سهام