پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران، معاملات بورس

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌باشد و مانع رشد سطح عمومي قيمت‌ها يا تورم و كاهش قدرت خريد مي‌شود (لطیف،1381).
2-12 بورس اوراق بهادار تهران41
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تأسيس گرديد. طبق اساسنامه آن، هدف از تأسيس بورس اوراق بهادار تهران تجهيز پس‌اندازهاي خصوصي و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري صنعتي و توليدي مي‌باشد.
تحولات بورس تهران را مي‌توان به سه دوره تقسيم ‌بندي كرد. اول دوره زماني 1346 تا 1357 كه مصادف با رونق تدريجي بورس تهران بود. در اين دوره تعداد سهام پذيرفته شده در بورس تهران و حجم معاملات اوراق قرضه به تدريج افزايش مي‌يافت. دوره دوم از نيمه دوم سال 1357، همزمان با اعتصابات و مبارزات مردم شروع شد و تا پايان جنگ ايران و عراق ادامه يافت. در اين دوره حجم معاملات بورس اوراق بهادار به خاطر ملي شدن بانك‌ها و صنايع و عدم اعتماد بخش خصوصي به امنيت سرمايه، به شدت كاهش يافت. دوره سوم از سال 1367 یعنی شروع برنامه اول توسعه اقتصادي آغاز گرديد و همزمان بود با اجراي برنامه خصوصي سازي واحدهاي دولتي و در اين دوره بورس رونق مجدد يافت.
طبق ماده 1 قانون تأسيس بورس، بورس اوراق بهادار تهران بازار خاصي تعريف شده است كه در آن داد وستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، دارایی ها، اقتصاد دانش، سرمایه ساختاری