پایان نامه با کلمات کلیدی برنامه چهارم توسعه، توسعه صادرات، تجارت آزاد، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

هرگونه عوارض و ماليات اعم از ملي و منطقه‌اي.
ج )جهاني شدن در برنامه‌ 5 ساله چهارم توسعه : مشكل ايران نه در اصل پيوستن به جهاني‌سازي اقتصاد بلكه در چگونگي پيوستن است زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه‌اي، تحت كنترل خريداران عمده خارجي و شركت‌هاي چند مليتي است و آنان در تجارت كالاهايي نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي را بر عهده دارند.
آنان در بازار رقابت ناقصي كه چند فروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند به فعاليت پرسود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقباي جديد نمي‌دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آنها هيچ‌گونه ممانعت و مزاحمتي در تملك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند.
اكنون شركت‌هاي چندمليتي در بسياري صنايع كشورهاي تازه صنعتي شده مثل الكترونيك، ماشين‌آلات، تجهيزات حمل‌نقل و مصنوعات فلزي، نقش محوري دارند و مالكيت آنها بر بسياري از كارخانه‌ها امري رايج است.
در چنين فضايي، اين فكر كه ما هرچه را بخواهيم توليد و به هركجا كه بخواهيم صادر مي‌كنيم، نشانه خام‌انديشي است زيرا به سادگي مي‌توان دريافت كه شركت‌هاي چند مليتي به راحتي مزاياي تجارت آزاد را با دوستان جديد خود قسمت نمي‌كنند و بسيار بيشتر از آنچه ببخشند از ما خواهند ستاند68.
در زیر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با بحث جهانی شدن می باشد شرح داده می شود:
فصل دومِ قانون برنامه چهارم توسعه : تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده 33 قانون برنامه: به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جهانی شدن، لوازم خانگی، اقتصاد کشور، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر مقصد، توزیع فراوانی، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی