پایان نامه با کلمات کلیدی بانک های خصوصی، برنامه سوم توسعه، تسهیلات اعطایی، صندوق بازنشستگی

دانلود پایان نامه ارشد

اينكه هدف بانك تجاري تحصيل حداكثر منفعت است لذا بانك‌دار بايد به نحوي پرتفوي بانك را نگهدار دارد كه درآمد حاصل از اقلام مختلف وام وسرمايه گذاري كه قسمت اعظم دارايي بانك را تشكيل ميدهند بتواند ضمن پوشش هزينه هاي بانك منفعتي نيز نصيب سهامداران نمايد
البته بانك‌دار بايستي تعادل لازم بين اين دو اصل را فراهم نمايد يعني در عين حالي كه بانك‌دار بتواند نياز سپرده‌گذاران و ساير طلبكاران به وجه نقد را تأمين نمايد براي صاحبان سهام نيز منفعت خوبي تحصيل نمايد.

2-2-5-3) اصل امنیت:
اصل سومي كه بايستي هم زمان وهمراه با دو اصل قبلي بدان توجه اساسي نمود اصل امنيت است اين اصل به بانك‌دار در خصوص اتخاذ تصميم براي اعطاي وام واعتبار هميشه اين هشدار را ميدهد كه نبايد فقط به فكر تحصيل حداكثرمنفعت باشد بلكه در خصوص اعطاء وام وسرمايه گذاري اصل امنيت را بايد رعايت نمايد.در واقع اصل امنيت موضوع برگشت اصل وبهره وام است.
بنابرين در مجموع بانك‌دار بايستي به هنگام تصميم گيري جهت سرمايه گذاري ومصرف منابع مالي بانك بطور همزمان سه اصل فوق را رعايت نمايد. (قربانی،1391)
خدماتي كه بانك‌‌ها ارايه مي‌دهند را بدين شرح مي‌توان دسته‌بندي كرد:
اعطاي وام به شركت‌‌ها و اشخاص، دريافت سپرده‌‌هاي اشخاص، جاري و سرمايه‌‌گذاري، تسهيل مبادله پول از طريق انتقال تلفني و دستگاه خودپرداز و كارت بدهي، بانك‌داري اينترنتي و نگهداري از اشياي قيمتي به ويژه در صندوق امانات (اميرمتين،1390).

2-3) اركان نظام بانكي :
به موجب لايحة قانوني اداره امور بانك‌‌ها كه در تاريخ 7/7/1358 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد، اركان نظام بانكي عبارتند از:
مجمع عمومي بانك:‌ از جمله وظايف اين مجمع استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به انتخاب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي قبل، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اندوخته هر يك از بانك‌‌‌ها، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌‌ها و . . . مي‌باشد.
شوراي عالي بانك: از جمله وظايف اين شورا، رسيدگي به بودجه هر يك از بانك‌‌ها، ايجاد هماهنگي در امور بانك‌‌ها، اتخاذ تصميم درباره سياست‌‌هاي كلان اقتصادي، اعتباري و اداري بانك‌‌ها و . . . مي‌باشد.
هيأت مديره هر بانك
مدير عامل هر بانك
بازرسان قانوني (قجر،1388)

2-4) تاريخچه بانك‌‌هاي ايران و جهان:
بنا بر قوانين حمورابي، امپراتوري بابل نخستين كشوري است كه در آن صرافي وجود داشت. سابقه صرافي در ايران به دورة هخامنشي مي‌رسد و معروف‌ترين صرافي‌‌هاي آن دوران «اجي بي و موراشو» بود كه متعلق به مهاجرين مقيم بابل بود (عليزاده،1351).
به هر حال بانك‌‌هاي امروزي همان صرافي‌‌هاي كوچك قديمي هستند كه امروزه گسترش يافته و مركز فعاليت‌‌هاي پولي و مالي شده‌اند (آلبوكركي،1855). در قديم بانك‌داري بيشتر در كشورهاي بابل، روم، ايران، چين و يونان رواج داشت كه در اين ميان چين به دليل اختراع كاغذ عمليات بانك‌داري را رونق بيشتري داده و براي اولين بار تهيه اسناد بانكي و نگهداري حساب‌‌ها به صورت ارزان و ساده را امكان‌پذير ساخت. از قرن پانزدهم ميلادي به بعد با كشف قاره آمريكا و راه‌‌‌هاي دريايي جديد، روابط بازرگاني ميان شرق و غرب توسعة بيشتري يافت (فرجي ،1387).
عمليات بانكي در آن دوران محدود به نقطة ديگر و تسعير پول‌‌هاي خارجي بود. كم‌كم با نشر اسكناس قابل تبديل به طلا و نقره، بانك‌داري رونق يافته و محلي براي قبول سپرده‌‌هاي نقدي مردم و دولت شد و پرداخت وام‌‌ و اعطاي اعتبار توسعه پيدا كرد. نخستين مؤسسه صرافي و بانك‌داري در ايران در سال 1257 (ه‍ . ق.) توسط تومانياسن در شهر تبريز تأسيس شد. اوليه مؤسسه رهني كه در سال 1278 شمسي به صورت شركت با سرماية 10 هزار تومان آغاز به كار كرد، شركت برادران بني‌اسرائيل بود كه توسط مرحوم ميرزا خداداد بخشي ملقب به منتخب الزواره به اتفاق هفت نفر ديگر آغاز به فعاليت نمود. بانك جديد شرق نخستين بانك در ايران بود كه توسط انگليسي‌‌ها در زمان سلطنت ناصرالدين قاجار- سال 1266 ش (1888 م) در شمال شرقي ميدان توپخانه (امام خميني) در محل بانك بازرگاني (تجارت فعلي) تأسيس گرديد و مركز آن بانك در شهر لندن بود.
اولين بانك ايراني- بانك سپه- در 14/2/1304 ه‍ . ش. با نام بانك پهلوي قشون با سرماية صندوق بازنشستگي درجه‌داران ارتشي (3883950 ريال) تشكيل و شروع به فعاليت كرد.
بانك ملي ايران در تاريخ 17/6/1307 با سرمايه‌اي معادل 20 ميليون ريال شروع به كار نمود. پس از گذشت 74 سال فعاليت بانكي در ايران، بانك مركزي ايران در تاريخ 18/5/1339 با سرمايه‌اي معادل 6/3 ميليارد ريال تشكيل يافت.
اولين بانك تجاري ايران به نام بانك بازرگاني، با سرمايه‌اي خصوصي در سال 1328 ه‍ . ش. تأسيس گرديد. بانك صادرات در سال 1331 (ه‍ . ش.) با نام اولية بانك صادرات و معادن ايران و بانك رفاه در سال 1339 تأسيس گرديدند (عليزاده 1351).

2-5) كاركردهاي بانك در حوزه نظام مالي:
مجموعه فعاليت‌‌ها و عملياتي كه توسط بانك‌‌ها انجام مي‌گيرد، بانك‌داري ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر، بر اساس يك تعريف ساده، بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرماية خود و يا سپرده‌‌هاي مشتريان به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آوري سپرده‌‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي مي‌نمايد. بر اساس اين تعريف ساده، مي‌توان فعاليت‌‌هاي مؤسسات پولي و بانكي را در عرصة اقتصاد به دو گروه عمده جمع‌آوري سپرده‌‌هاي مردم و اعطاي تسهيلات و اعتبارات به آنها طبقه‌بندي نمود. مؤسسات پولي و بانك در هر اقتصاد در قدم اول به عنوان واسطه‌‌هاي مالي يا كارگزاراني كه سعي در تسهيل انجام معاملات و فعاليت‌‌هاي اقتصادي را دارند، تعريف مي‌شوند (قجر،1388).

2-6) بانك‌داري خصوصي و تاريخچه آن:
2-6-1) ضرورت خصوصي‌سازي:
شرايط رقابتي جهان امروز و اهميت يافتن مباحثي چون جهاني شدن،‌ كاهش تعرفه‌‌ها، سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي داخلي و خارجي، اهميت كيفيت كالاها و خدمات در بازار، ديگر نمي‌توان انتظار داشت با نظام اقتصادي دولتي، شاهد پويايي و كارآفريني در امر اقتصاد، توليد، صادرات و خدمات باشيم. اين در حالي است كه جامعه امروز ما نيازمند گسترش هرچه بيشتر بخش خصوصي در كشور مي‌باشد (زند وكيلي 1389).

2-6-2) چالش‌‌هاي بانك‌داري خصوصي در ايران:
بر اساس ماده 98 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمينة فعاليت بانك‌‌هاي خصوصي در كشور فراهم شد. مطالعة عملكرد اين بانك‌‌ها نشان دهندة رشد قابل توجه‌آنها در مورد جذب سپره و اعطاي تسهيلات است. همچنين تأييد كننده نقش فعال بانك‌‌هاي خصوصي در اراية خدمات الكترونيك و استفاده از شيوه‌‌هاي بين‌الملل اراية خدمات بانكي است. اما به رغم نياز اقتصاد كشور به چنين نهادهايي، شاهد عدم توسعة‌ كافي بانك‌‌هاي خصوصي طي سال‌‌هاي گذشته بوده‌ايم. محدوديت‌هايي مانند نبود بيمه سپرده، اعمال نرخ سپرده قانوني يكسان، اعمال محدوديت براي خريد اموال غيرمنقول، بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌‌هاي سياسي و اقتصادي، نبود امكان استفاده از وجوه دولتي، ضعف فرهنگ بانك‌داري خصوصي، در كنار ضعف نظارت بانك مركزي،‌ حيطة گسترده وظايف آن بانك، استقلال نداشتن بانك مركزي، نگراني از ناتواني در رقابت بانك‌‌هاي دولتي و نگراني از اختلال در سياست‌‌هاي پولي كشور، مانع از گسترش بانك‌‌هاي خصوصي شده‌اند (بانك و اقتصاد- ش 91 – ص 28)

2-6-3) تاريخچه بانك‌‌هاي خصوصي:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اولين بانك غيردولتي (خصوصي) كه تأسيس گرديد، بانك اقتصاد نوين (ENB) بوده است.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 1378، تأسيس بانك‌‌هاي خصوصي در ايران مجاز شناخته شده كه متعاقباً مجوز تأسيس بانك‌‌هاي خصوصي در سال 1379 توسط مجلس داده مي‌شود.
بر اساس آيين‌نامه مربوط به تأسيس بانك‌‌هاي خصوصي، سرمايه اوليه آنها بايستي معادل 200 ميليارد ريال باشد .
بانك ملت كه يك بانك صد در صد دولتي بوده، در سال 1387 مورد پذيرش بورس قرار گرفته و متعاقباً سهام آن نيز بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده و به عنوان يك بانك خصوصي در عرصة بانك‌داري به رقابت مي‌پردازد.
متعاقباً بانك‌هاي تجارت و صادرات نيز به واگذاري سهام خود به بخش خصوصي پرداختند. به طور كلي بانك‌هاي خصوصي حداقل 10 درصد دارايي‌‌هاي سيستم بانك را به خود اختصاص داده‌اند (قجر، 1388).

2-6-3-1) فعالیت بانکهای خصوصی ایران
2-6-3-1-1) اقتصاد نوین:
بانک اقتصاد نوین نخسین بانک خصوصی ایران پس از انقلاب است که در سال ۱۳۸۰ با سرمایه 25 میلیارد تومان آغاز به کار کرد. سرمایه اسمی این بانک اکنون به 800 میلیارد تومان رسیده است. عمده سهام این شرکت متعلق به صنایع و شرکت های بزرگ ساختمانی مانند شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس، شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر، شرکت بهپخش، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و صندوق بازنشستگی کشوری است. اقتصاد نوین در سال 1380 پذیره نویسی خود را در بورس انجام داده و حالا بعد از 11 سال در میان بانک های قدرتمند قرار گرفته است. این بانک در این مدت چندین بار افزایش سرمایه داده است به گونه‌ای که سرمایه اولیه در زمان تاسیس آن 25 میلیارد تومان بود اما حالا این سرمایه از محل آورده سهامداران و سود سالیانه به یک هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این بانک تعداد شعبه های خود را در تهران و شهرستان ها دائماً در این سال ها افزایش داده تا جایی که شعبه های تهران را در 4 سرپرستی و شهرستانی ها را در 8 سرپرستی مدیریت می‌کند. این بانک زمانی در ارائه نرخ سود سپرده بلند مدت شهره بود. در حال حاضر تقریبا بیشترین سود را به سپرده های کوتاه مدت نسبت به بانک های دیگر می‌پردازد. اقتصاد نوین سود 10 درصدی را برای سپرده کوتاه مدت در نظر گرفته و برای سپرده های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه به ترتیب 12، 13 و 15 درصد سود می‌دهد. سپرده های یک ساله در این بانک 17 درصد سود دارد و سپرده های دو و سه ساله 19 درصد سود می‌گیرند. اقتصاد نوین به سپرده های چهار ساله و پنج ساله هم به طور میانگین 20 درصد سود می‌پردازد.

2-6-3-1-2) پارسیان:
بانک پارسیان یکی از بانک های خصوصی ایران است که در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. بانک پارسیان با در اختیار داشتن ۴۵ درصد از کل منابع بانک های خصوصی و سهم ۴۲ درصدی از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک های خصوصی، عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرده است. آخرین سرمایه ثبت شده این بانک ۱۳۲۰ میلیارد تومان است.
اشخاص حقوقی عمدتاً دولتی وشبه دولتی، 81 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.
پارسیان از بزرگترین و فعال ترین بانک های خصوصی کشور است که مشتریان فراوانی در کشور دارد. خیلی ها این بانک را به عنوان اولین بانک خصوصی کشور می‌دانند چراکه در فاصله‌ای کم بعد از اقتصاد نوین فعالیت رسمی خود را آغاز کرد هرچند که روند توسعه شعب خود را با سرعت بیشتری نسبت به رقبا پیش برد. پارسیان که در سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است روش های متنوعی برای ارائه سود به سپرده های بانکی در نظر گرفته است. سپرده های کوتاه مدت در این بانک هفت درصد سود دریافت می‌کند. برای سپرده های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله هم به ترتیب 10، 12، 15 و 17 درصد به طور میانگین سود در نظر گرفته می‌شود. این بانک در قالب طرح سپرده های زرین، مدت دار پنج و پویا روش های خاصی را در محاسبه سود در پیش گرفته است. مثلاً در روش پویا مشتریان می‌توانند با دست نزدن به سپرده های خود در پایان مهلت مشخص مثلا یک ساله آن را به سپرده دو ساله تبدیل کنند و سود یک سال اول را هم بر اساس دو سال دریافت کنند. و این کار برای هر دوره قابل تمدید خواهد بود. بانک پارسیان برای سپرده های بلند مدت پنج ساله به طور میانگین 20 درصد سود در نظر گرفته است که به طور پلکانی بالا می‌رود. در زمان سر رسید مبلغ اولیه سود 132.80 درصدی دریافت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بانک های خصوصی، بانک انصار، بانکداری الکترونیک، انقلاب اسلامی