پایان نامه با کلمات کلیدی بانکداری الکترونیک، روابط عمومی، خدمات بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

رفتارهای مصرف متنوع دارند(67: 2003 DTI ,) ساختار صنعت و تجارت می بایست به سمت سرمایه گذاری بر روابط عمومی سوق پیدا کند و بهترین تکنیک های مرتبط با چگونگی درخواست، دریافت و بهره مندی تیم های مدیریت از توصیه ها و حمایت روابط عمومی به منظور کمک به سازمان جهت دستیابی بهتر به اهداف تجاری اش را شناسایی کند (5: 2003 DTI,).
رشد دیدگاههای روابط عمومی هنگام درآمیختن با تغییراتی که سازمان ها را در معرض طیف وسیعی از گروههای اجتماعی قرار می دهند، آینده ای را می نمایاند که در آن روابط عمومی با مدیریت تعاملات سرمایه گذاران گوناگون مرتبط خواهد شد(1992:96 Dozier,).
2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری
نظام بانکی کشور با توجه به نقش موثر و حساسی که امروزه پول، بانک و بانکداری در تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا می کنند، در زمینه نیل به اهداف توسعه ای ایران وظیفهای بس خطیر بر عهده دارد و باید بکوشد که به نحوی موثر و ثمربخش در تحقق این آرمان ملی بیش از پیش سهیم و شریک باشد. جامعه امروز و علم امروز از بانکدار امروز توقع دارد ضمن کوشش در جلب پس انداز، سالمترین شیوه تخصیص اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی را برگزیند و به عبارت دیگر از ابزار پولی که سپرده گذاران در اختیار او قرار می دهند به نفع جامعه و برای نیل به مقاصد ملی و رشد جامعه استفاده کند. تامین این منظور بی تردید مستلزم هماهنگی شیوههای نوین مدیریت نظام بانکی و به استعانت آن تجزیه و تحلیل علمی مسایلی است که در سطوح مختلف روابط عمومی درون سازمانی/برون سازمانی بانک مطرح می شود. تقویت بنیان علمی روابط عمومیها و ارتقا سطح دانش کارکنان این بخش از جمله گامهای موثری است که می تواند خلا موجود را به تدریج برطرف سازد. مسئله لزوم تحول و ارتقای روابط عمومیها یک مسئله منحصر به بانکها و موسسات مالی نیست. بلکه یکی از نیازهای عصر حاضر است که به دنبال بسط و گسترش فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه احتیاجات و خواستههای افراد و بالاخره ازدیاد و پیچیدگی کلیه فعالیتهایی که باید در یک سازمان و به نحو دسته جمعی صورت پذیرد، بوجود آمده است. در نتیجه بر مبنای نیاز اجتماعی می توان گفت که در عصر حاضر هر موسسه و سازمانی که بخواهد از موجودیت خود نتیجه مطلوب گرفته، به هدفهای خود نایل آید، باید برنامه خود را بر اساس اطلاع یابی از نیاز مخاطبان و پاسخگویی به آن قرار دهد. موسسات بانکی نیز نمی توانند از این اصل مستثنی باشند.
2-2-15- بانکداری الکترونیکی
از زمان اختراع رایانه کاربردهای مختلف و مفیدی از آن شده است، مخصوصا در بانکداری استفاده های فراوانی از آن شده است. رایانه در ابتدا برای انجام فرآیندها با سرعت زیاد مورد استفاده قرار می گرفت اما به مرور زمان کاربردهای آن متنوع گردید. می توان کاربردهای رایانه را به چهار دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
انجام عملیات حسابداری و عملیات منطقی بر روی داده ها
کنترل داده هایی که در جریان هستند
انتقال و ذخیره اطلاعات
رابطی بین داده های ورودی و خروجی
امروزه شیوه عرضه خدمات در بانکها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترسی بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارتها و کدها راه اندازی می شود که امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند(ونوس و مختاران: 1381 ص6 ).
بانکداری الکترونیکی یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغییر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیازهای مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است(حسن زاده و صادقی، 1382:ص 27 ).
اساسا بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود(کهزادی،1382: ص5). از بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است. بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلفی می باشد و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی ارائه نمود. آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده نمود استفاده از سیستم های نرم افزار و سخت افزار رایانه ای می باشد، هر چقدر به سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیک حرکت نماییم عملیات دسترسی کمتر، سیستم های رایانه ای متمرکزتر، شبکه قابل دسترسی گستردهتر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود(اشفعی و شیخانی، 1377: ص21 ).
در واقع بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان از آن استفاده می کنند. این کانالها عبارتند از تلفن، اینترنت، موبایل و تلویزیون دیجیتال.
بر17 بانکداری الکترونیک را به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به منظور آماده سازی، مدیریت و کنترل مبادلات مالی تعریف می کند. در بسیاری موارد بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز مینامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است.
به عبارتی بانکداری مجازی عبارتست از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی، که به شیوه های مختلفی از قبیل دستگاههای خودپرداز، بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی و بانکداری اینترنتی صورت می پذیرد(لیا و چانگ18،2002 :ص283 ).
روشن است که فناوری موجب توانا ساختن مشتری از طریق دستیابی آسان به اطلاعات قابل مقایسه می شود. این امر به مشتریان اجازه می دهد با یک کلیک روی موس، عرضه کنندگان خدمات را تغییر دهند(دارکین و هوکرافت19، 2003 :ص 123 ).
2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک:
بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلفی می باشد و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارائه نمود آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده نمود، استفاده از سیستمهای نرم افزار رایانه ای میباشد. هر چقدر به سمت سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیکی کامل حرکت نماییم. عملیات دستی کمتر، سیستم های رایانه ای متمرکزتر، شبکه قابل دسترسی گستردهتر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. بنابراین به طور کلی گسترش برنامه های رایانه ای تحت شبکه نه تنها موجب کاهش هزینههایی در واکنش گردیده است بلکه به طور قابل ملاحظه ای موجب افزایش سرعت خدمات نیز گردیده است. بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیتهای یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانکهاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند. بانکداری الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیک در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند تعریف کرد(کهزادی،1380 :صص23-22 ).
طبق تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک موجی است که علاوه بر آن که برای مشتریان آسایش را به دنبال دارد، برای مسئولین با چالشهای جدیدی در هدایت و کنترل نظامهای مالی و همچنین طراحی و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی همراه می باشد. امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه الکترونیکی و بویژه هزینه نگهداری و بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی از جمله این مسائل می باشند (پیکارینین، کارجالوتو، پاهنیلا،2004 ص224 ) روشن است که فناوری موجب توانا ساختن مشتریان شده و به آنان اجازه می دهد که با یک کلیک عرضه کنندگان خدمات را تغییر دهند(دورکین،2003: ص62 ).
طبق تعریف دیگر بانکداری الکترونیک، ارائه خدمات بانکی به کمک شبکه اینترنت می باشد که عبارتند از:
اداره حسابهای شخصی افراد به صورت رو خطی (online)
انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر
پرداخت صورتحساب ها از طریق رو خطی و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها
بررسی تراز حساب ها از جمله حساب جاری و چکهای وصولی
اقدام برای دریافت وام به صورت رو خطی
خرید و فروش سهام به صورت رو خطی
بدین جهت می توان از دو روش اقدام نمود: یکی به روش اتصال تلفنی(Dial-in) که در آن لازم است مشتریان از یک نوع نرم افزار مشخصی خارج از خط(Offline) استفاده نموده و حسابهای خود را تنظیم نمایند و تنها در زمان نقل و انتقال وارد شبکه بانکی شوند. دیگری به روش رو خطی می باشد که مشتری با مراجعه مستقیم به سایت بانک مورد نظر اقدامات لازم را انجام می دهد. در روش دوم، به علت احتمال سواستفاده هایی که می توانند افراد یا بانک ها از حسابهای شخصی بنمایند، نیاز به زیر ساخت حقوقی و قانونی لازم می باشد تا تمامی جوانب برای جلوگیری از آن را دیده باشد و این یکی از مباحث داغ قانون گذاری در کشورهای پیشرفته می باشد.
در حال حاضر به علت مزایایی که بانکداری روخطی(Online ) دارد، توجه بسیاری از دولتها را به خود جلب نموده و بعضی از آنها همانند آمریکا طی برنامه های چندساله، قرار است تا کلیه فعالیتهای بانکی کشورشان را به صورت روخطی تبدیل نمایند. در آمریکا فعالیتهای قانون گذاری از سال 1990 شروع شده و بسیاری از ایالتهای آن حدود 33 ایالت(از جمله: ارگان، کارولینای شمالی، تگزاس، ورمونت،ویرجینای غربی و…) قوانینی را در این خصوص گذرانده اند(احمدی،1384: 76 ).
میسرا بانکداری الکترونیک را استفاده از تکنولوژی تعریف می کند که برای مشتریان بانک و سایر ذینفعان، تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوع فراهم می کند(میسرا،2001:ص89 ).
به طور کل بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهای خود و نقل و انتقالات وجوه بین حسابها و یا پرداخت صورت حسابهای خود از آن استفاده می کنند(بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه و در هر ساعت شبانه روز)
این کانالها شامل:1- بانکداری مبتنی بر وب و اینترنت 2- بانکداری مبتنی بر فناوری تلفن های همراه 3- بانکداری مبتنی بر تلفن 4- بانکداری کیوسکی 5- بانکداری به کمک فکس 6- پیام کوتاه 7- بانکداری مبتنی دستگاه خودپرداز 8- بانکداری مبتنی بر کارت هوشمند و…(لو،لیو،یاوو،2003: ص58).
2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک:
لی(2002) خدمات بانکداری الکترونیک را از سه جنبه مورد توجه قرار می دهد و معتقد است مشتریان بانک ها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند. این سه سطح عبارت است از:
اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح خدمات بانکداری الکترونیک است. در این سطح بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ارتباطات: این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه بانک نیاز دارد.
تراکنش: در این سطح، مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیتهایی از قبیل صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است(میرزایی و الوندی، 1387 :66 ).
2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران:
انواع کارت ها
کارتهای اعتباری و بدهی: در حال حاضر بیش از 2/8 میلیون کارت از سوی بانکهای تجاری صادر شده است.
کارتهای غیر بانکی: برخی موسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارتهای خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده اند.
شبکه شتاب
این یک شبکه Online ملی است و خدمات مربوط به کارتهای بدهی را انجام می دهد.
شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
این سیستم از طریق ATM در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
این سیستم با استفاده از سوئیت بر خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می کند و بانک مرکزی نقش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، مدیریت مشارکتی، اطلاعات مالی، اثربخشی سازمانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی، عملیات بانکی