پایان نامه با کلمات کلیدی بانکداری الکترونیک، روابط عمومی، بانکداری الکترونیکی، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

است(فکور ثقیه،1388:ص13 ).
2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک
در بانکداری الکترونیک دو اصل حائز اهمیت هستند، اصل مشتری مداری و ایجاد تنوع در ابزارهای خدمت رسانی.
2-2-15-7-1- مشتری مداری:
مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک است. نباید از یاد برد که حیات و چرخه اقتصادی تمامی موسسات مالی با حضور و سرمایه گذاری مردم ادامه می یابد. بنابراین در راه اندازی سیستم های بانکداری الکترونیکی باید توجه بسیاری به اصل مشتری مداری داشت. امروزه با توجه به گستره جهانی رقابت های تجاری، موسسه ای در جذب مردم موفق خواهد بود که بهترین و بیشترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد.
بنابراین می توان توجه به نقش مشتری را در توسعه فعالیتهای اقتصادی اصل قرار داد و برنامه های بانکداری الکترونیک را توجه به این اصل قرار داد و برنامه های بانکداری الکترونیک را با توجه به این اصل پی ریزی کرد. توسعه بانکداری الکترونیک با محوریت مشتری(همه تسهیلات و ابزارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیکی، فراهم کننده بسترهای جلب رضایت مشتری و افزایش سرمایه گذاری های بانکی اوست. ضمن این که مشتری های جدید نیز در این فرآیند جذب خواهند شد.) این امکان را بوجود می آورد که مشتری با افتتاح حساب در هر شعبه ای از یک بانک، از آن پس مشتری بانک محسوب می گردد.
2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی:
در مدیریت بانکداری الکترونیک توجه به لزوم تنوع در ابزارهای الکترونیک خدمات رسانی یک اصل است. باید توجه داشت که مشتری در شرایط زمانی و مکانی مختلف نیازمند به برقراری ارتباط با بانک خود خواهد بود. بنابراین با انجام پیشبینی های لازم می توان در شرایط مختلف به نیازهای او پاسخ داد. بانک ها در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان امکان می دهند تا از شبکه های مدیریت یافته، رایانه شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه و ماشینهای خودپرداز استفاده نمایند (اکبری اصل،1386 :ص26).
2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران
از ورود رایانه به صنعت بانکداری در ایران سالهای زیادی می گذرد. در برخی کشورها بانک ها استفاده از رایانه های بزرگ را با کمک نصب پایانه های ورود اطلاعات در شعب تبدیل به طرح جامعی برای مکانیزه کردن عملیات بانکی نمودند. این روش به دلیل شرایط موجود در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 شمسی و عدم دسترسی به امکانات فنی در بانکهای ایران قابل اجرا نبود.
در اواخر دهه شصت بانک ها با توجه به ورود رایانه های شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در این زمینه فعالیتهای خود را آغاز نمودند. طی سالهای 1370 و 1371، ادارات انفورماتیک در اکثر بانکها درگیر انجام پروژه های متنوع مکانیزاسیون در سطح بانک بودند. این طرح عمدتا در جهت مکانیزه کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند و سیستم جامع نرم افزاری و طرح همه گیر اتوماسیون در هیچ یک از بانکها راهی پیدا نکرد.
به کارگیری سوئیفت که در این سالها در بانک ها متداول شده بود را شاید بتوان اولین طلیعه بانکداری الکترونیک دانست که به همراه خود تصویری از آینده ارتباطات الکترونیکی برای انجام تراکنش ها را به ارمغان آورد.برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده مورد نیاز بود که بانک ها در آن مقطع در اختیار نداشتند.
در سالهای 72 و 73 شمسی، جرقه ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباط بین بانک ملی و فروشگاههای شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاههای شهروند استفاده کنند در خرداد 1381 مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانک شتابی تصویب شد که فعالیت خود را از تیر ماه 1381 با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانک الکترونیک آغاز کرد.
طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانک ها و سازماندهی سیستم پولی کشور به تصویب رسید کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایشهای اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی(کشاورزی توسعه صادرات) و یک بانک تجاری(صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند(سید جوادین و سقط چی،1385 :ص34 ).

2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران
فقط 40 درصد دارندگان کارتها خرید اینترنتی می کنند. باید نظر داشت که این نسبتها چندان دقیق نیست چرا که آمار گرد شده در اکثریت موارد استفاده شده است. سرویس بانکداری الکترونیکی – کمتر از 40 درصد از دارندگان کارتهای بانکی می توانند خرید اینترنتی انجام دهند. با وجود اینکه بیش از یک سال از فعالیت شبکه بانکی کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریانش می گذرد ولی هنوز استفاده کننده چندانی از این خدمات وجود ندارد.
دریافت رمز اینترنتی و رمز cvv2 دو عنصر اصلی برای انجام یک خرید اینترنتی است و با وجود اینکه بسیاری از این بانک ها این سرویس را در اختیار مشتریانشان قرار نمی دهند ولی مشتریان بانک ها از این سرویس استفاده نمی کنند و فقط زمانی این مشکل خود را نشان می دهد که قرار بر این است یک خدمتی از طریق اینترنت به مردم عرضه شود.
2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار
نگاهی آماری به عملکرد دهه گذشته بانکداری الکترونیکی نیز از همین منظر بوده است. هر چند برخی نقص ها در آمار و اطلاعات این حوزه وجود دارد و آمارهای ارائه شده محدود به بخشهای خاصی است، اما نگاهی عمیقتر به همین آمارهای موجود می تواند حد متوسطی از روند حرکت و کارنامه این یک دهه را به دست دهد. در این جا گزیده ای از آمارهای حوزه بانکداری الکترونیکی را بر مبنای آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی که عمدتا اطلاعات و آمار عملکرد بانک ها را تا پایان آبان ماه 1390 پوشش می دهد، بیان می کنیم.
بانکداری الکترونیک در کشور، از معدود بخشهایی است که آمار و اطلاعات نسبتا منسجم و به روزی از آن در دسترس است. دلیل این امر علاوه بر سامانه های متمرکزی که پردازش تراکنشهای الکترونیکی را بر عهده دارند، به همت اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی برای انتشار این آمار هم بر می گردد. البته انتشار این آمار خالی از اشکال هم نبوده است؛ تاخیرهای گاه و بیگاه در انتشار، ابهاماتی در نحوه محاسبه تعداد تراکنشها و توقف انتشار برخی از این آمارها، از جمله ایراداتی است که به نحوه عملکرد اداره نظامهای پرداخت باز می گردد. ایراد دیگر به نظام آماری بانکداری الکترونیک در کشور، عدم وجود پایگاه منسجم دادهای برای آمار و اطلاعات مجاری نوین بانکداری، مانند بانکداری همراه و بانکداری اینترنتی است. ایراد قابل ذکر دیگر آن است که انتشار آمار و اطلاعات فعلی، به دلیل کوتاهی بانک ها در ارائه برخی آمارها به بانک مرکزی، همچنین محاسبه نشدن آمار مربوط به موسسات مالی و اعتباری از دقت کارشناسی ظرفیت کل کشور برخوردار نیست.(اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391 ).
2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی:
کشور ایران همچون دیگر ممالک در حال توسعه در زمینه های دسترسی به اطلاعات و داده ها در بخشهای عمومی و تخصصی دچار مشکلات متعددی است. به طوری که در اکثر موارد ضمن ارائه اطلاعات ناقص، نیازمند صرف زمان بسیاری برای جمع بندی داده ها می باشد.
با این وجود بانکداری الکترونیکی می تواند گامی موثر در جمت نوسازی نظام انتقال داده ها و اطلاعات و همچنین توسعه صنعت بانکداری و نیز مدیریت اقتصاد ملی در بلندمدت به شمار می آید. اما با این وجود دستیابی به فناوری نوین ایجاد بستر مناسب نه تنها مشکلی را برطرف نمی سازد، بلکه زمینه ای می شود تا معضلات گسترده ای در امور مختلف مربوط به انتقال داده ها صورت می پذیرد. در همین راستا بر اساس تحقیقات اخیر صورت گرفته در خصوص چگونگی ایجاد تغییرات در نظام بانکداری کشور، بسیاری از مدیران بانک ها، نظام نوین را فرآیندی بسیار پیچیده و همراه با مشکلات فراوان عنوان نموده اند که این مطلب نیز ریشه در عدم بسترسازی مناسب برای پذیرفتن الگوهای نوین و جهانی دارد(حسن زاده،1382:ص 7 ).
2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق
2-3-1- رویکردهای نظری
در این بخش با توجه به مفاهیم اشاره شده در مرور مفهومی تحقیق قصد بر این است که رویکردهای نظری مرتبط با موضوع تحقیق ارائه گردد و از این رو به رویکردهای مطرح شده در این حوزه اشاره می شود.
2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت
مهمترین الگوهای روابط عمومی را مرور می کنیم:
الگوی نمایندگی مطبوعات/تبلیغات
الگوی اطلاع رسانی
الگوی دو سویه ناهمسنگ
الگوی دو سویه همسنگ
این چهار الگو توسط «گرونیک» و «هانت» در سال 1984 ارائه شدند(سفیدی،1383 :57 ).
ویژگیهای عمده هر یک از الگوهای یاد شده به قرار زیر است:
الگوی نمایندگی مطبوعات: این الگو در آستانه ورود به قرن 19 رواج یافت و در این زمان به عنوان الگوی متداول روابط عمومی ترویج پیدا کرد. طبق این الگو، روابط عمومی به مثابه نماینده مطبوعات در سازمان عمل می کند و با تهیه اخبار مختلف درصدد تغذیه اطلاعاتی مطبوعات است. در این نظریه، همچنین فرض می شود که روابط عمومی، به عنوان عامل اقناع و اعمال نفوذ قادر است پیامهای موثر اقناعی را تولید و منتشر کند و مهمترین اصل، توانایی دسترسی به مخاطبان است. ماهیت ارتباط، ارتباطی یکسویه، از بالا به پایین است و لذا حمایت از کسب و کار با هدف کنترل گروههای اجتماعی صورت می گیرد. در این الگو، گیرنده کسی است که باید اندیشه خاصی را بپذیرد و در این الگو حقیقت کامل ضرورت ندارد. به نظر می رسد بی اعتمادی همیشگی نسبت به روابط عمومی تا حدود زیادی ناشی از کاربردی شدن این الگوست. الگوی تبلیغ باعث نوعی روابط عمومی است که برای فروش محصولات و خدمات پدید آمده است(بوتان و هزلتون،1378 :40-39 ) در این الگو، حقیقی بودن کامل محتوای برنامه های روابط عمومی مد نظر نیست و تحقیق و کشف حقایق از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنین ارتباط روابط عمومی با مخاطب یکسویه است. بنابراین این الگو با نگرش عملگرایانه و تبلیغاتی به روابط عمومی همخوانی دارد.
به طور فهرست وار مشخصات این الگو به شرح زیر است:
فعالیتهای روابط عمومی یکسویه است و صرفا منافع سازمان را مدنظر قرار می دهد و لذا مدیریت مدار است.
منظور از روابط عمومی همان تبلیغات است.
مخاطب را منفعل تلقی می کند و در پی آن است که مخاطبان را برای پذیرش اهداف سازمان ترغیب می کند.
روابط عمومی خود را نماینده مطبوعات در سازمان تلقی می کند(روزنامه نگاران مقیم) و در پی تغذیه اطلاعاتی مطبوعات بوده و هدف ارتباط، تبلیغات است.
کارشناسان روابط عمومی نقش یک تکنسین ارتباطات را ایفا می کنند و سعی دارند با استفاده از تکنیکهای مختلف از قبیل خبر، مقاله مطبوعاتی و…ایفای نقش کنند.
کاربرد راهبردی روابط عمومی، ایجاد ارتباط با رسانه هاست.
هدف روابط عمومی انعکاس اطلاعات خوشایند و حذف اطلاعات ناخوشایند است.
به خاطر یکسویه بودن جریان ارتباط، به ارزیابی فعالیتها و سنجش اثربخشی آنها توجه نمی شود و ارزیابی موردی نیز بیشتر معطوف به سنجش محتوای رسانه ها، آن هم با نگاه کمی است.
جایگاه تحقیق در تولید اطلاعات در حد صفر است و به سرشماری ساده بسنده می شود.
نسبت به اصول اخلاقی روابط عمومی توجهی نمی شود(سفیدی،1383: 59-57 ).
الگوی اطلاع رسانی عمومی: این الگو در حدود سال 1900 در آمریکا پدیدار شد. هدف این الگو انتشار اطلاعاتی است که مقصود از آن ضرورتا اقناع نیست. روزنامه نگاری که یک سازمان وی را به خدمت گرفته است تا آنچه در درون سازمان روی می دهد عینا برای همگان گزارش کند. نمونه ای از کاربرد روابط عمومی در پیروی از این الگوست. در این الگو وقتی تحقیق انجام می گیرد، معلوم می شود که آیا پیامها به نقطه مقصود رسیده و فهمیده شده اند یا خیر(ویندال،1387 :169 ). در این الگو روابط عمومی به شکلی سازمان می یابد که اطلاعات تولید و به شکل مستمر در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. رسانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی، عملیات بانکی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، ایفای نقش، حل اختلاف، گروههای اجتماعی