پایان نامه با کلمات کلیدی امیرالمومنین، نهج البلاغه، جمال الدین

دانلود پایان نامه ارشد

الصادر بیروت،1385ش.
6. ابن جوزی ،ابوالفرج ،المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ،دارالکتب العلمیه،بیروت 1412ق.
7. ابن کثیر دمشقی،البدایه والنهایه،دارالفکر،بیروت،بی تا.
8. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم بن منظور الافربقی، لسان العرب ج2، چاپ بیروت، سال 1374-1375 .
9. ابن همام اسکافی، محمدبن همام بن‌سهیل اسکافی، منتخب الانوار فی تاریخ ائمه اطهار، دلیل ما، قم
10. ابن‌ابی‌الثلاج، تاریخ اهل بیت، (325ق)، یک جلد، ال بیت، قم، 1410ق.
11. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، به اهتمام محمد ابراهیم، قاهره 1964ـ1959.
12. ابن‌ابی‌الدنیا، مقتل امیرالمومنین، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، (وفات 281ق) ناشر، تاسوعا، مشهد1379ش، نوبت اول.
13. ابن‌حزم اندلسی، جمهرةالعرب، (وفات 456ق)، دو جلد، دارالکتاب العلمیة، بیروت، سال چاپ 1418ق، نوبت اول.
14. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری(وفات 230ق) دارالکتاب العلمیة بیروت، 1418ق، نوبت دوم.
15. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی (وفات 230ق) مترجم معاصر، فرهنگ و اندیشه، تهران.
16. ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410قمری، چاپ اول.
17. ابن‌شهر آشوب، مازندرانی، مناقب، (وفات 588ق) ناشر علامه، قم 1379ق)
18. ابن‌صوفیه نسابه، المجدی فی انساب الطالبین(وفات 466ق)، مکتبة آیظ الله المرعشی النجفی، قم، سال چاپ 1422، نوبت دوم.
19. ابن‌عساکر، امام الحافظ، تاریخ مدینة الدمشق، تراجم النساء، (571ـ499هجری) تحقیق سکینة الشهابی، دار الفکر، دمشق، سوریه.
20. ابن‌عنبه، حسنی، عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، (وفات 828ق) یک جلد، ناشر انصاریان، نشر قم، سال چاپ1417ق.
21. ابوطالب مکی،قوت القلوب،دار صادر،بیروت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام صادق، فرهنگ اسلامی، حوزه علمیه، جمال الدین Next Entries دانلود تحقیق در مورد پژوهش کیفی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، تحقیق کیفی