پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سلامت روان، کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

بهشتي تا زمان انتشار کتاب موفق به يافتن نوارهاي پنج جلسه ي مفقود نشد و تنها 10 جلسه در دسترس است.
– رضايي راد، دکتر عبدالحسين(1384)، امر به معروف در ترازوي تاريخ (گامي نوين در فقه سياسي اسلام)،تهران: بوستان کتاب
اين کتاب که در دو فصل تدوين شده در فصل اول آن اهداف و چرايي امر به معروف و مفهوم آزادي در اسلام اشاره شده است و در فصل دوم روش هاي امر به معروف بيان شده است که به سه حوزه؛ روش انفرادي، روش تشکيلاتي مردم و روش تشکيلاتي دولت پرداخته شده است.
– زارعي، محمدمهدي(1376)، امر به معروف و نهي از منكر (كيفيت اجرائي آن در جامعه)، دانشگاه فردوسي مشهد
اين پژوهش شامل دو بخش مي‌باشد؛ دربخش اول به كليات اشاره شده است، و بخش دوم به معرفي محورهاي معروف و عوامل توسعه معروف و همچنين انواع منكرات و ديگر مسائل پرداخته شده است، مي توان گفت سعي شده تلفيقي ميان دو بخش مربوطه ايجاد شود، اين اثر در موضوع امر به معروف و نهي از منکر در جامعه به صورت کلي پرداخته است و در جاي خود مفيد است. وليکن امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب بايد به طورخاص در راستاي مسئله حجاب صورت گيرد و در اين حوزه به صورت خاص کار نشده است.
– عابدي، محمد(1375)، پيکار با منکر در سيره ابرار، تهران: نشر معروف
اين کتاب نگاهي به تلاش طلايه داران اين فريضه الهي در زمان غيبت است، از جمله صاحب بن عباد، سيد مرتضي، سيد بن طاووس، علامه حلي، محقق ثاني، ملا محمدتقي مجلسي، علامه محمدباقر مجلسي و… البته نه به زندگي تمام بزرگان پرداخته و نه تمام ابعاد “معروف گرايي” و “منکر ستيزي” زندگي آنان را در اين دفتر گرد آورده است .
– غلامعلى، احمد(بي تا)، شيوه هاى نظارتى امر به معروف و نهى از منكر در گفتار و سير? پيامبرأعظم (ص) مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
در اين کتاب در ابتدا به مفاهيم و كليات امر به معروف و نهي از منکر پرداخته شده است سپس به روش‏شناسي نظارت همگاني پيامبر اعظم(ص) و نظارت رسمي نهادي پرداخته شده است، در ادامه به ارتباط امر به معروف و نهي از منکر و رسانه و نقش رسانه در اين فريضه پرداخته شده است.
– کوک، مايکل آلن(1384)، امر به معروف در انديشه اسلامي، ترجمه احمد نهايي، تهران: بنياد پژوهش هاي اسلامي
اين کتاب که به صورت مفصل در دامنه وسيعي نوشته شده است در 2 جلد به چاپ رسيده است و به بررسي امر به معروف پرداخته به صورت کلي و مفصل در بين فرقه هاي اسلامي، و اين فريضه را از نگاه هر فرقه بررسي به طور خاص کرده است و به نظر مي رسد که ديدگاه شيعه را بسيار شبيه معتزله دانسته است..
– صافي گاپايگاني، آيت الله حاج شيخ لطف ا..(1376)، راه اصلاح يا امر به معروف و نهي از منكر، قم: دفتر انتشارات اسلامي
در اين کتاب به مباحث اصلي در امر به معروف و نهي از منکر پرداخته شده است ضرورت امر به معروف و نهي از منکر، راه شناختن معروف و منکر اسلام و وسايل امر به معروف و نهى از منكر و فوايد آن و ضررهاى ترك آن و آداب امر به معروف و نهى از منكر، خلوص در امر به معروف و نهى از منكر و اين که چه كسى بايد امر به معروف و نهى از منكر نمايد؟ چه كسى را بايد امر به معروف و نهى از منكر نمود؟ تأکيد بر لزوم همكارى در امر به معروف و نهى از منكر بزرگان جامعه و اولياى خانواده ها و امر به معروف و نهى از منكر، علل بى اعتنايى به اين دوفريضه، احكام شرعيه امر به معروف و نهى از منكر بعضي انواع معروف و منكر از نظر دين اسلام، بعض از انواع منكر و گناهان و اخلاق ذميمه و در پايان حُبّ فى الله و بُغض فى الله بيان شده است.
– مسعودي، محمد اسحاق(1384)، آموزش ملّي امر به معروف ونهي از منکر، بي جا: پيام آزادي
اين کتاب که در سه جلد (مقدماتي،تکميلي،و تخصصي) نوشته شده است،جلد اول و دوم آن در دسترس بود، جلد اول در سه بخش، شامل بيست درس، تنظيم شده است، در بخش اول ؛ مباحثي چون جايگاه امر به معروف ، معناي آن ، معروف ها و منکر ها، مراحل و شرايط آن ، ويژگي آمران و ناهيان ، در بخش دوم ، به روش ها و شيوه ها و در بخش سوم به آمران و ناهيان در قرآن ،پرداخته شده است. جلد دوم در پنج بخش که شامل بيست و دو درس طراحي شده است،. بخش اول ، نيم نگاهي به ” توصيف ها و تبيين ها ” از ديدگاه قرآن کريم و پيشوايان معصوم دارد . بخش دوم به ” سيره عملي ” پيامبران (ص) و معصومين (ع) و ذکر نمونه هايي در اين باره نظر دوخته است .در بخش سوم ، ” سيره بزرگان دين ” موضوع بحث قرار گرفته و تنها به دوازده شخصيت به عنوان نمونه ، بسنده شده است که تعدادي از اصحاب پيامبر(ص) و امامان معصوم (ع) و برخي نيز از علما و انديشمندان جهان اسلام به شمار مي روند .بخش چهارم ، ” پيامدها و آثار ” امر به معروف و نهي از منکر را مورد بررسي قرار داده است و از مهم ترين آن ها ياد کرده است .در بخش پنجم ، ” آسيب شناسي ” ترک امر به معروف و نهي از منکر ، آخرين موضوع اين کتاب قرار داده شده است. از فصل ها و بخش هاي اين کتاب مي توان متوجه اين امر شد که در اين کتاب امر به معروف و نهي از منکر به صورت کلي بيان شده است و در حوزه حجاب کار خاصي صورت نگرفته است.
– مسعودي، محمد اسحاق(1386)، پژوهشي در امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن و روايات،تهران: نشر بين الملل
اين کتاب تحقيقي است در موضوع امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن و روايات و سيره ي پيشوايان و طرحي است در 16 فصل، که به مباحث کلي امر به معروف و نهي از منکر پرداخته است.
– مقدس نيان، سيدمحمد و ديگران(بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر، بي جا: زمزم هدايت
در اين كتاب نسبت به اهميت اين واجب، شرايط آن، عواقب و و عوامل بى اعتنايى بدان و وظيفه حكومت اسلامى در اين مورد و… بحث شده است.
– نوري همداني، آيت الله حسين(1367) امر به معروف و نهي از منکر، اشتهاردي، قم: دفتر تبليغات اسلامي
در اين کتاب علمي، از آغاز تا پايان، موضوعات گوناگون پيرامون دو وظيفه “امر به معروف و نهي از منکر”، تجزيه و تحليل شده است، از جمله بيان اين که احکام اسلامي تحقق نمي يابد، مگر درپرتو دو فريضه امر به معروف و نهي از منکر، ومطالبي مرتبط با اين که ترک اين دو فريضه، باعث هلاکت و عذاب است و همچنينن به اصل وجود و وجوب اين دو فريضه پرداخته شده است……
در موضوع حجاب کارهاي گرانقدري صورت گرفته همچون:
– اصلاني، مينو (1378)، بررسي حجاب در قرآن و جامعه ديني، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي
اين پايان نامه در شش فصل به بررسي حجاب پرداخته است در فصول ابتدائي به مسائل کلي حوزه حجاب پرداخته شده است، و در فصل پنجم اين پايان نامه به شيوه هاي مقابله با فساد و بي حجابي از ديدگاه قرآن پرداخته است، و همچون موارد فوق به صورت خاص روي موضوع امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب با بررسي چالش ها کار نشده است.
– رجبي، عباس ، حجاب و نقش آن در سلامت روان،تهران: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمة الله عليه)
در اين پژوهش پيشينه نظري متغيرها ( نگرش به حجاب و سلامت رواني ) و رابطه بين آن ها بر اساس مطالعات کتابخانه اي در دو حوزه دين و روان شناسي بررسي شده است علاوه بر بررسي نظري از تحقيق ميداني هم استفاده شده است، همبستگي بين نگرش به حجاب و اضطراب دانش آموزان ها محاسبه گرديده است و نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان داده بين ميزان نگرش به حجاب و اضطراب دانش آموزان رابطه منفي و معنادار وجود دارد به عبارت ديگر دختراني که نگرش مثبت بالايي به حجاب دارند از اضطراب کمتري برخوردارند……..
– رزاقي ، احمد(1371)، عوامل فساد و بي حجابي و شيوه هاي مقابله با آن، قم: دفتر تبليغات اسلامي
اين کتاب در سه بخش تدوين يافته است؛ در بخش دوم راه حل و شيوه هاي مقابله با مظاهر فساد بيان مي شود. در اين کتاب به چگونگي امر به معروف و نهي از منکر در اين زمينه اشاره نشده است و همچنين به چالش هاي در اين حوزه، به صورت ويژه پرداخته نشده است.
– گروه پژوهش مؤسسه جهانى سبطين ، پوشش در اسلام، مؤسسه جهاني سبطين
در فصل اول اين کتاب که به برخي جلوه‌هاي باطني حجاب پرداخته شده است که بيشتر پيرو مبحث عفاف مي باشد اما در فصل دوم به برخي جلوه‌هاي ظاهري پوشش پرداخته شده است که از آن تعبير به حجاب مي شود و سعي در تبيين حجاب ظاهري و حجاب باطني شده است.
– گروه پژوهش مؤسسه جهانى سبطين(1386) ، حجاب ؛ حريم پاکي ها ، مؤسسه جهاني سبطين
در اين کتاب به موضوعات پيرو حجاب همچون معنا و مفهوم حجاب، حجاب در اديان الهي، حجاب در آيات قرآن و روايات و از ديدگاه انديشمندان، عفاف و حيا، فلسفه حجاب، بررسي ايرادها و اشکال ها، آثار سازنده حجاب بدحجابي و پيامد هاي آن، راه هاي گسترش فرهنگ حجاب، احکام حجاب و چشم چراني و پيامدهاي آن اشاره شده است.
– معين الاسلام ، مريم، پوشش و آرايش از ديدگاه پيامبر أعظم (ص)،تهران: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پژوهش “پوشش و آرايش از ديدگاه پيامبر اعظم(ص)” با تبيين مفاهيم اساسي، دعوت به پوشش را از مأموريت‌هاي الهي پيامبر برشمرده و به شيوه رفتار رسول اكرم(صلي الله عليه و آله عليه و آله و سلم) براي انجام اين مأموريت اشاره كرده است. همچنين پس از بررسي پوشش زنان پيش از دوران پيامبر اعظم(ص)، از دلايل تأكيد پيامبر اعظم(ص) بر پوشش اسلامي زنان سخن به ميان مي آيد و در نهايت, تقابل فكري مدرنيته با طرح پوشش و آرايش اسلامي و رويارويي استعمارگران با طرح نبوي نيز بررسي شده است. در فصل آخر, به رسالت فرهنگسازي رسانه‌ها در زمينه پوشش برتر، توجه و با بيان آسيب شناسي وضع موجود، راهكارهايي براي نهادينه سازي فرهنگ پوشش و آرايش معرفي شده است.
– مهدي زاده، حسين(بيتا) ، حجاب شناسي؛ چالش ها و کاوش هاي جديد، مركز مديريت حوزه‎ي علميه قم
درفصل سوم و چهارم اين اثر، به برخي شبهات و سؤالاتي درباره‌ي چارچوب‌هاي ارزشي و ديني حجاب، رابطه‌ي آزادي و لباس و حق انتخاب پوشش توسط افراد، و برخي محدوديت‎هاي در امر حجاب و پوشش پرداخته شده است، با وجود پاسخ دهي به شبهات امّا مقوله حجاب و امر به معروف و نهي ازمنکر دراين حوزه با شبهات بيشتري روبرو است.
– يزدخواستي، دکتر بهجت و لوتراند، ماري – كلود (1385)، فراسوي حجاب، تهران: سازمان تبليغات اسلامي (نشر معناگرا)
در اين کتاب که خانم دکتر يزدخواستي و يک به همراه دکتر مسلمان معنا و مفهوم حجاب را در هستي اجتماعي با زير مجموعه فرهنگ هاي مختلف شناسايي کرده اند و سپس ردپاي حجاب را در اديان توحيدي شناسائي کردهاند و نهايتاً در ابعاد عرفاني و معرفتي به تبين موضوع پرداخته اند. اين کتاب در دو بخش اصلي تدوين يافته است. بخش اول رويکردي چند بعدي به حجاب را مطرح مي کند و پيوند حجاب با ابعاد عرفاني مسيحيت و اسلام را با تکيه بر کتاب مقدس و قرآن کريم تبيين مي نمايد و مفهوم حجاب ، ريشه هاي نمادين و حتي ريشه هاي اسطوره اي پديده حجاب مورد بررسي قرار گرفته است. ……
امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب با تأکيد بر چالش ها و راهکارهاي قابل ارائه به صورت تخصصي در هيچ يک از منابع مذکور تحقيق نشده است، ارائه مطالب با تأکيد بر چگونگي امر و نهي در اين زمينه با توجه به چالش ها ي پيش روي آن نيازمند نگاه علمي تر و همه جانبه است، تا امکان ارائه راهکارهاي متناسب با جامعه سالم محقق شود.

جدول (1-1) مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه
نام مؤلف
محتواي مطرح شده
مفاهيم نظري
موضوع

محمد رضا اشرفي
روش هاي امر به معروف و نهي از منکر
ارائه الگوي حجاب و تربيت خانواده راهکار هي مقابله با کم حجابي است.
امر به معروف
و نهي از منکر
مهدي بخت آور
امر به معروف و نهي از منکر
شرايط و مراتب
امر به معروف
و نهي از منکر
آيت ا.. محمد بهشتي
بايد ها و نبايد ها
مراتب شناخت معروف و منکر ، پرسش هاي زمان
امر به معروف
و نهي از منکر
عبدالحسين رضاعي
امر به معروف و نهي از منکر در ترازوي تاريخ
روش هاي امر به معروف و نهي از منکر
امر به معروف
و نهي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، کاهش استرس، آموزش مهارت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، سلامت روان، پرستاران شاغل