پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه راهکارهاي لازم قدمي هرچند کوچک در اين زمينه بردارد. اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است؛ فصل اول آن شامل کليات طرح تحقيق است، در فصل دوم که مباني نظري پژوهش مي باشد به توضيح و تبيين امر به معروف و نهي از منکر، حجاب و عوامل مؤثر بر امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته است و به صورت مختصر آسيب هايي که در ضمن مصاحبه ها توسط پاسخگويان بيان شده اند مطرح شده است، در فصل سوم که فصل روش شناسي پژوهش است توضيحات لازم در اين حيطه بيان شده است و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفته است وبه ارائه آمار کيفي و استباطي در اين زمينه پرداخته شده است و در فصل پنجم نتايج و پيشنهادات کاربردي مطرح شده است.

فصل اول
کليات طرح تحقيق

1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي:
مسئله پژوهش چگونگي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب در جامعه و شناسايي آسيب هاي احتمالي مي باشد .
دغدغه ذهن هر مسلمان متعهدى، راهنمايى بشر و نوع انسان‏ها به سوى رستگارى و سعادت است، اين وظيفه به ويژه در جوامع انساني در قالب امر به معروف و نهي از منکر تحقق مي يابد؛ که اين خود از اهمّ فرايض اسلامي و واجبات ديني به شمار رفته، و مورد تأکيد شارع مقدس هم قرار گرفته است؛ ” وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر… “(توبه/71) (مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند…. )و نيز امير مؤمنان در اين باره مي فرمايند: ” همه كارهاي نيك و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهي از منكر چون دميدني است به درياي پرموج پهناور و همانا امر به معروف و نهي از منكر نه اجلي را نزديك كنند و نه از مقدار روزي بكاهند و از تمامي ارزشها برتر، شعار عدالتخواهي است روياروي حاكمي ستمگر” (نهج‌البلاغه، حكمت374). اين مهّم ضمن حفظ سلامت و سعادت فردي، امنيت عمومي جامعه اسلامي را نيز تأمين مي کند؛ پيامبر (ص) مي فرمايند: امر به معروف كنيد تا محفوظ بمانيد. نهى از منكر كنيد تا يارى شويد(ديلمى: 18) .
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حاکميت نظام اسلامي اين فريضه به عنوان اصل هشتم قانون اساسي به تصويب رسيده در اين اصل آمده است: …. در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند، اين اصل مورد به رأي مردم گذاشته شد و به تأييد رهبري نظام رسيد.
امر به معروف و نهي از منکر نمونه اي از احکام عالي و ترقي بخش اسلام است و ضامن تحقق و اجراي احکام اسلامي است، فريضهي بزرگي است که فرائض ديگر به وسيله آن اقامه مي شوند؛ امام باقر (ع) مي فرمايند: امربه معروف ونهي ازمنكر ، راه انبياء روش صالحان است ، فريضه بزرگي است كه فرائض ديگر به وسيله آن اقامه مي شود وراه و روش انسان را مصون ازخطا وكسب وكار اورا حلال مي كند ، ستمها را جبران وزمين راآباد مي سازد ، به وسيله اين فريضه از دشمنان ، عدالت وانصاف خواسته مي شود وهمه امور استوار ودرمسير درست قرار گيرد؛ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ الْحَدِيث (عاملي، 1409 ، ج‏16: 119 ).
يکي از معروفات در اسلام، داشتن پوشش و حجاب است، که در اكثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاي جهان معمول بوده است، امّا با وجود سابقه ديرينه حضور اسلام در ايران و پايبندي ايرانيان به اين دين، اين مسئله دچار تغيير گرديد، عليرغم تمهيدات جدّي براي حل اين معضل، و امر و نهي در اين زمينه اين مهّم همچنان در حال چالش و مورد بحث است، لذا يکي از مسائل مهم فرهنگي جامعه امروز در ايران و دغدغه نظام اسلامي، وضعيت حجاب و چگونه مواجهه شدن با چالش هاي مربوط به آن است. به نظر مي رسد همچنان بايد تلاش هاي جدّي براي نهادينگي اين مسئله و قابليت ارائه آن به نظام جهاني صورت گيرد.
اهميت اين تحقيق از آن جهت است که؛ از يک سو حجاب اسلامي که در دين مبين اسلام مطرح شده است، و آيات و روايات متعدد در اين خصوص آمده، چنانچه نماد تکريم شخصيت زن مسلمان ، نشانه سلامت اخلاقي و تعالي معنوي جامعه اسلامي است و اينکه داشتن حجاب زنان در اجازه ورود آنان به جامعه و پويائي آن ها منتهي مي شود و نداشت آن به حريم و حرمت در زندگي خصوصي آنان صدمه وارد مي کند، با چالش ها و معضلاتي روبرو شده که نيازمند است بررسي شود، و از دگر سو اجرا کردن احکام قرآني در جامعه با توجه به جهاني شدن و رنگ باختن يا چند رنگ شدن مسائل ديني، در قالب امر به معروف و نهي از منکر ل در يک مسير چندگانه با چالش ها و معضلاتي روبرو شده، و نيازمند است بررسي شود. اين پژوهش بر اين است که اجراي اين فريضه و روش هاي امر به معروف و نهي از منکر در اين حوزه را تحليل نمايد و با بحث پيرامون موانع و چالش هاي موجود، راهکارهاي مناسب در اين زمينه با شيوه هايي معقول و مناسب در اجراي مطلوب اين دو فريضه ارائه نمايد.
بر اين اساس در اين پژوهش پس از تفسير و تبيين امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، بررسي روشهاي انجام شده در اين حوزه، نقاط ضعف و قوّت عملکردها؛ کام يابي ها و ناکامي ها بررسي مي گردد تا در نهايت زمينه هاي اثربخشي امر و نهي در حوزه حجاب به دست آيد. از اين رو جهت بررسي ميداني، با انتخاب جامعه آماري (کليه افراد در حال تحصيل دانشگاه اصفهان) ، به کنکاش در اين حوزه پرداخته شده است، از آنجا که مسئله حجاب به مسئله حساسي تبديل شده، و شبهات بسياري در مورد آن مطرح گرديده است، با بررسي چالش هاي کنوني و به حداقل رساندن آسيب هاي موجود در خصوص دعوت به اين معروف (حجاب) مي توان راهکارهايي مناسب در اين زمينه ارائه داد، و در پايان پيشنهادات نظري و توسعه اي براي طراحي سياست هاي جديد و ارائه الگوهاي اجرايي جهت سازمانهاي ذي ربط مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-2- کليد واژه ها:
امر به معروف و نهي از منکر4: امر: (مص.م) فرمودن؛ دستور دادن. (معين، 1371، ج2: 351) نهي: باز داشتن و منع کردن. (همان منبع: ج4: 4874) معروف: شناخته شده، مشهور، کار نيک، عمل خير. واجب شرعي.(همان منبع، ج3: 4230) آن که يا آنچه در نزد ديگران يا نزد همه شناخته شده است. (انوري، 1381، ج7: 7160) منکر: ناشناخته؛ زشت ناپسند. قول و فعلي که برخلاف رضاي خدا باشد. (معين 1371، ج4: 4406)؛ هرگونه عمل يا رفتار زشت، ناپسند و ناروا. (انوري، 1381، ج7: 7432) معروف يعني کاري که پسنديده و نيک شمرده مي شود منکر يعني کار زشت وناپسند، که مرجع آن عقل يا شرع يا عرف شناخته مي شود؛ و “المعروف” هو ما يعرف العقلاء و المتشرعة رجحانه في حسنه من دلالة العقل او الشرع، و “المنكر” ما أنكره و استشنعه العقلاء و المتشرعة لدلالة العقل أو الشرع على رداءته‏. (بلاغى نجفى، 1420 ، ج 1: 324) امر به معروف واداشتن به فرمان پذيري (نيکي) و نهي از منکر باز داشتن از کار گناه است؛ الامر بالمعروف و هو الحمل علي الطاعه قولاً أو فعلاً و النهي عن المنکر و هوالمنع عن المعاصي قولاً أو فعلاً. (شهيد ثاني، 1377: 135)
1. چالش5: (اِ) مسئله اي که بايد براي آن چاره انديشي شود. (انوري، 1381، ج3: 2281 و 2282)تأمل در كاربرد واژه چالش نشان مي‌دهد كه معاني زير از واژه مذكور مستفاد بوده است: مانع و مشكل، آسيب و آفت. ( پايگاه مجلات تخصصي نور، تأملي در مفهوم “چالش” واژه “چالش” در ادبيات اجتماعي- فرهنگي ايران، ذوعلم، علي، 1384: 36)
2. حجاب6:حجب: الحِجابُ: السِّتْرُ. حَجَبَ الشي‏ءَ يَحْجُبُه حَجْباً و حِجاباً و حَجَّبَه: سَترَه. (ابن منظور، 1414، ج‏1: 298) الحجاب: الستر. (مصطفوى، 1360 ، ج‏2: 166) الستر: ما يستر به، و جمعه ستور. (همان منبع، ج‏5: 48) الحجاب، اسم؛ ما حجبت به شيئا عن شي‏ء. ( فراهيدى، 1410 ، ج‏3: 86) در اين نوشتار مراد از حجاب، پوشش اسلامي است؛ حجاب اسلامي پوشش کامل براي پوشاندن بدن از چشم نامحرم است. (انوري، 1381، ج3: 2468)
3. راهکار7: شيوه و روش انجام دادن کاري. (انوري، 1381، ج4: 3572)

1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق
کار پژوهش پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز مي شود، به عبارتي پژوهش در بستري از آگاهي براي کشف مجهول انجام مي پذيرد. مطالعه کارها و پژوهش هاي ديگران در زمينه موضوع مورد نظر پژوهشگر به پژوهشگر کمک مي کند که نسبت به موضوع اشراف بيشتري پيدا کند. با مسائل و مشکلات مسير تحقيق آشنا شود و اقدام به تکرار و دوباره کاري نکند(حافظ نيا، 1383: 91-90) در رابطه با مطالعات و تحقيقاتي که در اين زمينه صورت گرفته بايد گفت که هم در رابطه با امر به معروف و نهي از منکر به صورت جداگانه کار شده است و هم در رابطه با مسئله حجاب ، در موضوع امر به معروف و نهي از منکر کارهاي بسياري صورت گرفته که در جاي خود کارهاي شايسته اي هستند مانند:
– اشرفي، دکتر محمدرضا، روش هاي کاربردي امر به معروف و نهي از منکر، تهران: پيام آزادي
در اين کتاب موضوعات مورد بحث مختلفي انتخاب و محور بحث قرار گرفته است كه سه مورد آن‌ها ي مقوله‌هاي که از مسائل ارزشمندي است كه اصطلاحا آن‌ها “معروف” ناميده مي شوند بقيه موارد كه شامل چهل و دو موضوع مي‌باشد، از زمره منكرات محسوب مي‌شوند. اين موضوعات به ترتيب الفبايي تنظيم شده است ودر هر موضوعي زمينه‌هاي روانشناختي و جامعه شناختي تكوين آن پديده مطرح شده است و راهكارها كه غالباً شامل پيشنهادهاي عملي و كاربردي است نيز مطرح شده است، يکي از منکرات که در اين کتاب از آن نام برده شده است پديده اي است که از آن تحت عنوان بد حجابي نام برده شده است که به زمينه‌هاي روانشناختي و جامعه شناختي ايجاد اين پديده اشاره شده است و به عنوان راهکار هاي براي مقابله با اين پديده بيشتر برموضوع ارائه الگوي حجاب و تربيت خانواده تأکيد شده است .
– بخت آور، مهدي(بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر، قم: عروج
در اين کتاب از مباحثي کلي در حيطه ي امر به معروف و نهي از منکر، همچون امر به معروف و نهي از منکر در قرآن و روايات، وجوب عقلي و کفايي اين دو فريضه و اهميت، شرايط ، مراتب و جايگاه اجتماعي امر به معروف و نهي از منکر بحث شده و در پايان رفتارهاي عملي امام (ره) جهت تبيين بهتر اين دو فريضه بيان شده است، با تلاش نويسنده اين کتاب در حوزه امر و نهي کتابي موفق مي باشد اما در زمينه امر به حجاب و نهي از کم حجابي به طور خاص فعاليتي محسوب نمي شود.
– جوادي نيا، حسين(بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر در آثار استاد شهيد آيت الله مطهري (ره)، تهران: صدرا
در نوشته حاضر مطالبي که استاد شهيد مرتضي مطهري در سخنراني ها و تأليفات خود در تبيين و احياي اين اصل مهم را بيان نموده، را تهيه و تنظيم نموده اند.
– حسيني بهشتي ، آيت الله دکتر سيدمحمد (1388)، بايدها و نبايدها ؛ امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن، بقعه
اين کتاب دربرگيرنده ي سلسله مباحث آيت الله شهيد دکتر بهشتي است که بين سال هاي سالهاي 1349 تا 1355 در جلسات تفسير قرآني ايراد گرديده است. دکتر بهشتي در اين جلسات به تفسير و توضيح آيات 102 تا 110 سوره آل عمران و مبحث بسيار ارزنده و در عين حال به فراموشي سپرده شده ي امر به معروف و نهي از منکر مي پرداخت. از جمله مباحث مطرح شده مراتب شناخت معروف و منکر است. دکتر بهشتي براي اين شناخت مراحلي برشمرده است، مباحث اين کتاب مملو از برداشت هاي اصولي، همه سو نگر و نظام مندي است که درصدد پاسخ يابي به پرسشهاي زمانه از دين است. اين مجموعه شامل پانزده گفتار بوده که با وجود تلاش فراوان، بنياد نشر آثار و آنديشه هاي شهيد دکتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، کاهش استرس، آموزش مهارت