پایان نامه با کلمات کلیدی امام حسین، امام سجاد، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

فرزندان امام حسن(عليه السلام)

ازدواج نوادگان امام حسن(علیه السلام)

جدول فرزندان امام حسن(عليه السلام) به همراه نام مادر و همسران
نام
مادر
همسر
فرزندان
زیدی بن‌‌‌حسن
ام بشیر بنت مسعود عقبه‌بن عمرو بن‌نعلبه الخزرجی
1ـ ام کلثوم دختر حسین بن‌اثرم، قاسم فرزندش حسن
2ـ لبابة، نفیسه

حسن بن‌حسن
(حسن مثنی)
خوله بنت منظور فزاریه
فاطمه بنت الحسین
رصله بنت سعید بن‌زید بن‌عمرو بن‌نقفیل
عبدالله، ابراهیم، حسن مثلث
محمد، زینب
ام الحسین
(به نقلی ام الحسن)
ام بشیر مسعود عقبه بن‌عمرو بن‌ثعلبه
عبدالله بن‌زبیر

حسن، حسین، طلحه، ابوبکر، فاطمه
ام اسحاق بنت طلعة بن‌عبیدالله

ام اسحاق بعد از امام حسن با امام حسین و پس با عبدالله بن‌محمد بن‌عبدالرحمن بن‌ابوبکر (ابن ابی‌عتیق) ازدواج کرد و دختری به نام آمنه برایش آورده است. (ابن سعد، ج3، ص152، بخش اول)
ام سلمه
ام ولد
عمرو بن‌منذر بن‌زبیر بن‌عوام
که صاحب فرزندی نشد و ابن‌عنبه با عمر بن‌زین‌العابدین ازداج کرد
رقیه

عمرو بن‌منذر بن‌زهر العوام
ابن عنبه، ص64
حسین بن‌الاثرم
ام اسحق بنت طلعه
(بلاذری، ج3، ص73)

خدیجه
ام عبدالله عرو
خوله دختر منظور فزاریه
زین‌العابدین
محمدباقر، حسن، حسین، عبدالله الباهر
قاسم
خوله

عبدالله
خوله

عبدالرحمن
ام ولد

بدون فرزند از دنیا رفت

جدول نوادگان امام حسن(عليه السلام) به همراه نام پدر و همسران
نام
همسر
نام پدر
توضیحات
حسن مثلث
زینب دختر عبدالله بن‌حسن مثنی
حسن بن‌علی

عبدالله محض
هند بنت ابن‌عبیده بن‌عبدالله بن‌زمعة، نوه‌ی طلحه
حسن بن‌علی

داوود بن‌حسن
ام کلثوم دختر امام سجاد

فاطمه
معاویة بن‌عبدالله بن‌جعفر‌بن ابی‌طالب
حسن بن‌حسن
جهره، ص42، حسن، صالح زید
زینب
ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
حسن بن‌حسن
جهره، ص42
ابراهیم

محمد

حسن بن‌حسن

زینب
ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
حسن بن‌حسن
در جهره آمده که همسر معاویه بن‌مروان بن‌حکم و مادر ولید بن‌معاویه بوده است.
ام کلثوم
محمد بن‌علی بن‌حسین
حسن بن‌حسن

جعفر
ملیکه دختر داوود بن‌حسن مثنی، الفخر رازی، ‌ص50
حسن بن‌حسن

عبدالله

حسن بن‌حسن

خدیجه
اسماعیل بن‌عبدالملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیه
حسین بن‌حسن

حَماده
اسماعیل بن‌عبدالملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیه
حسن بن‌حسن
پس از دختر عمویش خدیجه با اسماعیل ازدواج کرد.
ملیکه
جعفر بن‌المصعب بن‌الزبیر
حسن بن‌حسن

ام القاسم
1ـ مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان
2ـ علی بن‌الحسین
حسن بن‌حسن

فصل چهارم:
روابط سببی امام حسین (عليه السلام)
و فرزندانش با خاندان خلفا

گفتار اول: همسران امام حسین(عليه السلام)
درباره نام همسران امام حسین در منابع اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود بعضی از منابع مادر علی اکبر را لیلی293 نوه‌ی عمه یزید و بعضی دیگر آمنه نام برده‌اند.294 مادر جعفر را ابن‌سعد، 295، قضاعیه و بلاذری ام ولد دانسته است296، درباره‌ی تعداد همسران امام حسین(عليه السلام) اختلاف زیادی در منابع نیست.
1ـ شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی و مادر زین‌العابدین بود.297 که گویا هنگام ولادت امام سجاد(عليه السلام) از دنیا رفت.
2ـ لیلی دخترا بان مرة بن‌عروة بن‌الثقفی، تراجم النساء 298و مادر علی اکبر که در کربلا شهید شد مادر لیلی میمونه دختر ابی‌سفیان بن‌حرب بود به همین جهت مردم اهل شام برای او امان خواستند، اما علی اکبر قرابت خودش به رسول الله را محق تر به قرابت با یزید بن‌معاویه می‌دانست.299
3- ام اسحاق دختر طلحة بن‌عبیدالله بن‌التیمیه و مادر ام الحسن بود که ابتدا همسر امام حسن و
بنابر سفارش آن بزرگوار، امام حسین با ام اسحاق ازدواج کرد.300 این خانم بعد از شهادت امام حسین(عليه السلام) نیز زنده بود و همسر دیگری اختیار کرد.
4ـ رباب دختر امری القیس بن‌عدی و مادر عبدالله الرضیع بن‌الحسین و سکینه دختر امام حسین(عليه السلام) بود.301 وی بعد از شهادت امام حسین(عليه السلام) زنده بود و همسر فرد دیگری نشد
. و در آن راه همه‌ی اموال خود را می‌بخشم و کسی را حق سرزنش نیست و اگر سرزنش کنندگانی باشند تا هنگامی که زنده‌ام فرمان برنده آنان نیستم مگر آن‌که خاک مرا در دل خود نهان سازد. امام حسین(عليه السلام) درباره‌ی رباب و سکینه چنین فرمودند خانه‌ای که رباب و سکینه در آن ساکن باشند دوست دارم. (ترجمه ابن‌سعد، ج5، ص52)
5ـ برخی منابع از همسر دیگری با پسوند قبیله‌ای القضاعیه یاد کرده ولی نام او را نیاورده‌اندوی. مادر جعفر بن‌حسین بود. جعفر در زمان حیات پدرش درگذشت و فرزندی از او باقی نماند.302
در مورد این‌که همسران امام حسین(عليه السلام) در کربلا بودند یا نه برخی از مورخان نوشته‌اند تنها رباب در کربلا حضور داشت او به همراه دیگر زنان و فرزندان به کوفه و سپس به شام به‌عنوان اسیر برده شد و بعداً به همراه کاروان به مدینه بازگشتند پس از شهادت امام حسین(عليه السلام) بزرگان مدینه از او خواستگاری کردند رباب در پاسخ آنان فرمود: «بعد از این‌که افتخار وصلت با خاندان پیامبر نصیبم شد با فرد دیگری وصلت نخواهم کرد.» در مدینه یک‌سال عزاداری کرد و در این مدت روزها زیر سقفی نمی‌رفت و مدام در مظلومیت حسین(عليه السلام) می‌گریست تا جان به جان آفرین تسلیم کرد.303
درباره شهربانو افسانه‌ها نقل شده است از جمله آن‌که پس از عاشورا از دست دشمن فرار کرد و چون دشمن در تعقیب او بود در بین راه به کوه معروف بی‌بی شهربانو رسید و کوه شکافته شد و او را در خود جای داد. کسانی که نام یکی از همسران امام حسین(عليه السلام) را شهربانو دختر یزدگرد ثبت کرده‌اند اذعان دارند که شهربانو پس از تولد امام سجاد(عليه السلام) با فاصله اندکی از دنیا رفت.304
از ازدواج امام حسین(عليه السلام) با خاندان خلفا با همه‌ی تلاشی که انجام گرفت گزارش به‌دست نیامد.

گفتار دوم: فرزندان امام حسین(عليه السلام)
ازدواج پسران امام حسين (عليه السلام) با خاندان خلفا
درباره‌ی تعداد فرزندان امام در منابع اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود امام بیش‌تر منابع چهار پسر به نام‌های 1ـ علی اکبر مادرش لیلی الثقفیه، 2ـ زین‌العابدین مادرش شهربانو، 3ـ عبدالله، 4ـ ابوبکر یا جعفر و دو دختر به نام سکینه و فاطمه برای امام ذکر کرده‌اند.305 بعضی از فرزندان امام حسین(عليه السلام) در واقعه کربلا به همران پدرشان شهید شدند و بقیه هم در زمان حیات امام حسین(عليه السلام)
از دنیا رفتند306 ابوبکر را که دیگران اسم او را جعفر دانسته‌اند قبل از پدر و در کودکی درگذشته
است.307 علی اکبر و عبدالله که همراه پدر خود را در کربلا شهید شدند و از علی اکبر فرزندی باقی نماند308 حضرت علی اکبر مادرش لیلی یا آمنه و مادر لیلی، میمونه دختر ابوسفیان بن‌حرب بن‌امیه بود مردی از اهل عراق علی اکبر را به امان داد ن دعوت کرد. و به او گفت همانا تو به امیرالمؤمنین یزید‌بن معاویه قرابت و نزدیکی داری و می‌خواهم به تو امان بدهم و علی اکبر جواب داد قرابت و نزدیکی من به رسول الله بیش‌تر است و از این جهت من محق‌تر هستم به امام و این اشعار را سر داد أنا علی بن‌الحسین بن‌علی أنا بیت الله! اولی با النبی من ثمر و نسبت به ابن‌الدعی.309 و همه بر این اتفاق دارند که نسل امام حسین(عليه السلام) فقط از طریق امام زین‌العابدین(عليه السلام) ادامه یافته است.310
امام حسین(عليه السلام) در تاریخ به کمی فرزند معروف بوده‌اند اما کسانی مانند میرزا حبیب الله کاشانی شمار پسران حضرت را سیزده تن به نام‌های علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، محمد جعفر، قاسم، عبدالله، محسن، ابراهیم، حمزه، عمر ـ زید عمران دانسته است و تعدا دختران حضرت را هشت فرزند می‌داند به نام‌های فاطمه کبری، فاطمه صغری زبیده، زینب، سکینه، ام‌کلثوم، صفیه و دختری که در شام از بین می‌رود وی بر این باور است که این چندگانگی تنها در اسم آن‌ها بوده و بیش‌تر آنان همسر شریک کردند زیرا امام حسین در تاریخ به کمی فرزند معروف بوده‌اند پس ممکن است بعضی اولاد ایشان دو اسم داشته باشند یا حتی نام نوه‌های ایشان نیز در ردیف فرندان‌شان قرار گرفته باشد و یا به دلیل سرپرستی بعضی از شیعیان بنی‌هاشم مانند فرزندان امام مجتبی(عليه السلام) به اشتباه نام آنان نیز در شمار فرزندان ایشان دانسته شده باشد.311
علی بن‌عیسی اربلی نویسنده معروف کشف الغمه فی معرفة الائمه می‌نویسد امام حسین(عليه السلام) شش پسر و چهار دختر داشت با این حال هنگام بر شمردن دختران حضرت نام سه نفر، زینب، سکینه، فاطمه را می‌برد و از نفر چهارم سخنی به میان نمی‌آورد. 312
علامه حائری در کتاب معالی السبطین می‌نویسد برخی مانند محمد‌ بن‌طلحة مشافعی(از علماء اهل تسنن) می‌نویسد امام حسین(عليه السلام) ده فرزند داشته که عبارت از شش پسر و چهار دختر بود دختران آن حضرت سکینه، فاطمه صغری، فاطمه کبری و رقیه بوده‌اند آن‌گاه درباره رقیه می‌نویسد پنج یا هفت ساله بود که در شام درگذشت و مادرش شاه زنان یزدگرد است.313
ذکر نشدن نام رقیه در کتاب‌هایی مانند ارشاد شیخ مفید، اعلام الوری، کشف الغمه و دلایل الامامة نمی‌تواند دلیل بر نبودن چنین شخصیتی در تاریخ باشد و در صورت وجود این شخصیت به‌طور قطع این فرد در کودکی در شام از دنیا رفته است بعضی فاطمه صغری را همان رقیه دانسته‌اند که در خرابه‌های شام از دنیا رفت.
بیشتر منابع از چهار پسر و دو دختر برای امام حسین(عليه السلام) نام برده‌اند.
1ـ علی اکبر که در کربلا شهید شد.
2ـ علی اصغر که همان زین‌العابدین است و به علت بیماری از فاجعه‌ی کربلا جان سالم بدر برد.
3ـ عبدالله
4ـ ابوبکر و یا جعفر که در کربلا کشته شدند و دو دختر به نام سکینه و فاطمه.
نسل امام حسین از حضرت سجاد ادامه پیدا کرد و گزارشی از ازدواج پسران امام حسین(عليه السلام) با خاندان خلفا به‌دست نیامد
در اینکه علی اکبر فرزند داشته است یا نه دو قول وجود دارد:314
مرحوم علوى به صراحت گفته است كه على اكبر فرزندى از خود به جاى نگذاشت.
او مى‏گويد: اين را چندين تن از بزرگان ما نقل كرده‏اند؛ و حسام الدين در حدائق الورديه گفته است كه او فرزند داشته است.
ما به قول دوم را قبول داريم و گواه آن، مطلبى است كه ابو حمزه ثمالى از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند كه حضرت به وى فرمود: «صورتت را بر قبر بگذار و بگو اى ابالحسن درود خداوند بر تو باد!»
هر چند احتمال دارد كه كنيه براى تفأل زدن به فرزند نيكو باشد، همين طور هم احتمال دارد كه به صورت حقيقى صادر شده و ايشان پسرى به نام حسن داشته است.
روايت أحمد بن‌أبى نصر بزنطى حاكى از آن است كه آن حضرت با يكى از كنيزانش ازدواج كرد و از او فرزندى داشت. وى به امام رضا (عليه السلام) عرض كرد: آيا مرد مى‏تواند با زنى و با امّ ولد پدر آن زن ازدواج كند؟
فرمود: منعى ندارد. احمد گفت: شنيده‏ام كه على بن‌الحسين، سجاد (عليه السلام)، با دختر حسن بن‌على و ام ولد پدر او ازدواج كرد، آيا اين خبر درست است؟ فرمود: چنين نيست، بلكه او با دختر امام حسن (عليه السلام) و ام ولد على بن‌الحسين [على‏اكبر] كه نزد شما كشته شد ازدواج كرد.
روشن است كه به كنيز هنگامى امّ ولد گفته مى‏شود كه براى آقايش فرزند آورده باشد.
بنابراين، اين روايت به صراحت بيان مى‏دارد كه على اكبر كنيزى داشت كه از او صاحب فرزند شده بود.
حضرت زین‌العابدین نیز با ام‌عبدالله دختر امام حسن(عليه السلام) کرد و صاحب فرزندانی به نام‌های محمد‌باقر، حسن، حسین، عبدالله الباهر شد.315
ازدواج دختران امام حسین(عليه السلام) با خاندان خلفا
منابع از دو دختر به نام سکینه و فاطمه برای امام حسین(عليه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امام حسین، زین العابدین، سن ازدواج Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام حسین، ازدواج مجدد، منابع تاریخی، منابع معتبر