پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، میراث فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تصاویر ماهواره ای

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانهای مرتبط با کلیه ی جاذبه های گردشگری و تاسیسات اقامتی تفریحی می باشد. در واقع این افراد به عنوان نماینده ی این تشکیلات می باشند. (در این زمینه از سازمان میراث فرهنگی شهرستان کاشان”کارشناسان قسمت مرمت و احیا،مدیریت سازمان وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات”، از شهرداری کاشان”کارشناسان قسمت GIS و تولید نقشه، قسمت آمار و اطلاعات”و ازسازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان اصفهان”کارشناسان امور هتلداری و اقامتی –پذیرایی استان، قسمت کتابخانه، قسمت کنترل طرح ها وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات “انتخاب شدند.)

3-6 ابزارهاي اندازه گيري (روشهاي گردآوري داده ها)
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های زیر استفاده شده است:
1-استفاده از اسناد و مدارک موجود (نقشه ی راهنمای گردشگری 950000/1استان اصفهان،نقشه ی 950000/1 راههای استان اصفهان ، نقشه ی سیاحتی20000/1 کاشان، عکس های هوایی شهر کاشان،سی دی معرفی آثارفرهنگی و جاذبه های گردشگری شهرستان کاشان وابسته به سازمان میراث فرهنگی کاشان”سی دی میراث کویر” )
2-مصاحبه با صاحب نظران ، مدیران و کارشناسان گردشگری (در این زمینه به سازمان میراث فرهنگی شهرستان کاشان”کارشناسان قسمت مرمت و احیا،مدیریت سازمان وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات”، شهرداری کاشان”کارشناسان قسمت GIS و تولید نقشه، قسمت آمار و اطلاعات”و سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان اصفهان”کارشناسان امور هتلداری و اقامتی –پذیرایی استان، قسمت کتابخانه، قسمت کنترل طرح ها وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات “) مراجعه شد.
3-مطالعه و بررسی کتابخانه ای (استفاده از اطلاعات موجود)
4-گردآوری از طریق رایانه و اینترنت (سایت های مربوطه در زیر معرفی شدند: )
– http://www.isfahanportal.ir/web/tourism/359 در این سایت،اطلاعات گردشگری استان اصفهان، از جمله مشخصات مکانهای اقامتی تفریحی شهرستان کاشان،لیست برگزیده ای از جاذبه های گردشگری این شهرستان و یک سری از نقشه ها موجود بود.
– http://www.ostan-es.ir در این سایت یک سری از اطلاعات آماری و اعداد و ارقام مورد نیاز جهت تعیین حجم نمونه و شاخص سازی مدلها در دسترس بود.
– http://www.amar.org.ir در این سایت از سالنامه ی آماری استان اصفهان استفاده شد.این قسمت نیز،شامل یک سری از اطلاعات آماری و اعداد و ارقام مورد نیاز جهت تعیین حجم نمونه و شاخص سازی مدلها بود.
– http://www.kashancht.ir/tourism در این سایت در قسمت گردشگری یک سری اطلاعات ونقشه های مربوط به مشخصات جغرافیایی،تاریخی فرهنگی،طبیعی و خصوصیات راهها بدست آمد.

3-7 تعيين روش هاي برداشت داده ـ نقشه
در محیط GIS،پایگاه داده ای متشکل از دو نوع داده می باشد که عبارتند از: داده های فضایی یا جغرافیایی و داده های غیرفضایی یا خصیصه ای. داده های مکانی یا جغرافیایی داده هایی هستند که دارای مختصات X,Y بر روی زمین می باشند. در این تحقیق،داده های فضایی عبارتند از :شبکه های ارتباطی اعم از اتوبان،بزرگراه،راه اصلی،راه فرعی و…مکانهای گردشگری تاریخی فرهنگی اعم از خانه های تاریخی،مدرسه ها و حمام های تاریخی،آثار باستانی نظیر تپه ها و غارهاو… مکانهای گردشگری طبیعی نظیر کوه و چشمه و باغ گل محمدی و… مکانهای گردشگری مذهبی شامل بقعه های قدیمی و امامزاده ها و مساجد. مکانهای گردشگری تفریحی شامل پارکها،فضای سبز،باغ پرندگان و…و بالاخره تاسیسات اقامتی شامل هتلها و رستورانهاو…مشخصات مربوط به داده های فضایی می باشند، که در پایگاه داده ای GIS وارد می شوند.
در این تحقیق داده های غیر فضایی عبارتند از:نام آثارگردشگری بر حسب نوع تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی. مکان این گردشگاهها بر حسب چهار بخش تقسیم شده و تعدادگردشگاهها به تفکیک نوع.
برای گرد آوری داده های فضایی روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
1. استفاده از نقشه های رقومی موجود
2. استفاده از عکس های هوایی،فضایی و تصاویر ماهواره ای
3. استفاده از سیستم تعیین مو قعیت جهانی(GPS)
4. استفاده از نقشه های کاغذی
5. نقشه برداری زمینی
6. مشاهدات میدانی
در این تحقیق، برای گردآوری داده های فضایی،از موارد 1،2،4 و 6 استفاده شده است.از نقشه های کاغذی که در این تحقیق استفاده شدند. نقشه ی راهنمای گردشگری 950000/1استان اصفهان،نقشه ی 950000/1 راههای استان اصفهان ، نقشه ی سیاحتی20000/1 کاشان، نقشه ی شهرستان کاشان بود.همچنین ازعکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای نیز استفاده شد که در این مورد می توان به طور نمونه به عکس های هوایی شهر کاشان اشاره کرد که در مکان یابی ابنیه ارزشمند و تاریخی آن سهم بسزایی داشت.
برای انجام این تحقیق از اطلاعات رقومی موجود نیز ،استفاده گردید.اطلاعات رقومی شامل شبکه های ارتباطی،توپوگرافی،آبراهه ها،سکونت گاهها و تقسیمات سیاسی شهرستان بود ، که از روی این لایه ها و با توجه به نقشه های نامبرده ی فوق،همچنین به کمک یک سری مشاهدات میدانی،مکانهای گردشگری بر حسب نوع تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی لایه بندی شدند و بر حسب نوع عارضه، با نقطه، خط یا پلیگون وارد پایگاه اطلاعاتی شدند.
داده های غیر فضایی نیز، از منابع زیر گردآوری می شوند:
1. استفاده از اسناد،مدارک و آمارهای موجود یعنی از طریق روش کتابخانه ای و مراجعه به مراکز دولتی (از جمله این مراکز می توان به سازمان راه و شهرسازی استان اصفهان،سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، استانداری اصفهان،شهرداری کاشان و میراث فرهنگی کاشان اشاره کرد.)
2. از طریق مشاهده ی میدانی و مصاحبه و یا از طریق پرسشنامه(به پیوست شماره ی 1 مراجعه شود.)

3-8 طرح پژوهش ـ روش (هاي) تجزيه و تحليل داده ها (چگونگي پاسخ به پرسشها و آزمايش فرضيه ها)
در این تحقیق ابتدا اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده،وارد کامپیوتر شدند .
برای ورود اطلاعات به کامپیوتر، بر حسب نوع و فرمت اطلاعات، از چند روش استفاده شد.
1) یک سری از اطلاعات نظیر شبکه های ارتباطی و راهها، توپوگرافی، آبراهه ها و… که فایل آنها به صورت فرمت Auto cad و قسمتی از اطلاعات آنها نیز به صورت فرمت های جدول(Vegtype)، در دسترس بود، مستقیما از طریق ابزار Add data به محیط Arc Map وارد شدند و سیستم تصویر برای آنها تعریف شد.41
2) دسته ی دوم از اطلاعات ، از طریق نقشه های کاغذی و عکس های هوایی و تصاویر اسکن شده ، در دسترس بودند که غالب این موارد در برگیرنده ی عوارض و جاذبه های گردشگری در سطح شهرستان کاشان بودند.برای استفاده از این اطلاعات، نیاز به رقومی نمودن داده ها(digitizing)42 و زمین مرجع نمودن آنها(Georeferencing43)داشتیم. عملیات Georeferencing برای انجام هر پروژه ی GIS ضروری می باشد و در حقیقت عملیات و پردازش های بعدی که روی تصاویر صورت می پذیرد، به این عمل بستگی دارد.
(مراحل کلی عملیات Georeferencing در قسمت پیوست شماره ی (و) قابل مشاهده است.)
پس از ورود اطلاعات اولیه به کامپیوتر،مکانهای گردشگری شهرستان کاشان، بر اساس نقشه ها ،عکس ها ،تصاویر ماهواره ای و…شناسایی و تعیین مکان شدند و براساس سه عارضه ی نقطه،خط(پلی لاین) یا پلیگون و بر اساس، نوع جاذبه مانند تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی لایه بندی شدند.لایه های اطلاعاتی مختلف، در بانک اطلاعاتی GISذخیره سازی شدند. در واقع بانک اطلاعاتی تکمیل شد.
در مرحله ی بعدی، مدیریت داده ها یا آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل صورت می گیرد. این مرحله شامل ساخت توپولوژی، ویرایش داده ها، تعیین مختصات زمینی و تعریف سیستم تصویر برای نقشه ها می باشد. برای این نقشه ها سیستم تصویر UTM تعریف گردید و از آنجایی که کاشان در تقسیم بندی کره ی زمین با استفاده از این سیستم در زون 39 شمالی واقع است، ZON 39 N برای نقشه ها تعریف گردید.در مرحله ی تعیین مختصات زمینی، مختصات نقاط کنترل بر روی نقشه یا همان تیک ها که مختصات صفحه ای می باشند به مختصات جغرافیایی تبدیل گردیدند و بعد سیستم تصویر برای نقشه ها تعریف گردید.بعد از خطا گیری نقشه ها مجددا توپولوژی برای داده ها تعریف گردید.برای عوارض خطی که شامل شبکه های ارتباطی،رود خانه ها ، بازار بودند توپولوژی قوس گره تعریف گردید و برای لایه گردشگری طبیعی نیز توپو لوژی از نوع پلیگونی تعریف گردید و برای لایه های نقطه ای از قبیل مذهبی، تاریخی-فرهنگی،تفریحی و اقامتی نیز توپولوژی نقطه ای تعریف گردید. اطلاعات مکانی و غیر مکانی ترکیب شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط GIS و تحلیل شبکه انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط شبکه مستلزم ساخت مدل شبکه می باشد، یعنی بعد از اینکه مدل شبکه پیاده گردید، وضعیت موجود منطقه و شبکه های ارتباطی و راهها بررسی شده و شبکه ی بهینه ای از این ارتباطات و پیوندها مشخص می شود. در مرحله ی اول برای شناسایی محورهای جاذب گردشگری هر بخش از شهرستان، با استفاده از سه نقشه ی توصیفی بر اساس سه عارضه ی نقطه،خط و پلیگون به تحلیل وضعیت موجود منطقه پرداختیم و در مرحله بعد با استفاده از نقشه های تفکیک شده بر اساس فعالیت های گردشگری،روند شناسایی و تحلیل را ادامه دادیم.
پس از بررسی نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری در مرحله ی قبل، این بار به تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی،طبیعی و فرهنگی می پردازیم.در این مرحله با توجه به جداول اطلاعاتی که از طول و نوع راههای شهرستان کاشان بدست آوردیم، همچنین به کمک نقشه های وضع موجود ارتباطات شهرستان کاشان، نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها را مشخص می نماییم.
پس از آن، با استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود درمحیط Gis کار تحلیل را ادامه می دهیم.
به منظور استفاده از برنامه ی جانبی Utility Network Analyst و تحلیل های شبکه باید در محیط Arc Map شبکه ی Geometric Network را در محیط نرم افزاری Arc catalog ایجاد کرد. برای این منظور باید عوارض درون یک data set شکل گیرند.در این مرحله عوارضی را که مایلیم در شبکه نقش ایفا کنند انتخاب می نماییم. لازم به تذکر است که یک شبکه قبل از ایجاد Geometric Network می بایست Clean شود و کلیه ی خطاهای گرافیکی نظیر Over lap، Overshoot، Gap و…رفع گردد. بعد از آن با استفاده از منوی Customize͢ toolbar برنامه ی Utility Network Analyst را فرا می خوانیم. در ادامه حتما باید منابع و مصرف کننده ها،(به عبارتی مرکز گردشگاهها به عنوان منبع و سایر گردشگاهها به عنوان مصرف کننده) مشخص شوند ، برای این منظور از روش تعیین مرکز جاذبه استفاده می کنیم.44
روشهای تحلیلی که در مراحل بعد استفاده می شوند شامل تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی، مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی ،مدل اثر متقابل فضایی و عملیات همپوشی لایه ها و مدلسازی هندسی شبکه می باشند. الگوریتم مراحل فوق به صورت صفحه بعد نمایش داده می شود.
با جمع بندی نتایج حاصل از این تحلیل ها، سعی در تحقق اهداف و پاسخ به پرسش های اولیه داریم.

نمودار شماره ی 3-1: الگوریتم کلی روش (هاي) تجزيه و تحليل داده ها

3-9 نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل شبکه، یکی از عملکردهای اساسی GIS می باشد و در خیلی از زمینه ها از شبکه های حمل و نقل گرفته تا صنایع همگانی کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل مسائل و حل مشکلات مختلف در محیط GIS مستلزم مدلسازی دنیای واقعی در محیط GIS می باشد که یکی از این مدلها، مدل شبکه می باشد. توابع تحلیلی موجود در این مدل،بسیار متنوع می باشد و بسته به اهداف پژوهش و نیاز محقق به کار گرفته می شوند. در این پژوهش مدلهای جاذبه، عملیات همسایگی، تحلیل فاصله، مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی، مدل اثر متقابل فضایی و عملیات همپوشی لایه ها و مدلسازی هندسی شبکه، انتخاب شدند و دلایل به کارگیری آنها نیز توضیح داده شد و خلاصه ای از مراحل و روشهای گردآوری داده ها، روش های برداشت داده نقشه و نهایتا روش های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، پژوهش علمی، جامعه آماری، نفت و گاز Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، خدمات اقامتی، تامین کننده، صنایع دستی