پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، خدمات اقامتی، تامین کننده، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده شد. روند کامل تحلیل ها در فصل بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل چهار : يافته هاي پژوهش شناخت و تحليل (نمونه موردي)
4 -1 مقدمه
شهرستان کاشان بر سر شاهراه بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به شهر های جنوبی کشور ارتباط میدهد. نواحي شمال و شرق شهرستان كاشان را دشت كوير احاطه كرده، ولي وجود آبادي ها وشهرهايي چون قمصر، قهرود، جوشقان، نياسر، برزك و دهها آبادي خوش آب و هواي ديگر در دامنه ها و ارتفاعات كركس با مناظر زيباي طبيعي و آب و هواي ييلاقي و كوهستاني در انتظار گردشگران است.
علاوه بر این، تاريخچه فرهنگي و علي الخصوص سابقه تاريخي این شهرستان ، (مانند تپه هاي باستانی سیلک با قدمت بيش از 8000 سال ،منار زین الدین مربوط به تاریخ آل بویه، بازار مربوط به عهد صفوی و خانه های تاریخی قاجاریه ) آن را به عنوان یکی از قطبهای گردشگري تاریخی-فرهنگی فلات مركزي ايران مطرح كرده است. بنابراین،در این فصل، ابتدا با محاسبه ی ضریب مکانی ومقایسه ی شاخص های مربوط به گردشگری در سه سطح شهرستان کاشان، شهرستان اصفهان و استان اصفهان، اهمیت گردشگرپذیری شهرستان کاشان مشخص می شود. پس از آن با توصیف وضعیت شهرستان(مواردی از قبیل موقعیت جغرافیایی،تقسیمات سیاسی،ویژگیهای اقلیمی،موقعیت تاریخی-فرهنگی،تاسیسات زیرساختی و موقعیت ارتباطی) ،مراحل شناخت وضع موجود،تکمیل می شود.
در مرحله ی بعد، با شناسایی وبررسی وضعیت مکانی گردشگاهها ، موقعیت قرارگیری هر کدام از آنها در نقشه به صورت فایل GIS مشخص خواهد شد.
پس از شناسایی این گردشگاهها(در غالب نقاط و گره گاهها،خطوط و پلیگونها)لازم است، به تجزیه وتحلیل بین مکانهای گردشگری، با توجه به یکی از مدلهای گنجانده شده در فصل قبل پرداخت.
با توجه به اینکه مدلهای تجزیه و تحلیل فضایی و تحلیل شبکه در GIS گنجانده شده ، پیشرفت های موجود در GIS منجر به این شده ،که روز به روز از این تکنولوژی در زمینه ی تجزیه و تحلیل جغرافیایی و حل مسایل استفاده کنند. بالاخره پس از تکمیل مراحل تجزیه و تحلیل، نتایج فرعی پژوهش عنوان می شود.

4-2 تعیین شاخص های گردشگری شهرستان کاشان :
شهرستان کاشان دومین کانون جمعیتی، فرهنگی و صنعتی در استان اصفهان، پس از شهر اصفهان است و در سطح کشور نیز از لحاظ صنعتی، فرهنگی و توریستی دارای جایگاه مهمی است.45 برای درک اهمیت جایگاه گردشگری شهرستان کاشان، معیارهای جدول زیر در نظر گرفته شد وشهرستان کاشان با استان اصفهان مقایسه گردید، تا شاخص های معنی داری ایجاد شود.برای ساخت شاخص از ضریب مکانی LQ استفاده کردیم.

جدول شماره ی 4-1 مشخصات گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان

محدوده
تعداد گردشگران ورودی
میزان رضایت گردشگران از کم و کیف زیرساخت
تعداد کلی جاذبه های طبیعی
برد جاذبه ی ملی و فراملی
جاذبه های تاریخی و فرهنگی
تعداد اماکن متبرکه ی اسلامی46
مناطق نمونه ی گردشگری
استان اصفهان
254078
A
165
11
139
739
56
شهرستان اصفهان
165162
A
21
1
22
176
11
شهرستان کاشان
4094
A
21
1
15
128
7
شاخص = LQ = (شهرستان کاشان / استان اصفهان)
0.016
1
0.127
0.091
0.108
0.173
0.125
(سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان،1388)
اطلاعات فوق از پرسشنامه ی مربوط به مسافران نوروزی سال 1388 اخذ شده است.

جدول شماره ی 4-2 : زیر ساخت های گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان

محدوده
خدمات اقامتی(هتل و مسافرخانه)
واحدهای پذیرایی بین راهی و رستوران
دفاتر خدمات مسافرتی
تعداد شرکت های مسافربری
نمایشگاههای فرهنگی و هنری
پارک های عمومی
فرصت های سرمایه گذاری
استان اصفهان
45
77
94
51
135
449
73
شهرستان اصفهان
28
22
80
46
29
329
5
شهرستان کاشان
3
7
5
7
12
34
10
شاخص = LQ (شهرستان کاشان / استان اصفهان)
0.066
0.091
0.053
0.14
0.089
0.076
0.137

( سالنامه ی آماری استان اصفهان-سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان،1388)
با توجه به 23 شهرستان استان اصفهان و با نظر به اینکه مقادیر فوق برای شهرستان اصفهان در مقایسه با سایر شهرستانهای این استان، بسیار چشمگیراست،بنابراین ضرایب مکانی بدست آمده برای شهرستان کاشان مقادیر قابل قبولی جهت تایید اهمیت گردشگری این بخش از استان در مقایسه با شهرستان های دیگر می باشد. لذا برای معرفی وضع موجود وسپس مراحل بعدی تحلیل شهرستان کاشان،زیر ساخت ها ، خدمات اقامتی(هتل و مسافرخانه و واحدهای پذیرایی بین راهی و رستوران)، خدمات رفاهی (پارکهای عمومی و باغ پرندگان و… )، مکانهای گردشگری تاریخی فرهنگی و طبیعی بررسی می شوند.

4-3 توصيف وضعيت(با استفاده از جدول ها، نمودارها، نقشه ها و ارائه مشخصه هاي آماري)
4-3-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان کاشان
شهرستان کاشان در عرض جغرافیایی 33 درجه و 32 دقیقه تا 34 درجه و 30 دقیقه و طول شرقی 50 درجه و 56 دقیقه تا 52 درجه و54 دقیقه واقع شده است .مساحت شهرستان 07/4415 کیلومتر مربع که 1/4 درصد از سطح استان را تشکیل داده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 955 متر است.مساحت حوزه ی نفوذ مستقیم شهر کاشان 4/1586 کیلومتر مربع یعنی 9/35 درصد شهرستان است. .(استانداری،معاونت برنامه ریزی دفتر آمار و اطلاعات،1390 ،4-1)
شهرستان کاشان در شمال استان اصفهان قرار گرفته که از طرف شمال به گرمسار و قم و در یاچه ی نمک، از جنوب به شهرستان های نطنز و برخوار و میمه، از شرق به شهرستان های آران و بیدگل و نطنز و از غرب به محلات و دلیجان در استان مرکزی محدود می شود.نقشه ی شماره4-1 موقعیت کاشان را در کشور و استان، نشان می دهد.

نقشه ی شماره4-1 موقعیت شهرستان کاشان در کشور و استان

کاشان بر سر شاهراه بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به شهر های جنوبی کشور ارتباط میدهد. نواحي شمال و شرقي كاشان را دشت كوير احاطه كرده ولي وجود آبادي ها وشهرهايي چون قمصر، قهرود، جوشقان، نياسر، برزك، كله، ارمك، رهق، ازناوه، اردهال، استرك و… و دهها آبادي خوش آب و هواي ديگر در دامنه ها و ارتفاعات كركس با مناظر زيباي طبيعي و آب و هواي ديگر در دامنه ها و ارتفاعات كركس با مناظر زيباي طبیعي و آب و هواي ييلاقي و كوهستاني در انتظار گردشگران است.
(وب سایت کویرهای ایران،نگاهی اجمالی به موقعیت شهرستان کاشان،4)
مورفولوژی شهرستان کاشان از چهار قسمت مجزا و مشخص مناطق کوهستانی، دشتی و آبرفتی و نوار ریگ بلند تشکیل شده است.
• منطقه ی کوهستانی:قسمت عمده ی بارندگی ها در این محدوده صورت می گیرد وهمان اصلی تغذیه آبهای زیرزمینی است. رشته کوههای مرکزی ایران از شمال غربی تا جنوب شرقی ناحیه ی کاشان امتداد داشته و بلندترین ارتفاع،کوه کرکس با 3895 متر ارتفاع است.

• دشت آبرفتی: این ناحیه نسبتا هموار از طرف جنوب به ارتفاعات کرکس و از طرف شمال به نوار ریگ بلند(در محلی به همین نام)ختم می شود.
• مناطق دامنه ای: اکثر مراکز صنعتی،جمعیتی در این بخش قرار گرفته است.
• نوار ریگ بلند: عبارت است از تپه های ماسه ای در حوضچه ی مسیله به طول تقریبی 80 کیلومتر که روستاهای ریجن کویر را در بر می گیرد.نقشه ی شماره4-2 ساختار فضای طبیعی شهر و حوزه ی نفوذ آن را نشان داده است.
(طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان، 1389،62)

نقشه ی شماره4-2 ساختار فضای طبیعی شهرستان کاشان
(سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر کاشان،1391)
4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)
ظرفیت و موقعیت مکانی استقرار تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی در سطح شهرستان را می توان از عوامل موثر،در تعیین پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ی فضایی-کالبدی شهرستان و بخش های مختلف آن دانست. سه زیر ساخت آب، برق و راه در این شهرستان بررسی می شود. منابع تامین کننده آب : منابع تامین کننده آب در شهرستان کاشان،عمدتا از چاههای عمیق و قنوات تامین می شود، که وضعیت توزیع آن در جدول زیر آمده است.

جدول شماره ی 4-3 : منابع تامین کننده ی آب و حجم مخازن آب در شهرستان کاشان

در سطح شهرستان کاشان تمام نقاط شهری دارای شبکه ی توزیع آب می باشند و 95 درصد مناطق روستایی ، از شبکه ی توزیع آب برخوردار می باشند که شامل آب قابل استحمام و شرب می باشد. (طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان،1389،100)
تاسیسات برق: شهرستان کاشان در زمینه ی انتقال و توزیع برق، شرایط مناسبی دارد.اکثر شهرهای آن به شبکه ی سراسری برق متصل بوده و شهرهایی که به این شبکه متصل نیستند از نیروگاههای محلی تغذیه می شوند.از کل 170 روستای شهرستان کاشان 5/83 درصد از آبادی های دارای برق و4/16 درصد فاقد برق می باشند. (همان،113)
راه: ازلحاظ شبکه ی ارتباطی،شهرستان کاشان از وضعیت مناسبی برخوردار است، چون امکان دسترسی هر یک از شهر های این شهرستان به تهران،اصفهان و برخی از استان های هم جوار از طریق بزرگراهها و راههای آسفالته ی اصلی وجود داردکه این امر خود می تواند امکان مهمی برای ایجاد ارتباطات برون منطقه ای و رونق اقتصادی باشد.علاوه بر این وجود جاده های آسفالته ی مناسب در سطح شهرستان ،امکان ارتباط هر یک از بخش های شهرستان را با یکدیگر سریع و آسان ساخته و ارتباط درونی ما بین روستاها نیز در هر یک از شهرها،از طریق راههای نسبتا مناسب روستایی فراهم شده است.
4 -3-3 خدمات رفاهی خدمات بهداشتی درمانی: در سطح شهرستان کاشان، 7 بیمارستان و زایشگاه با 761 تخت موجود است که در شهر کاشان واقع شده به طوری که به ازای هر 380 نفر،بر اساس برآورد سال 82 شهرستان، یک تخت بیمارستان وجود دارد. جدول شماره ی (4-2) توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان نشان می دهد.
جدول شماره ی 4-4 : توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان
(همان،114)
آموزش: تعداد کل دانش آموزان شهرستان کاشان براساس سالنامه ی آماری 1382 استان اصفهان،53232نفر است که در 426 مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.(همان،115)

4-3-4 خدمات اقامتی از لحاظ برخورداری از خدمات اقامتی شهرستان کاشان وضعیت مناسبی ندارد و تنها شهر کاشان با برخورداری از 25 رستوران و 21 مهمان خانه شرایط قابل قبولی برای پذیرش مسافران و گردشگران دارا می باشد.(همان،116)
4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان
شهرستان کاشان دارای چهار بخش مرکزی، نیاسر، برزک و قمصر می باشد. در حدود 80 روستای آباد در شهرستان کاشان وجود دارد اما بسیاری از دهات دیگر نیز وجود دارند که به علل مختلف (نبود آب و …) خالی از سکنه و متروکه شده اند. بطور کلی بین 110 تا 130 روستا در اطراف این شهرستان وجود دارد.(طرح جامع گردشگری استان اصفهان،1389،155)
جدول زیر آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان را نشان می دهد.
جدول شماره4-5 :آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان

شهرستان و بخش

نام شهر

نام دهستان
تعداد آبادی
جمع
دارای سکنه
خالی از سکنه

کاشان
برزک

قمصر

مرکزی

نیاسر

برزک

قمصر
جوشقان و کامو
کاشان
مشکات

نیاسر

باباافضل
گلاب
جوشقان قالی
قهرود
خرمدشت
کوهپایه
میاندشت
کوهدشت
نیاسر

(استانداری،تقسیمات کشوری در محدوده ی استان،1390،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، میراث فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تصاویر ماهواره ای Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، خانه های تاریخی، آثار تاریخی