پایان نامه با واژگان کلیدی گردشگری فرهنگی، صنایع دستی، آداب و رسوم، گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ای که مورد بازدید قرار می گیرد.(محلاتی،1380:53).
گردش کردن یا رفتن در زبان فارسی و میان فارسی زبانان مفاهیم محدود زمانی و مکانی خود را دارد. بیرون رفتن ازخانه و یا محل کار برای مدتی کم، قدم زدن، خیابان رفتن و خلاصه در پیرامون محیط همیشگی زندگی و کار برای زمانی کوتاه مثلا چند ساعت است. و نه به معنی مسافرت کردن، در فرهنگ فارسی معین گردشگر به معنی :حرکت دورانی، تحول گردیدن، دور زدن حرکت و … گردش کردن به معنای تفریح کردن و گشت کردن و … (معین، 1372،3240:جلد 3).
در حال حاضر گردشگری، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجارت دنیاست. بسیاری از سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. رشد صنعت گردشگری تاثیرات چند جانبه ای در کشورها به دنبال دارد برقراری توان و تعادل در وضعیت پرداخت ها، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت های شغلی از پیامدهای این صنعت به شمار می آید.(سرابی و دیگران:1389: 69).
یکی از ارکان توسعه گردشگری، تقاضا برای ان است که از ساختار پیچیده ای برخوردار است؛ زیرا کاهش و افزایش سهم یک کشور از درآمدهای گردشگری جهانی به عواملی بستگی دارد که با توجه به مسائل اجرایی واداری، سطح اطلاعات و نوع کشور می تواند متفاوت باشد. ایران با توجه به امتیازات فراوانی که از نظر جاذبه های طبیعی، تنوع اب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی و مذهبی، صنایع دستی که دارد از قابلیتهای زیادی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری از عایدیهای صنعت گردشگری جهان بسیار ناچیز است.( تقوی، قلی پور ،1388: 158).
هم اکنون گردشگری به عنوان یک بخش به هم امیخته اقتصادی -اجتماعی نگریسته می شود.unwto به همران کارگذاران دیگر از طریق کمیسیون آمار ملل متحد، به منظور محاسبه سهم اقتصادی گردشگری در حساب های ملی و منطقه ای، تغییراتی در روش محاسبه ملی پیشنهاد کرده اند. تا واحدی برای گردشگری در حساب های ملی و منطقه ای، تغییراتی در روش محاسبات ملی، جداسازی بخش گردشگری، تولید ناخالص داخلی و اهمیت اقتصادی کار را آسان تر میسازد.(بروجنی،1389،24).
2-3- انواع گردشگری
گردشگری با توجه به اهداف، انگیزه، حجم، قلمرو جغرافیایی به انواع مختلفی تقسیم می شود. وشناخت انواع گردشگری برای برنامه ریزی در این عرصه اهمیت دارد؛ چرا که خدمات و عرضه و تقاضا مورد نیاز برای گردشگران مختلف یکسان نیست. طیف این تاثیرات از مهم تا جزئی و کم اهمیت در تغییر است. میزان برخورداری ازسازماندهی نیز از گردشگران منظم وسازماندهی شده شروع و به گردشگران مستقل ختم می شود و میزان توجه گردشگران به جامعه میزبان از محدود شروع و به توجهات برجسته پایان می پذیرد.
2-3-1- گردشگری تفریحی
در گردشگری مسافرت برای برای تفریح در مرکز توجه قرار دارد. گردشگری تفریحی توجه خود را معطوف به شرکت در فعالیتهای ورزشی، حمام افتاب، تفریح و تفرج، چشمه های آب معدنی، خریدن سوغات، عکس می گیرند و بالاخره اینکه برای دوره های کوتاه مدت درآن مکان اقامت می گزینند.گردش گر تفریحی مایل است تا زمانی که در سفر سپری می کند برای رفع خستگی و تفریح بیشتر و استراحت اعصاب بیشترین بهره را ببرد. امروزه تبلیغات زیادی برای به منظور جذب گردشگر تفریحی که هدف انها تفریح واستراحت است انجام می گیرد و کشورها می کوشند با ایجاد امکانات تفریحی موجبات جذب این گروه از جهانگردان به کشور خود را فراهم سازند. بیشتر تلاش پژهشگران و بازاریاب ها صرف درک این گروه می شوند ومی کوشند تا این نوع گردشگری را میان گروهایی از افراد از نظر اجتماعی، ترکیب جمعیتی یا روان شناسی تقسیم کنند (دولت آبادی، یعقوب زاده،1388،46).
2-3-2- گردشگری تجاری
این نوع گردشگری با هدف تجارت و بازرگانی انجام می شود. مسافر در گردهمایی ها، نمایشگاهها، شوراها، برنامه های مذهبی، تبلیغی و یا کارهای حرفه ای یا تخصصی شرکت می کنند.
درواقع از فراهم کردن امکان گردهمایی های تجاری و نمایشگاهها تغذیه می کند،بخش وسیعی از سفرها را تشکیل می دهد. وابسته به فصل تعطیلات نیست و به همین دلیل می توان در ماههای که معمولا فصل سفر نیست و تعداد مسافران اندک است، سطح اشتغال هتلها را بالا ببرد. مهمترین ویژگی گردشگری تجاری این است که گرچه مستقیما با گردشگری ارتباط ندارد اما رونق گردشگری تجاری موجب شناخت بیشتر فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری و گردشگری کشور میزبان می شود.
2-3-3- گردشگری فرهنگی
گردشگری فرهنگی عبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های فرهنگی دارند. این جابه جایی به قصد کسب اطلاعات و تجارت برای ارضای نیازهای فرهنگی گردشگران انجام می شود.(کاظمی،1385: 154).
آنچه که در گردشگری فرهنگی بیشتر اهمیت را دارد پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد. فرهنگ در قالب رفتارهایی شکل می گیرد که در هرجامعه ای بنیاد زندگی را تشکیل داده و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. گردشکری فرهنگی با توجه به نیازهای موجود در بازار گردشگری می تواند جاذب گردشگرانی باشد که خواهان مکان، آداب و رسوم، شیوه زندگی هستند تا اصالت واقعی را تجربه کنند.( جعفری،1382، 1 تا 14). در گردشگری فرهنگی جنبه های فرهنگ بومی به عنوان میراث فرهنگی از پارامترهای اساسی هستند که دارای اهمیت اقتصادی بوده و به صورت دیداری منتقل می شود. میراث فرهنگی به عنوان هدف اصلی در بازدیدهای گردشگری فرهنگی شامل، آداب و رسوم، گویش، سبک های موسیقی و معماری ارزش های دینی در چهارچوب مناسک و مکان های مقدس است پس هدف گردشگری فرهنگی در یک منطقه وابسته به ارائه جذابیت، تدارک فرهنگی، و جاذبه های فرهنگی از جمله : موزه، مقبره های تاریخی، کارکردها و جلوه های فرهنگی، طبیعی که در تلفیق با هم وشکل دادن به یک چشم انداز فرهنگی می باشد و افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره فواید و مضراتب گردشگری می تواند در این راستا مفید واقع شود(بونی فیس،1487،64).
2-3- 4- گردشگری روستایی
در گردشگری روستایی منابع تاریخی وطبیعی، فرهنگ نواحی روستایی به عنوان کالای فرهنگی گردشگری قابل عرضه اند. گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی، پویایی صنایع و تجارت، ایجاد اشتغال و گسترش فرصت هایی برای رشد درآمد به صورت فعالیتهای چند گانه، برای محصولات کشاورزی و گسترش اقتصاد یک منطقه می شود.(شارپلی،2002،332).
گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیت اقتصادی محسوب می شود .این فعالیت مهم از دیدگاه مختلفی مورد توجه قرار گرفته بعضی آنها را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسندو عده ای آن را سیاست برای توسعه روستایی قلمداد می کنند .و اینکه بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد متنوع سازی اقتصادی، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است.
بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روسیتایی نیز فقدان این صنعت برمی گرد.گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک کند.
2-3-5- گردشگری سلامت
گردشگری سلامت، بستگی به محیط طبیعی دارای تنوع زیادی است. چشمه های آب معدنی وآب های گرم، بهداشت و سلامت موجب افزایش جذابیت این گونه سفرها و کشش زیاد برای جذب مسافران دارد. نوع دیگر گردشگری سلامت که اخیرا توسعه یافته، تفرجگاه رژیم غذایی است. جایی که گردشگران به آنجا می روند تا لاغر شوند ویا سلامتی فیزیکی خود را بدست آورند. معمولا این تفرجگاها در نواحی که دارای آب و هوای مطلوب است واقع شده اند و انواع گردشگری سلامت شامل: گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی، گردشگری پزشکی می باشد.
2-4- مفهوم گردشگری فرهنگی
فرهنگ را می توان به دو گروه تقسیم کرد که از نظر فهم گردشگری بسیار اهمیت دارد. از این نظر فرهنگ به دو بخش سنتی و مدرن قابل تقسیم است. آنچه در گردشگری بیشترین اهمیت دارد پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد. در جهان سنتی، فرهنگ در قالب رفتارهایی شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی را تشکیل داده و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد
فرهنگ سنتی با توجه به تقاضای موجود در بازار گردشگری می تواند جاذب گردشگرانی باشد که خواهان مکان، آداب و رسوم، شیوه زندگی با فرهنگ سنتی هستند تا اصالت واقعی را تجربه کنند. از این رو فرهنگ سنتی که برگرفته از گذشته های دور در مناطق مختلف که هنوز دارای اصالت فرهنگی هستند می تواند گردشگران را به خود جذب کند. و از این روست که نویسندگان بر فرهنگ تاکید دارند و نقش آن را در توسعه گردشگری اساس می دانند و فرهنگ را سنگ بنای توسعه گردشگری در نظر می گیرند.( جعفری،2000، 1- 14).
گردشگری فرهنگی را می توان تجلی امیال انسان برای دیدن نحوه زندگی سایر مردم تعریف کرد. هم چنین این تعریف براساس نیاز گردشگرانی است که می خواهند مردمان دیگر را با فرهنگ و محیط اصیل شان دیده و زندگی شان را در صنایع دستی، غذا، جشنواره، مراسم آیینی، صنعت، موسیقی بروز پیدا می کند را مشاهده کنند.(126-125،2000،jafari).
گردشگری فرهنگی در کنار مزایای فرهنگی و اقتصادی می تواند مضراتی داشته باشد از جمله تخریب آثار فرهنگی و تهاجم فرهنگی از جمله این مضرات می باشد ولی این مضرات نباید مانعی برای توسعه فرهنگی باشد. در واقع نظارت، کنترل، آموزش چه برای جامعه میزبان و میهمان می تواند گردشگری فرهنگی را پایدار نماید. (پاپلی یزدی،1385، 58).
بخش مهمی ازتقاضای جهانی گردشگری را گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد. طبق آمار سازمان جهانی 37 درصد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی انجام می شود هر ساله رو به افزایش است. رشد میراث و گردشگری فرهنگی به عنوان عنصر گردشگری توجه محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده و شامل تمام اشکال گردشگری که با انگیزه فرهنگی است صورت می گیرد.( کاظمی، 1386: 153-154).
گردشگری فرهنگی، مجموعه ای از جشن ها، هنرها، مکان ها، سنت ها است که یک کشور و مردمش آن را به تصویر میکشند و شخصیت و تنوع کشورشان را منعکس می کنند و هدف اصلی گردشگران در یک مقصد دیدن آداب و رسوم، موسیقی، رفتارآن است، در مناطق در حال توسعه، کارگاههای صنایع دستی و مکان های مذهبی از جمله جاذبه های فرهنگی برای گردشگران است.(عمران پور،1388: 4).
ایران با توجه به تمدن دیرینه و کهن خود از کشورهای صاحب سابقه و تجربه در گردشگری است ( شالچیان،1372: 12).
2-5- جاذبه های گردشگری فرهنگی
امروزه، جاذبه های فرهنگی از عوامل مهم در جذب گردشگری فرهنگی است. به کار گیری ابزارها و عواملی موثر در تبلیغات از عواملی هستند که می تواند صنعت گردشگری کشور را بهبود ببخشد. از نظر گردشگران فرهنگی مهمترین ابزار برای جذب گردشگر فرهنگی عبارتند از : اینترنت، بازاریابی، مقاله و کتابها است.
در حال حاضر، آثار تاریخی و باستانی و جاذبه های فرهنگی از عواملی مهم برای جذب گردشگر است. چرا که آثار باستانی هر جامعه ای فرهنگ خاص همان کشور و دارای ارزش ها و ویژگیهای همان مملکت است.(صردی ماهکان،1380،79).
جذب گردشگر فرهنگی یعنی ایجاد انگیزه و علاقه در گردشگران برای انتخاب مقصدی معین برای گردشگری، سفری دوباره به همان کشور، رضایت از رستوران، واحدهای اقامتی، معرفی درست و مناسب جاذبه و رضایت ازآژانس مسافرتی.( ضرغام بروجنی،1389: 165).
اگر بخواهیم به طور تخصصی تر گردشگری فرهنگی را بررسی کنیم باید اجزای ان را بشناسیم که شامل: اقتصادی، فرهنگی، هنرها، صنایع دستی، آداب و رسوم مهمانپذیری ساکن… . شناسایی جاذبه ها بایستی به طور نظام مند نشان دهنده: نوع، نام، موقعیت، دسترسی نوع توسعه موجود و مزیت ها و معایب توسعه موجود ودر صورت لزوم شامل یک تصویر و خلاصه توصیفی درباره جاذبه باشد.
2-5-1- صنایع دستی
صنایع دستی به مجموعه ای از صنایع وهنرها اطلاق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، گردشگری فرهنگی، استان گیلان، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی برنامه ریزی گردشگری، منافع اقتصادی، جهانی شدن، مشارکت مردمی