پایان نامه با واژگان کلیدی ملی گرایی، تحلیل عاملی، تصمیم گیری، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه)، بعد رفتاری مصرف کنندگان را نسبت به موضوع تحقیق بدست آوریم.
همچنین، اگرچه مبنای مطالعات ما در این پایان نامه، دیدگاه سه جزئی نگرش ها بود، اما از آنجایی که در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در زمینه ی COO ، مسئله ی میهن پرستی یا ملی گرایی مورد توجه قرار گرفته است، ما نیز بر آن شدیم تا با اضافه کردن این بخش به پرسشنامه، تحقیقات کامل تری را راجع به موضوع انجام دهیم. در این قسمت، 9 شاخص بکار رفته است که سؤالات 36 تا 44 پرسشنامه را در بر می گیرند.
البته در قسمت ابتدایی پرسشنامه، سؤالات جمعیت شناختی تحقیق قرار دارد. در این قسمت شش ویژگی جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل و درآمد ماهیانه ی افراد پرسیده شده است. قبل از این قسمت نیز، برخی رهنمودهای مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه وجود دارد (رجوع شود به پیوست ب).

شاخص های اندازه گیری متغیرها
متغیرها

شاخص های اندازه گیری
منابع استخراج شاخص ها
شناختی

قبل از خرید پوشاک، تا چه اندازه به برچسب کشور محل تولید پوشاک توجه می کنید؟
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
Patterson & Tai 1991

تا کنون از لباس های تولید کدام یک از کشورهای زیر استفاده کرده اید؟ (در صورت استفاده از تمامی موارد، می توانید همه ی موارد را علامت بزنید.)
ایران – ترکیه – چین
محقق ساخته

تا چه اندازه در هنگام خرید پوشاک، به دنبال پوشاک تولید شده در کشور … هستید؟
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
محقق ساخته

تولید کنندگان کشور … بیشتر به دنبال کیفیت هستند تا سود.
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
Patterson & Tai 1991

لباس های تولید ایران توان رقابت با لباس های وارداتی از چین و ترکیه را دارند.
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
Patterson & Tai 1991

لباس های تولید ایران از شهرت مناسبی برخوردارند.
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)

Veeanne 2007

از لحاظ کیفیت
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

از لحاظ مد روز بودن
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

شیک بودن رنگ ها
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

نوع دوخت
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

قیمت مناسب
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

تنخور مناسب و اندازه
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

ماندگاری رنگ
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

دوام پوشاک
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

وجود برندهای خوشنام
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991

ارزش پول پرداختی برای لباس
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Patterson & Tai 1991
عاطفی

پوشاک تولید کشور … متمایز یا منحصر بفرد است.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
محقق ساخته

پوشاک تولید کشور … احساسات خوبی را در من بوجود می آورد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Hill & Paphitis 2011

پوشاک تولید کشور … در من احساس راحتی بوجود می آورد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Chryssochoidis et al 2007

پوشاک تولید کشور … رضایت بخش است.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Hill & Paphitis 2011

پوشیدن لباس تولید کشور … پرستیژ دارد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Kinra 2006

پوشاک تولید شده در کشور … قابل اعتماد است.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Chryssochoidis et al 2007

در صورت خرید پوشاک تولید کشور … احساس ناخوشایندی به من دست می دهد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Hill & Paphitis 2011

تصور کلی شما از برندهای پوشاک تولید کشور … چیست؟
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
محقق ساخته

دید شما نسبت به افرادی که پوشاک تولید کشور … را خریداری می کنند چیست؟
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
Chao & Rajendran 1993

در نهایت پوشاک تولید کدام کشور را به بقیه ترجیح می دهید؟
ایران – ترکیه – چین
محقق ساخته
رفتاری

من به خرید محصولاتی که در کشور … تولید شده اند تمایل دارم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)

Veeanne 2007, Brijs 2006

من اگر در فروشگاهی با پوشاک تولید کشور … مواجه شوم آنرا می خرم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)

Veeanne 2007

تا جای ممکن از خرید پوشاک تولیدکشور … اجتناب می کنم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Hill & Paphitis 2011

من در هنگام خرید پوشاک، بطور جدی به دنبال پوشاک تولیدکشور … می گردم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
محقق ساخته

من به دوستانم خرید لباس های تولید کشور … را توصیه می کنم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Lee & Ganesh 1999

من حاضرم لباس تولید کشور … را به اعضای خانواده یا دوستانم هدیه دهم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Lee & Ganesh 1999

در صورتی که لباس های ترک گران تر از لباس های ایرانی باشند، باز هم آن ها را ترجیح می دهم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
محقق ساخته

در صورتی که لباس های چینی گران تر از لباس های ایرانی باشند، باز هم آن ها را ترجیح می دهم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
محقق ساخته

در صورتی که لباس های ترک گران تر از لباس های چینی باشند، باز هم آن ها را ترجیح می دهم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
محقق ساخته
ملی گرایی

من از محصولات کشورم حمایت می کنم حتی اگر به نفعم نباشد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Kinra 2006

ما باید فقط آن دسته از محصولات خارجی را بخریم که در داخل تولید نمی شوند.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Chryssochoidis et al 2007

کسی که یک محصول غیر ایرانی می خرد در قبال بیکار شدن یک ایرانی از کارش مسئول است.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Kinra 2006

اگر کیفیت محصولات ایرانی با محصولات وارداتی یکسان باشد، من محصولات ایرانی را می خرم، حتی اگر قیمت آن کمی نیز بیشتر باشد.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Patterson & Tai 1991

ما باید با مصرف کالاها و خدمات ایرانی از کسانی که می خواهند با تلاش خود به کسب و کار این کشور کمک کنند حمایت کنیم.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Chryssochoidis et al 2007

خریدن محصولات داخلی به نفع اقتصاد و کسب و کار کشور ماست.
کاملاً موافقم (5) – کاملاً مخالفم (1)
Chryssochoidis et al 2007

میزان آشنایی و احساس نزدیکی شما با کشور … چقدر است؟
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
محقق ساخته

چه تصویری از فرهنگ و مردم کشور … در ذهن شما وجود دارد؟
خیلی خوب (5) – خیلی بد (1)
محقق ساخته

تا چه اندازه کشور … و مردمانش در شما احساس علاقه مندی و اشتیاق به وجود می آورد؟
خیلی زیاد (5) – خیلی کم (1)
Brijs 2006

اعتبار(روايي) ابزار سنجش
منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار، بطور دقيقی متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني اينکه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. روایی پرسشنامه ی مربوط به این مطالعه در دو بعد سنجیده شده است، یکی از بعد محتوا و دیگری در بعد سازه. اولی بر مبنای نظر اساتید راهنما و مشاور و دومی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی برای این قسمت در فصل بعد آمده است.
پايايي ابزار سنجش
پايايي ابزار که از آن به اعتبار، دقت، و اعتمادپذيري نيز تعبير مي شود، عبارتست از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد ، نتايج مشابهي از آن حاصل شود، به عبارت ديگر از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج  يكسان برخوردار باشد. برای تأیید پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید که فرمول یاد شده بدین شکل بیان می شود:

(0 α 1)
α : ضريب آلفا
K: تعداد سؤال ها يا گويه ها
St: انحراف استاندارد مقياس
Si: انحراف استاندارد سؤال يا گويه i مي باشد
البته ما برای محاسبه ی آلفای کرونباخ، در این تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم. نتایج این سنجش دارای سه قسمت می باشد؛ اولی محاسبه ی آلفا برای کل پرسشنامه، دوم برای هر مورد از گویه ها (در صورت حذف آن) و سوم آلفای ابعاد مختلف سازه. همانطور که در جداول (3-3) تا (3-7) نیز دیده می شود، با توجه به اینکه مقدار آلفای محاسبه شده نباید پایین تر از 0.7 باشد، همه ی مقادیر به دست آمده بالاتر از سطح مطلوب بوده و مي توان گفت كه سؤالها به مقدار زيادي توانسته اند مسأله ی مورد بحث را بسنجند.
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
Cronbach’s Alpha
N of Items
.945
14
آلفای کرونباخ در صورت حذف هر یک از گویه ها
Items
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
Q11
35.4467
147.544
.728
.942
Q20
35.2183
146.743
.611
.944
Q29
35.5787
147.776
.576
.945
Q32
35.5381
145.750
.708
.942
Q44
35.3401
139.756
.761
.940
Q47
35.1878
142.429
.724
.941
Q50
35.4670
139.862
.819
.939
Q53
35.7868
143.230
.698
.942
Q56
35.4162
140.346
.781
.940
Q69
35.0660
137.980
.826
.939
Q72
35.1574
142.215
.728
.941
Q78
35.5076
141.476
.734
.941
Q81
35.3858
140.595
.755
.941
Q84
35.0254
142.555
.675
.943

برای محاسبه ی آلفای کرونباخ، همانطور که در جدول (3-4) نیز مشاهده می شود، تنها از سؤالات مربوط به کشور ایران استفاده شده است (پیوست ب)، زیرا بقیه ی سؤالات مشابه با همین سؤالات هستند که در مورد کشورهای ترکیه و چین تکرار شده اند. همچنین تنها سؤالاتی را از پرسشنامه ی اصلی وارد تجزیه و تحلیلها کرده ایم که از مرحله ی قبل، یعنی سنجش روایی سازه عبور کرده اند (یعنی مواردی که در اولین ستون سمت چپ جدول 3-4 دیده می شوند).
آلفای کرونباخ برای بعد شناختی سازه
Cronbach’s Alpha
N of Items
.850
4

آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی سازه
Cronbach’s Alpha
N of Items
.893
5

آلفای کرونباخ برای بعد رفتاری سازه
Cronbach’s Alpha
N of Items
.910
5

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یکی از فرآیندهای مهم پژوهشی است که از طریق آن، کلیه ی فعالیتهای پژوهشی تا دسترسی به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. روشهای تجزیه و تحلیل به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- تجزیه و تحلیل توصیفی : که به منظور توصیف واقعیتهای جمع آوری شده به کار برده می شود و از شاخصهای آمار توصیفی (جدول توزیعی فراوانی – نمودار، شاخصهای مرکزی و پراکندگی) استفاده می شود.
ب- تجزیه و تحلیل مقایسه ای: در این روش علاوه بر محاسبه ی شاخصهای توصیفی از آزمونهای آمار استنباطی برای مقایسه ی عملکرد گروهها نیز استفاده می شود. آزمونهای آماری در این نوع تجزیه و تحلیل به منظور تصمیم گیری درباره ی رد یا تأیید فرضیه ی پژوهشی به کار برده می شوند.
ج- تجزیه و تحلیل علیت : در این روش هدف تعیین روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه است. بنابراین، پژوهشگر با رد یا تأیید فرض های آماری درباره ی روابط بین متغیرهای پژوهشی تصمیم گیری می کند.
همانطور که از مطالب گفته شده بر می آید، تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در این مطالعه باید از نوع توصیفی و مقایسه ای باشند، زیرا هیچ یک از فرضیه های ما به روابط علّی بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، نگرش مصرف کننده، مصرف کنندگان، متغیر وابسته Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، ایران و چین