پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، گردشگری فرهنگی، استان گیلان، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول طرح تحقیق آورده شده است. در فصل دوم به پییشینه تحقیق و مبانی نظری پرداخته شده است. در فصل موجود ویژگی های طبیعی و انسانی شهرستان فومن معرفی شده است. در فصل چهارم به گردشگری در فومن پرداخته شده و با معرفی جاذبه های فرهنگی شهرستان و با استناد به نظرات کارشناسان و مسئولین و گردشگران برای رونق گردشگری فرهنگی راهکار ارائه شده و در فصل پنجم با جمع بندی مطالب، آزمون فرضیه ها انجام شده است.
1-2- بیان مساله
گردشگري فرهنگي نمونه اي از انواع گردشگري است تنوع شاخه هاي گردشگري فرهنگي در كشورمان علاوه براين كه بستر ورونق هرچه بيشتر صنعت گردشگري مي باشد باعث به وجود آمدن رخدادهاي گوناگون فرهنگي نيز مي گردد به گونه اي كه نمي توان اين پديده را از صحنه معادلات وتعاملات فرهنگي مردم كشورها با يكديگر حذف نمود. بخشي از محيط توسط انسانها كه رفتار آنها ناشي از آداب ورسوم وارزشهاي بومي-فرهنگي ومذهبي شان است دستخوش تغييراتي مي گردد و چشم اندازهاي ويژ اي را پديد مي آورد كه در قالب جغرافياي فرهنگي از آن ياد مي شود وبازديد گردشگران از اين جاذبه ها موجب تعامل فرهنگ دولتها وملتها شده واين روند به حفظ صلح وامنيت جهاني ياري مي رساند.
شهرستان فومن يكي از شهرهاي استان گيلان مي باشدكه داراي دوشهر به نامهاي فومن و ماسوله ودو بخش به نامهاي مركزي وسردار جنگل وشش دهستان به نامهاي آليان، رودپيش، سردارجنگ، گشت، گوراب پس لولمان و155 پارچه آبادي در جلگه، پایکه و کوهستان است. این شهرستان مانند ساير شهرهاي استان گيلان داراي آداب و رسوم وسنن جاذبه هاي گردشگري متعددي است كه از جمله مي توان به صنايع دستي و عروسكهاي بافتني و چموش دوزي و چاروق دوزي شهرك ماسوله، مجموعه گردشگريوتاريخي قلعه رودخان وشهرك ماسوله، پارك مجسمه ها، جنگل ها ومراتع سبز اطراف، تالاب خطيب سرگوراب وكهنه گوراب، غار فوشه وهمينطور زيارتگاه ها واماكن مذهبي نظير بقعه سبزقبا، بقعه امامزاده ميرزا، بقاع پيرجلودار وآقاميرسراي، بقعه عون بن علي وامامزاده هاشم وامامزاده ابراهيم اشاره کرد که در این میان جاذبه های گردشگری فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به نظر می رسد که هم اکنون در شهرستان فومن علیرغم تنوع جاذبه های فرهنگی و علیرغم اینکه گردشگری فرهنگی در جریان است ولی گردشگری فرهنگی با توجه به جاذبه ها می تواند از رونق بیشتری بر خوردار گردد بر این اساس لازم است که اقدام لازم برای در این زمینه مانند معرفی و برنامه ریزی گردشگری صورت گیرد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه می توان گردشگری فرهنگی را در ماسوله رونق داد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلي تحقيق، تحليل و برنامه ريزي گردشگري فرهنگي در شهرستان فومن است. اهداف جزئي تحقيق عبارتند از:
1- معرفي پتانسيل ها و جاذبه هاي توريسم فرهنگي شهرستان فومن
2- سنجش ديدگاه گردشگران نسبت به موضوع گردشگري فرهنگي فومن
3- ارائه راهكار جهت ماندگاري بيشتر توريست در منطقه
1-4- پرسش های تحقیق:
برای دستیاب به اهداف تحقیق، پاسخگویی به پرسشهای زیر ضروری است:
1- آیا شهرستان فومن جاذبه های لازم برای رونق گردشگری فرهنگی را دارد.
2- آیا شهرستان فومن امکانات و خدمات مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی را دارد.
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و پرسش های تحقیق، دو فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:
1- جاذبه هاي فرهنگي مهم ترين انگيزه براي گردشگران ورودي به شهرستان فومن است .
2- شهرستان فومن فاقد امکانات و خدمات اقامتی و پذیرایی مناسب برای رونق گردشگری است.
1-6- واژه ها و مفاهیم
– تحلیل: مفهوم اصطلاح «تحلیل» در کاربرد علمی آن متفاوت از معنای لغوی است. تحلیل از نظر لغوی به معنای حلال کردن، رواشمردن، حل کردن، گشودن و … است (عمید، 1380: 378) در حالیکه در کاربرد علمی، بیشتر کشف روابط علت و معلولی پدیده‎ها مد نظر است. «تحلیل میسر ساختن روابط میان پدیده‎ها است و پژوهشگر را به درک شیوه‎های سازمان‎ بندی در فضا هدایت می‎کند (دولفوس، 1370: 8). تحلیل نوعی رویکرد در مطالعات جغرافیایی است که مطابق آن تنوع مکانی- فضایی پدیده‎ها بررسی می‎شود (سعیدی و حسینی حاصل، 1388: 21). در این پژوهش منظور از تحلیل بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن است.
– برنامه‎ریزی: از برنامه‎ریزی در منابع مختلف، تعاریف گوناگون ولی مشابه ارائه شده است که در اکثر آن‎ها به ویژگی‎های مشترکی برای برنامه‎ریزی ارائه شده است. در تعریفی از برنامه‎ریزی چنین آمده است: «برنامه‎ریزی عبارت از یک فرآیند آگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت‎های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش‎بینی می‎کند (معصومی اشکوری، 1385: 33) و در موردی دیگر برنامه‎ریزی نوعی تفکر در باره‎ی مسائل اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و کالبدی که جهت‎نگری و آینده‎نگری به صورت عملی در روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه را دارا بوده و به شدت در زمینه‎ی خط مشی و برنامه از جامعیت برخوردار می‎باشد؛ تعریف می‎گردد (زیاری، 1383: 10 و 11).
– فرهنگ: فرهنگ به کلیت آنچه انسان تجربه کرده یا فرا گرفته اشاره دارد، فرهنگ به ویژگی های انتقال یافته اجتماعی و الگوهای رفتاری مشخصی که به یک گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، مانند کانادایی ها و یا ژپنی ها مرتبط است. تیلور اغلب تعاریفی را ارائه می کند که فرهنگ را بعنوان مجموعه ای کلی شامل دانش، عقاید، هنر، اخلاق، قانون، سنت ها و هر توانایی و عادتی دیگر که انسان به عنوان عضوی از یک اجتماع کسب می کند معنا می کند (جورج، 1391، ص162 و 163) گی روشه ـ استاد دانشگاه مونترال كانادا ـ با استفاده از تعریف تایلور و محققان دیگر فرهنگ را اینگونه تعریف می كند: فرهنگ مجموعه بهم پیوسته ای از شیوه های تفكر احساس و عمل است كه كم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افرادی فراگرفته می شود و بین آنها مشترك است و دو شیوه عینی و نمادین به كار گرفته می شود تا این اشخاص را به یك جمع خاص و متمایز مبدل سازد((www.aftabir.com
– گردشگری فرهنگی: فرهنگ و ابعاد مختلف آن یک بعد عمیق از گردشگری محسوب می شوند و چیزی که امروزه به آن به عنوان یک پدیده جدید نگریسته می شود تبدیل شدن فرهنگ به یک کالا در گردشگری است که در طی فرآیندهایی با ابعاد متنوع فرهنگی صورت می گیرد و به عنوان تحول در ساختارهای اجتماعی و شیوه زندگی در نظر گرفته می شود که در این زمینه فرهنگ به عنوان یک کالا به گردشگران عرضه می شود (جورج، 1391، ص21)
گردشگري فرهنگي يکي از مهم ترين وسايل مبادلات فرهنگي ملت ها و در زمره مهم ترين ابزارهاي گفتگوي بين فرهنگي است. اين نوع گردشگري عموما بر روي جوامع سنتي تمرکز دارد که در آنها سنن متفاوت، شکل منحصر به فردي از هنر و الگوهاي اجتماعي دارند و آنها را از ديگر فرهنگ ها متمايز مي سازند (قدیری معصوم و همکاران،1390.(
مقصود گردشگري فرهنگي آن بخش از جریان گردشگري است كه به جذابيتهاي فرهنگي خاص توجه مي كند. اين جنبه هاي جذابيت متفاوتند و شامل كارهاي انجام شده، موزه ها، نمايشگاهها و از اين قبيل چيزها مي شود.در كشورهاي توسعه يافته جذابيتهاي فرهنگي شامل حوزه هاي هنري ، نمايش نامه ها، اركسترها . ساير كارهاي هنري و موسيقي مي شود . مسافر به محل خاصي مي رود تا از يك موزه مشهور، مثل پرادو در مادريد يا لوور در فرانسه ديدن نمايد. يا در سالني بنشيند كه اركستر سمفوني وين برنامه اجرا مي كند . 
گردشگري فرهنگي طبق اصول جهاني به 2 نوع تقسيم مي شود:  گردشگري نوع اول كه ديدار از سايتهاي ملموس مانند موزه ها، سايتهاي تاريخي ، باستان شناسي ، معماري و … مي شود و  گردشگري نوع دوم كه شامل آثار ميراثي ناملموس مانند آداب و رسوم، فرهنگ نوع معيشت و … جنبه هاي علمي مردم شناسي مي باشد.
به ‌نظر کارشناسان، گردشگری فرهنگی عبارت است از: مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان‌هایی که جاذبۀ فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه‌جایی به ‌قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می‌شود (سقایی، وبلاگ شخصی1)

فصـل دوم
مبـانـی نظـری تحـقیـق

2-1- پیشینه تحقیق
گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از شاخه های مهم گردشگری موضوع در کتاب ها و مقاله های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است.
– تحقیقی با عنوان اکو توریسم منطقه قلعه رودخان با تاکید بر قابلیت ها و محدودیت ها اقلیمی توسط بذر پرست به صورت پایان نامه انجام شده است، که قابلیت های اقلیمی دره قلعه رودخان برای جذب گردشگر را تشریح کرده قابلیت های قلعه رود خان بیشتر در فصول گرم است و اکثر ماههای خرداد و تیر و مرداد وشهریور که در این ماهها ارتفاعات دارای حرارت مناسب، رطوبت نسبی پایین تر نسبت به سایر ماهها و ساعات افتابی بیشتر و وزش باد مطبوع و مناسب است.
– بردبار (1389) در پایان نامه کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، جایگاه توریسم فرهنگی- تاریخی در گیلان را بررسی کرده و راهکارهایی جهت توسعه این نوع گردشگری ارائه کرد و می نویسد که برای شناسایی، حفظ، حراست و معرفی هر چه بیشتر یادمان های تاریخی –فرهنگی گیلان لازم است تا ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر، از گردشگر تاریخی-فرهنگی بعنوان یکی از فرصت ها و توانمندیها اصلی گیلان بهره برداری شود.
– کتاب گیلان جلداول- دوم و سوم که توسط انتشارات گروه پژوهشگران به سرپرستی ابراهیم اصلاح عربانی چاپ شده است اشاره کوتاهی به برخی از قابلیتهای موجود در شهرستان فومن شده است که می توان از آن ها مقوله ی جاذبه گردشگری شهرستان فومن را گنجانید.
– مقاله ای تحت عنوان دژ قلعه رودخان یادمان باستانی –اکو لوژیکی ایران توسط دکتر بهمن رمضانی استاد یار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت نوشته شده که در آن نگارنده به این نتیجه رسیده است: با توجه به قدمت تاریخی و گذشته ناشناخته این میراث فرهنگی و ملی این حوضه ایران زمین، بهره گیری از زمان مناسب آب و هوایی، تعطیلات تابستانه، گردشگری ناشی از آن می تواند نقش بالایی در اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاییان این منطقه داشته باشد.
– کتاب راهنمای گردشگری استان گیلان که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان تهیه و تدوین شده است. در بخشی از این کتاب جاذبه های گردشگری موجود در شهرستان فومن به صورت فهرست وار معرفی شده است.
– در طرح جامع شهر فومن که در سال 1386 به تصویب رسیده است، کاری از گروه مهندسین مشاور پویا نقش شهر وبنا، به سفارش سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان و تهیه و توان، قابلیت ها و محدودیت های شهرستان مزبور مورد برسی قرار گرفته است.
– بروشوری تحت عنوان جاذبه های تاریخی و فرهنگی، گردشگری استان گیلان که به وسیله میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسید که در قسمتی از آن جاذبه های گردشگری شهرستان فومن فهرست وار اشاره شده است.
2-2- مفهوم گردشگری
واژه گردشگری به فعالیتی اطلاق می شود که در زمان سفر گردشگران اتفاق می افتد. این واژه دربرگیرنده همه چیز از جمله اقامت درانجا، مسافرت، برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظز و بازگشت می باشد.
گردشگر کسی است که به قصد تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، فرهنگ، آب وهوا، ورزش، دیدار خویشان به طور موقت نه به قصد اقامت دائم در زمانی نه کمتر از یک روز و نه بیش از یک سال به مکانی خارج از حوزه زندگی و کاری خود سفر می کند.(تولایی،1386:18).
در واقع گردشگر از حرکت مردم برمی خیزد، پس حرکت و جابه جایی مبنای گردشگری است. از آن جا که ترک خانه و کاشانه و رفتن به جاهای دیگر منشا گردشگری است. این نوع فعالیت اصولا با فعالیتهای کار و اقامت همیشگی گردشگر تفاوت دارد. گردشگری یعنی مسافرت به منظور بهره برداری از مناظر زیبای کشور یا ناحیه، منطق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، جاذبه های گردشگری، گردشگری فرهنگی، رضایت گردشگر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گردشگری فرهنگی، صنایع دستی، آداب و رسوم، گردشگری روستایی