پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

ت درتولید می شوند ودرنتیجه تنوّع درتولیدات افزایش می یابد.

ب ( مزایای پیمانکاری فرعی برای صنایع بزرگ:
1. صنایع بزرگ با کاهش هزینه های سرمایه گذاری وجلوگیری از گسترش بی رویه واحدها وبعضا باتعطیل کردن پاره ای ازبخشهای خط تولیدوسپردن کار تولیدقطعه هاوکالاهای صنعتی وحتی بخش طراحی ومونتاژ کالابه واحدهای کوچک طراحی ومهندسی ومونتاژ،نه تنها از کاهش حجم تولید واحد صنعتی خودجلوگیری می کند،بلکه برعکس حجم تولید وبهره وری را تا چند برابر افزایش می دهند.
2. صنایع بزرگ بابهره گیری از پیشنهادها و اندیشه خلاّق واحدهای کوچک پیمانکاری ضمن رفع مشکلات وضعفهایاحتمالی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی،توانسته اند بیشترین نوآوری وتنوّع رابه تولیدات خودبدهند.
3. صنایع بزرگ با انجام پیمانکاری های فرعی قادر هستند قیمت تمام شده کالارا به میزان قابل توجهی کاهش دهند و برای مدت زماني طولانی میتوانند قطعه ها و لوازم مورد نیاز خود را به گونه سفارشی تأمین کنند.

2-2-5 خدمات مورد انتظار از يک مرکز اطلاعاتی SPX
1- خدمات اطلاع رساني (آگاهي) شامل اطلاعات فني در خصوص صنايع كوچك و متوسط كه مستعد كاركردن بعنوان پيمانكاري فرعي هستند و تهيه كنندگان يا شركاء براي پيمانكاري هاي اصلي داخلي و خارجي، دلالي گزارشات اطلاعات عرضه و تقاضا براي دانش فني، حق امتياز، همكاري فني، فرصتها و روشهاي استفاده براي تنظيم موافقتنامه هاي مشاركتي.
2- خدمات فني به سازمانهاي تجاري، مديران خريد يا فروش از گروههاي صنعتي داخلي و خارجي، سازمان هاي گروه سهامي در نمايشگاه هاي صنعتي در بخش هاي تهيه و توزيع مواد متشكله صنايع مرتبط شان.
3- خدمات مشاوره اي عمليات پيمانكاري فرعي، توليد، كنترل كيفيت، گواهي استاندارد سازي، بازاريابي.

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس
سازمان های بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می شود که برای تولید یک کالا یا انجام پروژه خاص با هم (معمولا با هدف هزینه کمتر) در ارتباط بوده، همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند و برای مواجهه با مسئله ای واحد تخصص می یابند، و تقاضایی را با تکیه بر توانایی های خود پوشش می دهند. همکاری پایه فعالیت این سازمان ها است و دارای یک هدف تجاری یا فعالیت واحدی هستند. در سیستم های بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم. سازمان های بزرگ مقیاس بر اساس مزیت رقابتی شرکت های رقیب تشکیل شده اند. چگونگی پشتیبانی همکاری و مشارکت درون سازمانی یک موضوع اصلی از یک سازمان بزرگ مقیاس است. چنين سيستمي كاركردهاي بيشتري نسبت به مجموع كاركردهاي سيستم هاي عضو در آن ارائه مي‌كند.

2-3 تعریف معماری سرویس گرا
تعاریف بسیاری برای معماری سرویس گرا وجود دارد، اما یک تعریف رسمی واحد برای آن موجود نیست. به همین دلیل بسیاری از سازمان ها که سعی در استفاده و بهره برداری از این مفهوم را دارند، برای تعریف آن حرکتی کرده اند. در تعاریف متعددی که از معماری سرویس گرا ارائه شده است، عمدتا از دو دیدگاه فنی و غیر فنی این واژه تعریف شده است. از جمله تعاریفی که به رویکرد غیر فنی معماری سرویس گرا اشاره دارند می توان به موارد زیر را نام برد :
• معماری سرویس گرا یک محصول نیست بلکه پلی است بین کسب و کار و فناوری به کمک مجموعه ای از سرویس ها متکی بر فناوری که دارای قوانین، استانداردها و اصول طراحی مشخص هستند]6 1[.
• چارچوبی برای یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار و پشتیبانی آن ها توسط فناوری اطلاعات با کمک مولفه های استاندارد و امن تحت عنوان سرویس که قابلیت استفاده مجدد و الحاق به یکدیگر جهت پوشش تغییرات حرفه را دارا می باشند] 17 [.
• SOAیک رهیافت است، یک شیوه ی فکر کردن یک سیستم ارزشی است که منجر به تصمیمات به هم پیوسته کامل در زمان طراحی یک معماری نرم افزار به هم پیوسته می شود]18 [.
• معماری سرویس گرا پیکره ی فرایند های استاندارد طراحی و مهندسی، ابزارها و بهترین تجاربی است که با استفاده از سرویس ها و بهره گیری از خاصیت پیمانه ای بودن و قابلیت ترکیب آن ها، زمینه ی تحقیق اهداف کسب و کار را فراهم می آورد] 19[.
• سبکی از معماری که از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری کسب و کار، و به صورت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس ها مبتنی بر کسب و کار تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کنند]20 [ .
• روشی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ی ارتباط بین سرویس هایی که دارای خواص اتصال سست، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند]21 [ .
• معماری سرویس گرا سبکی از توسعه و یکپارچه سازی نرم افزار است. که با شکستن یک برنامه ی کاربردی به سرویس هایی که می توانند هم در داخل و هم در خارج از سازمان مورد استفاده قرار بگیرند، سر و کار دارد ]24 [ .

با وجود تفاوت دیدگاه ها در تعاریف فوق، همه ی آنها بر این اصل توافق دارند که معماری سرویس گرا باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها می شود. همچنین بر اساس تعاریف ارائه شده می توان استنباط کرد که معماری سرویس گرا قابلیت تاثیر گذاری در همه ی سطوح فناوری اطلاعات از بالاترین سطح معماری سازمانی تا پیاده سازی سرویس ها دارد.
2-4 تعریف سرویس
از آن جا که مفهوم سرویس در صنعت IT به روش های بسیار مختلفی به کار برده شده است، لازم است آن را به دقت تعریف کنیم. با این وجود، قبل از ارائه یک تعریف رسمی و مبتنی بر تکنولوژی، به تعریف کلی تر خواهیم پرداخت تا درک بهتری از سرویس ایجاد شود. ضمنا برای سادگی و یکنواختی برای مفهوم متقاضی سرویس، مصرف کننده ی سرویس، مشتری یا مصرف کننده ی سرویس، عبارت سرویس گیرنده، و برای مفهوم ارائه دهنده ی سرویس یا فراهم کننده ی سرویس از عبارت سرویس دهنده استفاده خواهیم کرد.
آن چه در این مبحث از سرویس مورد نظر است، معنای خود را به نحوی از این تعاریف می گیرد. و به معنی فعالیت با معنایی است که یک سرویس دهنده (احتمالا بر اساس درخواست یک سرویس گیرنده)، انجام می دهد. سرویس دهنده و سرویس گیرنده ممکن است افرادی در یک سازمان یا قطعه برنامه های نرم افزاری باشند و سرویس ممکن است دستی یا مکانیزه، نرم افزاری یا غیر آن باشد.
در اصطلاح فنی و نرم افزاری می توان گفت به طور کلی سرویس، یک پیمانه ی قابل دسترس از راه دور و مستقل است. برنامه های کاربردی این سرویس ها را در دسترس کاربران قرار می دهند. با این تفاسیر مشاهده می کنیم که مفهوم سرویس در هر دو حوزه ی کسب و کار و فناوری مطرح است و کاربرد دارد. تعاریف متعددی برای مفهوم سرویس ارائه شده است از جمله :
• ” سرویس، کاری است که توسط یک سرویس دهنده ارائه و انجام می شود و ممکن است انجام یک درخواست کوچک مانند دریافت یا ذخیره ی اطلاعات، و یا مربوط به انجام کاری پیچیده تر مانند چاپ یک تصویر باشد” ]28 [.
• ” از دیدگاه کاری سرویس ها دارایی های ITهستند که به فعالیت های کاری یا عملکردهای کاری قابل بازشناسی در دنیای واقعی مرتبط بوده، و می توانند با توجه به خط مشی های سرویس مورد دسترسی قرار بگیرند. از دیدگاه فنی سرویس ها، دارایی های دانه درشت و قابل استفاده ی مجدد ITهستند که دارای واسط های خوش تعریفی (قراردادهای سرویس) هستند که واسط های قابل دسترس از خارج سرویس را، از پیاده سازی فنی سرویس مجزا می کنند” ]24 [ .
• ” سرویس تحقق کاری یک عملکرد مستقل است. از دیدگاه فنی، سرویس توصیفی است از یک یا چند عملیات که از (چندین) پیام برای تبادل داده ها میان یک سرویس دهنده و یک سرویس گیرنده استفاده می کند. اثر فراخوانی سرویس آن است که سرویس گیرنده اطلاعاتی به دست می آورد، یا حالت مولفه یا سرویس دهنده را تغییر می دهد” ]26 [ .
• ” سرویس یکمولفه از یک برنامه کاربردی است که روی سکویی که از طریق شبکه قابل دسترس است مستقر شده، و توسط یک سرویس دهنده ارائه می شود. واسط های سرویس جهت فراخوانده شدن توسط سرویس گیرنده یا تعامل با آن، با استفاده از یک توصیف سرویس، توصیف می شوند” ]26 [ .

بر اساس این تعاریف گزاره های زیر در مورد سرویس برقرار است:

o یک عملکرد یا وظیفه مندی را ارائه می کند که ممکن است کاری یا فنی باشد.
o قابل استفاده ی مجدد، و از سایر سرویس ها مستقل است.
o دارای توصیف، واسط یا قرار داد خوش تعریف است، و جزئیات آن از دید سرویس گیرندگان مخفی است.
o دارای یک یا چند عملیات است، و ارتباط سرویس ها توسط تبادل پیام میان این عملیات صورت می گیرد.

2- 5 سرویس های وب
معمولا واژه های معماری سرویس گرا و سرویس های وب اشتباها به جای هم، و به صورت معادل استفاده می شوند. لذا لازم است این دو مفهوم، به صورت دقیق تر بررسی شوند. سرویس های وب را باید عینیت بخش معماری سرویس گرا دانست] 6[.
تعریف W3C از سرویس های وب عبارت است از : یک سرویس وب، نوعی سیستم نرم افزاری است که جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبکه طراحی شده است، و دارای یک توصیف قابل پردازش توسط ماشین با نام، WSDL است. دیگر سیستم ها بر طبق این توصیف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده تعامل خواهند داشت، پیام ها توسط پروتکلSOAP و یا سایر پروتکل های مربوطه منتقل می شوند] 22 [.
از جمله ویژگی هایی که برای سرویس های وب مطرح هستند عبارتند از :
• نرم افزارهای کاربردی که تحت وب منتشر شده، شناسایی و مورد فراخوانی قرار می گیرند.
• مستقل از سکو و زبان هستند.
• نوعی از پیاده سازی معماری سرویس گرا می باشند.
• با منطق حرفه در تماس هستند، ولی هیچ شخصی مستقیم با آن ها ارتباط ندارد.
• یک رهیافت کلیدی برای عینیت بخشیدن به معماری سرویس گرا هستند.
• سرویس های وب دارای شرایطی از قبیل : دسترسی در سطح وب، استفاده از استانداردXMLجهت تبادل اطلاعات، عدم وابستگی به هیچ سکو و سیستم عاملی، تعامل با سرویس های تحت وب و با قابلیت شناسایی و خود توصیفی می باشند. این ویژگی ها در مقابل خصوصیاتی از قبیل استفاده از استاندارد HTML برای تبادل اطلاعات، وابستگی به سکو و فناوری و استفاده توسط اشخاص یا مرورگر وب که برای نرم افزارهای تحت وب می باشند از سرویس های وب متمایز می شوند] 6 [.

2-6 مفاهيم مهم سرويس گرايي
در اين بخش به ارائه مفاهيم مهم درارتباط باساختارسرويس وكليات مطالب مربوط به آن مي پردازيم.

2-6-1چگونه سرويسها منطق را محصور ميكنند
براي حفظ استقلال، سرويس ها منطق متن خاصي را محصور مي كنند. آنچه در سرويس محصور مي شود ممكن است كوچك يابزرگ باشد .بنابراين اندازه وحوزه منطقي كه توسط سرويس محصورمي شود ميتواند متنوع باشد. براي مثال آنچه توسط راه حل هاياتوماسيون ارائه ميشود، معمولاًپياده سازي يك فرآيند عمده كاري است.اين فرآيندازمنطقي تشكيل شده است كه بارعايت ترتيب وتوالي يا توازي خاص عمل موردنظررا انجام مي دهد. اين منطق به مجموعه اي از مراحل شكسته مي شودكه باتوجه به قواعد،باترتيب ازپيش تعريف شده اي اجرا مي شوند. همانطوركه درشكل2-5مشاهده ميشود درساختن راه حل متشكل ازسرويسها، هرسرويس ميتواند وظيفه اي را كه درهرمرحله اجرا مي شوديايك زيرفرآيندرا محصور كند. سرويس حتي ميتواندكل فرآيندي راكه توسط سرويسهاي ديگر محصورشده است، محصوركند.

شکل 2-2. محصورسازي اندازه هاي مختلفي ازمنطق توسط سرويس] 23[
2-6-2 چگونه سرويس ها از وجود يكديگر مطلع ميشوند.
درSOA، سرویس ها می توانند توسط سرویس های دیگر، يابرنامه هاي ديگر مورد استفاده قرارگيرند .حال، استفاده كننده ازسرويس هركه باشد،ارتباط ميان سرويسهادرصورتي روي خواهددادكه سرويسها از وجوديكديگرمطلع باشند. اين امر با بهره گيري ازتوصيف سرويس ممكن است.
توصيف سرويس درپايه اي ترين حالت خود، نام سرويس و داده هايي راكه درحين ارتباط مورد نيازند يا بدست مي آيند مشخص ميكند. روشي كه درآن سرويسها از توصيف سرويس استفاده ميكنند، موجب مي شود كه ارتباط

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، اصول طراحی