پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، معاهده منشور انرژی، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

،فدارسیون روسیه هنوز مراحل تصویب منشور را به اتمام نرسانده اند.
ناظران منشور شامل کشورها و سازمانهای بین المللی به شرح زیر می باشد:
کشورها:
افغانستان،الجزایر، چین، کانادا، اندونزی، مصر، حکومت ملی فلسطین، اردن، ایران، جمهوری کره، کویت، مراکش، نیجریه، عمان ،ترکمنستان ،قطر ،عربستان سعودی، صربستان ،سوریه، تونس، امارت متحده عربی، ایالات متحده آمریکا ،ونزوئلا.
سازمانهای بین المللی
آسه آن ،231همکاری انرژِ منطقه دریای بالتیک ،232همکاری اقتصادی دریای سیاه ،233شورای برق کشورهای مستقل مشترک المنافع ،234بانک اروپایی بازسازی و توسعه ،235سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،236کمیسیون اقتصادی اروپا (سازمان ملل متحد)237،بانک جهانی ،238سازمان تجارت جهانی،239آژانس بین المللی انرژی .240
گفتار دوم :اهداف و موضوعات اساسی منشور
4-2-اهداف منشور
مطابق مفاد منشور هدف اصلی آن ایجاد یک چارچوب منطقی به منظور افزایش همکاری های بلند مدت در حوزه انرژی بر پایه منافع متقابل می باشد .دریک نگاه کلی این معاهده به منظور ایجاد بازارهای انرژی آزادتر و رقابتی در میان کشورهای امضاء کننده می باشد.
معاهده منشور انرژی در بدو امر ماهیتی اروپایی داشت واینگونه به نظر می رسید که بیشتر درجهت تأمین منافع و امنیت انرژی غربی باشد،اما امروزه با پیوستن سایر کشورهای آسیایی به منشور،این معاهده به یک قرارداد چندجانبه بین المللی موثر در حوزه انرژی تبدیل گردیده است .ماده 2 منشور در این خصوص مقرر می دارد:”این معاهده چارچوبی حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی ،مبتنی بر جنبه های هم تکمیل کننده و م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معاهده منشور انرژی، اتحادیه اروپا، توسعه بازار، نفت و گاز Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل اختلاف