پایان نامه با واژگان کلیدی راهکارهای مقابله، پایگاه اطلاعات، نواحی روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

برخورد کنند از واژه تصادف (accident) و به زبان مالایی (kemalangan) استفاده می شود. عواملی که باعث رخداد چنین حوادثی می شوندچه بسا که مشابه یکدیگر باشند. عواملی همچون : عدمتواناییدرکنترلوسیله ، انحرافبهچپ ، عدمرعایتحقتقدم، عدم رعایت سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز و چندین عوامل مشترک دیگر. مهم آن است که راهکارهای مقابله با چنین حوادثی را یادبگیریم و اموزش دهیمنسبت جمعیت موتورسیکلت در جاده های مالزی از استانی به استان دیگر تغییر می کند. در استان های کمتر توسعه یافته مانند perlisو Kelantanجمعیت موتورسیکلت از وسایل نقلیه دگر بیشتر است. در شهرهای توسعه یافته تر مانند Selangorجمعیت موتورسیکلت ها از دیگر وسایل نقلیه کمتر است. می توان گفت موتورسیکلت سبک عمده حمل و نقل شخصی برای جامعه کم درامد است. در کل، تصادفات موتورسیکلت ها نیز بسیار حائز اهمیت می شود. نمودار زیر نشان می دهد که ۶۰ درصد تصادفات شهرهای مالزی مربوط به موتورسیکلت می باشد. از آنجایی که کل بیلیون ها کیلومتر مسافرت شده با موتورسیکلت در شهرهای مالزی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ افزایش یافته تلفات موتورسیکلت نیز افزایش یافته است[40]

شکل ۳-۶- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل
موتوریزه شدن در کشورهای اسیایی به سرعت در حال رشد و موتورسیکلت ها غالب سبک حمل و نقل هستند. تعداد موتورسیکلت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر به طور متوسط در چندین شهر اسیایی اصلی تقریبا ۱۹۶ است که ۷ برابر میانگین بقیه دنیاست[40]
جدول زیر میانگین آمار تلفات ، تصادفات، و تعداد موتورسیکلت را برای چندین شهر مالزی در دهه ۱۹۸۰ نشان می دهد[55]
جدول ۳-۵- میانگین آمار تلفات ، تصادفات، و تعداد موتورسیکلت برای چندین شهر مالزی

perlis
kelantan
melaca
johor
penang
تعداد تصادفات
۷۳۸
۲۶۵
۴۲۹
۸۸۴
۲۰۵۶
تعداد تلفات
۷۴
۲۰
۳۵
۱۱۵
۸۴
تعدادموتورسیکلت
۸۵۸۹۵
۳۴۳۷۶
۳۶۰۰۴
۱۲۶۷۴۸
۹۸۷۲۸

همانگونه که می دانید مالزی نزدیک خط استوا قرار دارد و اکثر شهرهای ان هم یک فصل دارد، نه بهاری، نه پائیزی، نه زمستانی، همیشه تابستان با دمایی حداکثر حدود ۳۴ درجه و حداقل ۲۴ درجه با رطوبت نسبی ۸۰% می باشد. همانطوری که از نمودار مشخص است در مجموع ۳ ماهه فصل تابستان (August , july , june ) بیشترین تصادفات موتورسیکلت را شاهد هستیم .از طرفی می بینیم که در هر ماه اختلاف درصدی تصادفات قابل توجه نبوده چون موتورسیکلت یک روش معمول حمل و نقل برای بسیاری از مالایی ها می باشد و یکی از رایج ترین وسیله مورد استفاده به دلیل مقرون به صرفه بودن و سهولت استفاده از آن در مالزی می باشد[37]

شکل ۳-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه
با توجه به نمودار می بینیم که بیشترین میزان تصادفات در روزهای یکشنبه و دوشنبه اتفاق افتاده است. قبلا اشاره شد که موتورسیکلت یکی از وسیله های رایج حمل و نقل میان مالایی هاست و از موتورسیکلت بیشتر از هر وسیله نقلیه دیگری برای جابجایی درون شهری جاده ای و در مکان های شلوغ استفاده می کنند.

شکل ۳-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز

۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت
ایالت های ساحل غربی مالزی بالاترین تعداد تلفات موتورسیکلت به ازای هر۱۰۰۰۰۰ نفر را دارند، ناحیه ی ساحل شرقی با جمعیت موتورسیکلت پایین تر و دانسیته ی ساختمانی کمتر، بالاترین نرخ تلفات را به ازای ۱۰۰۰۰موتورسیکلت دارد. ضمنا، منطقه ی فدرال که بالاترین دانسیته ی جمعیت را دارد، پایین ترین نرخ تلفات موتورسیکلتی را به ازای ۱۰۰۰۰ موتورسیکلت ثبت شده دارد.در کل، گزارشات پلیس نشان می دهد که ۶۱% تلفات در نواحی روستایی رخ می دهد در حالیکه شهرها تنها ۸% گزارش می کنند. نگاه عمیق تر به نوع ناحیه نشان می دهد که تلفات موتورسیکلتی اکثرا در راه های موتوری و جاده های اصلی (۶۲%) ثبت می شوند. صرف نظر از این، تلفات موتورسیکلتی در نواحی مسکونی (۲۰%) بیشتر از سایر نواحی یافت می شوند. موتوری کردن در کشور های اسیایی به سرعت در حال رشد است و موتورسیکلت سبک حمل و نقل غالب است. تعداد موتورسیکلت ها به ازای هزار نفر به طور متوسط در چندین شهر اسیایی اصلی تقریبا ۱۹۶ است که ۷ برابر متوسط بقیه ی دنیاست. برای مثال، تعداد موتورسیکلت های ثبت شده در تایوان متشکل از ۵۰% تعداد کل وسایل نقلیه ی ثبت شده است. در تایلند این عدد ۶۳%، در ویتنام ۹۵%، در Lao۷۹%، در Cambodia۸۴%، و در اندونزی ۷۳% است. مالزی با جمعیت ۲۷.۶ میلیون، یک استثنا نیست. مطابق دپارتمان حمل و نقل جاده ای مالزی تعداد کل موتورسیکلت ها در سال ۲۰۰۹، تعداد ۸۹۴۰۲۳۰ عدد بود( ۴۷% همه ی وسایل نقلیه ی موتوری شده) که ۵% بیشتر از مسافرانماشینی بود.با توجه به مطالعات انجام شده در کشور مالزی می توان این گونه عنوان کرد که مالزی بالاترین خطر تلفات جاده ای( به ازای ۱۰۰۰۰۰جمعیت) را در بین کشور های ASEAN دارد و بیشتر از ۵۰% تلفات تصادفی جاده ای شامل موتورسیکلت است. انالیز اشکار می کند که بالاترین تعداد تلفات موتور سیکلت در منطق روستایی (۶۱%) رخ می دهد، در جاده های اصلی (۶۲%) و در بخش های جاده ای مستقیم(۶۶%). عمده ی افراد رانندگان موتورسیکلت (۸۹%)، ۱۶ تا ۲۲ سال(۲۲.۵%) و ۹۰% موتور سیکلت ها دارای مالکیت شخصی هستند. از انهایی که در تصادفات مرگ و میر درگیر هستند، ۷۵% موتورسیکلت سوار ها کلاه ایمنی می پوشند و ۳۵% گواهینامه ی درست ندارند. بالاترین تعداد تلفات از نوع برخورد زاویه یا جانبی است(۲۷.۵%). اگرچه برخورد های موتورسیکلت سوار اکثرا شامل ماشینهای مسافربری است (۲۸%)، موتورسیکلت سواران در ۵۰% برخورد ها مسئول هستندهم در برخورد های یگانه (۲۵%) یا با موتورسیکلت های دیگر(۲۵%). در حالیکه موتورسیکلت سواران مرد غالب هستند( ۹۴% تلفات)، موتورسیکلت سواران زن که از ۳۱ تا ۷۰ سال سن دارند، گواهینامه ندارند، کلاه ایمنی نمی پوشند و در طول روز سفر می کنند، نسبت به موتور سیکلت سواران مرد درصد سهم بالاتری دارند. مالزی باید داده های بیشتری را کسب کند و یک سیستم ثبت جراحت و پایگاه اطلاعات را بر اساس گزارشات بیمارستان تاسیس کند. برای کاهش تلفات موتورسیکلت، ابتدا باید درک کرد چرا موتورسیکلت سواران جوان مستعد برخورد های کشنده در عصر ها و در اخر هفته ها در جاده های اصلی روستایی بخصوص در بخش های جاده ای مستقیم می شوند[40]

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی Next Entries منبع تحقیق درباره جبران خسارات، سازمان ملل