پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، عملکرد شرکت، کارت امتیاز متوازن، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

فازی بود. تویسوز و کهرمان (Tuysuz, & Kahraman, 2006,559-584) ابزاری تحلیلی جهت ارزیابی ریسک پروژه های تحت اطلاعات ناکافی و مبهم ابداع کردند. آنها از AHP فازی جهت ارزیابی ریسک پروژه فناوری اطلاعات یک شرکت ترکیه ای استفاده کردند. آیاگ و اوزدمیر(Ayag,O zdemir,2006,179-190) رویکردی هوشمند برپایه AHP فازی برای ارزیابی گزینه های ابزار ماشین پیشنهاد داد. آنها ابتدا ازAHP فازی برای وزن و گزینه تحت شاخص های چندگانه استفاده کرده سپس تحلیل حاشیه سود/ زیان50 با استفاده از نمره AHP فازی و هزینه تدارکات هرگزینه را انجام دادند. چان و کومار( Chan, & Kumar, 2007,417-431) مدلی برای ایجاد چارچوبی سازمانی جهت انتخاب تامین کننده جهانی با در نظر گرفتن عوامل ریسک فراهم کردند. آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی در انتخاب تامین کننده جهانی استفاده کردند. (لی و همکارانLee, Chen, & Chang, 2008,96-107 ) رویکردی برپایه AHP فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی بخش IT صنعت تولید در تایوان ابداع کردند.
عبدی ,1-15) Abdi, 2009) از AHP فازی جهت ارزیابی ماشین های قابل پیکرسازی استفاده کرد. تانگ رویکردی جهت تخصیص بودجه برای یک شرکت هوافضا با استفاده از AHP فازی و شبکه عصبی مصنوعی(ANN) معرفی کرد. (میکاییل و همکاران (Mikaeil, Naghadehi, رویکردی نوین جهت رتبه بندی نفوذپذیری دستگاه ماشین حفار تونل در شرایط سنگ سخت پیشنهاد دادند.( ارتوگرل و کاراکوسوگلو (Ertugrul, & Karakasoglu, 2009,702-715 مدلی را با تلفیق کارت امتیازی متوازن، AHP فازی و TOPSIS برای ارزیابی شرکتهای سیمان ترکیه به کار گرفتند (ترفی و همکاران (Torfi, Farahani & Rezapour, 2009 از یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی با استفاده از AHP فازی و TOPSIS فازی جهت ارزیابی گزینه های جایگزین جهت خواسته های ترجیحی کاربران استفاده کردند. (ژنگ وهمکاران (Zheng,Etal, مدل AHP فازی را برای ارزیابی بقای انرژی ساختمان در چین توسعه دادند. همچنین (هسو و همکاران (Hsu,Etal,2010,419-425 جهت انتخاب فناوری احیاکننده روغن های روان کننده از رویکردی استفاده کرده که در آن AHP فازی و روش دلفی فازی را باهم ادغام کرده اند. هادی ونچه و محمدقاسمی یک رویکرد FAHP-DEA جهت طبقه بندی موجودی در سیستم ABC ارائه کردن (A. Hadi-Vencheh, Mohamadghasemi, 2011, 3346-3352).چن و همکاران طراحی سیستم پشتیباتی تصمیم فازی در مورد تحلیل چندمعیارهی بهترین برنامه یا استراتژی در آبخیزهای محیطی را با استفاده از روش FAHP پیشنهاد دادند (V.Y.C. Chen, Etal, 2011, 265-275).

2-9- مفهوم QFD

مدل QFD يك رويكرد در طراحي است كه در سال 1996 توسط آكائي در ژاپن معرفي شد. اين رويكرد نخست در كارخانه كشتي سازي كوبه ميتسوبيشي در سال 1972 مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال 1983 وارد آمريكا شد و اكنون در كشورهاي بسياري مورد استفاده قرار مي گيرد. از QFD مي توان به عنوان ماشين مترجم «نيازمندي هاي مشتريان» به «مشخصات فني و مهندسي » يا به عبارتي مبدل تقاضاهاي مشتريان به ويژگي هاي كيفيت و آماده ساختن يك طرح كيفيت براي محصول نهايي از طريق گسترش سيستماتيك روابط بين تقاضاهاي مشتري و ويژگي هاي كيفيت محصول، تعريف نمود. اين فرآيند معمولا با كيفيت اجزاي عملكردي آغاز گشته و سپس به كيفيت همه قسمتها و فرآيندها گسترش مي يابد. تکنيک QFD با متدهايي نظير سي ماتريسي، هجده ماتريسي و چهار ماتريسي و غيره در دنيا معرفي و شناخته شده است. در اين بين متد چهار ماتريسي که انستيتوي تامين کنندگان آمريکا هم آنرا مورد تائيد و استفاده قرار داده به علل زير مورد توجه بيشتر قرار گرفته است:
1_ رواج بيشتر نسبت به ساير ديدگاه هاي موجود در بين متخصصان و كاربران QFD
2_ سادگي يادگيري و خلاصه بودن نسبت به ساير رويكردها
3_ ارتباط منطقي و ساده مراحل مختلف با يكديگر
4_ پوشش مراحل مهم توليد محصول با استفاده از چهار ماتريس
فعاليت هاي انجام شده در رابطه با تکامل تدريجي QFD عبارتند از :
1966: آغاز اولين تلاش ها به منظور استفاده از مفاهيم گسترش کيفيت توسط دکتر آکائو در ژاپن
1972: معرفي روش تکامل يافته QFD در شرکت کشتي سازي کوپه توسط آکائو به منظور طراحي مخازن ذخيره سازي نفت
1978: تشکيل کميته اي مستقل در موسسه کنترل کيفيت ژاپن به منظور تحقيق بيشتر در زمينه QFD
1980: اهداي جايزه دمينگ به شرکت کايابا به واسطه استفاده و استقرار مناسب روش QFD
1983: انتشار اولين مقاله در مورد QFD در حوزه آمريکاي شمالي
1984: برگزاري اولين دوره يک روزه QFD در آمريکا توسط موسسه GOAL/QPC
– آشنايي مسوولان و مهندسان شرکت فورد با QFD توسط دکتر دونالد کلازينگ
– 1985: استفاده از روش QFD در شرکت فورد و تامين کنندگان قطعات آن
1986: برگزاري اولين دوره پنج روزه QFD توسط موسسه GOAL/QPC بر مبناي کتاب QFD
1987: انتشار اولين کتاب QFD در آمريکا توسط باب کينگ با عنوان : Better Designs in Half the Time: Implementing QFD in America
1988: انتشار مقاله معروف The House Of Quality در دو ماهنامه Harvard Business Review
1989: برگزاري اولين سمينار ساليانه QFD در محدوده آمريکاي شمالي با همکاري سه جانبه ASI، ASQC و موسسه GOAL/QPC
1990: ارايه نرم افزار QFD/Capture توسط موسسه GOAL/QPC
1991: انتشار کتاب Facilitating and Training: Quality Function Deployment توسط موسسه GOAL/QPC
1993: آغاز به کار اولين موسسه تحقيقاتي در زمينه QFD در آمريکا با عنوان The QFD Institue) QFDI)
1994: ترجمه کتاب دکتر آکائو و دکتر مي زومي در آمريکا
2-10- پيشينه علمي و مطالعات انجام شده گذشته
پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیاز متوازن
با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی وزارت راه و ترابری)”
هدف اساسي از انجام اين پژوهش در وهله اول،‏ اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد سيستم مديريت دانش وزارت راه و ترابري و تعيين وزن آنها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي((AHP‎ و دوم ارزيابي عملکرد سيستم مديريت دانش وزارت راه و ترابري بر اساس کارت امتيازي متوازن (BSC‎) با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي است. بر اساس نتايج به-دست آمده،‏ عملکرد اين سيستم در وزارت راه و ترابري از سطح متوسط برخوردار است که پيشنهاداتي برای بهبود آن ارائه شده است. (محمد موسي‌خاني ، فرانك نادي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات (دوره: ۳، شماره: ۹ ) محمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان (سنجش عملکرد شرکت مخابرات استان مازندران با رویکرد کارت امتیاز متوازن) با انتخاب چند شاخص مهم در چهار وجه کارت امتیاز متوازن به تجزیه وتحلیل داده ها در هریک از شاخص ها پرداخته و در نتیجه مهمترین نقاط قوت و ضعف عملکرد شرکت را در چهار وجه مدل شناسایی کرده است.در این تحقیق وجه مشتری در بالای مدل قرارگرفته و سایر وجوه،به ترتیب مالی-فرآیند داخلی و رشد ویادگیری در پایین تراست.(محمدی،1384)
– پژوهشی تحت عنوان تاثیر اجرای BSC بر عملکرد سازمانی انجام شد.در این پژوهش مصاحبه ای با 66 کمپانی استرالیایی انجام گرفت که نتیجه این پژوهش موید تاثیر بالای اجرای BSC بر بهبود عملکرد بود. hoque&james,2000))
در پژوهشی تحت عنوان تاثیر اجرای BSC بر شاخص های رضایت سیستم و نیز بر عملکرد مالی ،مصاحبه ای با 40 کمپانی مالی آمریکایی انجام شد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیدند که اجرای روش BSCبا بالارفتن رضایت کارکنان مرتبط اما در عملکرد تجاری و مالی بی تاثیراست. ittrer&larcker&randall,2003))
در پژوهشی دیگر طی بررسی در مورد یک شرکت it در تایوان مقاله ای تحت عنوان(ترکیب BSC&FAHP در ارزیابی عملکرد شرکت تکنولوژی اطلاعات در تایوان ) ارائه شد که در آن استفاده ترکیبی از این دو رویکرد را به لحاظ بر طرف کردن ابهام در تصمیم گیری افراد وتسهیل در سیستم اطلاع رسانی مد نظر قرارداده است. در این بررسی وجه مشتری با کسب امتیاز 0.378و فرآیندداخلی با 0.299 به ترتیب بالاترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.این مهم بیان گر آن است که شرکت مورد بررسی و شرکت های مشابه باید تمرکز بیشتری بر وجه مشتری و فرآیند دخلی داشته باشندlee&chen&chang,2008)).

فصل 3
روش شناسي تحقيق

3-1 نوع پژوهش

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد (بازرگان،83). همچنین مطالعه توصیفی برای تعیین ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد. درسازمانها در موارد بسیاری مطالعات توصیفی برای کسب آگاهی درباره ویژگی‌های مثلاً گروهی از کارکنان در زمینه سن، سطح تحصیلات، درجات شغلی و درجه رضایت خدمت آنان به طور مکرر صورت می‌گیرد. مطالعات توصیفی همچنین ویژگی‌های سازمان‌هایی که رویه‌های مشابهی دارند به کار می‌رود. به طور مثال، ممکن است پژوهشگری بخواهد ویژگی‌های سازمان هایی را که نظام‌های قابل انعطاف تولید را به کار می‌گیرند یا شیوه‌های مالی خاصی دارند توصیف کند (اوماسکاران، 1385).
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. در رده‌ بندی تحقیق توصیفی، یکی از رده‌های تحقیق توصیفی، تحقیق توصیفی پیمایشی است. تحقیقات پیمایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه‌ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یك رشته سوال. و محققان اجتماعی می‌كوشند با استفاده از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده‌ها پرداخته و صرفا به توصیف آن بسنده نكنند. كه در چنین مواردی فرضیه‌هایی برای تبیین ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یكدیگر به آزمون كشیده شوند (بازرگان،1383).
 مراحل مختلف اغلب پیمایش‌های به صورت زیر است:
مطالعه کتب و نشریات مربوطه،مصاحبه با افراد صاحب نظر، متخصص و با تجربه
تدوین فرضیه تحقیق
طراحی متون و روش‌های مورد نیاز تحقیق
نمونه‌گیری وانتخاب افرادی که باید مورد بررسی قرار گیرند.
کار میدانی و جمع‌آوری و دریافت اطلاعات و داده‌ها
کدگذاری و پردازش داده‌ها
تجزیه و تحلیل آماری
گردآوری نتایج و آزمون فرض‌ها
تحلیل نتایج به دست آمده
در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که این تحقیق از آن جهت که سعی در توصیف شرایط و وضع موجود در سازمان دارد تحقیق توصیفی و از منظر آن که در شرایط واقعی سازمان اجرا می شود و موقعیت جاری سازمان را بدون دستکاری مورد نظر قرار می دهد میدانی است.همچنین از آن جهت که راهکار هایی جهت بهبود و توسعه ارائه می دهد کاربردی-توسعه ای است.

3-2- جامعه آماری

جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع، يا چيزهایي اشاره دارد كه محقق مي‌خواهد درباره آنها به تحقيق بپردازد (اماسكاران، 1385). تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام مي‌شود. جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص(جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند (حافظ نیا، 1382). به عبارتي جامعه، مجموعه اعضا‌ء حقيقي يا فرضي است كه نتايج پژوهش به آنها تعميم مي‌يابد ( دلاور، 1386،89) جامعه آماری تحقیق حاضر در قسمت مقایسات زوجی مدیران ارشد بانک پاسارگاد است که تعداد آنها 20 نفر است.
3-3 نمونه آماری
نمونه گیری فرآیند انتخاب مشاهده‌ها و تعمیم نتایج مشاهده به کل جمعیت جامعه آماری است. گاه حجم جامعه آن‌قدر بزرگ است که نمی‌توان تمام آن را مطالعه نمود، لذا از کل مجموعه، یک زیرمجموعه به عنوان نمونه کل مشاهدات ممکن برای مطالعه انتخاب می‌شود. به این زیرمجموعه که شامل تعداد محدودی از اعضای جامعه است، نمونه گفته می‌شود. اما جهت استنباط خصوصیات جامعه از روی خصوصیات نمونه، مدل آماری ایجاب می‌کند که اعضای گروه نمونه به‌صورت تصادفی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مقایسات زوجی، صنعت بانکداری، رضایت مشتری، تسهیلات اعطایی