پایان نامه با واژگان کلیدی تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

? ?
39. وقتي مطلبي را نميفهمم، سريعاً از کسي کمک ميگيرم.
? ? ? ? ?
40. براي شرکت در کلاس تلاش ميکنم؛ حتي اگر چند بار از کلاس مجازي به بيرون پرت شوم.
? ? ? ? ?
41. ارتباط حضوري با اساتيد را براي فهم دروس ضروري ميدانم.
? ? ? ? ?
42. ارتباط حضوري با هم‌کلاسي‌ها را ضروري ميدانم.
? ? ? ? ?
43. خواندن محتواي الکترونيکي دروس را بر خواندن کتاب و جزوه ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
44. مشارکت در کلاس مجازي را بر کلاسهاي حضوري ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
45. بر صفحه رايانه بهتر تمرکز ميکنم تا بر تخته سياه.
? ? ? ? ?
46. ارسال پيام از طريق ايميل و انتظار براي پاسخ آن‌را بر برقراري ارتباط تلفني يا رو در رو ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
47. تلفن همراه من، حاوي بسياري از مطالب درسي است.
? ? ? ? ?
48. براي مرور درس، مطالعه جزوههاي دست نويس را بر مراجعه به آرشيو کلاس مجازي ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
49. در تحصيل به روش الکترونيکي، احساس تنهايي به من دست ميدهد.
? ? ? ? ?
50. حتي وقت کلاس مجازي هم با دوستان چت غير درسي ميکنم.
? ? ? ? ?
51. وقت خود را به خوبي مديريت ميکنم.
? ? ? ? ?
52. برخي از کارهاي من با تأخير انجام ميشود.
? ? ? ? ?
53. هميشه وقت کم ميآورم.
? ? ? ? ?
54. تکميل برخي پروژههاي درسي من به روزهاي آخر موکول ميشود.
? ? ? ? ?
55. از اوقاتي که براي مطالعهام مي‌گذارم حداکثر استفاده را مي‌کنم.
? ? ? ? ?
56. رعايت دقيق برنامه مطالعه دروس بسيار سخت است.
? ? ? ? ?
57. به دليل مشغلههاي ديگر، کمتر به مطالعه دروس ميپردازم.
? ? ? ? ?
58. از گذاشتن وقت زياد براي کارهاي بياهميت پرهيز ميکنم.
? ? ? ? ?
59. شب قبل از تحويل پروژه درسي هنوز هم روي آن کار ميکنم.
? ? ? ? ?
60. بيشتر مشغول کارهاي روزمره هستم حتي روزهايي که کلاس دارم.
? ? ? ? ?
61. صحبت تلفني، خيلي از وقت من را ميگيرد.
? ? ? ? ?
62. گردش در سايتها و وبلاگ غير درسي وقت من را ميگيرد.
? ? ? ? ?
63. قسمت قابل توجهي از وقت من در چت روم‌ها يا فيس‌بوک تلف ميشود.
? ? ? ? ?
64. توانايي اولويت بندي بين کارهاي خود را دارم.
? ? ? ? ?
65. براي ايجاد نظم در خواندن درسهايم، هدف مشخصي تعريف ميکنم.
? ? ? ? ?
66. براي فهم دروس و برآورده کردن انتظار اساتيد، سعي مي‌کنم روش مطالعهام را تغيير دهم.
? ? ? ? ?
67. وقتي مطالبي را نميفهمم، سعي ميکنم، برگشته و با مطالعه مجدد آن‌را بفهمم.
? ? ? ? ?

فکر ميکنيد چه عواملي مي‌تواند باعث موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي شود ……………

فکر ميکنيد چه عواملي مي‌تواند باعث مشروطي و عدم موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي شود ……………

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتخاب عاقلانه، تلفن همراه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد انقلاب اسلامی، باورهای دینی، پیامبران الهی، اجتماعی و سیاسی