پایان نامه با واژگان کلیدی تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

? ?
39. وقتي مطلبي را نميفهمم، سريعاً از کسي کمک ميگيرم.
? ? ? ? ?
40. براي شرکت در کلاس تلاش ميکنم؛ حتي اگر چند بار از کلاس مجازي به بيرون پرت شوم.
? ? ? ? ?
41. ارتباط حضوري با اساتيد را براي فهم دروس ضروري ميدانم.
? ? ? ? ?
42. ارتباط حضوري با هم‌کلاسي‌ها را ضروري ميدانم.
? ? ? ? ?
43. خواندن محتواي الکترونيکي دروس را بر خواندن کتاب و جزوه ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
44. مشارکت در کلاس مجازي را بر کلاسهاي حضوري ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
45. بر صفحه رايانه بهتر تمرکز ميکنم تا بر تخته سياه.
? ? ? ? ?
46. ارسال پيام از طريق ايميل و انتظار براي پاسخ آن‌را بر برقراري ارتباط تلفني يا رو در رو ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
47. تلفن همراه من، حاوي بسياري از مطالب درسي است.
? ? ? ? ?
48. براي مرور درس، مطالعه جزوههاي دست نويس را بر مراجعه به آرشيو کلاس مجازي ترجيح ميدهم.
? ? ? ? ?
49. در تحصيل به روش الکترونيکي، احساس تنهايي به من دست ميدهد.
? ? ? ? ?
50. حتي وقت کلاس مجازي هم با دوستان چت غير درسي ميکنم.
? ? ? ? ?
51. وقت خود را به خوبي مديريت ميکنم.
? ? ? ? ?
52. برخي از کارهاي من با تأخير انجام ميشود.
? ? ? ? ?
53. هميشه وقت کم ميآورم.
? ? ? ? ?
54. تکميل برخي پروژههاي درسي من به روزهاي آخر موکول ميشود.
? ? ? ? ?
55. از اوقاتي که براي مطالعهام مي‌گذارم حداکثر استفاده را مي‌کنم.
? ? ? ? ?
56. رعايت دقيق برنامه مطالعه دروس بسيار سخت است.
? ? ? ? ?
57. به دليل مشغلههاي ديگر، کمتر به مطالعه دروس ميپردازم.
? ? ? ? ?
58. از گذاشتن وقت زياد براي کارهاي بياهميت پرهيز ميکنم.
? ? ? ? ?
59. شب قبل از تحويل پروژه درسي هنوز هم روي آن کار ميکنم.
? ? ? ? ?
60. بيشتر مشغول کارهاي روزمره هستم حتي روزهايي که کلاس دارم.
? ? ? ? ?
61. صحبت تلفني، خيلي از وقت من را ميگيرد.
? ? ? ? ?
62. گردش در سايتها و وبلاگ غير درسي وقت من را ميگيرد.
? ? ? ? ?
63. قسمت قابل توجهي از وقت من در چت روم‌ها يا فيس‌بوک تلف ميشود.
? ? ? ? ?
64. توانايي اولويت بندي بين کارهاي خود را دارم.
? ? ? ? ?
65. براي ايجاد نظم در خواندن درسهايم، هدف مشخصي تعريف ميکنم.
? ? ? ? ?
66. براي فهم دروس و برآورده کردن انتظار اساتيد، سعي مي‌کنم روش مطالعهام را تغيير دهم.
? ? ? ? ?
67. وقتي مطالبي را نميفهمم، سعي ميکنم، برگشته و با مطالعه مجدد آن‌را بفهمم.
? ? ? ? ?

فکر ميکنيد چه عواملي مي‌تواند باعث موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي شود ……………

فکر ميکنيد چه عواملي مي‌تواند باعث مشروطي و عدم موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي شود ……………

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد صدا و سیما، حوزه علمیه، مقام معظم رهبری، تاثیر رسانه ها Next Entries پایان نامه ارشد درمورد انقلاب اسلامی، باورهای دینی، پیامبران الهی، اجتماعی و سیاسی