پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، توسعه گردشگری، گردشگری زیارتی

دانلود پایان نامه ارشد

تری برای مخاطبین صورت بگیرد.
جلیلیان (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی وتبیین بقاع متبرکه استان ایلام ونقش فرهنگی – اجتماعی آنها” با روش کتابخانه ای نشان دادکه بقاع متبرکه استان ایلام تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی بر فرهنگ عمومی مردم داشته و نقش بسزایی در تعالی معنویات مردم دارد. مردم شیعه مذهب استان ایلام بر این اساس نذورات خود را به صندوق امام زادگان اهدا نموده و از وقف اموال خود به بارگاه مقدس اماکن مذهبی استقبال می نمایند و برای دفن اموات خود در جوار این بقاع از یکدیگر سبقت می‌گیرند، به طوری که صدها شهید گلگون کفن جنگ تحمیلی در کنار اماکن مذهبی استان آرمیده اند. مردم همچنین اعتقاد و باور خاصی به این بقاع متبرکه داشته و در زمان گرفتاری‌ها و مشکلات و حل و فصل اختلافات قومی و قبیله ای به بارگاه آنان رجوع می کنند و در بعضی موارد نیز شورای حل اختلاف آن منطقه در گوشه ای از صحن امامزاده فعالیت می نماید.موضوع دیگر این‌که از میان 67 بقعه مذهبی استان فقط 11 بقعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و 12 بقعه دارای شجره نامه معتبر است و 55 بقعه دیگر استان فاقد شجره نامه معتبر هستند که باید تحقیقات کتابخانه ای بیشتری با استفاده از منابع خطی و دست اول در داخل و خارج از کشور مانند کتابخانه های نجف اشرف انجام داد.از نظر معماری نیز باید اذعان کرد که بنای بقاع متبرکه استان در دوره های مختلف و به سبک و سیاق گوناگون ساخته شده و در حال حاضر در اکثر این بقاع متبرکه، هیأت های امنا فعالیت می نمایند که کارهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی انجام داده اند، البته همه اعضای هیأت امنای بقاع استان از کمبود منابع مالی گله‌مند هستند.
اصغری (1392) در تحقیقی با عنوان “بررسی کارکرد فرهنگی امامزاده میر زین‌العابدین شهر ورزنه” با روش توصیفی پیمایشی نشان داد که که گرایش های مردم به واسطه انگیزه های درونی و معنوی و احترام فوق العاده آنها به امامزادگان، سبب ساز حضور پررنگ و چشمگیر این اماکن اسلامی در حیات معنوی و فرهنگی شهر شده و میزان شناخت مردم از معارف دینی و شیعی و تأثیرپذیری آنها از بزرگان دین را دو چندان کرده است. اولین نتیجه در پژوهش انجام شده، دستیابی به جایگاه معنوی امامزاده زین العابدین در بین اهالی شهر ورزنه و بطور کلی زائرین این زیارتگاه است که جهت رفع حوایج مادی و معنوی و تقویت روحی و آمرزش الهی به زیارت امام زاده مشرف می شوند که خود نمودار تأثیر فرهنگ و معارف شیعی و مذهبی اسلام در بین مردم است. براساس تحقیقات انجام شده می توان گفت امامزاده زین العابدین با وجود دارا بودن کارکردهای متنوع و متعدد، از مهمترین خصایص آن همانا ایجاد آرامش روحی و روانی در انسان است. ابعاد دیگر این زیارتگاه از لحاظ ایجاد جاذبه های فرهنگی و گردشگری قابل تأمل است چنانکه همواره پذیرای زائرانی از اهالی محلی و غیر محلی بوده و سبب تعاملات فرهنگی و چه بسا اقتصادی شده است.
کشتی آرا و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان ” کارکردهای فرهنگی و اقتصادی موقوفات امامزادگان ” با روش توصیفی تحلیلی عنوان نمود که امامزادگان به عنوان منابع نور و رحمت الهی موهبتی هستند که توسل به آن ها و امید به شفاعتشان، موجبات نجات انسان ها را فراهم می کند. زیرا آنان کسانی بودند که در مسیر تاریخ، با اقدامات خود نقش اساسی در ترویج فرهنگ اسلامی و نشر معارف دینی کرده اند. همین امر سبب شده است تا باورمندی مردم معتقد تا به امروز هم به این عزیزان پابرجا باشد و مردم برای کسب ثواب درحد توانایی خود اموالی را وقف کنند. آگاهی و درایت در چگونگی هزینه کردن درآمدهای حاصل از موقوفات می تواند تأثیر بسزایی در هر چه بهتر عمل کردن نهاد وقف داشته باشد. اختصاص وقف به مشاهد شریفه به ویژه مرقد امامان معصوم و امامزادگان در گسترش تشیع نیز بی تأثیر نخواهد بود. زیرا با قوی تر شدن بنیان اقتصادی آنان، توانایشان در جهت تبلیغ و اشاعه فرهنگ تشیع از طریق برگزاری مراسم مذهبی، افزون خواهد شد. گره بسیاری از موانع و مشکلات اجتماعی که ریشه در اقتصاد جامعه دارند همچنین بسیاری از معضلات فرهنگی، با همکاری و همیاری همه جانبه مردم به نهاد وقف، سازمان اوقاف و امور خیریه و یا به طور مستقیم به مقابر متبرکه امامزادگان باز می گردد که در طی این جستار به گوشه ای از تاریخ و اهداف اقتصادی و فرهنگی وقف اشاره گردید.
شریفی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر امامزادگان در آداب و رسوم مردم ” با روش توصیفی تحلیلی نشان داد که مردم برای رسیدن به حاجات خود نذوراتی برای امامزاده قرار می دادند و او را منجی خود می دانند و از او طلب شفای مریضان و شفاعت در پیشگاه ائمه را داشتند.مردگان خود را به امید آمرزش در آنجا مدفون می کردند و امواتی را که قرار بود به عتبات فرستاده شود را در آنجا نگه می داشتند. کسانی بودند که نوری را گرد امامزاده دیده بودند و اشیای امامزاده حتی درخت روبروی آن را مقدس می پنداشتند. این مطالب این نکته را می رساند که وجود امامزاده در زندگی اجتماعی مردم از جنبه های معنوی و مادی تأثیر بسزایی داشته است.
مویدی (1392) در تحقیقی با عنوان ” بقعه امام زادگان و هویت شهری” با روش توصیفی تحلیلی نشان داد که امامزادگان نقش عمده و اثرگذاری از نظر عملکردی- کارکردی، کالبدی- فرمی و معنایی در برنامه ریزی و توسعه شهری دارند، به گونه ای که بر مبنای نظر بسیاری از اندیشمندان، این دسته از فضاهای عمومی نقش پر اهمیتی به عنوان یکی از اجزای اصلی در شهر دارند و از طریق ایجاد هویت شهری، احساس تعلق را در ساکنان شهرها افزایش می دهند. این موضوع تا بدانجا قابل گسترش است که به نوعی احساس تعلق فرا شهری، منطقه ای، ملی و گاه بین المللی را نیز ایجاد می نمایند. به همین جهت، به نوبه خود بر بهبود کیفیت شهرها، رونق اقتصادی و برقراری تعاملات اجتماعی تأثیرگذارند و نقشی جدی در برنامه ریزی شهری را دارند.
زنگی آبادی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان ” تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی- با تاکید بر نقش امامزاده شهید (ع) بر عملکرد شاخص های توسعه ” با روش توصیفی تحلیلی نشان داد که بقاع متبرکه علاوه بر نقش و تأثیر مذهبی می‌تواند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشد و در کنار فضای معنوی، فضای تفریحی برای مردم ایجاد کند. برای رسیدن به مرزهای مطلوب در این عرصه، باید برای فضاهای اماکن مذهبی برنامه ریزی منطقی صورت گیرد تا با شناخت وضع موجود (هست ها و نیست ها) و با استفاده از فرصت ها، بتوان راهکارهای اجرایی برای مهار تهدیدها ارائه کرد. نتایج ضریب رگرسیونی حکایت از آن دارد که مولفه های معنوی، اقتصادی و فرهنگی رابطه معنادار با توسعه گردشگری مذهبی دارند .
کبیری و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان ” بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی ،مطالعه موردی: حرم مطهر حضرت احمد بن موسی کاظم (ع) ملقب به شاهچراغ ” نشان داد که ) نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد متغیر های وجود اماکن زیارتی و برگزاری مراسم های مذهبی و بعد اقتصادی گردشگری زیارتی در دارای بیشترین تاثیرات در توسعه گردشگری زیارتی در حرم مطهر شاهچراغ بوده است. همچنین نتایج تحلیل مسیر، نیز نقش اثرات گردشگری حرم مطهر را در توسعه گسترده فعالیت های اقتصادی و توسعه فیزیکی گسترده در کاربری های تجاری و مذهبی اطراف حرم، مشخص می سازد. در نتیجه راهبردهایی چون تجهیز کردن مسیر حرم مطهر با خطوط مترو و اتوبوس های تندرو، ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب از جمله ایجاد اقامتگاه برای زائران داخلی و خارجی، اجرایی کردن طرح هایی مانند ایجاد مسیر عرفان و … در کنار راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند باعث توسعه گردشگری زیارتی در شهر شیراز گردد.
باقری و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان ” کارکرد های اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آنها -مطالعه موردی امامزاده درب امام اصفهان و امامزاده نرمی دولت آباد” نشان داد که قرار دادن مفاهیم نظری در قالب های عینی و مطابقت دادن آنها با یکدیگر، تبیین واضح تر و دقیق تری را میسر می سازد. چنان که از این طریق، فرض تحقیق مبنی بر تاثیر تفاوت های ساختاری جمعیتی بر کارکردهای اجتماعی اماکن مقدس و اشکال مناسک و چگونگی کیفیت برگزاری بیشتر قابل ارزیابی گردید. باید گفت وجود تفاوت در این زمینه ها امری بدیهی و طبیعی است چنان که حتی در یک شهر یا روستا، اماکن مقدس کارکرد یکسانی ندارند اما اگر با قطعیت، تمامی این وجوه افتراق منوط به تفاوت های ساختاری هویت شهری و روستایی دانسته شود، به معنای نادیده گرفتن سایر پارامترها و عناصر تاثیر گذار است. به طور مثال، عواملی چون فرهنگ بومی منطقه و قدمت آن، اعتبار و اتقان نسب امامزاده و شهرت آن، پیشینه و سابقه تاریخی امامزاده، جریان فکری حاکم بر مکان ، فرهنگ مذهبی منطقه و میزان مذهبی بودن آن، وقایع اجتماعی، درجه محوریت یافتن مکان و ملزومات زندگی مدرن دخیل هستند .
محمد پور(1381) در پایان نامه خود با عنوان “اثرات روانی _اجتماعی زیارتگاهها بر روی زوار (امازاده صالح،امامزاده قاسم، امامزاده حضرت عبدالعظیم) ” که با روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی و با ابزار مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی ، مصاحبه و عکس و استفاده از اسناد و مدارک تاریخی صورت گرفت ، نشان داد که زیارتگاهها زیارتگاهها محلی برای حضور و گردهمایی های حتی تفریحی است و محیطی برای آرامش خاطر و جایگاه پخش نذورات و درنتیجه اعمال حسنه برای افراد می باشد.

2-16- تحقیقات خارجی52
نجفی و همکاران (2014) در مقاله ای تحت عنوان ” دلبستگی های عمومی به مکان های مذهبی: مطالعه موردی اختصاص مکان به مساجد در مالزی” نشان دادند دلبستگی به مکانهای مذهبی یک رابطه عاطفی است که بین افراد و محیط های دینی آنها ایجاد می شود. مقالات منتشر شده نشان می دهد که گرچه مذهب تاثیر چشم گیری بر دلبستگی به مکان های عمومی دارد، ساختارهای معماری و تخصیص مکان ها هم نقش مهمی در تقویت این وابستگی ایفا می کند. با این حال، نقش مشخصه های معماری و شکل مکان های مذهبی که به عنوان ارکانی شناخته می شوند که به آنها معنا می دهد هنوز به طور کافی شناخته نشده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تعلق احساسی به جنبه های موثر احساسی در شکل معماری (مانند گنبد، مناره و غیره) و هویت منحصر به فرد مساجد مورد مطالعه بدون توجه به سبک معماری (مانند مدرن در مقابل پست مدرن) صورت
می گیرد.همچنین در این مقاله نشان داده شده که فعالیت های مذهبی و مشخصه های مورد پسند معماری مکان های مورد مطالعه در ایجاد این تعلق خاطر ها نقش مهمی دارند.
عبدالهی متنق (2013) در مقاله ای تحت عنوان نقش امامزاده” بی بی هیبتِ باکو در حفظ و تداوم اعتقادات اسلامی مردم جمهوری آذربایجان در دوره شوروی “نشان داد از آنجا که در دوره حاکمیت 70 ساله نظام کمونیستی در شوروی، مسلمانان ساکن شوروی از دسترسی به جهان خارج و ارتباط با برادران دینی خود و دسترسی به اماکن و تعلیمات مذهبی محروم بودند، وجود نشانه ها و علائمی از اهل بیت عصمت و طهارت، در حفظ روحیه دینی مردم مسلمان منطقه و امکان مقاومت آنها در برابر سیل افکار الحادی و سیاست های دولت شوروی اهمیت زیادی داشت. امامزاده بی بی هیبت به دلیل تقدس و احترام و شهرتی که در بین مردم محل داشت این وظیفه را به خوبی به جای آورد و در حفظ اعتقادات مردم و اتصال آنها به اهل بیت عصمت و طهارت نقش کلیدی داشت. شاید اگر این مکان مقدس و اماکن مشابه دیگر وجود نداشتند، در اثر فشار دولت شوروی و تبلیغات شدیدی که علیه مذهب و به خصوص دین اسلام –که آن را به ناحق مذهب تحمیلی می نامیدند- وجود داشت. اثری از اسلام در شوروی باقی نمی ماند و هویت و فرهنگ اسلامی مردم زایل می شد، اگر چه حکومت شوروی لطمات مادی و معنوی زیادی به مسلمانان و اسلام وارد ساخت که به این زودی قابل جبران نیست. کمونیست های شوروی، مساجد زیادی را ویران و مومنان و عالمان بسیاری را اعدام کردند اما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل محیطی، منابع سازمان، شهرستان خمین Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، جمع آوری اطلاعات، میراث فرهنگی