پایان نامه با واژگان کلیدی بازاریابی، استراتژی ها، امام خمینی، ایران و هند

دانلود پایان نامه ارشد

کانتینر خالی در بندر خرمشهر صادر شده باشد(مصاحبه با مدیر ترمینال کانتینر خرمشهر،1393 ).
تا زمانی که کانتینر پر باشد برای خطوط درآمدزایی دارد چرا که پر است و در اجاره ی صاحب کالا و پس از تخلیه کالا، شرکت کشتیرانی به وی دستور داده که کانتینر اجاره شده ی متعلق به من را در فلان محل تحویل بدهید، بنابراین صاحب کالا به خودی خود نمی تواند به منظور کاهش هزینه های خود، کانتینر خالی را در نزدیکترین محل تحویل دهد. کشتیرانی ها با مدیریت پویا و بازاریابی تقاضای بازار برای کانتینر خالی را به صورت روزانه در نظر دارند و کانتینرهای خالی خود را در مکانی نگه می دارند که به هنگام به بحث صادرات تخصیص داده شوند. مدیریت تعداد و محل کانتینرهای خالی یک مدیریت روتین نیست بلکه مدیریتی پویا است که بخش بازرگانی را درگیر می سازد و با آمارگیری های روزانه در مورد تعداد کانتینرهای خالی، تعداد متقاضیان تحقیق می شود و یک شرکت کشتیرانی نمی تواند به عنوان مثال روزانه 100دستگاه کانتینر را به یک محل ارسال کند مگر آنکه با یکی از شرکت های بزرگ مانند شرکت های صادراتی عسلویه قرارداد و تفاهم نامه ای امضا شده باشد.
کشتیرانی ها با روش های مختلف حمل کانتینرهای خالی خود را به بنادر می رسانند و به محض رسیدن کانتینر خالی به بندر خرمشهر با در نظر گرفتن مجوز خط کشتیرانی مبنی بر تحویل گیری کانتینر خالی، براساس تاریخ ورود و بر اساس خط کشتیرانی در محل های اختصاصی دپو می شوند و بر اساس تاریخ نیز بارگیری می گردند. زمانی که نزدیک به 30 روز از انبارداری یک کانتینرخالی بگذرد سیستم ها با اعلام آلارم به خطوط هشدار می دهند. بندر خرمشهر به 49 خط کشتیرانی فعال از جمله کشتیرانی کانتینری هوپاد دریا، کشتیرانی آراباختر، میزان بار، دریا درخش، جنوب-دریا-بندر و .. . خدمات ارایه می کند(مصاحبه با مدیر ترمینال کانتینر خرمشهر،1393).
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ده لایناست که مالکیت کشتی و کانتینر را دارا بوده و به جابه جایی بار بین بنادر مختلف و در عرصه ی بین الملل اقدام می کنند. به دلیل پایین بودن درافت آب رودخانه کشتی های بالای 6000 تی ای یو قادر نخواهند بود که وارد رودخانه اروند شده و از طرفی شرکت های کشتیرانی درگیر مسایل بسیاری هستند بنابراین با تعریف لوپ های بزرگ و کوچک بین بنادر چین به ایران، اروپا به ایران، خاور دور به ایران یا بین بنادر حوزه ی مدیترانه یا لوپ های کوچک بین بنادر حوزه ی خلیج فارس، بین بنادر ایران و هند و پاکستان و تعیین یک سری نمایندگی در نقاط مختلف جهان، ارتباط صاحبان بار با دفاتر اصلی برقرار می گردد. کشتیرانی حفیظ دریا لوپ بزرگ و کشتیرانی والفجر لوپ کوچک را سرویس دهی می کنند. صاحبان بار با مراجعه به نمایندگی های خطوط مثلا نمایندگی هوپاددریا در خرمشهر می توانند نسبت به تأمین کانتینر خالی برای بار خود اقدام نمایند(مصاحبه با مدیر شعبه ی خرمشهر شرکت کشتیرانی کانتینری هوپاد دریا،1393).
1. کانتینرهای خالی موجود در بندر دو دسته هستند؛1. کانتینرهای خالی که حاصل استریپ کالا در محوطهC.F. S می باشند و 2. کانتینرهای خالی که بعد از حمل کالا با کانتینر به مقصد نهایی و برگشت(پس از تخلیه کالا در محل مورد نظر صاحب آن) در بندر تخلیه می شوند. کانتینرهای این دسته معمولااز راه حمل و نقل زمینی مجددا به بندر وارد کننده یا در صورت دستور خط کشتیرانی در محل مورد در خواست خط کشتیرانی تحویل می گردند. قسمتی از کانتینرهای خالی بندر خرمشهر مربوط به دسته ی اول و قسمتی از آنها مربوط به دسته ی دوم می باشد.
کانتینرهای گروه اول پس از انتقال به محوطه ی C. F. Sو تخلیه ی محموله های آن ها با صدور قبض انبار کانتینر خالی به محوطه ی کانتینرهای خالی حمل و نگهداری می شوند. در مورد کانتینرهای گروه دوم پس از اینکه کامیون حامل آنها با ارایه ی شناسنامه نسبت به تحویل آن ها به محوطه ی کانتینری اقدام نماید، همزمان با تخلیه توسط بار شمار ترمینال کانتینر از طریق سیستم هندهلد نسبت به ثبت ورود و صدور قبض انبار خالی اقدام می شود.
هر دو گروه از زمان صدور قبض انبار مشمول پرداخت انبارداری کانتینر خالی شده که مطابق با تعرفه های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی به حساب کشتیرانی مربوطه منظور خواهد شد. کانتینرهای خالی فوق همچنان در ترمینال نگهداری می شوند تا زمانی که خط کشتیرانی نسبت به اخذ پروانه و بارگیری آن ها به شناور یا بارگیری به کامیون و حمل زمینی اقدام نماید، در هرصورت تا زمان بارگیری انبارداری پرداخت خواهد شد(مصاحبه با کارشناس سرمایه گذاری بندر خرمشهر،1393).
کانتینرهایی که قرار است در محوطه ی C.F.S تخلیه شوند از 10 روز معافیت در پرداخت انبارداری برخوردارند(طبق قرارداد کشتیرانی و بندر) و صاحب کالای واراداتی بعد از رسیدن کالا به بندر خرمشهر و شروع فرایند اظهار و کارهای گمرکی به مدت 10 روز برای تحویل کانتینر خالی فرصت دارد و در مورد کانتینرهایی که از بندر خارج می شوند یا در اصطلاح ترانزیت می شوند، نمایندگی شرکت کشتیرانی با دفتر اصلی هماهنگ کرده و معادل ارزش کانتینر از صاحب کالا چک دریافت شده و علاوه بر این 10 روز رایگان بودن هزینه انبارداری مدت دیگری نیز (مثلا تا10 روز دیگر) برای وی به صورت رایگان تمدید می گردد. مالک بار موظف است بعد از تخلیه ی بار محتوای کانتینر، کانتینر خالی را در دپوی اعلام شده از جانب خط کشتیرانی تحویل دهد و بعد از انجام فرایند تحویل و تحول با حضور ناظر عملیات در صورتی که کانتینر آسیبی ندیده باشد مابقی مبلغ، پس از اخذ هزینه های متحمل شده به صاحب کالا برگردانده می شودو در صورت آسیب رسیدن به کانتینر ، کانتینرخالی به محل های تعمیر کانتینر99 منتقل شده و هزینه ها از مبلغ سپرده شده کسر می گردد ومابقی آن تحویل صاحب کالا می شود. در بندر خرمشهر کارگاههای تعمیر کانتینر وجود ندارد و کانتینرهای آسیب دیده به بندر امام خمینی منتقل شده و درآنجا تعمیر می گردند(مصاحبه با مدیر شعبه ی شرکت کشتیرانی هوپاد دریا). معمولا در بندر خرمشهر کانتینرهای وارد شده ی پر پس از تخلیه محتوا در دپوها یا محل های دیگر، طبق دستور خط کشتیرانی مجددا به بندر خرمشهر باز می گردند علت این کار، موجود بودن اسناد کانتینر خالی در بندر خرمشهر(بندر وارداتی) می باشد. بعد از آن کشتیرانی به مدت 30 روز از پرداخت انبارداری در بندر خرمشهر معاف است و باید هرچه سریعتر برای بازگشت کانتینر به چرخه درآمدزایی بازاریابی کرده تا هزینه های انبارداری به صورت روزانه به ازای هر کانتینر خالی را مدیریت کند(مصاحبه با کارشناسامور دریایی،1393 ).
هنگام فرایند تحویل و تحول کانتینر بین طرفین، سندی که به آن شناسنامه100 می گویند رد و بدل می گردد، شناسنامه در واقع برگ تحویل و تحول می باشد که بین خط کشتیرانی، صاحب کالا و بندر در گردش است و گواه سلامت یا خسارات وارده به کانتینر می باشد، با انتقال مسوولیت این سند نیز منتقل می گردد و در واقع شناسنامه کانتینر دست کسی است که کانتینر همراه اوست. مرجع تحویل گیرنده(بندر) خسارات و آسیب های وارده به کانتینر خالی را در آن سند ذکر می کند و تحت یک قبض انبار خالی و شناسنامه سلامت و خسارات به کشتیرانی اعلام می گردد بدین صورت کشتیرانی از تعداد کانتینرهای خالی خود و وضعیت سلامت آنها مطلع می گردد و آنها را جز آمار کانتینرهای خالی خود لحاظ خواهد کرد. البته در هنگام تحویل دهی کانتینر به کشتی ها و افراد نیز این شناسنامه وجود خواهد داشت و به عنوان مثال زمانی که کشتیرانی به بندر دستور می دهد که تعداد مشخصی از کانتینرهای خالی را به تعدادی صاحب کالای نام برده شده یا کشتیرانی والفجر تحویل بدهد، سلامت کانتینر در آن به منظور جلوگیری از به وجود آمدن ادعاها ذکر می گردد، هدف از این سند جلوگیری از وارد شدن هزینه به شرکت کشتیرانی می باشد چراکه در صورت مشخص نبودن مقصرِ آسیبِ وارد شده به کانتینر خالی ، این شرکت کشتیرانی است که متضرر می گردد.
بندر خرمشهر به منظور کاهش هزینه های شرکت کشتیرانی و جذب قسمتی از صادرات، ارایه ی خدمات انبارداری کانتینرهای خالی خطوط، را به مدت 30 روز به صورت رایگان انجام می دهد این در حالی است که بقیه بنادر تنها تا 5 روز انبارداری رایگان کانتینرهای خالی را تقبل می کنند. در حال حاضر خطوط کشتیرانی به منظور کاهش هزینه های خود در بندر خرمشهر ، کانتینرهای خالی خود رابا حمل زمینی از بندر خرمشهر به بندر امام خمینی منتقل کرده و در آنجا به کشتی های بزرگتر بارگیری کرده و مستقیما به نواحی مورد نظر(به صورت پر و صادراتی یا خالی) در مسیر های بین المللی مثلا بندر جبل علی فرستاده می شوند. با این کار کشتیرانی تنها هزینه ی حمل زمینی در بندر خرمشهر را متحمل شده و هزینه های THCبارگیری به کشتی و عملیات مرتبط با آن را نخواهد داشت و با هزینه هایی که برای بارگیری آنها بر کشتی های بزرگ در بندر امام می پردازد در مجموع این روش مقرون به صرفه تری برای خطوط و کاهش هزینه های پرداختی بابت کانتینرهای خالی آنها خواهد بود(مصاحبه با رییس ترمینال کانتینر خرمشهر). هزینه ی حمل زمینی کانتینرهای خالی به بندر امام خمینی یک سوم حمل دریایی خواهد بود(مدیر جدید ترمینال کانتینر،1394)
بندرخرمشهر طرح هایی برای ساخت محوطه 27 هکتاری در دست دارد که در صورت تکمیل شدن، محدودیت و فشار محوطه های کانتینری کم خواهد شد و تسریع در ساخت بندر خشک در شلمچه و ایجاد یاردهای اختصاصی خارج از محوطه بندر خرمشهر به ازای هر خط کشتیرانی راهکارهایی هستند که به مدیریت بحث کانتینرهای خالی کمک می کنند(مصاحبه با رییس امور بندری، 1393).
4-2-استراتژی های بندر و کشتیرانی درمورد کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر
پس از انجام مصاحبه با خبرگان صنعت در بخش کشتیرانی و بندر خرمشهر به منظور تعیین استراتژی های موجود در راستای مدیریت کانتینرهای خالی به 7 راهکار یا استراتژی ممکن دست یافته شد که در ادامه آورده شده است:
چون سیاست گذاری بنادر کشور به صورت کلی انجام می شود راهکار های جداگانه ی خاص برای هر بندر در حال حاضر متصور نیست لیکن ارسال کانتینر از راه خشکی به بنادر دیگر یکی از راهکارهایی است که خطوط کشتیرانی در بندر خرمشهر اتخاذ کرده اند، باید توجه داشت که وضعیت بندر خرمشهر به دلیل وجود 90 مایل آّبراه اروند و عدم امکان تردد کشتی های کانتینری سایز بزرگ متفاوت از بنادر مستقر در آبهای آزاد است. اداره کل بندر نیز تمایل دارد که عملکرد بندر خرمشهر در زمینه ی صادرات و واردات افزایش یابد، به همین منظور کمیته ی بازاریابی با کمک بهره برداران ترمینال، ظرفیت ها و قابلیت های موجود در منطقه و استان را شناسایی کرده و در جلساتی که تشکیل می گردند صاحبان کالا را برای ارسال کالاهایشان از بندر خرمشهر تشویق می کنند تا ضمن افزایش صادرات بندر خرمشهرکانتینر خالی نیز رسوب نگردد. اعمال معافیت یک ماهه از پرداخت هزینه انبارداری کانتینرهای خالی و معافیت 10 روزه برای کانتینرهایی که محتوای آن ها در C. F. Sتخلیه می گردند از جمله استراتژی های بندر خرمشهر در راستای کاهش هزینه های کانتینرهای خالی می باشد.
از طرفی خود کشتیرانی ها هم برای کانتینرهای خالی بندر خرمشهر برنامه های بازاریابی پویایی دارند و قسمتی از آنها را در همین بندر جذب صادرات می کنند و قسمت دیگر را به بنادر دارای تقاضا که ممکن است با کمبود کانتینر خالی مواجه باشند منتقل می کنند. یکی دیگر از راهکارهای مدیریتی کانتینرهای خالی که در بندر خرمشهر اتفاق می افتد، اجاره ی کانتینر رسوب شده به خطوط دیگر و تقسیم سود حاصل از آن به نسبت مورد توافق(مثلا 50-50) بین خطوط است. با اجاره کانتینر خالی به خطی که فعالیت بیشتری داشته و برنامه های بازاریابی دقیقی دارد برای طرفین درآمد تولید شده و مسلما از خوابیدن کانتینر روش مناسب تری است. علاوه بر این روش خطوط می توانند کانتینرهای خالی مربوط به یکدیگر را به نواحی مورد تقاضا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تحقیقات بنیادی، استراتژی ها، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق درباره نظام اداری، هخامنشیان، منابع انسانی، نظام مالی