پایان نامه با واژگان کلیدی انعطاف پذیری، منابع اطلاعاتی، بیمارستان، دلایل استناد

دانلود پایان نامه ارشد

رو می گردیم:
• تسهیل در ورود اطلاعات، پردازش، ذخیره، بازیابی و جاری کردن اطلاعات در درون سازمان
• کاهش کارهای تکراری در نگهداری پایگاه های اطلاعاتی
• ارائه داده های دقیق تر، در نتیجه کاهش میزان خطا و افزایش ضریب اطمینان و افزایش سرعت و دقت در ارائه ی نظریه ها و دیدگاه های کارشناسی و تخصصی
• ایجاد ارتباطات بهتر در درون سازمان ها به طوری که افراد مجاز به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند
• ایجاد ارتباطات بهتر برون سازمانی با رعایت کامل اصول علمی و ضوابط قانونی
• اطلاع رسانی دقیق و سریع و به موقع
• کمک به اصلاح ساختار اداری متناسب با نیازها و انتظارات و اهداف سازمان پزشکی کشور
• بهبود خدمت رسانی به مراجعین. (صفدری و همکاران، 1384)
با توجه به موارد فوق الذکر و آمارهای ارائه شده از کشور ایران و ایالت متحده ی آمریکا به این نتیجه دست یافته اند که وجود سیستم دقیق ثبت داده ها و گزارش دهی مناسب و به طور کلی تبدیل اوراق کاغذی و بایگانی در بیمارستان ها و روی آوردن به داده های الکترونیکی می تواند مهم ترین عامل در جهت کاهش قصور پزشکی و تحولی در زمینه ی نظام پزشکی باشد و حتی می توانند دریابند که بیش ترین قصور و خطاهای پزشکی در ارتباط با چه مسائلی خواهد بود.
ایجاد نظام ثبت به شکل الکترونیکی در کلیه ی مراکز درمانی و هم چنین در مراکز پزشکی سراسر کشور اهدافی را دنبال می کند بدین شرح:
• شناسایی دقیق دلایل قصور پزشکی
• کمک به دسته بندی قصور پزشکی و اولویت بندی آن ها بر اثر فراوانی
• کمک به تسهیل تدوین راهکارهای کاهش قصور پزشکی برای جامعه ی پزشکی
• پیشگیری از قصور پزشکی اگر محدود به تخصص های خاص پزشکی، تجویز داروهای مشخص یا منطقه ی جغرافیایی خاص باشد. (صفدری و همکاران، 1384)
با توجه به مطالب فوق حتی خود ادله ی الکترونیکی نیز گاه می تواند زمینه را برای ارتکاب جرم در محیط پزشکی پدید آورد. برای مثال با ایجاد اختلال و دستکاری در سیستم رایانه ای اتاق عمل یک بیمارستان می توانند مرتکب چندین فقره قتل شوند که در این جا مجرمین ترغیب شده اند که حتی جرایم سنتی مثل قتل را از رهگذر ادله ی الکترونیکی در سطح گسترده تری مرتکب شوند. پس می توان گفت ادله ی الکترونیکی در علوم مختلفی نظیر حقوق، پزشکی و غیره راه یافته است و به همان اندازه که می تواند کارایی مفید داشته باشد و موجبات سهولت را فراهم کند، به همان اندازه می تواند ویرانگر و مخرب باشد.
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی
یکی از مباحث مهم پیرامون ادله ی الکترونیکی بحث حول دلایل اهمیت و چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه ادله ی الکترونیکی وجود دارد. این مبحث نیز به دو گفتار تقسیم می گردد که در گفتار اول برآنیم که در رابطه با دلایل اهمیت و دلایل استناد به ادله ی الکترونیکی و در گفتار دوم در رابطه با چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی سخن به میان آوریم.
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی
تا این جا کلیات ادله ی الکترونیکی ذکر شد و در این جا می خواهیم بدانیم به چه دلایلی استفاده و گرایش به ادله ی الکترونیکی دارای اهمیت می باشد و آیا اهمیت ادله ی الکترونیکی به اندازه ی کافی قانع کننده است که با وجود ادله ی سنتی، ادله ی الکترونیکی را نیز به رسمیت بشناسیم و در راستای یکدیگر مورد کاربرد و استفاده قرار دهیم؟
1. دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی
اهمیت ادله ی الکترونیکی را می توان بدین گونه شرح داد:
نخست؛ مدارک و اسناد کاغذی که تغییر یافته، تخریب یا پنهان شده اند، ممکن است نسخه های الکترونیکی از آن ها به دست آید. دوم؛ ممکن است نسخه های الکترونیکی دارای اطلاعات مضاعفی باشند و یا شاید اطلاعاتی که در اسناد کاغذی موجود نباشد مثلاً رمزهای پنهان در کپی الکترونیکی موجود باشند و از این طریق می توان به دستکاری های انجام شده (مانند تغییر تاریخ یک سند) پی برد. سوم؛ ادله ی الکترونیک این قابلیت را دارد که نسبت به اسناد کاغذی متقاعدکننده تر باشد، برای مثال یک پیام شنیداری یا چند رسانه ای که از یک سیستم الکترونیکی پیام رسان به دست می آید، بسیار خوب و قانع کننده است. چهارم؛ در جایی که نسخه های چاپی کامپیوتری، از اسناد یا توافقات در دسترس می باشد، ممکن است پیش نویس اولیه این اسناد، تنها به شکل الکترونیکی موجود باشد.
2. دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی
مواردی که می توان برشمرد که گرایش به سمت منابع اینترنتی و الکترونیکی را افزایش می دهد از این قرار است:
نخست، در حال حاضر حجم بسیار زیادی از اطلاعات در موضوعات مختلف فقط به صورت الکترونیکی تولید شده و قابل دسترس هستند. دومین مورد این است که شاید یکی از قابلیت های مهم منابع الکترونیکی نسبت به نمونه های چاپی را بتوان انعطاف پذیری بیش تر آن ها برای روزآمد شدن در مدت زمان کوتاه به شمار آورد. سومین مورد رایگان بودن است، که برخی از منابع اطلاعاتی الکترونیکی، خود انگیزه و دلیل دیگری برای رجوع و استناد به این گونه منابع تلقی می شود و آخرین مورد قابل ذکر سهولت دسترسی و جست و جوی اطلاعات است. منابع اطلاعاتی الکترونیکی از طریق امکانات جست و جوی ساده و پیشرفته، دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات را فراهم می سازند. (صابری و همکاران، 1387)
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی
1. چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی
اولین چالش کلان بودن حجم اطلاعات قابل مطالعه ی کامپیوتری است. حجم عظیمی از اطلاعات به صورت الکترونیکی ذخیره می شود، چرا که روز به روز فضای دیسک های ذخیره در حال افزایش و به موازات آن حجم فیزیک سخت افزار و قیمت آن در حال کاهش است. لذا هزینه و فضای لازم برای نگهداری اطلاعات که دیگر نیاز نیستند، بسیار کم است. این تراکم اطلاعات جدای از آسیب بالقوه ای که ممکن است در اثر تفتیش به اطلاعات وارد شود، تفتیش اطلاعات را با صرف وقت و هزینه ی بالایی مواجه می کند. (گاتن، 1383، 104)
نکته ای که لازم به ذکر است این است که مثلاً در یک سازمان، کارمندی که می خواهد اطلاعاتی را که دیگر مورد استفاده نیستند را حذف نماید به صرف وقت زیادی نیاز دارد در صورتی که هزینه ی نگهداری اطلاعات قدیمی نسبت به صرف وقت بسیار کم تر است و زمانی که کارمند مشاهده می نماید حقوق دریافتی وی با صرف وقت زیاد هماهنگی ندارد از انجام این کار پشیمان می شود.
دومین چالش پیچیدگی و تخصصی بودن است که با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند تخصص و اطلاعات ویژه است. ضابطین و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم های رایانه ای و مخابراتی دارند. اصولاً آن ها باید توان دستیابی به این سیستم ها را بدون رضایت و راهنمایی متصدیان آن ها داشته باشند. نداشتن تخصص کافی، مأموران را در معرض ورود خسارت به سیستم ها یا داده های آن قرار می دهد. (کریمی، 1390، 38)
سومین چالش خلأ سازماندهی می باشد، عموماً، اطلاعات رایانه ای نسبت به اطلاعات و مدارک کاغذی سنتی کم تر ساماندهی می شوند. معمولاً اسناد کاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده بایگانی می شوند و هریک دارای کارت شناسایی هستند و نسخه های اضافی نیز در پرونده هایی جداگانه اما مرتبط نگهداری می شوند. ولی در بسیاری موارد، اطلاعاتی که در سیستم های رایانه ای ذخیره می شوند، به خوبی سازماندهی نمی گردند. مثلاً ممکن است نام فایل ها دارای اندازه ی محدودی باشند. (گاتن، 1383، 104)
چهارمین چالش شکنندگی و انعطاف پذیری است که ایجاب می کند اقدامات حفاظتی سریع تر نسبت به آن ها اعمال گردد تا زمینه را برای تغییر و حذف و سوءاستفاده از داده ها فراهم ننماید.
پنجمین چالش محرمانگی است. داده های رایانه ای به دو دسته ی مجزا تقسیم می شوند: 1) اطلاعات قابل کشف، 2) اطلاعات غیر قابل کشف. دستور دادگاه فقط می تواند به وکیل، کارشناسان یا نمایندگان منتخب طرفین، اجازه ی بازرسی و افشای اطلاعات را بدهد. هم چنین اگر لازم باشد که کشف کننده (وکیل و غیره) اقدام به کنترل و بازرسی خود منبع الکترونیکی کند دادگاه می تواند از طرف مورد بازرسی (کسی که کامپیوتر و فایل های وی باید مورد بازرسی قرار داده شود) در برابر محرمانه بودن مطالب غیرقابل کشف (برای مثال دارای فایل های خانوادگی بر روی سیستم باشد) و هزینه های مربوط به آن حمایت کند. کشف کننده می تواند همه ی برنامه ها و داده ها را بررسی کند و قسمت های قابل طرح را شناسایی نماید. سپس طرف مورد بازرسی می تواند راجع به قسمت هایی که غیر قابل کشف تشخیص داده شده اعتراض نماید.
ششمین چالش ناشناختگی می باشد که یکی از اصول حاکم بر جرایم ارتکابی در فضای سایبر است. مجرمان با هویت های مجعول و اقداماتی نظیر سرقت آی پی (IP) و استفاده از وی پی ان (VPN) دست به ارتکاب جرم می زنند. چون جرم در جهان واقعی اتفاق نمی افتد از محدودیت های جهان فیزیکی برخوردار نیست، این جرایم قبل از آن که نهادهای قانونی و حتی خود مرتکب متوجه شود، اتفاق می افتد، مجرم در صحنه ی جرم حضور ندارد پس امکان مشاهده شدن وی وجود ندارد. (کریمی، 1390، 38)
هفتمین چالش رمزنگاری بوده؛ سیستم های رایانه ای به طور معمول توسط مالک خود برای حفظ امنیت رمزگذاری می شوند که در این صورت مأموران به هنگام دستیابی به سیستم های رایانه ای باید اقدام به رمزنگاری کرده که بدون همکاری مالک سیستم برای گشودن رمز، محتاج صرف وقت زیادی می باشند.
هشتمین چالش پراکندگی داده ها است که ارتباطات شبکه ای بین سیستم های رایانه ای سبب می گردد که داده ها در مکان های متعددی پراکنده و ذخیره شوند و این پراکندگی سبب می گردند که به هنگام تفتیش مکان های مختلفی را مورد بررسی قرار دهند.
نهمین چالش صحنه ی جرم جرایم رایانه ای است که بسیار متفاوت از جرایم مرسوم در دنیای فیزیکی است. اختیارات و رویه های آیین دادرسی کلاسیک در خصوص ضبط آلات و ادله ی جرم، کارایی لازم را در خصوص داده های ناملموس نخواهد داشت، جمع آوری چنین ادله ای نیازمند اختیارات ویژه منطبق با ماهیت آن ها است. (کریمی، 1390، 39)
دهمین چالش افزایش ارتباطات می باشد. امروزه افزایش ارتباطات، دنیا را به دهکده ی جهانی مبدل کرده که مرزها در این دهکده ی جهانی رنگ باخته اند و به همین دلیل جرایم ارتکابی بعد فراملّی به خود گرفته و در چنین حالتی گاه ادله ی الکترونیکی در خارج از قلمروی کشورها قرار دارد که دستیابی به این ادله با موانع و معذوریت های زیادی مواجه است.
یازدهمین چالش استفاده از رایانه برای کمک به بررسی و بازبینی می باشد. هریک از طرفین باید اطلاعات و مدارکی که در اختیار یا تحت تصرف دارند را بررسی نموده و ارتباط آن ها را با موضوع دادخواهی موردنظر مشخص کنند. سپس لازم است مطالب مربوطه را از لحاظ دارا بودن امتیاز ویژه بررسی نمایند. طرفی که اسناد و مدارک تولید شده در جریان کشف را دریافت می کند، باید آن ها را ساماندهی نماید. ساماندهی یا طبقه بندی اسناد و مدارک با توجه به میزان مفید و مرتبط بودن آن ها با مورد یا موارد مطروحه می باشد. هم چنین هریک از طرفین می تواند در بررسی و بازبینی حجم عظیمی از ادله ی الکترونیک از کمک یک رایانه نیز بهره مند شوند. از این رایانه برای تعیین محل و گروه بندی فایل هایی که دارای ویژگی های مشترک و معین هستند، استفاده می شود. (گاتن، 1383، 105)
دوازدهمین چالش ماهیت خاص و غیرملموس ادله ی الکترونیکی است که با قوانین سنتی و اعتباربخشی به ادله ی اثبات فیزیکی همخوانی نداشته و هم چنین داده های رایانه ای سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارد. برهمین اساس ابهامات بسیاری در خصوص استنادپذیری و حجیت ادله ی الکترونیکی ایجاد شده است. (کریمی، 1390، 39)
2. مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی
در بدو امر مشکلی که باید عنوان شود این است که حجم بسیار زیادی از اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، ارزش اقتصادی، ارتکاب جرم، فضای سایبر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، مستندسازی، ادله الکترونیکی، فضای سایبر