پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، فن آوری اطلاعات، عملکرد مالی، سیستم های اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تعدادی معیار خاص ، به معنی تأكيد روی اندازه گیری عملکرد کسب و کار در شرکت های تحت نظارتشان است. از طرفی امروزه با توجه به محیط رقابتی به وجود آمده ، ارزشی که مشتریان دریافت می کنند حائز اهمیت است نه قیمت. از این رو علاوه بر نظارت عمومی ، دسته دیگری که باید مورد توجه شرکت ها قرار گیرد ، مشتریان و ارزشی است که دریافت می کنند. به علاوه بعضی از مشتریان نه تنها متوقع سطح عالی خدمات هستند ، بلکه انتظار دارند شرکت ها به شیوه های خاصی فعالیت نمایند. تاثیر مشتریان بر نحوه فعالیت شرکت ها تابعی از عوامل بسیاری است که یکی از این عوامل قدرت109 است. برای مثال شرکت فورد110 از قدرت خود به عنوان یک خریدار عمده اجزای اتومبیل ، استفاده کرده و از تأمین کنندگان این قطعات می خواهد که برای به رسمیت شناخته شدن سیستم عملیاتی کیفیت111 (QOS) را دریافت کنند. اصولاً QOS یک فرآیند اندازه گیری عملکرد کسب و کار است که شرکت ها را مجبور می کند اطلاعات مربوط به شش متغیر کلیدی کسب و کار را با یک قالب خاص به صورت ماهیانه جمع آوری و برای فورد ارسال نمایند.
شرکت های سرمایه گذاری دسته ای دیگر هستند که واحد های کسب و کار را تحت فشار قرار می دهند تا به چیستی و چگونگی اندازه گیری بیاندیشند. این باور عمومی که سرمایه گذاران تنها به عملکرد مالی کوتاه مدت علاقمندند قابل قبول به نظر مي رسد اما گزارشات نشان می دهد که سازمان های سرمایه گذار برای مواردی نظیر وفاداری مشتری112 و سرمایه گذاری روی افراد113 که منجر به موفقیت های بلند مدت می شوند و بازگشت سریع سرمایه ، اولویت یکسانی قائل هستند (تيموري و علي اكبري،1384،ص ص38-36).
2-1-4-6 ) تأثیر فن آوری اطلاعات – آخرین عامل محرک توجه به اندازه گیری عملکرد بدون شک تأثیر فن آوری اطلاعات114 است. فن آوری اطلاعات علاوه بر تسهیل جمع آوری داده های دوردست و تحلیل آن ها ، فرصتی برای مرور داده ها و فعالیت های بعد از آن را نیز فراهم می کند. تلاش شرکت های بزرگ در داده کاوی115 و پایش الگوهای تولید محصولات و خرید افراد در این راستا مي باشد. لذا تقاضا برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت116 و سیستم های اطلاعاتی مدیریت اجرایی117 رو به افزایش است. به همین منظور ارائه کنندگان این نرم افزارها ، امروزه محصولات خود را به چهارچوب های اندازه گیری متوازن نظیر کارت امتیازی متوازن118متصل نموده اند (تيموري وعلي اكبري،1384، ص39).

2-1-5 ) اندازه گیری عملکرد و تسهیل در تصمیم گیری119
تصميم گيري120 همواره به عنوان فعاليت اصلي براي مديران در تمام سطوح مديريت مطرح بوده است. تغييرات سريع محيطي بر توسعه دامنه فعاليت سازمان هاي و شركت ها ، پيچيدگي اين فرآیند را نسبت به گذشته فزوني بخشيده است. تصميم گيري مسئوليت اصلي هر مدير در هر سطح از واحدهاي اقتصادي است. اين موضوع در واحدهاي انتفاعي از اهميت بيشتري برخوردار است. اهميت و جايگاه موضوع تصميم گير در مجموعه فعاليت هاي مديريتي به گونه اي است كه سايمون121 علم مديريت را علم تصميم گيري مي داند (نيكو مرام و همكاران ،1389، ص18). مديران باید برای برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرا ، تصمیم گیری کنند. این تصمیم گیری های باید بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده (با معیار ها و شاخص های عملکرد) و متناسب با فرآیند های کاری سازمان يا شركت باشد. اندازه گيري مستمر عملکرد ، موجب پیدایش اطلاعات مستند ، به هنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران در سطح عالي خواهد شد که با هدف ارتقاي آن سازمان يا شركت و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های مختلف اتخاذ می شوند (خالقي مقدم و برزيده ،1382، ص85). به بیان دیگرتصمیم‌گیران شركت برای تصمیم‌گیری صحیح بایستی وضعیت موجود در شركت را به‌درستی بشناسند. از این رو آنان نیاز به اطلاعاتی دارند که عملکرد شركت را به‌طور دقیق نشان دهد. بنابراین وضعیت عملکردی فعلی شركت تأثیر مستقیمی در تصمیمات آنان می‌گذارد و شاید به همین دلیل است که این‌روزها اندازه‌گیری دقیق عملکرد شركت ها هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی اهمیت زیادی یافته‌است.بنابراين اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شركت ها می باشد به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران احساس شده است (Peiperl ,2001,p144).
امروزه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار از جمله کار آمدترین ، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشور و از مهم ترین پایه های اقتصادی نیز به حساب می آیند. به دلیل این اهمیت یکی از موضوعات بسیار اساسی نحوه اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها است. اندازه گیری عملکرد مالی پایه بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ، قیمت سهام ، ریسک سهام ، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ها و بسیاری از موارد دیگر است (خالقي مقدم و برزيده،1382 ، ص86).اغلب تشخیص و درک این موضوع که کدام فرصت و یا نیاز یک تصمیم راهبردی را الزام آور می سازد دشوار است از اين رو فرآیندهای شركت های هوشمند به آن ها کمک می کند تا در تصمیم گیری های راهبردی آن نیاز را شناسایی و تشخیص دهند قبل از آن که گرفتار مشکلات ناشی از آن نیازها گردند. آن ها فرآیندهای با قاعده و نظام مند را به کار می گیرند تا مراحل و گام های مورد نیاز برای رسیدن به نتایج درست را ترسیم نمایند این گونه فرآیندها از نیروهایی با کیفیت بهره مند هستند زیرا آن ها افراد مناسبی را در گیر می کنند و همین درگير نمودن آن ها اطمینان بخش انجام تعهدات آن هادر تصمیم نهایی خواهد بود (كسمتي، 1387، ص2).
همان طور كه در بخش هاي قبل نيز گفته شد ، يكي از اهداف اصلي اندازه گيري عملكرد، دستيابي به اطلاعات منطقي براي پشتيباني تصميم گيري است. در رابطه با اندازه گيري عملكرد، اساساً اهداف استراتژيك مدنظر است. معمولاً مفهوم اندازه گيري عملكرد در سطح استراتژيك به نظارت بر طرح ها و موفقيت شركت ها بر مي گردد. شركت ها اغلب اندازه گيري عملكرد را يا در سطوحي از جمله بخش ها، واحدها، نظام ها اعمال مي كنند و يا در بخش هاي منحصر به فرد و انفرادي. اين اندازه ها و مقياس ها اغلب مربوط به كارمندان هستند (يوسفي نژاد و نيشابوري،1388، ص30).
اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملكرد و نيز تحليل اين اطلاعات در روند تصميم گيري شركت هاي فوق به كار گرفته شده اند. با به كارگيري نظام اندازه گیری عملكرد، شركت ها قادر خواهند بود منابع موجود مانند منابع مالي و نيروي كاري را به محل درست خود تخصیص دهند. بنابراین نظام های اندازه گیری عملکرد می توانند اطلاعاتی با جهت گیری بلند مدت از بازار و رقبا برای مديران فراهم و همچنین زمینه استفاده از تجربیات قبلی را برای برنامه ریزی فعالیت هاي آتی و در نهایت تسهیل در تصمیم گیری های آتی شركت ميسر گردانند و در ضمن اين كه بازخورد مناسبي در خصوص ميزان تحقق اهداف و صحت اجراي استراتژي ها ارائه مي گردد دارايي هاي مشهود و نا مشهود شركت نيز تحت كنترل قرار خواهند گرفت (غلامي و همكاران،1387، ص2).
در نهایت باید عنوان نمود كه از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی ، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلند مدت است. این اهداف با اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری امکان پذیر می شود. اتخاذ تصمیمات منطقی و نتایج حاصل از آن رابطه مستقیمی با اندازه گيري عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و اندازه گيري عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز نیازمند شناخت شاخص هایی است که بتواند در دو مجموعه شاخص های مالی و غیر مالی طبقه بندی شود. شاخص های مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگی های نظیر کمی بودن ، عملی بودن ، عینی بودن و ملموس بودن ، آن ها را نسبت به معیارهای غیر مالی دارای ارجحیت نموده است (رهنمای رودپشتی،1386، ص159).

2-1-6 ) اندازه گیری عملکرد و قابليت پاسخگویی122
قالب و پايه اصلي طراحي سازمان يا شركت، دسته بندي فعاليت هاي كاري مرتبط در يك واحد كاري123 است. واحد كاري ، نشان دهنده يك گروه بندي از افرادي است كه از منابع شركت استفاده كرده و در قبال عملكرد پاسخگو مي باشند. پاسخگويي نخست خروجي هاي مورد انتظار يك واحد كاري و دوم رعايت استانداردهاي عملكرد از سوي مديران و كاركنان آن واحد را تعريف مي كند. اكثر شركت ها يك شكل و يا تركيبي از واحدهاي پاسخگو ايجاد مي كنند كه به آن نمودار سازماني مي گويند. نمودار هاي سازماني ابزارهاي مرجع ديداري مفيد هستند، زيرا به اعضاي شركت در درك نحوه گروه بندي افراد و منابع ، شناخت فرد مسئول اجراي فعاليت هاي رهبري و دريافت اطلاعات پاسخگويي يعني اطلاعات لازم براي اندازه گيري و كنترل عملكرد كمك مي كنند (سايمونز،1391، ص34).
پاسخگویی در فرآیند حسابداری نقش بسیار مهم و حیاتی دارد. سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود متکی به شبکه های پیچیده پاسخگویی می باشند. این شبکه ها بر اساس ثبت و گزارش اطلاعات فعالیت می کنند. برای انجام وظیفه و کنترل واحدهای اقتصادی به صورت مناسب ، فرآیند حسابداری اهمیت فوق العاده ای دارد. لذا این فرآیند با ثبت و گزارش فعالیت ها و نتایج آن ها شروع شده و به وظیفه پاسخگویی خاتمه می یابد. می توان گفت که پاسخگویی موضوعی است که حسابداری را از سایر اطلاعات در یک سازمان و یا شرکت مجزا می کند. در حقیقت بهبود نحوه عمل حسابداری به موازات پاسخگویی صورت می گیرد و در فرآیند گزارش اطلاعات از شرکت باید منطق پاسخگویی حاکم باشد. در پاسخگویی هدف هایی نهفته است که دستیابی به آن ها ضروری است. برای اندازه گیری میزان دستیابی به این اهداف روش حسابداری مناسبی مورد نیاز است. اهداف مبین مسیری است که باید پیموده شود ، یعنی فعالیت ها و تغییرات باید در آن جهت صورت پذیرد. در این جا پاسخگویی متکی به اندازه گیری عملکرد است. یک سری فعالیت ها برای دستیابی به اهداف مشخص انجام می شود. با استفاده از نتایج فعالیت ها میزان دستیابی به اهداف مشخص می شود. اندازه گیری عملکرد ممکن است در ارتباط با اهداف گوناگونی از قبیل اهداف اقتصادی ، اجتماعی و … تعریف شود. در زمینه حسابداری ، اندازه گیری عملکرد بیشتر مربوط به اهداف اقتصادی می باشد. بنابراین می توان اندازه گیری حسابداری را مترادف با اندازه گیری عملکرد اقتصادی دانست. اگرچه در آینده ممکن است اندازه گیری حسابداری آن قدر گسترش یابد که اندازه گیری عملکرد ، اهداف اجتماعی و یا حتی اهداف مهندسی را دربرگیرد.
بحث دیگر مقیاس های اندازه گیری عملکرد است که به وسیله مدیریت واحد تجاری جهت تصمیم گیری و هدف گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مقیاس ها به اشخاص خارج از واحد تجاری از قبیل سهامداران ، اعتباردهندگان و سازمان های دولتی نیز عرضه می شود. مسئولیت حسابدارانی که درگیر فرآیند اندازه گیری عملکرد هستند و همچنین افرادی که مسئول بررسی و صحت این اندازه گیری می باشند باید به وضوح توصیف شده باشند. به طوری که این مقیاس ها در سطح بالایی از مسئولیت پذیری تهیه و تأیید شود و همچنین این فرآیند باید به گونه ای باشد که حسابداران در مقابل تهمت های ناروا حمایت شوند. همچنین ضرورت اندازه گیری مستحکم و بدون ابهام نیز مطرح است. اندازه گیری عملکرد باید به گونه ای باشد که بیانگر میزان دستیابی واحد تجاری به اهداف اقتصادی باشد.
مقیاس های اندازه گیری باید بسیار مستحکم باشند این مقیاس ها دارای شرایط زیر هستند (بزرگ اصل ،1374، ص 117) :
فرآیند اندازه گیری بر پایه عواملی از قبیل فرضیات ، عقايد ، افسانه ها و یا حقایق غیر قابل اثبات باعث افزایش مشاجره می شود.
فرآیند اندازه گیری باید آنقدر واضح و روشن باشد که اشخاص ذینفع بتوانند راجع به قواعد اندازه گیری مربوط به تبدیل حقایق به ارقام بدون ابهام قضاوت کنند.
تعداد قواعد توجیه پذیر باید محدود باشد یعنی اگر مجموعه ای از حقایق مشابه از دو فرآیند اندازه گیری مجاز بگذرد و در نهایت دو مقیاس بسیار متفاوت به دست آید در این صورت نمی توان ارقام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، نیروی کار، مدیریت کیفیت، تفویض اختیار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت، سهم بازار