پایان نامه با واژگان کلیدی اعمال مجرمانه، مواد مخدر، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تطهير قرار مي‌گيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، تعاريف مذكور وجوه مشتركي نيز دارند. براي ارائه تعريفي قابل قبول يك بار برخي از عناصر تعريف اين جرم را مرور مي‌كنيم:
“1. پول‌شويي معادل فارسي “money laundering” است. پول كثيف نيز ترجمه dirty money است. پول كثيف، پولي است كه از محل كسب و كارهاي كثيف و غيرقانوني به دست آمده باشد. كسب و كارهايي همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خريد و فروش زنان و كودكان، قاچاق اسلحه، باجگيري، ترور و……
2. پول‌شويي زماني اتفاق مي‌افتد كه درآمدهاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غيرقانوني خارج شوند و مشكل پول‌هاي معمول را به خود بگيرند به وسيله پول‌شويي تطهير مي‌شوند. اين كسب و كارها معمولا بيشتر درآمدها را دارند و از آنجا كه به طور معمول به صورت مخفيانه انجام مي‌شوند، پول حاصل از آنها (كه اصطلاحاً پول كثيف ناميده مي‌شود) بهترني راهنما براي تشخيص مجرم است. به عنوان مثال، اگر مبلغ كلاني به حساب فردي در روسيه واريز شود و با رديابي منبع پول مشخص شود كه مثلاً يك تاجر فرانسوي اين مبلغ را به حساب وي واريز كرده است بدون اينكه اين دو با هم معامله‌اي علتي داشته باشند مشخص مي‌شود كه احتمالاً كار مخفيانه‌اي بين اين دو به انجام رسيده است كه به احتمال بسيار زياد يك كار غيرقانوني بوده است. يك راه بسيار ساده براي حل اين موضوع اين است كه معامله به صورت نقدي به انجام برسيد و درجايي به ثبت نرسد. به اين صورت پيگيري آن كار ساده‌اي نيست، در بسياري از كشورها براي جلوگيري از اين امر همراه داشتن پول نقد بيش از يك سقفي (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب مي‌شود. چيزي كه مسلم است اين است كه افرادي كه مبادرت به اين اعمال مي‌كنند خلافكار هستند اما احمق نيستند بنابراين طبيعي است كه بي‌جهت دنبال دردسر نمي‌گردند و بي‌جهت به خودشان دردسر نمي‌دهند تا با پول نقد معامله كنند و در عين حال سعي مي‌كنند به نحوي اين پول را مشروع جلوه دهند. مثلاً ساده‌ترين راه آن اين است كه فرد روسي و فرانسوي مثال ما، در يك كازينو با هم قمار بازي كنند و تاجر فرانسوي تا مي‌تواند به فرد روس ببازد. يا فرد روس كالاهاي بي‌ارزشي را براي حراج ارائه كند و فرد فرانسوي براي آن چندين برابر ارزش واقعي‌اش پول بپردازد يا فرد فرانسوي ملكي را از فرد روسي مي‌خرد و در قرارداد ذكر مي‌كنند كه هر كس قرارداد را فسخ كند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد و نمونه‌هاي بسيار ديگر كه به همه اين اعمال كه سعي در شرعي و قانوني جلوه دادن پول‌ها و درآمدهاي كثيف و نامشروع دارند در اصطلاح پول‌شويي گفته مي‌شود.
3. انواع پول‌هايي كه مي‌تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، مي‌توانيم به سه گروه پول‌هاي كثيف و يا پول‌هاي آغشته به خون، پول‌هاي سياه و پول‌هاي خاكستري تقسيم نمود.84
– پول‌هاي كثيف يا پول‌هاي آغشته به خون كه مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
– پول‌هاي سياه، پول‌هاي حاصل از قاچاق كالا است، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معادلات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي صورت مي‌گيرد، باعث پيدايش اين پول مي‌شود.
– پول‌هاي خاكستري، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي پنهان مانده از نظارت دولت مي‌باشد كه معمولا براي فرار از پرداخت ماليات اين كارها را انجام مي‌دهند.
4. پول‌شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي،‌ مستمر و در طي دراز مدت است كه مي‌تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
5. پول‌شويي يك فرايند سه مرحله‌اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
6. پول‌شويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به گونه‌اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. به عبارت ديگر، “پول‌شويي” فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشه شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.
7. به اين ترتيب، دو عنصر اصلي پول‌شويي عبارتند از:
عنصر اول: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني
عنصر دوم: دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور به عبارت ديگر پول‌شويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه يا علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفي نگه داشتن منشأ و ماهيت غيرقانوني سرمايه مذكور.”85
عمدتا پول‌شويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي‌پذيرد. بنابراين با توجه به نكات ذكر شده،‌ در عبارتي بسيار ساده و قابل فهم همگاني: “پول‌شويي به مجموعه عملياتي گفته مي‌شود كه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروع نمايي درآمدهاي نامشروع خود انجام مي‌دهند”.

فصل دوم:
اوصاف، مراحل و روش‌هاي جرم پول‌شويي

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شويي
براي شناخت کامل يک جرم، صرف ارائه تعريفي از آن کفايت نمي‌کند و براي شناخت و مبارزه با يک جرم مي‌بايست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اينکه يک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثي شدن قرار گيرد نياز مند آن است که ويژگي‌ها و روش‌هاي ارتکاب جرم نيز شناخته شود و مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پول‌شويي و سپس مراحل و روش‌هاي جرم پول‌شويي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بند اول: سازمان يافتگي
براي بيان و تحليل بهتر اين ويژگي به عنوان يکي از ويژگي‌هاي جرم پول‌شويي لازم ديده مي‌شود تا ابتدا اشاره‌ي مختصري داشته باشيم به جرم سازمان‌يافته. جرايم سازمان‌يافته داراي ويژگي‌هاي عديده‌اي مي‌باشند به صورتي که گاهي 9 الا 11 خصيصه براي آن برشمرده‌اند.86 اصطلاح جرم سازمان‌يافته که نخست در جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي در آمريکا مطرح گرديد، به اعمال مجرمانه‌اي اشاره دارد که توسط گروه‌هاي منسجم و متشکل صورت گرفته و هدفشان اين است که از اعمال خود سود مالي به دست بياورند و اينجاست که اصطلاح “تجارت جرم” معني پيدا مي‌کند.
جرم سازمان‌يافته به “تشکيلات اقتصادي تداوم‌دار به عنوان گروهي از افراد همدست که تنها هدف و وفاداري‌شان نسبت به يکديگر منفعت طلبي بزرگ، از راه‌هاي مجرمانه است، ياد مي‌شود که با اعمال مجرمانه‌اي که به شکل انفرادي ارتکاب مي‌يابند، داراي مغايرت است.”87
نخستين تعريفي که از جرم سازمان‌يافته توسط يک نهاد بين‌المللي ارائه شده است تعريفي است که در نخستين گردهمايي اينترپول در سنت کلود فرانسه (مي- 1988) ارائه شده است. در گردهمايي مذکور جرم سازمان‌يافته چنين تعريف گرديد:
“هر شرکت يا گروهي از اشخاص که درگير يک فعاليت غيرقانوني مستمر هستند و هدف اصلي گروه بدون توجه به مرزهاي ملي، تحصيل منافع مادي است.”88 اما اين تعريف در همان زمان مورد انتقاد برخي کشورها قرار گرفت. از جمله ايتاليا، آلمان و اسپانيا معترض بودند که در تعريف مذکور لزوم ساختار آمرانه ناديده گرفته شده است. يکي از اعضاي پليس آلمان پيشنهاد کرد که جرم سازمان‌يافته چنين تعريف شود:
“هر گروهي از اشخاص که از روي قصد يا آگاهي در يک دوره زماني قابل توجه تصميم به همکاري در فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌گيرند و وظائف را بين خود تقسيم مي‌کنند و غالباً نيز از نظام‌هاي سازماني جديد استفاده مي‌نمايند و اصلي‌ترين هدف آنها گردآوري مادي در سريع‌ترين زمان ممکن است.”89 اين تعريف از جهات مختلفي ناقص به نظر مي‌رسد. انگيزه‌ي تحصيل منفعت به طور نامحدود در اين تعريف ناديده گرفته شده است و اين گونه به ذهن تداعي مي‌شود که مرتکبان صرفاً براي تأمين معاش خود به ارتکاب جرم مبادرت مي‌ورزند. همچنين منافع حاصله فقط عايد مباشران جرم نمي‌شود، بلکه بيشتر منافع عايد هدايت کنندگان مي‌شود. که غالباً مرتکبان حتي شناخت کافي از آنها ندارند.90
بند (الف) ماده 2 کنوانسيون پالرمو سال 2000 در مورد جرم سازمان‌يافته مقرر مي‌دارد:
“جرم سازمان‌يافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابي يک گروه متشکلي است که حداقل از سه نفر تشکيل شده و اين ساختار براي مدت زمان معيني استمرار پيدا مي‌کند و هدف آن نيز اقدام هماهنگ اعضاي گروه براي ارتکاب يک يا چند جرم شديد از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، فحشا و بهره‌کشي جنسي و ساير جرايم مذکور در کنوانسيون است که به منظور کسب مستقيم يا غير‌مستقيم منافع و عوايد مالي و ديگر منافع اقتصادي صورت مي‌گيرد.”91
نويسنده کتاب بزهکاري بين‌المللي در مورد جرم سازمان‌يافته چنين اظهار نظر مي‌نمايد: “جرم سازمان‌يافته منسجم‌ترين ساختار باندهاي مجرمانه است. جرم مزبور موضوع مطالعات بسيار و نوشته‌هاي بي‌شمار قرار گرفته است. اين جرم که گاهي به عنوان (سنديکا يا جرم) نامگذاري مي‌شود، نهاد مجرمانه‌ي بين‌المللي واحد و تمرکزيافته‌اي را تشکيل نمي‌دهند. اين جرم از سازمان‌هاي بي‌شماري که منشأ آنها کشورهاي بسيار گوناگون است تشکيل شده است. در اين بين سازمان‌هاي عمده، جهت سهولت گزارش به صورت سه مقوله، مجدداً گردآوري شده‌اند و به خوبي تصريح شده است که هر نظام مستقل است:
– سازمان‌ها با منشأ ايتاليايي-آمريکايي: سخن از مافياي سيسيل است که منشأ روستايي دارد؛ سخن از کاموراي ناپل و کوزا نوسترا مي‌باشد که در پي مهاجرت ايتاليايي‌ها در قرن نوزدهم وارد آمريکا شده، از مافيا مشتق شده و پس از جنگ دوم جهاني در تحکيم آن شرکت نموده است.
– سازمان‌هاي خاور دور: گروه‌هاي سه‌گانه مجرمانه وجود دارند که منشأ چيني دارند، از جنبش‌هاي متفاوتي که در قرن هفدهم براي مبارزه عليه منچوها و بازگشت سلسله‌ي مينگ‌ها تشکيل شدند، اين سازمان‌ها فعاليت‌هاي خود را در کشورهاي خاور دور و در کشورهايي که ميزان جمعيت پراکنده‌ي چيني هستند انجام مي‌دهند.
– سرانجام، اخيراً باندهاي موتور سيکلت سواران هلز آنجلز و مانند آن در خاتمه‌ي جنگ دوم جهاني توسط سربازان قديمي حاشيه نشين در آمريکا تشکيل شدند، و در قاره‌ي آمريکا، همچنين در اروپا و اقيانوسيه پراکنده شدند. شايد در اين جا سخن از يک مقوله‌ي جديد جرم سازمان‌يافته باشد که در حال توسعه است.
بدون شک گروه‌هاي بزهکار ديگري وجود دارند که به معيارهايي که ما سعي در روشن نمودن آن داريم مربوط مي‌شوند. به عنوان مثال در آمريکا طبق برخي برآوردها، خانواده‌هاي کوزانوسترا فقط نمايانگر نيمي از جرم سازمان‌يافته خواهد بود.”92
جرم سازمان‌يافته از ديدگاه پروفسور بانن عبارت است از: “ارتکاب جرايم جنايي با طراحي و برنامه‌ريزي و هدف از آن دستيابي به پول و قدرت است و يا همکاري دو يا چند نفر با استفاده از ساختارهاي مشابه با تجارت يا با استفاده از تهديد و ارعاب يا نفوذ سياسي خارجي، ديوان سالاري يا نفوذ قضايي يا رسانه‌ها انجام مي‌گيرد.”93
ناگفته نبايد گذاشت که سازمان ملل هنوز هيچ اتفاق نظري در مورد تعريف جرم سازمان‌يافته ندارد، اما اتحاديه اروپا مشخصات جرايم سازمان‌يافته را به صورت يک فهرست تهيه نموده است. اين فهرست مشتمل بر 11 مشخصه است که عبارتند از:94
1- همکاري بيش از دو نفر؛
2- هر يک داراي وظائف معين خود؛
3- براي يک دوره زماني دراز مدت يا نامشخص؛
4- استفاده از برخي صورت‌هاي نظارت و کنترل؛
5- مظنون بودن به ارتکاب جرايم سنگين؛
6- فعاليت در سطح بين‌المللي؛
7- به کار‌گيري خشونت يا ابزارهاي مناسب ديگري براي ارعاب و تهديد؛
8- استفاده از تشکيلات تجاري يا صنعتي؛
9- مداخله در تطهير درآمدهاي نامشروع؛
10- اعمال نفوذ بر سياست‌ها، رسانه‌هاي گروهي، اداره عمومي، مراجع قضايي، يا بر اقتصاد؛
11- تصميم به تعقيب منافع يا قدرت.
براي اينکه بزه يا گروه مجرمانه در رديف جرايم سازمان‌يافته طبقه‌بندي شود حداقل بايد شش مورد از موارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، سلسله مراتب، ارتکاب جرم