پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان

دانلود پایان نامه ارشد

ان‌شاءالله تمام سعيم را خواهم کرد
2) تدريس و امتحان استاد: همان‌طور که بحث شد، عواملي که در اين بخش گزارش ميشود عوامل مشترکي هستند که در آموزش الکترونيکي بيشتر نمايان ميشود تا آموزش حضوري. يکي از اين موارد تدريس و ارزشيابي استاد است. گلايههاي دانشجويان از روش تدريس و ارزشيابي استاد را ميتوان در اظهار نظرهاي زير مشاهده کرد:
* موقع کلاس انلاين هم استاد مدام صحفه عوض ميکنن بعد مطالب قبلي در صفحات قبل از ياد ادم ميره و بايد ادم فکر کنه ببينه صحفه قبل چي بود اينم مشکله اينجاشه که ميگيد موقع انلاين فقط گوش بديم.
* -و از همه بد تر […] اين دروس عمومي مثل [نام دو درس عمومي] و … است که از رياضي که درسي دشوار است نمره اش کمتر مي‌شود و دليلش اين است که هر کسي 1 منبعي معرفي مي‌کند و اين اس سي او ها بي فايده است و اگر استاد منابعي نمونه سوالي چيزي اول ترم روي سايت قرار بدهد ممنونش مي شويم. که متاسفانه نه ايميل جواب مي‌دهند و نه اصلا مي‌شود استاد را پيدا کرد.
* […]خيلي از استاد ها صحفه چت را نگاه نمي کنند، پاوپوينت را مي ذارن و گازش را مي گيرن ميرند […]
3) مشغله کار و زندگي: مشغله کاري نيز جزء عوامل مشترک ولي با اهميت در آموزش الکترونيکي است، زيرا اشتغال همزمان با تحصيل بين دانشجويان آموزش الکترونيکي بيشتر متداول است تا دانشجويان حضوري. نمونه بارز مشغله کاري در اظهار نظر دانشجوي زير بارز است:
* […]از قضا من جزء افرادي هستم که در طول ترم واقعاً فرصت خواندن درس هايم را نداشته ام. با توجه به کار سختي که دارم و معمولا آنقدر دير به منزل بر ميگردم که بايد يکراست به رختخواب بروم و تا صبح روز بعد تقريبا بيهوش هستم نمي دانم با اين فرصت محدود چکار بايد بکنم [….].
4) مديريت آموزشي ضعيف: مديريت واحد آموزشي در هر نوع آموزشي بر وضعيت تحصيلي دانشجو تأثير ميگذارد اما نوپا بودن يک سيستم مديريت، آن را با چالشهاي خاصي مواجه ميکند. اطلاع رساني ضعيف موسسه آموزشي به عنوان عامل تأثيرگذار گزارش شده است.
* به نظر من بزرگ‌ترين اشکال اين واحد آموزشي (قسمت مجازي دانشگاه علم وصنعت) اينه که هميشه اطلاع رساني آن نزديک يا بعداز بروز مشکل صورت ميگيرد (مثل موضوع حذف درس در موقع امتحانات) […].
به عنوان نمونه ميتوان پيامد مشروطي دانشجو را به دليل عدم همکاري آموزشي با يک دانشجوي شاغل را در اظهار نظر زير يافت:
* در ترم گذشته به علت شرايط کاري و ما موريت کاري در مس خاتون آباد کرمان و عدم دسترسي به اينترنت متاسفانه موفق به استفاده از سيستم يادگيري نبودم در پايان ترم هم درخواست مرخصي تحصيلي کردم که موافقت نشد
5) سن بالا: بالا بودن سن از يک طرف با مشغله کار و زندگي و از طرف ديگر با فاصله افتادن بين مقاطع تحصيلي همراه است. اين مشکل ممکن است در آموزشهاي حضوري نيز وجود داشته باشد اما در آموزش الکترونيکي اهميت بيشتري دارد. نمونه زير نگراني دانشجو را در مورد سن و دوري 25 ساله از تحصيل نشان ميدهد:
* با دروس تخصصي مشکلي ندارم. با درس جبراني آمار با عنايت به حجم بالا و فرمولهاي متعدد که بايد حفظ شود و نيز روش تدريس استاد مشکل دارم. در 45 سالگي با مشغله فراوان، دوري 25 ساله از مباحث مشابه رياضي محض و…و در نهايت مشکل حفظ کردن شايد تا آخر دوره کارشناسي ارشد هم نتوانم آمار را پاس کنم. از همين حالا انصراف از تحصيل بدهم بهتر است يا اينکه راه ديگري هم هست؟
6) حجم زياد دروس: بالا بودن حجم مطالب دروس مسئله مشترکي بين آموزش حضوري و الکترونيکي است، با اين تفاوت که در آموزش الکترونيکي وقتي تحصيل با اشتغال دانشجو و مشکلات خاص آموزش الکترونيکي همراه ميشود، به يک چالش اساسي تبديل ميشود. در نمونه زير ميتوان اهميت اين عامل را مشاهده کرد:
* […]کاملاً با نظر شما موافقم فقط نگراني ما از اين است که بايد 6 ساله تمام کنيم به همين دليل مجبوريم که واحد هاي زياد برداريم و اين 2 ترم خيلي درس ها سنگين مي‌شوند و چاره اي جز تنها پاس کردن اين دروس نيست
* به نظر من واسه ترم اول و آشنايي با يک سيستم جديد 12 واحد زياد بود که به ما دادند، و شايد اگر واحدها کمتر بود بهتر و زودتر به هماهنگي ميرسيديم، و ترم دوم که آشنا تر بوديم جبران ميکرديم، چون احساس جا موندن از کلاس و مطالب، نا خداگاه استرس زيادي به آدم وارد ميکنه، و همه چي رو تحت تأثير قرار ميده، از جمله يادگيري [….]
7)اضطراب امتحان: پديده اضطراب امتحان بين دانشجويان مجازي مشهودتر از دانشجويان حضوري است. عدم دسترسي به دانشجويان سال بالايي، نا آشنايي با نمونه سئوالهاي اساتيد، همگي بر اين پديده دامن ميزنند. نمونه بارز اضطراب امتحان را ميتوان در اظهار نظر زير مشاهده کرد:
* عرضم به حضورتون من ترم گذشته سر جلاسات امتحان يه حالت عصبي بهم دست مي داد که بي سابقه بود و بيشتر ناشي از استرس بود به همين دليل من واقعاً در ترمي که گذشت مي رفتم سر جلسه امتحان اون حالت که بهم دست مي داد ديگر واقعاً نمي تونستم اون طوري که بايد امتحانو جواب بدم و فقط ارزو مي کردم اونقدري که پاس مي شم بنويسم پاشم فقط از جلسه زود تر برم و شرايط خيلي بدي داشتم.
8) يادگيري نقش دانشجو در مقابل دانش آموز: در آموزش حضوري، دانشآموز به محض پذيرش در دانشگاه با قرار گرفتن در فضاي دانشگاه و ارتباط با ساير دانشجويان با نقش جديد خود به عنوان دانشجو آشنا شده و خود را با فضاي جديد انطباق ميدهد. در آموزش الکترونيکي يادگيري نقش دانشجو بسيار مشکلتر از آموزش حضوري است. به عنوان نمونه ميتوان به اظهار نظر زير اشاره کرد:
* يکي از مشکلات دانشجويان چه در روش حضوري و چه مجازي عدم تطبيق با روش آموزش است. دانشجو بايد دانش جو باشد نه دانش آموز. دانش آموز عادت کرده است که معلم به او جزوه بگويد و در پايان ترم با حذف بخشي از جزوه و ارائه سوالات مهم از او امتحان بگيريد در حالي که در دانشگاه بايد حداقل دو مرجع کامل را در طول ترم مطالعه کند و اصطلاحا بايد مرجع خوان باشد نه جزوه خوان و جزوه حفظ کن و به طور کلي يک استاد نمي‌تواند در شانزده جلسه يک کتاب چهار صد صفحه اي تخصصي را تدريس کند و عموما به رفع اشکال مي‌پردازد.
همچنين دانش اموز عادت دارد که با دادن تمرين و تکليف و انجام حضور غياب و … او را به درس خواندن در طول ترم مجبور کنند. در حالي در انشگاه بسياري از اساتيد حتي حضور غياب هم انجام نميدهند چه رسد به تمرين و تکليف و اصولا دانشجو بايد به دنبال کسب علم باشد.
9) ضعف دانشجو در دروس پايه: در آموزش مهندسي اهميت دروس پايه بيش از ساير رشتههاي تحصيلي است. سخت بودن انتقال مطالب دروس پايه در فضاي مجازي و فاصله افتادن بين مقاطع تحصيلي، فراموشي فرمولها را در پي دارد که اين مسئله را حادتر ميکند. دانشجويي در يک مصاحبه حضوري اظهار داشت ” من رياضي را 6 بار افتادم”. اظهار نظرهاي زير را ميتوان به عنوان مصاديق ضعف دانشجويان در دروس پايه دانست:
* مي دونم که از کارگاه ريخته گري نمره خوبي مي گيرم. درس نقشه کشي رو هم اميد به پاسش دارم. درس تنظيم خانواده رو هم ايشالا قبولم. براي قبولي در درس زبان تخصصي هم به خودم اميد دارم. مي مونه درسهاي رياضي 1، فيزيک 1 و علم مواد، اين سه تا درس رو وحشت دارم که قبول نشم، بخصوص رياضي و فيزيک رو اگه قبول نشم کلي عقب خواهم افتاد
* جداي از مسائلي که من عرض کردم دوستان هم فرمودند فيزيک و رياضي ما چند درصدي هم ريشه در روش تدريس و توجيه نبودن برخي دبيران مدارس دارد؛ و نميشه 100% به استاد و کمک مدرس مربوط دانست. فکر ميکنم خيلي از بچه ها دوست داشته باشند اين دو درس و شيمي براي صنايعي ها [رشته مهندسي صنايع] نبود در عوض 10 جلسه کارگاه ريخته گري و بيل زني اول [عوض] اون جايگزين ميشد. البته براي دوستاني که چند سال از پيش دانشگاهي شان گذشته هم مي‌تواند فراموش کردن برخي نکات علت باشد که اشتغال و ساير مسائل هم به آن دامن ميزند.
10) مطالعه نادرست: مطالعه نادرست و نداشتن مهارتهاي تحصيلي دانشجويي از جمله نقاط ضعف دانشجويان الکترونيکي است. عدم توانايي توازن در خواندن دروس ترم، مرور نکردن دروس و تمرين نکردن توسط دانشجويان به عنوان علت افت معرفي شده است. نمونههاي زير مصاديقي از مطالعه نادرست دانشجويان مشروط شده است.
* اساسا درس خواندن سخت نيست خصوصا اينکه من تجربه يک ليسانس ديگر از [نام دانشگاه] را دارم و اين اولين بار است که مشروطي را تجربه مي‌کنم و علتش در ترم اولا [نام درس] بود که من مجبور بودم براي حضور در کلاس مرخصي بگيرم و تمام ترم را روي يک درس صرف کردن اشتباهي بزرگ است
* درس [نام درس] متاسفانه تمرينات و تکليف را بخوبي و در طول ترم انجام ندادم و علاوه بر اينکه نمره مربوط به تمرينات به من تعلق نگرفت در يادگيري درس نيز مشکل پيدا کردم.
به طور خلاصه ده کد محوري شناسايي شد که مشترک بين آموزش الکترونيکي و آموزش حضوري بوده اما نقششان در افت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي بارزتر است. در مقابل دانشجويان موفق نيز عواملي را براي موفقيت خود بيان کردهاند. اين عوامل نيز با آموزش حضوري مشترک است. کدهاي محوري، زير مقولهها همراه با فراواني و مثالهايي از اظهار نظرهاي دانشجويي در جدول ‏4-60 گزارش شده است.
جدول ‏4-60: کدهاي محوري براي عوامل مشترک ولي مهم بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي
کد محوري
زير مقولهها
فراواني
مثالها
1. برنامه ريزي
اولويت بندي کارها؛ مديريت زمان؛ انجام مقالات و گزارشات در طول ترم؛ پيش رفتن با اساتيد؛ صرف زمان زياد؛ مطالعه کافي؛
12
* من هم شاغل هستم و هم متأهل با برنامه ريزي درست همراه کلاس پيش رفتم از طرفي در زمان امتحانات نيز براي 3 هفته به طور کامل مرخصي گرفتم که وقت زيادي بود البته با توجه به اينکه در طول سال تقريباً همراه کلاس پيش مي رفتم.

2. مهارت تحصيلي
روش صحيح خواندن؛ حل مسئله و تمرين؛ حل به موقع تمرينها و پروژه ها؛ خواندن جزوه وکتابهاي معرفي شده توسط اساتيد؛ استفاده از جزوه و نمونه سوال ترمهاي قبل؛ مهارت در حذف و اخذ واحد؛ انتخاب واحد خوب؛ فاصله داشتن امتحانات؛ حذف به موقع دروس در معرض خطر؛ مرخصي زمان امتحانات
10
* من شاغل هستم. مشغله كاريم هم خيلي زياده. فقط سعي كردم آخر هفته ها رو حتي الامكان به درسها اختصاص بدم. سعي كردم همه تمرينها را به موقع تحويل بدم و خلاصه با كلاس پيش برم. حجم درسها واقعاً زياد بود، اين كه ميگم با كلاس پيش برم، فقط چند درصد تونستم موفق باشم. با اين حال موقع امتحانها خيلي كمكم كرد. من هم چون ميدونستم با متن الكترونيكي خيلي كند ميخونم، از همون اول واسه خودم جزوه نوشتم و موقع امتحانات فقط از روي همون جزوه‌هام خوندم. موقع امتحانات از روي جزوه هام ميخوندم و خلاصه برداري ميكردم. آخر سر هم از رو خلاصه هم يه دور ميخوندم. البته درس هايي كه نمونه سوال داده بودند، خيلي بهتر بود، چون مرور درس خيلي بهتر انجام مي‌شد
* محتوا را به يک نرم افزار تبديل به پي دي اف مي‌کنم و مي خونم. پي دي اف ها خيلي قابل فهم نيست. جاهايي که نمي فهمم مراجعه مي‌کنم و گوش مي دم…………. هم چشم خسته مي شه، دوست دارين راه برين، بياين. نمي تونين مداوم پشت کامپيوتر بشينين

3. مساعدت خانواده
فضاي آرام منزل
3
* […]همکاري همسرم براي شرکت مداوم درکلاسها حتي
کلاس هاي حضوري به من بسيار کمک کرد […]
4. ارتباط رشته با شغل
داشتن سابقهکار
2
* […]داشتن سابقه کاري حداقل 5 سال […]
5. شاغل نبودن

2
* من شاغل نيستم. کارهايم را هميشه اولويت بندي مي‌کنم و زمان را بين اولويت هام بنا بر اهميت آن ها تقسيم مي‌کنم. که درجه ي اهميت من در حال حاضر پشت سر گذاشتن اين مرحله از زندگيم با سعي و تلاش هر چه بيشتر است. به اميد اينکه بتوانم مانند ترم گذشته نمره ي خوبي کسب کنم.
* باتوجه به اينکه بنده شاغل نيستم وقت بيشتري براي انجام تکاليف داشتم شايد يکي از دلايل ضعف ديگران همزماني کار و تحصيل ميباشد

با مقايسه کدهاي محوري استخراج شده براي دانشجويان مشمول افت در جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شب امتحان، اضطراب امتحان، ناخودآگاه، نقش برجسته Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، استفاده از تلفن همراه، سلسله مراتب، تلفن همراه