پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، شرکت مخابرات

دانلود پایان نامه ارشد

ها و متهمان صورت گرفت (همان،370-383).
2-4-6-6)بانک هاي اطّلاعاتي که به جمع بانک هاي اطلاعاتي پليس آگاهي ناجا در نيامده اند :
2-4-6-6-1) بانک اطّلاعاتي شرکت توزيع نيروي برق:
با وارد کردن شناسه در خودپرداز ها و اينترنت امکان دستيابي به اطلاعات مشترک و مشخصات مندرج در قبض مقدور است( نگاري،385:1387).
2-4-6-6-2) بانک اطّلاعاتي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور:
امور مشترکين شرکت آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو يکي ديگر از بانک هاي اطلاعاتي افراد است که مي تواند به پليس آگاهي در راستاي کشف جرم افرادي که به عنوان مجرم تحت تعقيب هستند، ياري نمايد. ( نگاري، 386:1387).
2-4-6-6-3) بانک اطّلاعاتي بانک هاي تابعه بانک مرکزي:
تمام بانک هايي که در حال حاضر با عناوين مختلف سراسر کشور، در بخش هاي دولتي و خصوصي فعاليت دارند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
2-4-6-6-4) بانک اطّلاعاتي امور مشترکين تلفن هاي ثابت و سيار ( ثريا) و اعتبار شرکت مخابرات:
اطلاعات مشترکين با محوريت شماره تلفن اعلام مخابرات ذخيره شده و در صورت نياز قابل بهره برداري است.
2-4-6-6-5) بانک اطّلاعاتي سيستم خدماتي 118 شرکت مخابرات:
از طريق تماس با 118 و اعلام نشاني و مشخصات اسمي شخص مورد نظر، شماره ثابت وي قابل دسترسي است (بياباني،1389: 386-387).
2-4-6-6-6) بانک اطّلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاک:
کليه اسناد ملکي داراي يک شماره ملک يا پلاک مختص به خود است که از دو شماره اصلي و فرعي در هر شهرستان به صورت جداگانه صادر مي شود که در سراسر کشور به صورت متحدالشکل است. اين مشخصات املاک و شماره ها در بايگاني ادارات ثبت اسناد و املاک نگهداري مي شود.
2-4-6-6-7) بانک اطّلاعاتي امور مشترکين شرکت ملي گاز ايران:
اطلاعات از طريق سايت شرکت ملي گاز و خود پرداز هاي بانک ها با مشخص شدن شماره شناسنامه قبض و شماره اشتراک قابل دسترسي است (بياباني،389:1389).
2-4-6-6-8) بانک اطّلاعاتي سازمان تامين اجتماعي:
در اين سيستم براي بيمه شده اصلي يا سرپرست، شماره بيمه ثبت مي شود و در صورت نياز با شماره بيمه و مشخصات اسمي بيمه شده از سيستم رايانه اي تامين اجتماعي قابل دسترسي خواهد بود ( نگاري ،390:1387).
2-4-6-6-9) بانک اطّلاعاتي آموزش وپرورش:
براي هر دانش آموز در شهرستان محل تحصيل يک شماره دانش آموزي صادر مي شود که دسترسي به اطلاعات کلي دانش آموزان و والدين آنها با مشخص شدن مشخصات شناسنامه اي، از طريق حراست آموزش وپرورش با تشريفات اداري قابل دسترسي است( نگاري،391:1387).
2-4-6-6-10)بانک اطّلاعاتي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري:
اين سيستم اطلاعاتي به صورت شبکه سراسري است که از طريق اينترنت نيز با داشتن رمز عبور قابل بهره برداري است.
2-4-6-6-11) بانک اطّلاعاتي سازمان بورس:
2-4-6-6-12 (بانک اطّلاعاتي بايگاني دادگاه:
دادگاه هاي مختلفي داراي اطلاعات ملي نظارت آن در پرونده شما خواهد بود که عبارتند از:
1-دادگاه خانواده 2-دادگاه جنايي3-دادگاه گمر کات 4-دادگاه جرايم اقتصادي 5-دادگاه تجديد نظر 6-دادسرا ها (بياباني،1389: 391-392).
2-4-6-6-13) بانک اطّلاعاتي دادگاه ماليات:
اين اطلاعات به علت زمان طولاني پردازش گاهي قديمي مي شود.
2-4-6-6-14) بانک اطّلاعاتي شهرداري:
شهرداري موارد ثبتي مربوط به افراد و تجارت ها را به صورت زير در اختيار دارد:
1-فروش و انتقال املاک 2- رهن و اجاره وحق ثبت 3-قضاوت ها و احضاريه ها 4- ارزيابي و پرداخت ماليات املاک 5- برگه هاي ماليات بر ميراث 6- وصيت نامه و اسناد برنامه ريزي املاک 7- اجاره نامه حق سرپرستي 8- فهرست املاک 9- اطلاعات ماليات فروش وعوارض 10- قراردادهار فروش مشروط … (بياباني،1389: 392-394 ).
2-4-6-6-15) بانک اطّلاعاتي مسافرت و حمل و نقل:
هتل ها همواره منابع اطلاعات خوبي براي محققان به شمار مي روند که نه تنها مي توان به اطلاعات ثبت دسترسي يافت، بلکه شماره تماس هاي گرفته شده از اتاق ها و هر گونه خدمات ارائه شده به مهمانان را نيز مي توان به دست آورد. اين نکته در پرونده هايي که نيازمند اثبات حضور شما در زمان وقوع يک تراکنش مالي ياعمل غير قانوني مي باشد. سودمند است.
2-4-6-6-16) بانک اطّلاعاتي ارتباطات سيار:
شرکت هاي تلفن، منبعي براي تحقيقات جنايي به شمار مي رود، زيرا تلفن داراي دستگاههاي ويژه است. در عين حال که شبکه هاي تلفن روز به روز بيشتر ديجيتال مي شوند، داده هاي نگهداري شده در رايانه هاي آنها نيز جامع تر مي شوند. (بياباني،1389: 396-397).
12-4-6-6-17) بانک اطّلاعاتي شرکت هاي بيمه:
بايد خاطر داشت که بيش از يک نوع شرکت بيمه وجود دارد و اکثر افراد با بيش از ي شرکت سرو کار دارند. ممکن است سوژه شما در يک شرکت، بيمه عمر و در شرکت ديگر بيمه منزل يا خودرو داشته باشد. همه اين شرکت ها منبع خوب اطلاعات به شمار مي روند. بيمه منزل مي تواند فهرست کاملي از دارايي هاي شخصي يک منزل را در اختيار شما قرار دهد. (مدينگر ، 398:1387).
2-4-6-7)منابع اطّلاعاتي فضاي مجازي149 :
فضاي مجازي براي نخستين بار توسط ويليام گيمسبون- نويسنده کانادايي رمان هاي علمي- تخيلي- در سال 1982 مورد استفاده قرار گرفت. فضاي مجازي براي گيبسون در حقيقت فضايي تخيلي است که از اتصال رايانه هايي پديد آمده است که تمامي انسان ها، ماشين ها و منابع اطلاعاتي در جهان را به هم متصل کرده اند. اين معنا به صورت تقريبي مشابه معنايي است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضاي مجازي در نظر داريم. کينزا فضاي مجازي را براي مثال محيطي بر ساخته از اطلاعات نامرئي- اطلاعاتي که مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد تعريف مي کند. وي براي کمک به فهم اين مفهوم سازي و ارائه يک تصوير خوب و مناسب از فضاي مجازي به تعريف اجزاي فضا از طريق اينترنت مي پردازد.
2-4-6-7-1)خاستگاه اينترنت:
اينترنت را بايد بزرگ‌ترين سامانه‌اي دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحي، مهندسي و اجرا گرديده‌است. ريشه اين شبکه عظيم جهاني به دهه???? باز مي‌گردد که سازمان‌هاي نظامي ايالات متّحده امريکا براي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي براي ساخت شبکه‌اي مستحکم، توزيع شده و باتحمل خطا سرمايه گذاري نمودند. اين پژوهش به همراه دوره‌اي از سرمايه گذاري شخصي بنياد ملي علوم آمريکا براي ايجاد يک ستون فقرات جديد، سبب شد تا مشارکت‌هاي جهاني آغاز گردد و از اواسط دهه ????، اينترنت به صورت يک شبکه همگاني و جهان‌شمول در بيايد. وابسته شدن تمامي فعّاليت‌هاي بشر به اينترنت در مقياسي بسيار عظيم و در زماني چنين کوتاه، حکايت از آغاز يک دوران تاريخيِ نوين در عرصه‌هاي گوناگون علوم، فن‌ّآوري، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد (ضيايي پرور, 3:1387).
امروزه افراد براي دستيابي فوري به اطلاعات مورد نياز خود در زمينه‌هاي مختلف به اينترنت مراجعه مي‌كنند؛ زيرا در كوتاه‌ترين زمان ممكن و متنوع‌ترين راه‌ها، اطلاعات دسته‌بندي معتبري در اختيار آنها قرار مي‌دهد. در كتاب روزنامه‌نگاري سايبر دكتر شكرخواه اشاره شده است: ظهور پديده‌اي به‌نام اينترنت گردش اطلاعات را در سطح جهان افزايش داده است. (پايگاه اطلاع رساني پليس فتا:منبع ايسنا).
2-4-6-7-2)اينترنت و پليس:
همچون جنبه هاي ديگر تحقيق پليس ، اينترنت منبعي ارزشمند در شناسايي و يافتن مجرم هاست. “دنياي وسيعي از اطلاعات مظنونين به طورمستقيم در اينترنت وجود دارد” (لاودن ،کنث.سي و جي.پي1388: 456).
شايد جايزه بگيران آينده، کاربران اينترنتي باشند که مي توانند از دسترسي مستقيم به انواع مختلفي از اطلاعات و ابزار مبارزه با جرايم بهره گيرند.” در صورتي درک کاربرد استفاده از سايت ها براي مبارزه با جرايم احتمالا تمايل بيشتري را به عنوان ابزاري مهم و سودمند جلب مي کند. با اتصال هر چه بيشتر ادارات پليس و شهروندان به شبکه ، آگاهي از سايت هاي مبارزه با جرايم افزايش يافته ودر نهايت موتور هاي جستحو توانايي کمک به يافتن افراد گم شده را گسترش مي دهند (آلوارو150،1379: 44-47).
پليس براي کارايي داشتن در قرن بيست و يکم بايد با چالش فضاي رايانه اي مواجه شده وياد بگيرد تا از منابع و اطلاعات اختصاص يافته به پليس در اينترنت نهايت استفاده را ببرد.اگر چه بعضي موسسات هنوز مجبورند تا با پتانسيل کامل نسبت به دسترسي به اينترنت آگاهي پيدا کنند، اما بسياري ديگر در حال سرمايه گذاري بر روي مزاياي چند منظوره ارتباط مستقيم در اينترنت(on line) هستند تا نهايت استفاده را از آن ببرند. ادارات پليس با سرعت بسيار بالايي در حال توسعه سايت هاي اينترنتي هستند و درهايشان را به جامعه الکترونيکي جهاني باز مي کنند. چنين سايت هاي ادارات پليسي را قادر مي سازند تا برنامه هاي پيشگيري از جرايم را ارتقاء بخشيده و نکات و راهنمايي هاي مربوط به پيشگيري از جرايم را به عموم مردم ارائه نمايند. همچنين مردم را با مأموريني که در جامعه شان خدمت مي کنند آشنا مي سازند. همچنين از طريق سايت هاي اينترنتي هر انساني با مأموران به راحتي ارتباط برقرار مي کند (ام.هس و بنت،1385: 66).
2-4-6-7-2-1)پليس و سايت هاي اينترنتي:
اينترنت صد ها هزار سايت را براي کمک به ماموران تحقيق آگاه ارائه مي کند. موريسون اظهار مي دارد:” وقتي اين سايت ها را در ليست سايت هاي مورد علاقه خود قرار دهيد، مي توانيد در ظرف چند ثانيه به آنها دسترسي پيدا کنيد”
.www.lawguaru.com فهرست قابل جستجوي اکثر ايالات را ارئه مي نمايد
www.mapquest.comشما را به هر کجا که بخواهيد هدايت مي کند.
www.switchboard.com اطّلاعات جالبي در مورد يافتن افراد، مشاغل و آدرس هاي الکترونيکي (e- mail) ارائه مي کند.
سايت هايي هستند که در خصوص شماره تلفن هاي ليست نشده در دفترچه تلفن و رديابي تلفن هاي سکّه اي غير مفيد مي باشند.
www.sourceresource.com نمونه خوبي است. هزينه آبونمان آن از 45 تا69 دلار است. اگر مبالغي را که روزانه توسط پليس ها براي کسب اطّلاعات در خيابان ها هزينه مي شود، در نظر بگيريد اين قيمت ها کاملا منا سبند. .”
LEXIS- NEXISخدمات گزارش شبکه اي براي کمک به پليس ارائه مي کند… مظنونين را سريع تر مي يابد……
LEXIS_ NEXIS بيش از 2/3 ميليارد سند رادر تقريبا 9876 پايگاه داده اي گرد آوري کرده است. حجم و وسعت آن” از شبکه جهاني اينترنت بزرگ تر بوده و همچان در حال توسعه است.
CERTIFINDER اسناددولتي و روزنامه هاي سراسر کشور را جستجو مي نمايد ثبت شرکت هاي تعاوني و با مسوليت محدود، تجارت با ثبت نام جعلي، آگهي هاي ترحيم و فوت، پروانه هاي کاري، ثبت هواپيما، ثبت قايق، انتقالات اسناد و مدارک و اسناد مربوط به ارزياب مالياتي، اعلان ورشکستگي، اعلان حق حبس، فهرست جريم و ليست مزاياي فوت سازمان تامين اجتماعي… در نظر است به وسيله اين برنامه منابع بيشتري چون سوابق ازدواج، حکم طلاق،گواهينامه رانندگي و ثبت وسايل نقليه موتوري، جستجو مورد استفاده قرار گيرد (ام.هس و بنت،1385: 67).
دستگيري لزلي رگ151 نمونه بارزي از نحوه استفاده از اينترنت براي دستگيري مجرمان است. رگ از بازداشت فدرال ايالات ايداهو در سال1985 فرار کرد و يازده سال بدون آنکه رديابي شود در آمريکاي جنوبي زندگي مي کرد. سپس FBIبا استفاده از اينترنت جستجو براي فراري ها را آغاز نمود. عکس رگ به ليست ” ده نفر اول تحت تعقيب ” صفحه اول سايت اف بي آي اضافه شد. يک کاربر اينترنتي گواتمالايي چهره رگ را تشخيص داده و با مقامات ذي ربط تماس گرفت. اف بي آي اولين اداره اي بود که از طريق سايتش يک فراري را دستگير کرد (ولف152،1377: 31-32).
اينترنت يک منبع اطلاعاتي بي پايان و فوق العاده ارزشمند است. دي. بک 153اظهار مي کند.” پليس براي کارآمد ماندن در قرن 21 بايد با چالش فضاي رايانه اي روبرو شده و بهره گيري از منابع و اطلاعات اختصاص يافته به پليس را از طريق اينترنت فرا بگيرد. مي توان اطلاعات امنيتي از منابع اطلاعات اختصاص يافته همچون شبه نظاميان، باند تبهکاران، کودک آزاران154و باند هاي مجرمين آفريقاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشجویان دختر، روزنامه‌نگاری، رسانه‌های جمعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، نقطه مرکز