پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، امام خمینی(ره)، امام خمینی، دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران و پاکستان جزء کشورهای مسلمان محسوب میشوند ولی همین عامل به دلیل وجود برخی نگرشهای افراطی دینی و جریانهای انحرافی نظیر طالبان و داعش باعث بروز چالشهای جدی در سالهای اخیر میان دو کشور شده است. در حالی که ایران و هند هیچگاه بر سر موضوعاتی مانند دین و منازعات فرهنگی با یکدیگر اختلافات اساسی نداشته اند.

همانطور که ملاحظه میشود پارامترهای سیاسی، دینی و اقتصادی که غالبا جنبه دولتی-دولتی داشته عامل اساسی برای شکل دهی به محبوبیت جمهوری اسلامی ایران نزد مردم پاکستان در برابر کشور هند به شمار نمیآید. این درحالی است که ارتباطات انسانی میان دو کشور ایران و پاکستان از جمله رویکردهای انساندوستانه و رفتارهای حمایتگرانه بخش قابل توجه و مهمی را در ایجاد مناسبات و برقراری علائق میان آنها اختصاص داده است. بویژه آنکه بروز بحرانهای اخیر در پاکستان همچون وقوع سیل درسال1389 و ارائه حمایتهای مردمی توسط ایران در قالب برگزاری روز ملی حمایت از مردم مظلوم پاکستان باعث تقویت این رویکرد انسانی گردیده است. حضور و مشارکت بالای مردم ایران در حمایت از آوارگان پاکستانی در شرایط بحرانی پاکستان دلیلی بر وجود چنین مناسباتی است.
همین مساله در خصوص مقایسه آراء مردم کشور ونزوئلا با دوکشور مکزیک و برزیل که به ترتیب میزان محبوبیت ایران 23% ، 13% و 11% توسط موسسهpew اعلام شده است ، نیز قابل تامل است. بطوریکه علی رغم ترسیم چشم اندازهای اقتصادی خوب میان دو کشور ایران و برزیل88 ، نظر مثبت مردم برزیل به ایران کمتر از نصف علاقه مندی مردم کشور ونزوئلا بیان شده است. این درحالی است که در سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران رویکرد حمایتی به ونزوئلا داشته است .
گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی
گذری بر احکام و تعالیم دینی نظیر کنگره حج ، نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی حکایت از آن دارد که اسلام در عین توجه به مسائل فردی عنایت خاصی به اجتماع دارد. بگونه ای که قرار گرفتن در اجتماع و برقراری ارتباط و حضور با مردم یک فضیلت است. “یدالله مع الجماعه”. این موضوع در خصوص آموزه های مربوط به حمایت از محرومین نیز تبلور دارد تا جاییکه یکی از اهداف عمده حمایت گری ، کمک به برقراری و ایجاد ارتباط با توده مردم بویژه اقشار آسیب پذیر اجتماع است که عموما در محاسبات سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شده اند .
پیامبر گرامی اسلام در یک تعبیر انسانی ، مردم را خانواده خدا معرفی می نمایند که با این حساب توجه به رفع نیازهای مردم یک کار پسندیده و از تکالیف اجتماعی هر انسان شناخته می شود.” اَلْخَلْقُ عِيالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَي اللهِ مَنْ نَفَعَ عِيالَ اللهِ وَ أَدْخَلَ عَلي أَهْلِ بَيْتٍ سُرُوراً ” .”مردم عيال خدا هستند بهترين آنان در نزد خدا سودمندترين آنان است بر مخلوقات خدا و كسي كه در ميـان خانـواده‌اي شادي بيافريند” .( اصول كافي ، همان ، ج 2 : 164)
در حقیقت ایجاد تعامل و همکاری در میان جامعه به عنوان یکی از شاخصهای مهم حمایت گری محسوب می شود. امام صادق (ع) در این باره می فرمایند :يَحِقُّ عَلَي الْمُسْلِمِينَ الْإِجْت هادُ فِي الْتَّواصُلِ وَ الْتَّعاوُنِ عَلَي الْتَّعاطُفِ وَ الْمُواساةُ لِأَهْلِ الْحاجَةِ وَ الْتَّعاطُفُ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ .”بر مسلمانان لازم است كه در رفع نيازهاي مسلمانان با هم همكاري و تعاون نمايند و با آنان با عطوفت و برادري رفتار كنند و محبت و مهرباني و همكاري را هم برنامه زندگي خود قرار بدهند”. (اصول كافي ، همان : ج 2 :175)
به بیان دیگر نظری به مولفه های رفتارهای حمایت گرانه مبتنی بر ارزش های دینی بیانگر آن است که اصل حمایت گری یک امر اجتماعی معطوف به بطن جامعه و یک یک افراد اجتماع می باشد . این درحالیست که کمکهای بشردوستانه در سایر کشورها که در درون پارادایم و مبانی ایدئولوژیک غربی (مبتنی بر اصل سود و زیان مادی گرایانه) صورت می گیرد از هیچگونه الزام فکری و عقیدتی برای ارتباط با توده های مردمی و “همنشینی با محرومین” برخوردار نبوده و چه بسا از محرومین فاصله گرفته شود و لذا مشاهده می شود که بر خلاف تاکید و تمایل ذاتی دیپلماسی حمایت به برقراری ارتباط مستقیم با محرومین جوامع ، اما کمکهای توسعه دولت ها و سازمان های خیریه کشورهای غربی به کشورهای محروم عمدتا در قالب تعامل با مسئولین آن کشورها(و نه محرومین) صورتمی پذیرد.
بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که پیگیری اصل حمایت از محرومین در قالب دیپلماسی حمایت و استفاده از ظرفیت های دستگاه سیاست خارجی کشور بتواند عامل مهمی در شکل گیری و سامان دهی ارتباط با توده های مردمی در جوامع هدف باشد.
در خصوص تبیین مصداقی تاثیر رفتارهای حمایتگرانه بر گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی در سایر مناطق و جوامع محروم میتوان به نقش رفتارهای حمایتگرانه کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور فقرزده آفریقایی کومور اشاره نمود .
نتایج بررسیهای میدانی انجام شده در قالب نظرسنجی علمی که از طریق تهیه و تدوین پرسشنامهای با عنوان”بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور؛ از دیدگاه جامعه کومور” توسط این نهاد حمایتی در دو مقطع زمانی 1388 و 1392 به صورت مجزا انجام شده است، موید این مطلب است که اقدامات حمایتگری این سازمان موجب فراهم شدن توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران گردیده است. در این نظرسنجی که جامعه آماری آن مشتمل بر 252 نفر از مدیران و کارکنان بخش دولتی ، شخصیتهای دینی و ملی ، اساتید و دانشجویان ، مددجویان ومربیان وسایر مشاغل (آزاد) بالای 15 سال و باسواد کوموری بوده و به صورت تصادفی انتخاب شده اند ، این سئوال مطرح گردیده است که ” از دیدگاه شما وظیفه دولت و مردم کومور در ارتباط با این سازمان چه می باشد؟”(موصلی ، 1388 : 58)
پرسش مذکور از آنجا که نظر مخاطبین را در خصوص نقش و وظیفه دولت و مردم کومور در برابر یک نهاد منتسب به جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده حائز اهمیت است. علی الخصوص آنکه سازمانهای مختلفی از سوی کشورهایی نظیر فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس و ایالات متحده در این کشور برای حضور بیشتر با یکدیگر رقابت دارند. (موصلی ، همان : 39) این در حالی است که تبلیغات سیاسی و حتی مذهبی شدیدی علیه حضور ایران و سازمانهای ایرانی در منطقه وجود دارد .

ازدیدگاه شما وظیفه دولت و مردم کومور درارتباط با این سازمان چه می باشد؟(88-86)
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
با همکاری بیشتر زمینه تداوم و افزایش فعالیتهای این سازمان را می بایست فراهم کنند
177
70/2
2
همکاری در سطح فعلی مناسب بوده و توسعه آن ضرورتی ندارد
15
6
3
نظر خاصی ندارم
40
15/9
4
فعالیتهای این سازمان را محدود نموده و سازمانهای دیگری را جهت چنین فعالیتهایی جایگزین نمایند
10
4
5
عدم پاسخ
10
4
6
جمع کل
252
100
جدول شماره 13- منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1388
اما تحلیل پاسخهای بدست آمده نتایج جالبی نشان میدهد . بیش از 70% از پرسش شوندگان معتقدند که وظیفه دولت و مردم آن است که با همکاری بیشتر زمینه تداوم و افزایش فعالیتهای این سازمان را می بایست فراهم کنند و تنها 4% خواستار محدود کردن فعالیتهای این سازمان می باشند .( جدول شماره 13)
نکته بسیار مهم دیگر اینکه نظرسنجی مشابهی که در سال 1392 صورت گرفته نشان می دهد همچنان جامعه کومور خواستار توسعه همکاریهای این نهاد ایرانی بوده و از دولت خود انتظار بیشتری برای ایجاد زمینه تعاملات با ایران می باشند و تنها حدود 6% مخالف همکاری با این سازمان میباشند.(جدول شماره 14)

ازدیدگاه شما وظیفه دولت و مردم کومور درارتباط با این سازمان چه می باشد؟(92-86)
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
با همکاری بیشتر زمینه تداوم و افزایش فعالیتهای این سازمان را می بایست فراهم کنند
193
72
2
همکاری در سطح فعلی مناسب بوده و توسعه آن ضرورتی ندارد
13
5
3
نظر خاصی ندارم
28
10/4
4
فعالیتهای این سازمان را محدود نموده و سازمانهای دیگری را جهت چنین فعالیتهایی جایگزین نمایند
15
5/6
5
عدم پاسخ
18
6/7
6
جمع کل
267
100
جدول شماره14 – منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور، 1392
از مقایسه و بررسی جداول شماره 13 و 14 که مربوط به دو نظرسنجی صورت پذیرفته در سالهای 1388 و 1392 در کشور کومور می باشد ، نتایج زیر بدست میآید:
اولا اعمال رفتارهای حمایتگرانه موجب افزایش انتظارات جامعه کومور از دولت ومردم خود برای گسترش همکاریها با جمهوری اسلامی ایران گردیده است .
ثانیا افزایش حدود 2% درصدی پاسخ مثبت پرسش شوندگان در نظرسنجی دوم علاوه بر اینکه شاخصی برای سنجش موفقیت اقدامات حمایتگری این نهاد می باشد ، از لحاظ معادلات سیاسی و اجتماعی کومور قابل تامل است . زیرا افزایش مذکور در شرایطی رخ داده است که در سالهای اخیر(یعنی پس از نظرسنجی اول و در دوره زمانی نظرسنجی جدید) حجم تبلیغات منفی علیه حضور ایران در آفریقا شدت یافته است . بویژه آنکه دولت احمد سامبی(رئیس جمهور سابق کومور) که حامی جدی ایران بود در انتخابات اخیر از قدرت کنار رفت و فضای بیشتری برای مخالفان سیاسی حضور ایران در کومور فراهم شد.
ثالثا تقویت رفتارهای حمایتگرانه عامل فشار مهمی در جهت تقویت حضور و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سایر جوامع محسوب می گردد.
تعمیق اهداف استراتژیک نظام
کارشناسان مسائل راهبردی بر این باورند که دنیای امروز بناچار با مولفههای جنگ نرم و بکارگیری روشهایی که می توانند ذهنیت ها و نگرش ها را تغییر دهند مواجه است. در همین چارچوب انجام طرحها ، برنامهها و اقداماتی که به انحاء مختلف اذهان عمومی جوامع را تحت تاثیر قرار میدهد از اهمیت ویژهای برخوردار می شود . لذا کنشگران عمده بین المللی حجم وسیعی از راهبردها و برنامه های خود را در حوزه دیپلماسی عمومی و از طریق مراکز علمی ، سازمان ها و موسسات غیر دولتی ، شخصیت های برجسته فکری ، هنرمندان ، ورزشکاران و و نظایر آن سازماندهی می نمایند .
در همین قالب پیروزی انقلاب اسلامی که بر پایه اندیشه های دینی تحقق یافته است ، علاوه بر اینکه تغییرات و تحولات چشمگیری در عرصه های مختلف بویژه حوزه ایده و تفکر مبتنی بر اندیشه دینی در سطح بین المللی به همراه داشته است ، موضوعات جدیدی را در قالب دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی مطرح نموده است که طی آن راهکارهای مناسبی بر حسب آیین اسلام ارائه می کند .
با این توضیحات تکیه بر نقش رفتارهای حمایت گرانه و دیپلماسی حمایت که غالبا از سوی سازمان های مردم نهاد خیریه و انسان دوستانه و درقالب دیپلماسی عمومی ساماندهی و اجرا می شود ، عامل موثری در ارائه و تبیین الگوها و مدلهای فقرزدایی از سوی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که پیگیری آن میتواند موجب تقویت حوزه نفوذ اجتماعی در سایر جوامع گردد و به تدریج با نهادینه شدن این الگوها ، زمینه ایجاد تشابهات فرهنگی و اجتماعی با ایران را فراهم نموده وشرایط مساعدتری جهت انتقال و تبادل اندیشه انقلاب اسلامی حاصل شود.
بویژه آنکه گرایش فطری عموم انسان ها به نوع دوستی و خدمات انسانی به همنوعان ، (فارغ از مرزبندی های متعارف سیاسی ، نژادی ، مذهبی ، قومی ) بستر مناسبی برای رفع سوء تفاهمات و رسیدن به همکاریهای سازنده بین دولت ها و ملت ها را ایجاد میکند .
در این چشم انداز یکی از مهم ترین بازتابها و نمودهای اثرگذاری رفتارهای حمایت گرانه بین المللی در حوزه دیپلماسی عمومی وعرصه سیاست خارجی کشورها در قالب فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) قابل ملاحظه می باشد .
بررسی اهداف ، راهبردها ، برنامه ها و فعالیت های حمایت گرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در قالب فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه نهادها و سازمان هایی نظیر کمیته امداد امامره که بر اساس اندیشه های امامخمینیره و بر پایه اصول مبنایی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است در این مسیر راهگشا می باشد.
برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، کمیته امداد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دیپلماسی فرهنگی، کمیته امداد، امام خمینی، دیپلماسی عمومی