پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد

شبکه‌هاي کسب‌وکار
• راه‌اندازی بازار مجازي بورس ایده
• استفاده از فناوري اطلاعات به منظور کوتاه‌سازی فرآیندهاي اخذ مجوز، ایجاد بنگاه‌های کارآفرین، انحلال بنگاه‌ها و شرکت‌ها
• شبكه‌سازي بين كارآفرينان داخلي و مقيم خارج كشور با استفاده از فا
• کسب اطلاع مستمر از روندهاي بازار و فناوري
• ايجاد دسترسي به بازارهاي محلي و بين‌المللي براي بخش خصوصي
كاربردها و محتوا
كاربرد محتوي
• توسعه‌ي كاربردهاي بخش و فرابخشي استفاده از فناوري اطلاعات
• توسعه‌ي خدمات الكترونيكي (نظير دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و…)
• بومی‌سازی کاربردها (از لحاظ زبان مورد استفاده و…)

5-3- بحث و جمع بندي
5-3-1- تبيين مدل نهايي تحقيق
پس انجام مصاحبه با خبرگان و استخراج گزاره‌هاي و سپس استخراج پرسش‌نامه و تحليل نتايج آن مدل مفهومي اوليه پژوهش كم و بيش به اثبات رسيد

شکل ‏51- مدل مفهومی نهايي پژوهش

همان‌طور كه پيش‌تر نيز اشاره شد در اين مدل براي بهينه‌ نمودن سياست‌ها؛ بازخوردي نيز از وضعيت توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است. كه بدين منظور ضروري است ضمن تدوين شاخص‌هاي توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات نسبت به پايش مداوم موضوع اقدام كرد.
از طرفي طول عمر فناوري‌هاي نوين نظير فناوري اطلاعات بسيار پايين بوده و اين فناوري روزانه درحال پيشرفت و بهبود است؛ لذا بايد فرآيند تصويب و ابلاغ سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات كاهش يابد. بدين منظور ضرروي است سياست‌هاي مناسب كه بسته به نوع آن توسط مجلس؛ دولت و يا دستگاه اجرايي خاصي تصويب و ابلاغ مي‌شود؛ داراي فرآيند كوتاهي و غير زمانبري باشد؛ هم‌چنين در اين سياست‌ها زمان‌بندي‌هاي مناسبي جهت بازبيني و تدوين سياست‌هاي جديد منظور شود.
لذا با جمع‌بندي مطالب فوق و با توجه به مدل پيشنهادي انجام دو موضوع زير ضروري است:
• تدوين شاخص‌هاي اندازه‌گيري توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات
• كوتاه نمودن فرآيند تصويب و ابلاغ سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات با توجه به طول عمر فناوري
5-4- پیشنهادهای تحقيق بر اساس مباني نظري، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقيق
با توجه به نتايج و يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل مولفه‌هاي پژوهش و نتيجهگيري‌هاي مولفه‌ها، پيشنهادهاي زير ارايه شده است:
5-4-1- پیشنهادهای كاربردي
به منظور توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات مواردي هستند كه اجتناب ناپذير هستند و بايد هر چه سريع‌تر راه‌اندازي شود، كه زيرساخت‌هاي توسعه‌ي فناوري اطلاعات از اين قبلي هستند؛ لذا ضروري است دولت هر چه‌ سريع‌تر نسبت به موارد زير اقدام نمايد.
• ايجاد و توسعه‌ي شبکه‌ي يكپارچه، امن و پايدار (شبكه‌ي ملي اطلاعات)
• ايجاد و توسعه‌ي مراكز داده امن داخلي
• توسعه‌ي دسترسي پرسرعت آحاد مردم و كسب‌وكارها به شبكه
5-4-2- پیشنهادهای سياست‌گذاري
نتيجه‌ي اين پژوهش منجر به پيشنهاد مجموعه‌يي از سياست‌هايي مناسب جهت توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات شده است؛ كه ضروري است دولت نسبت به تصويب و ابلاغ آن از طريق مجاري قانوني اقدام نمايد. هم‌چنين ضروري است با توجه به طول عمر فناوري‌هاي نوين نظير فناوري اطلاعات فرآيند تصويب و ابلاغ اين سياست‌ها به حداقل ممكن كاهش يافته و الزامات مناسب جهت بازبيني و توسعه‌ي مداوم اين سياست‌ها منظور شود.
5-4-3- پيشنهادها جهت پژوهش‌هاي آينده
در اين زمينه در پژوهش‌هاي آتي، پژوهش‌گران ميتوانند، با در نظر گرفتن پژوهش حاضر در خصوصي موارد زير اقدام نمايند:
• تاثير توسعه‌ي دولت الكترونيكي در توسعه‌ي كارآفريني
• تاثير ايجاد پرتال ملي كشور در توسعه‌ي كارآفريني
• تدوين شاخص‌هاي اندازه‌گيري توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در كشور

منابع
منابع فارسی
1. آقاجانی، علی اکبر (1386). ارایه‌ی الگویی یکپارچه از عوامل موثر فناوری اطلاعات در انجام فعالیت‌های کارآفرینانه. كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمان‌هاي آينده. تهران.
2. احمدپور داریانی، محمود؛ (1387). کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات و الگوها. (ويرايش اول). تهران: انتشارات جاجرمی.
3. احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سیدمحمد (1387). مبانی کارآفرینی. (ويرايش اول). تهران: انتشارات فراندیش.
4. اکبري، مهناز (1389)، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ي کارآفريني. تهران.
5. بابگلی، ایمان؛ خانلرزاده، فاطمه (1389). موانع رشد و توسعه‌ي تجارت الکترونيکي در ايران. اولين همايش ملي و چهارمين همايش مؤسسه آموزش عالي خاوران، فناوري‌هاي نوين در علوم مهندسي، مشهد ارديبهشت 1389
6. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌یی بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
7. بسامي، جلال (1388). اينترنت و فناوري اطلاعات و کارآفريني. تهران.
8. جعفری مقدم، سعید (1388). «سياست‌گذاري توسعه‌ی کارآفريني». تهران : دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران.
9. حجازی، سید علی‌رضا (1383). مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی. تهران: پژوهش‌يار، فصلنامه علمي و خبري مرکز اطلاع رساني و انفورماتيک. ويژه‌نامه‌ی مديريت دانش و اطلاع رساني، (شماره 35)، پاييز 1383، 29-24
10. خالصي، مجتبي. (1388)، «سياست‌گذاري كارآفريني»،. تهران: جزوه آموزشي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران.
11. خليفه سلطاني، حشمت (1387). نقش دولت الکترونيکي در کارآفريني. كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمان‌هاي آينده. تهران.
12. داوري، علی؛ رضايي كليدبري، حمیدرضا (1385). نقش دولت و خط مشي‌هاي دولتي در توسعه كارآفريني. فصل‌نامه‌ی علوم مديريت ايران، انجمن علوم مديريت ايران. (شماره 2) ص 9-129
13. دياني، محمدحسين (1369)، «روش‌هاي تحقيق در كتابداري». تهران: مركز نشر دانشگاهي،
14. رضايي ميرقائد، محسن؛ مبيني دهکردي، علي (1385). ايران آينده در افق چشم‌انداز، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات.
15. رياضي، عبدالمجيد و همکاران (1387). «سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور». تهران: معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
16. طباطباییان، سید حبیب الله (1387). «جایگاه سیاست‌گذاری فناوری‌های پیشرفته در کشور»؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
17. فتحیان، محمد؛ خنجری، ملیحه (1386). توسعه‌ی كارآفريني ديجيتال مبتني بر دوركاري. اولين همايش كارآفريني ديجيتالي. تهران
18. فتحیان محمد؛ مهدوی نور، حاتم (1387). «مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات»، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم.
19. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1389)؛ «سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات» تهران.
20. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1389)؛ « سیاست‌های کلی نظام اداری» تهران.
21. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1389)؛ « سياست‌هاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري» تهران.
22. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1377)؛ « سياست‌هاي كلي نظام در بخش شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي» تهران.
23. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1384)؛ « سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت» تهران.
24. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1383)؛ « سياست‌هاي كلي نظام در بخش مالي» تهران.
25. مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا. (1379)؛ « سياست‌هاي كلي نظام در مورد امنیت اقتصادي» تهران.
26. مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1387). « سند اشتغال بخش ICT»؛ تهران.
27. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (1390)؛ « برنامه‌ي پنجم توسعه كشور» تهران.
28. مهدوی، محمد؛ نوری، سیامک؛ زاهدی، محمدرضا (1387) تأثیر متقابل فناوری اطلاعات بر کارآفرینی و اشتغال؛ هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه‌ي صنايع و معادن. تهران، تير 1387.
29. نیلی، مسعود (1386). «شناخت و بررسي اقتصادي، مالي، بازار و سرمايه‌گذاري در بخش ICT کشور»، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
30. وزارت كار و امور اجتماعي. (1388)؛ « نقشه‌ي جامع توسعه‌ي كارآفريني كشور». تهران
31. ولي‌پور، علي‌رضا؛ طلوعي محمد ابراهيم؛ (1388) نقش دولت در بهبود و توسعه کاريابيها به شيوه کسب وکار الکترونيکي با ابزار شبکه‌ي ملي بازار کار. كار و جامعه. (شماره‌ي 108). خرداد 1388. ص53-65.
32. یداللهی فارسي، جهانگير؛ رضايي كليدبري، حمیدرضا؛ داوري، علی (1388). «تبيين مدل‌هاي نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي و ارائه يك الگوي مفهومي براي ايران» (در راستاي محور كارآفريني و نقش آن در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور). کنفرانس ملی کارآفرینی. دانشگاه کاشان
33. يدالهي فارسی، جهانگير. 1387. «تحليل محيط كسب‌وكار در ايران». جزوه آموزشي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

منابع انگلیسی
1. Anderson, K. (1999), “Reengineering Public Sector Organization Using Information Technology”, In Heeks (ed.) Reinventing Government in the Information Age, New York: Routledge.
2. Arduini Davide. Belotti Federico. Denni Mario. Giungato Gerolamo. Zanfei Antonello. (2010). “Technology adoption and innovation in public services the case of e-government in Italy”. Information Economics and Policy
3. Brown, D. (1999), “Information System for Improved Performance Management: Development Approaches in U.S. Public Agencies”, In Heeks (ed.), Reinventing Government in the Information Age, New York: Routledge.
4. Deakins, D & Freel, M. (2003); Enterpreneurship and Small Firms. 3rd edition. Berkshire: MC Grow Hill.
5. Digital economy rankings (2010); Beyond e-readiness; A report from the Economist Intelligence Unit; Written in co-operation with The IBM Institute for Business Value
6. Eduardo G. Manuel, (2006), e-Entrepreneurship, Eduardo G. Manuel Business Consulting Services, Ltd.; High Way Technologies, S.A.; Portuguese Economists Association; University Autonoma of Lisbon
7. Fountain, J. (2001), “Building the Virtual state: Information Technology and Institutional,Change”, Washington DC: Brooking Institution.
8. Hart, d. m. (2003). Entrepreneurship Policy: What it is and Where it. In d. m. hart, The Emergence of Entrepreneurship Policy (p. 8). new york: Cambridge University Press.
9. Histrich, RD., & Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship ans Small Business Research: A European perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2: 172-222.
10. ITU-IDI (2009). “Measuring the Information Society, ICT Developmnet Index (IDI)”, Geneva: ITU Ppublications
11. ITU-IDI (2010). “Measuring the Information Society, ICT Developmnet Index (IDI)”, Geneva: ITU Ppublications
12. Kelles, A. (2003). The Role of ICT in Poverty Reduction; he Research Institute of the Finnish Economy
13. Kevin A. J., Barry K. A., Jennifer D.-P., and Mark O., (2009), Identifying Student Potential for ICT Entrepreneurship using Myers-Briggs Personality Type Indicators; University of Cape Town, Cape Town, South Africa; Journal of Information Technology Education Volume 8, 2009
14. Leitão João, Ferreira João, (2007), ICT and Entrepreneurship:A comparative analysis between Portugal and Germany; University of Beira Interior, Department of Management and Economics Covilhã, Portugal
15. Ludoon K.C abd Teaver C.G and

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، منابع انسانی، فرهنگ کار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد