پایان نامه با واژگان کلیدی میراث فرهنگی، فرآورده های نفتی، افغانستان، آموزش پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

جبهه شمالی البرز را تهدیدنموده است. اگر چه ماهیت تشکیلاتی اولیه سازمان جنگلها حفاظتی بوده و در مسیر تحولات روشها وسیستمهای اجرای مختلفی تجربه گردیده و حتی با راه اندازی گارد جنگل و محافظین جنگل به عنوان بازوان اجرای تلاشهایی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های جنگلی صورت گرفت. مع الوصف به علت سودآوری قاچاق فرآورده های جنگلی کماکان جنگلها مورد سوء استفاده عوامل و شبکه قاچاق قرار گرفته و لطمات زیادی به جنگلها که یکی از منابع ملی است وارد می گردد.
2- به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی درتمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است.
3- به استناد قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور گونه های درختانی از قبیل؛ شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا وچندل، ارس، فندق، زیتون، طبیعی، بنه، (پسته وحشی)،گون، گردو(جنگلی)، وبادام وحشی در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آن ممنوع می باشد. (همان، ص24).
فرآورده های نفتی
1- با توجه به ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی در کشور جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و اخیراً کاهش ارزش پول ملی در مقابل نرخ سایر ارزها و سود آوری بالای آن باعث شده عوامل قاچاق با بهره گیری از امکانات بوجود آمده مبادرت به قاچاق فرآورده های نفتی بویژه گازوئیل ، نفت سفید و بنزین می نمایند. درحال حاضر بیشترین حجم قاچاق خروجی را فرآورده های نفتی تشکیل می دهد. اگر چه تاکنون اقدامات متعددی در جهت کاهش قاچاق سوخت از سوی سازمان های ذیربط بویژه ناجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت گرفته است اما روند روبه رشد قاچاق این نوع فرآورده حاکی از عدم تأثیر گذاری قوانین موجود در مبارزه ، واگذاری سهمیه های غیر واقعی به مصرف کنندگان عمده و جزء از سوی شرکت ملی پخش ودولت ، عدم وحدت رویه قضایی، عدم عزم ملی سازمان های ذی مدخل در این رابطه و…در روند قاچاق آن وبروز تخلفات بی تاثیر نبوده است. و این مهم اقدامات ناجا را تحت تاثیر خود قرا داده است. فرآورده های نفتی که مورد قاچاق قرار می گیرند عمدتاً ازشبکه های توزیع درشهرهای داخلی جمع آوری و به مرزها به ویژه سواحل جنوبی، شرقی، غربی، شمال غربی، انتقال و سپس با شیوه های مختلف از مرزهای رسمی(تحت پوشش حلالها،مشتقات نفتی و…) وغیر رسمی خارج می گردد. (همان، ص26).
2-3-6-1-5- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
1- میراث فرهنگی سرزمین پهناور ایران که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی بشری و سهم اقوام مختلف را در تشکیل و تکوین آن و عبرت از گذشته و نیز حفظ و نگهداری مظاهر مادی و معنوی این میراث برای آیندگان دارا می باشد، ایجاب می کند زمینه های شناخت مردم وجامعه را برای توجه خاص به اهمیت میراث فرهنگی و طرح و بیان چگونگی حفظ و نگهداری آن را فراهم کرد. بنابراین اهمیت منابع فرهنگی کشور به عنوان مواریث وگنجینه های ملی برکسی پوشیده نیست و تعرض و غارت آنها، همه را نگران می کند و از طرفی قاچاق این اموال به کشورهای خارجی نگرانی را دو چندان کرده. لذا سازمان میراث فرهنگی کشور باید با اتخاذ تدابیر مناسب از این منابع حفاظت و نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه همکاری لازم را با این سازمان معمول نماید.
2- طبق مصوبه هفدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آثار مجموعه ها محوطه ها به شرح ذیل بعنوان میراث فرهنگی تلقی می گردند.
1- آثار: شامل آثار معماری، مجسمه سازی با نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند و نیز کتیبه ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، مذهبی و علمی دارای ارزش جهانی هستند.
2- مجموعه ها: مجموعه شامل بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر منحصر به فرد بودن معماری و نیز بسته به موقعیت آنها در یک منظره طبیعی به لحاظ تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی هستند.
3- محوطه ها: شامل آثار انسان یا آثاری که توأماً بوسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز محوطه های باستانی که به لحاظ تاریخی، زیباشناسی، نژادشناسی دارای ارزش جهانی استثنائی هستند.
3- در ماده یک قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور«میراث فرهنگی»چنین تعریف شده است.”میراث فرهنگی شامل؛ آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.”
4- مواریث فرهنگی بر حسب قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آنها بر دونوع هستند:
الف)مواریث فرهنگی غیرمنقول؛ شامل تپه ها، محوطه ها، بناها، کتیبه ها، نقش برجسته گورستانهای باستانی، شهرها و بافت شهری.
ب) مواریث فرهنگی منقول؛ شامل اشیای باستانی و تاریخی وهنری است که در گنجینه های ملی و شخصی نگهداری و به اشیای زیرخاکی و روی خاکی یا موروثی و هنری تقسیم می شوند.
(همان، صص27-29).
2-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه
1- سلاح و مهمات عمدتاً از مرزهای غرب و شرق کشور بصورت قاچاق وارد می گردد. عمده اسلحه و مهمات مورد قاچاق بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرارمی گیرد. و این اقدام زمینه ناامنی را درکشورگسترش می دهد. لذا تشدید روند مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات در مبادی ورودی در مرزها از سوی ناجا امری ضروری است.
2- واردات اسلحه جنگی و شکاری، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای مربوطه محکوم می شوند . (همان، ص30).
2-3-6-1-7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب
1- سلامت محیط زیست یکی از شاخصهای کلان هر کشور محسوب می گردد. پرندگان شکاری و وحوش کمیاب معیار سلامت اکوسیستمهای طبیعی هستند. حضور و تعداد این موجودات در هر زیستگاهی نمود چگونگی چرخه حیات در آنجاست. زیستگاهی پویاتر و سالمتر است که کمتر دستخوش تغییر و تحولات انسانها قرارگرفته باشد واز تنوع گونه ای گیاهی و جانوری بیشتری برخوردار باشد. قاچاقچیان پرندگان شکاری و وحوش کمیاب علاوه بر ایجاد زیانهای مادّی نسل اینگونه حیوانات و پرندگان را به انقراض می کشانند. معمولاً خریداران این موجودات ساکنین عرب حوزه خلیج فارس و بعضی از افراد داخلی کشور می باشند. علاوه بر اینکه برخی از این موجودات را پس از صید و شکار «تاکسیدرمی» نموده و سپس ازکشور خارج می نمایند .
2- خرید و فر وش، تکثیر و پرورش، صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده ویا از قبل درکشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و اجازه ازسازمان حفاظت محیط زیست مجاز می باشد. (همان، ص32).
2-3-6-1-8- قاچاق دارو
1- دارو یکی ازکالاهایی است که بعضی از انواع آن از جمله داروهای مخدرزا، محرک زا، تقویتی، تک نسخه ای برای بیماریهای خاص بصورت قاچاق و عمدتاً توسط مسافرین پروازهای خارجی و بعضا خدمة پروازهای خارجی وارد و بعضی از انواع داروهای معمولی ساخت داخل به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق می گردد . ضمنا بعضی از اقلام داروهای حیوانی نیز بصورت قاچاق وارد کشور می گردد. همچنین کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت درمان وآموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است .
2- واردات، صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جرم محسوب می شود. ضمن ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت محل کار مرتکبین توسط وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد . (همان، ص35)
2-3-6-2- قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور می توان به دو قسمت قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی تقسیم کرد.
1- قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی برکالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود .
2- قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی برکالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی به کشور وارد شود. (سیف،1387،ص22)

2-3-7- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق
کشور ایران با وسعتی بیش از6/1میلیون کیلومتر مربع در نیمة جنوبی منطقة معتدل شمالی از خط استوا و 44 درجه و02 دقیقه تا 63 درجه و20 دقیقة طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1200متر از سطح دریاست. پست ترین نقطة داخلی ایران با ارتفاع 56 متر در چالة لوت و بلندترین قلة آن دماوند با ارتفاع 5610 متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد. درکناره های جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایین تر از سطح دریای آزاد است.کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس، و از غرب به عراق و ترکیه محدود است. استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی، گلستان جزء استانهای مرزی کشورند و استان های بوشهر و هرمزگان در جنوب و استان های مازندران و گیلان در شمال مرز آبی دارند.
جدول( 2-1) طول مرز های آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه
ردیف
نوع مرز
طول مرز
1
آبی جنوب
2043 کیلومتر (دریای عمان784- خلیج فارس 1259)
2
آبی شمال
657 کیلومتر
3
ایران – آذربایجان
759 کیلومتر
4
ایران – ارمنستان
48 کیلومتر
5
ایران – ترکیه
511 کیلومتر
6
ایران – عراق
1609 کیلومتر
7
ایران – پاکستان
978کیلومتر
8
ایران – افغانستان
945 کیلومتر
9
ایران – ترکمنستان
1205 کیلومتر

ملاحظه می شود که کشور ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی، بیش از 2000 کیلومتر مرز با عراق و ترکیه وحدود4000کیلومتر مرز با کشورهای افغانستان و پاکستان و مرز شمالی با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه دارد. موقیعت جغرافیای کشور و داشتن هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی مشترک و همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز و تضاد منافع بیشتر کشورهای همسایه در برخورد با قاچاق کالا فعالیت های قاچاق را درکشور ما تشدیدکرده است.
درحال حاضر بخشی ازحجم قاچاق کالاها از مبادی مجاز و بخشی دیگر از مرزهای غیر مجاز وارد یا از کشور خارج می شود. همچنین بخش عمدة کالاهای قاچاق از طریق مرزهای دریایی و بقیه از طریق مرزهای زمینی قاچاق می گردد. قاچاقچیان به علت کنترل شدید از راه های اصلی استفاد ه نمی کنند به همین لحاظ اکثر کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و یاکوهستان های صعب العبور وارد یا خارج می شوند.
– عمده ترین عوامل قاچاق کالا درکشور را از لحاظ جغرافیایی و ژئوپولیتیکی می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:
• وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی،
• نبود دولت های مقتدر در همسایگی کشورمان ،
• تغییر مرزهای جغرافیایی طی زمان و جدایی جبری بین اقوام،
• وجود معبرهای گوناگون در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، ودیگر مبادی ورودی و خروجی که امکان نظارت گمرکی بر آنها وجود ندارد. (محمودی،1387،ص55- ص57).
2-3-7-1- مبادی رسمی و غیر رسمی
مبادی به دو دستة رسمی(گمرکی) و غیررسمی(غیر گمرکی) و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم می شوند که در اینجا به شرح آنها می پردازیم: (اداره کل قوانین ریاست جمهوری، مصوب 26/12/1380).
2-3-7-1-1- مبادی گمرکی(رسمی): به مبادی ورودی وخروجی گفته می شود که گمرک جمهوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، بانک مرکزی، خلیج فارس، قلمرو ملی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی، فرصتهای شغلی